Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Філософія (телеуніверситет МАУП)


Контрольна робота
K-19027

Тема 1. Філософська пропедевтика

Питання до теми 1

1. Що Ви знаєте про основні функції філософії: онтологічну; пізнавальну (гносеологічну), світоглядну, методологічну, аксіологічну і культурно-виховну? Дати стислу характеристику кожної із функцій.

2. Дати стислу характеристику типів світогляду.

Тема 2. ФІЛОСОФІЯ ДАВНЬОГО ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СХОДУ (ІНДІЯ І КИТАЙ)

Питання до теми 2

1. Що Ви знаєте про Веди, Упанішади? Розкрийте зміст ідей давньоіндійської філософії: “карма”, “сансара”, “мокша”, “атман”, “брагман”, “порушу”, “пракриті”.

2. Які основні риси тибетського буддизму, дзен-буддизму, джайнізму?

3. Розкрити сутність соціально-політичного і етичного вчення конфуціанства.

Тема 3. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

Питання до теми 3

1. Стисло визначити сутність космоцентризму античної філософії.

2. Дати характеристику мілетської школи досократівської античної філософії.

3. Описати, на вибір, проблематику однієї зі шкіл: елейської, піфагорійської, атомістичної.

4. Розкрити зміст учень Сократа, Платона і Аристотеля.

5. Які основні риси шкіл елліністичної та римської античної філософії?

Тема 4. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Питання до теми 4

1. Розкрийте зміст основних ідей філософії Середньовіччя: теоцентризм, монотеїзм, "Одкровення", геоцентризм, креаціонізм, провіденціалізм, теодіцея, есхатологія, гріхопадіння, спокута, спасіння.2. Як розв’язується у Середні віки проблема співвідношення між філософією і теологією (вірою і розумом)?

3. Стисло описати специфіку основних етапів розвитку середньовічної філософії: апологетики, західної і східної патристики, схоластики.

4. Що Ви можете сказати про способи доведення існування Бога в Ансельма Кентерберійського і у Форми Аквінського?

Тема 5. ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ: ЛЮДИНА-ТИТАН

Питання до теми 5

1. Розкрийте зміст основних понять філософії Відродження: пантеїзм, геліоцентризм, антропоцентризм, гуманізм, індивідуалізм; утопічний соціалізм, Реформація.

2. Які основні риси вчення М.Кузанського? Дж.Бруно?

3. Стисло розкрити проблематику людської свободи (антропоцентризм) у філософії Дж.Піко делла Мірандоли.

Тема 6. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ: ГНОСЕОЛОГІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ СУТНОСТІ

Питання до теми 6

1. Стисло розкрити сутність філософії Нового часу.

2. Як розв’язується проблема методу пізнання.

3. Стисло визначити гносеологічні напрями емпіризму та раціоналізму.

4. Який зміст агностицизму та індетермінізму Д.Юма.

5. Дати характеристику французького Просвітництва, механістичного матеріалізму, науки та прогресу.

Тема 7. ПОГЛИБЛЕННЯ ГНОСЕОЛОГІЗМУ: НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ

Питання до теми 7

1. Розкрити сутність гносеології й етики І.Канта.

2. Визначити основні ознаки суб’єктивного ідеалізму Й.Г.Фіхте.3. Стисло розкрити сутність філософії об’єктивного ідеалізму та діалектики Г.В.Ф.Гегеля.

4. У чому сутність гуманістичних засад філософії Л.Фейербаха?

5. Яким є внесок у класичну німецьку філософію В.Ф.Шеллінга?

Тема 8. РЕЛІГІЙНЕ ПОДОЛАННЯ ГНОСЕОЛОГІЗМУ: НОВОКЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ XIX ст.

Питання до теми 8

1. Чому філософія А.Шопегауера є першої спробою синтезу західної і східної (Індійської) філософських парадигм.

2. Чому вчення С.К’єркегора вважається «передтечею» ірраціональних та екзистенційних напрямів філософії?

3. Розкрити зміст теорії і практики марксизму, вчення про суспільно-економічну формацію, понятття відчуження.

4. Поясніть перевагу феномену ірраціонального у “філософії життя” (А.Шопенгауер, Ф.Ніцше, А.Бергсон).

Тема 9. НЕКЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.: АТЕЇСТИЧНЕ ПОДОЛАННЯ ГНОСЕОЛОГІЗМУ

Питання до теми 9

1. Якими є сутнісні риси сучасної аналітичної філософії?

2. Розкрити специфіку вирішення проблеми несвідомого у класичному психоаналізі і неофрейдизмі.

3. Дати характеристику німецького та французького різновидів екзистенціалізму (М.Хайдеггер, К.Ясперс, А.Камю, Ж.-П.Сартр).

4. Що Ви можете сказати про герменевтику та феноменологію як напрями сучасної філософії?.

5. Що Ви знаєте про еволюцію релігійної філософії у ХХ ст. (неотомізм, персоналізм, тейярдизм)?

Тема 10. ОНТОЛОГІЯ: ВЧЕННЯ ПРО БУТТЯ

Питання до теми 10

1. У чому полягає зміст поняття «існування»?

2. Як формувались уявлення про світ?

3. Які проблеми вирішує онтологія?

4. Яка відмінність між науковою та світоглядною картинами світу?

5. Коли і чому у філософії виникла проблема буття?

6. У чому полягає зміст поняття «буття»?

7. Що таке рух? У чому полягає єдність руху, простору і часу?

8. Розкрити філософський зміст понять матерія, простір, час, рух.

9. Що таке буття людини?

10. Чому прогресивні революційні наукові відкриття можуть призвести до кризи в науці?

11. Чи змінилися соціально-історичне тлумачення простору й часу у XX ст.?

Тема 11. ФІЛОСОФІЯ ПІЗНАННЯ. ПІЗНАВАЛЬНА (ГНОСЕОЛОГІЧНА) ПРОБЛЕМА ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ.

Питання до теми 11

1. Істина як процес і мета наукового пізнання.

2. Проблема істини у сучасній філософії.

3. Критерії істини.

4. Філософькі концепції Абеляра, Р.Бекона, Гегеля про творчі можливості процесу пізнання

5. Технічна творчість та її форми як результат пізнавальної діяльності

6. Порівняльна характеристика пізнавальних методів Ф.Бекона та Р.Декарта.

7. “Критичний метод” пізнання К. Поппера.

8. Основні проблеми методології постнекласичної теорії пізнання.

Тема 12. ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬСТВА.

Питання до теми 12

1. Т. Парсонс та його загальна теорія соціальних систем.

2. Основні сфери суспільного життя.

3. Продуктивні сили і їх основні елементи.

4. Виробничі відносини і їх основні елементи. Типи і форми виробничих відносин.

5. Держава як важливий елемент політичної системи суспільства.

6. Сучасна НТР і екологія.

Тема 13. ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ (Феномен людини: буття, поставлене перед питанням про власний сенс)

Питання до теми 13

1. У чому сутність філософської антропології?

2. Розкрийте проблему відповідності сутності людини та її існування.

3. Які рівні буття людини існують?

4. У чому особливість екзистенційного виміру свободи людини?

Тема 14. ФІЛОСОФІЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ

Питання до теми 14

1. Які основні ідеї та завдання феноменології?

2. У чому сутність феноменологічного методу Едмунда Гуссерля?

3. Які особливості взаємозв’язку феноменології й естетики у філософії Романа Інгардена?

4. Які основні положення феноменології Мікеля Дюфренна?

Тема 15. ФІЛОСОФСЬКА АКСІОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ ЦІННОСТЕЙ

Питання до теми 15.

1. У чому сутність аксіології та які основні визначення цінностей існують?

2. Розкрийте об’єктивістські та суб’єктивістські концепції цінностей.

3. Яка класифікація цінностей існує?

4. Які функції цінностей можна виділити?

5. У чому виявляється взаємозв’язок оцінки та істини?

Тема 16. ФІЛОСОФСЬКА ПРАКСЕОЛОГІЯ

Питання до теми 16

1. Яка сутність основи праксеології?

2. У чому виявляється праксеологія як практична дисципліна?

3. Охарактеризуйте описові та нормативні твердження праксеології.

4. Які основні поняття та категорії має праксеологія?

Підсумковий тест (історична частина)
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.