Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Філософія психології - тести (телеуніверситет МАУП)


Контрольна робота
K-18433

Тест до заняття 5

Question 1

Об’єктом вивчення філософії психології вважається:

a. співвідношення “людина-світ”

b. індивідуальна свідомість

c. суспільна свідомість

d. людина як онтологічна реальність

e. психіка людини

f. соціальна психологія

Question 2

Предмет вивчення філософії психології – це:

a. людина

b. людська екзистенція

c. людська діяльність

d. емоції та афекти

e. мислення та пам’ять

f. функціональні виміри свідомості

g. творчість

h. психічна активність та її результати

Question 3

Філософія психології як новітня галузь сучасного гуманітарного знання покликана виконувати роль:

a. розвитку комунікативної компетентності особистості

b. посиленню інтересу до філософського знання та психологічної науки

c. нарощування методологічного потенціалу психологічних досліджень

d. сприяння розвиткові методологічної бази сучасного наукового знання

e. регулятора міжособистісних відносин

Question 4

Сутність філософсько-психологічного знання міститься у його:

a. аналітичній потужності

b. соціально-практичній значимості

c. теоретико-методологічному значенні

d. творчому потенціалі

e. методологічній обґрунтованості

f. ідеологічній доцільності

g. культурно-історичних особливостях

Question 5

Основні теоретичні завдання філософії психології полягають у:

a. розширенні предметного поля психологічних досліджень

b. аналізі структурних рівнів та основних функцій філософсько-психологічного знання

c. визначенні методологічної ролі філософії у психологічних дослідженнях

d. розширенні кругозору особистості

e. підвищенні ефективності результатів психологічних досліджень

Тест до заняття 8

Question 1

Методологічну основу психологічної науки формують такі методи філософського дослідження як:

a. індукція

b. синтез

c. компіляція

d. феноменологічна редукція

e. абстрагування

f. дедукція

g. систематизація

h. аналіз

Question 2

Методологічний апарат філософсько-психологічних досліджень продуктивно використано у дослідженнях:

a. П.Бергера

b. С.Лема

c. А.Камю

d. С.Грофа

e. М.Пруста

f. К.Ясперса

g. Ж.-П.Сартра

h. Е.Гуссерля

Question 3

Пізнання духовних засад суспільства досліджено у роботах:

a. Т.Лукмана

b. З.Фрейда

c. Ж.-П.Сартра

d. В.Франкла

e. Е.Фрома

f. П.Бергера

g. С.Франка

Question 4

До специфічних (нефілософських) методів дослідження психологічної науки належать:

a. аналіз

b. абстрагування

c. діалектичний метод

d. методи планування експерименту

e. експеримент

f. метод гіпотез

g. класифікація

h. опис

i. спостереження

Question 5

Синтез методологічної бази філософських та психологічних досліджень дозволяє:

a. не дає принципово нових результатів

b. підвищити результативність та практичне значення психологічних досліджень

c. обґрунтувати теоретико-методологічну доцільність міжгалузевих досліджень у цій царині

Тест до заняття 12

Механізми соціалізації індивіда розкриваються у роботах:

a. М.Бубера

b. С.Лема

c. А.Печчеї

d. А.Камю

e. Т.Лукмана

f. П.Бергера

g. Ж.-П. Сартра

h. П.Вацлавіка

Question 2

Соціально-філософський контекст є провідним у дослідженнях:

a. А.Камю

b. Е.Фромма

c. Е.Гуссерля

d. А.Печчеї

e. М.Гайдеггера

f. Ж.-П. Сартра

g. П.Бергера

h. Т.Лукмана

Question 3

Балів: 1

Соціальні технології не можуть ефективно функціонувати без наявності чинників:

a. цінностей

b. врахування особливостей історичної свідомості

c. ідеологічної спрямованості

d. високого рівня духовного розвитку суспільства

e. віри

Question 4

Балів: 1

Духовні чинники ефективності соціальних технологій досліджували:

Виберіть одну або кілька відповідей

a. Д.Мацумото

b. Е.Гуссерль

c. И.Ялом

d. Ж.-П. Сартр

e. А.Маслоу

f. А.Камю

g. З.Фрейд

h. Е.Фромм

Question 5

Балів: 1

Психологію міжособистісних комунікацій вивчав:

a. А.Камю

b. Ж.-П. Сартр

c. В.Франкл

d. С.Франк

e. Е.Фромм

f. С.Гроф

g. С.Лем

h. П.Вацлавік

i. М.Веберо

Тест до заняття 13

Question 1

Педагогічна психологія вивчає:

a. психологічні проблеми управління процесом навчання

b. еволюцію антропологічних уявлень

c. критерії розумового розвитку

d. умови комунікації учасників учбового процесу

e. питання взаємовідносин педагога і учнів

f. взаємовідносини між учнями

g. космогонію та космологію

h. формування пізнавальних процесів

Question 2

Вікова психологія вивчає:

Виберіть одну або кілька відповідей

a. формування психічних якостей і властивостей у дитини

b. психічний стан людини в “межових ситуаціях”

c. людину на всіх етапах її життя

d. психічний розвиток людини від народження до старості

e. структурні зміни, що формуються з віком у психіці та діяльності людини

f. онтогенетичний та філогенетичний розвиток

g. еволюцію поглядів про людину та суспільство

h. особливості психічного та особистісного розвитку людини на різних етапах її життя

Question 3

Історія педагогічної психології, що ґрунтується на наукових засадах, починається з праць:

a. Л.М. Шварца, Т.Г. Єгорова

b. Б. Скіннера, Ж. Піаже

c. Л.І. Божович і Д.М. Богоявленського

d. Г. Сковороди, Ф. Прокоповича

e. Б. Ельконіна, В.В. Давидова

f. Ж. Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці

g. П.Я. Гальперіна, Г.С. Костюка

h. Я.А. Коменського, Дж. Локка

Question 4

Вікова психологія спирається на такі загальнофілософські принципи:

a. принцип всезагального зв’язку

b. принцип детермінізму

c. принцип розвитку

d. принцип конкретно-історичного підходу до аналізу явищ

e. принцип єдності теорії і практики

f. принцип історицизму

g. принцип поєднання суб’єктивного та об’єктивного

h. принцип верифікації

Question 5

У педагогічній психології важливе значення має введене Л.С. Виготським поняття:

a. “навчання йде попереду розвитку”

b. “канал зворотного зв’язку”

c. “коефіцієнт економності мислення”

d. “зони найближчого розвитку”

e. “управляючий орган”

f. “навчання йде в хвості розвитку”

g. “слідкуючий і порівнюючий механізм”
Ціна

20

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.