Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Який курс найскладніший?


Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Філософія – тести (телеуніверситет МАУП)


Контрольна робота
K-19028

Підсумковий тест

Question 1

Балів: 1

Представники якої філософської течії вважали, що можна довести все, що завгодно?

Виберіть одну правильну відповідь

a. піфагорійці

b. епікурейці

c. стоїки

d. софісти

e. атомісти

f. схоласти

g. патристи

Question 2

Балів: 1

"Вірю, тому що абсурдно"- казав …

Виберіть одну правильну відповідь

a. Тертулліан

b. Дж.Бруно

c. Ж.-Ж.Руссо

Question 3

Балів: 1

Виділіть провідні риси середньовічної філософії (можливі декілька варіантів відповіді):

Виберіть одну або кілька відповідей

a. підпорядкування розуму релігійній вірі

b. гедонізм (вчення, що смисл життя в отриманні насолоди)

c. агностицизм

d. креаціонізм (вчення про створення світу Богом із нічого)

e. провіденціалізм (вчення про визначення Богом подальшого розвитку світу і людини)

f. матеріалізм

g. емпіризм (вчення, що джерелом істинного пізнання є відчуття)

Question 4

Балів: 1

Що таке агностицизм?

Виберіть одну правильну відповідь

a. вчення про нездатність людини отримати достовірне знання

b. вчення про нездатність людини перетворювати дійсність

c. вчення про створення світу Богом

d. вчення про те, що основу сущого складає матерія

e. вчення про те, що основу сущого складає свідомість

Question 5

Балів: 1

Представники якої школи намагались пояснити сутність явищ природи за допомогою чисел і кількісних відносин?

Виберіть одну правильну відповідь

a. елейської

b. софістів

c. атомістів

d. піфагорійців

e. стоїків

f. перипатетиків

Question 6

Балів: 1

Клас, який повинен правити в ідеальній державі Платона:

Виберіть одну правильну відповідь

a. стражники-воїни

b. аристократи

c. філософи

d. тирани

e. вільні працівники

f. раби

Question 7

Балів: 1

Філософ, що вважав за першооснову сущого апейрон (безмежне):

Виберіть одну правильну відповідь

a. Демокріт

b. Платон

c. Протагор

d. Анаксимандр

e. Сократ

f. Фалес

g. Геракліт

Question 8

Балів: 1

Історично першою формою світогляду є:

Виберіть одну правильну відповідь

a. релігія

b. міфологія

c. наука

d. філософія

Question 9

Балів: 1

Представники якого напрямку у середньовічній філософії вважали, що загальні поняття реально не існують?

Виберіть одну або кілька відповідей

a. патристи

b. апологети

c. номіналісти

d. реалісти

e. концептуалісти

f. неоплатоніки

Question 10

Балів: 1

Філософ, що був автором вислову “Все тече, все змінюється”:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Демокріт

b. Платон

c. Протагор

d. Анаксімандр

e. Сократ

f. Геракліт

Question 11

Балів: 1

Виділіть провідні напрямки схоластичної філософії (можливі декілька варіантів відповіді):

Виберіть одну або кілька відповідей

a. епікуреїзм

b. реалізм

c. неоплатонізм

d. номіналізм

e. концептуалізм

f. емпіризм

Question 12

Балів: 1

Яку назву має напрямок філософії, представники якого вважають, що світ неможливо пізнати (можливі декілька варіантів відповіді)?

Виберіть одну або кілька відповідей

a. агностицизм

b. патристика

c. схоластика

d. неоплатонізм

e. скептики

f. стоїцизм

Question 13

Балів: 1

"Пізнай самого себе"," Я знаю лише те, що я нічого не знаю, а інші і того не знають".

Виберіть одну правильну відповідь

a. Сократ

b. Т.Аквінський

c. Ф.Бекон

Question 14

Балів: 1

Протагор – це представник:

Виберіть одну правильну відповідь

a. елейської школи

b. софістів

c. атомістів

d. піфагорійців

e. стоїків

f. перипатетиків

Question 15

Балів: 1

Які особливості притаманні філософії як формі світогляду (можливі декілька варіантів відповіді)?

Виберіть одну або кілька відповідей

a. піднімаються найбільш загальні питання буття, пізнання, суспільства, людини

b. визнає пріоритет віри над розумом

c. панує анімізм (одухотворення сущого)

d. як правило, не претендує на практичну перевірку своїх положень

e. визнає необхідність практичної перевірки теоретичних положень

f. визнає реальність світу духів і можливість спілкування із ними (шаманізм)

g. розробляє нові моральні ідеали і культурні цінності

Question 16

Балів: 1

В середньовічній філософії початком всього є:

Виберіть одну правильну відповідь

a. вода

b. матерія

c. безмежне (апейрон)

d. Бог

e. людина

f. такого початку немає

Question 17

Балів: 1

Хто є автором вислову: “Люди скоріше забудуть про смерть батька, аніж про втрату майна”?

Виберіть одну правильну відповідь

a. Платон

b. Н.Макіавеллі

c. Сократ

d. М.Лютер

e. Т.Мор

f. Ксенофан

Question 18

Балів: 1

Частина філософського знання, яка досліджує проблеми пізнання світу?

Виберіть одну правильну відповідь

a. антропологія

b. онтологія

c. гносеологія

d. аксіологія

e. феноменологія

Question 19

Балів: 1

Галузь філософського знання, предметом дослідження якої є цінності:

Виберіть одну правильну відповідь

a. антропологія

b. онтологія

c. гносеологія

d. аксіологія

e. феноменологія

Question 20

Балів: 1

"Усе тече, усе змінюється, а в одну й ту саму річку неможливо увійти двічі, бо на того, хто входить течуть все нові й нові води” – казав...

Виберіть одну правильну відповідь

a. Протагор

b. Геракліт

c. Августин Блаженний

Question 21

Балів: 1

Яку позицію відстоюють об’єктивні ідеалісти?

Виберіть одну правильну відповідь

a. світ є результатом діяльності людської свідомості

b. світ є результатом діяльності божественного розуму

c. світ складається із атомів і пустоти

d. світ є результатом трансформації вічно існуючої матерії

e. основу світу складає духовний початок, що не залежить від людини

Question 22

Балів: 1

Що, за Платоном, є головною причиною суспільного зла?

Виберіть одну правильну відповідь

a. незнання людиною своєї істинної сутності

b. гріхопадіння

c. невихованість

d. приватна власність

e. неповага до богів

f. заздрість

g. неповага до батьків

Question 23

Балів: 1

Хто з філософів стверджував, що якщо б лошаки вміли мислити й малювати, то вони б зображували богів у вигляді лошаків (з вухами і копитами)?

Виберіть одну правильну відповідь

a. Геракліт

b. Анаксімен

c. Ксенофан

d. Зенон Елейський

e. Епікур

f. Платон

g. Арістотель

Question 24

Балів: 1

Хто з філософів стверджував, що все суще складається із атомів і пустоти (можливі декілька варіантів відповіді)?

Виберіть одну або кілька відповідей

a. Епікур

b. Піррон

c. Арістотель

d. Фома Аквінський

e. Левкіпп

f. Макіавеллі

g. Лукрецій Кар

h. Демокріт

Question 25

Балів: 1

Хто з філософів Античності вбачав причину злих вчинків у незнанні людиною своєї сутності?

Виберіть одну правильну відповідь

a. Демокріт

b. Платон

c. Протагор

d. Зенон із Кітіону

e. Сократ

f. Арістотель

Question 26

Балів: 1

Чому тиранія, плутократія і охлократія, на думку Аристотеля, є поганими формами правління (можливі декілька варіантів відповіді)?

Виберіть одну або кілька відповідей

a. правителі не керуються загальним благом

b. призводять до морального занепаду

c. невідповідні людській природі

d. нестабільні

e. економічно неефективні

Question 27

Балів: 1

"Вірю, щоб розуміти"- казав...

Виберіть одну правильну відповідь

a. Тертулліан

b. І.Кант

c. Сенека

Question 28

Балів: 1

Філософське вчення про пізнання світу:

Виберіть одну правильну відповідь

a. антропологія

b. онтологія

c. гносеологія

d. аксіологія

e. феноменологія

Question 29

Балів: 1

Хто був автором апорій “Ахіллес і черепаха”, “Стріла” та інших?

Виберіть одну правильну відповідь

a. Зенон із Кітіону (стоїк)

b. Платон

c. Демокріт

d. Зенон Елейський (учень Парменіда)

e. Піфагор

f. Епікур

g. Піррон

Question 30

Балів: 1

Що таке пантеїзм?

Виберіть одну правильну відповідь

a. вчення про визначення Богом подальшого розвитку світу і людини

b. вчення, згідно з яким, Бог після створення світу не втручається більше в його (світу існування)

c. вчення, що смисл життя в отриманні насолоди

d. вчення, згідно з яким Бог ототожнюється з природою

e. вчення про створення світу Богом із нічого

f. вчення про те, що джерелом пізнання є відчуття

g. вчення про те, що джерелом пізнання є розум

Question 31

Балів: 1

Які форми правління, на думку Аристотеля, виходять з примату загального блага (можливі декілька варіантів відповіді)?

Виберіть одну або кілька відповідей

a. монархія

b. охлократія

c. аристократія

d. демократія

e. плутократія

f. політія

g. тимократія

h. тиранія

Question 32

Балів: 1

Про кого із філософів казали, що він жив у діжці?

Виберіть одну правильну відповідь

a. Діогена із Синопу

b. Клеанфа

c. Піррова

d. Сократа

e. Парменіда

f. Епікура

Question 33

Балів: 1

Чому філософи середньовіччя вважали, що людина посідає перше місце у природі?

Виберіть одну правильну відповідь

a. тому, що людина створила релігію і філософію

b. тому, що людина створена за образом та подобою Бога

c. тому, що людина здатна свідомо перетворювати дійсність

d. тому, що людина здатна виробляти твори мистецтва

e. тому, що люди здатні перемогти будь-яку тварину

Question 34

Балів: 1

Позиція, яку відстоюють суб’єктивні ідеалісти:

Виберіть одну правильну відповідь

a. світ є результатом діяльності людської свідомості

b. світ є результатом діяльності божественного розуму

c. світ складається із атомів і пустоти

d. світ є результатом трансформації вічно існуючої матерії

e. основу світу складає духовний початок, що не залежить від людини

Question 35

Балів: 1

Він створив для моральних вимірив героїв своїх творів нескінченно дрібні елементи добра і зла, побачив в кожному з них «чорта», серед «живих» - «мертвих», серед «мертвих» - «живих».

Виберіть одну правильну відповідь

a. М.Гоголь

b. Г.Сковорода

c. З.Фрейд

d. Платон

e. Арістотіль

Question 36

Балів: 1

Свідомість (за З.Фрейдом) містить такі компоненти:

Виберіть одну або кілька відповідей

a. віру

b. цінності

c. знання

d. норми

e. надсвідомість

f. підсвідоме

Question 37

Балів: 1

Вчення про абсурдність людського буття, самогубство як засіб свободи вибору, свободу як можливість іибирати, відчуженість людини, її приреченість, бунт як реакцію на безвихідь

Виберіть одну правильну відповідь

a. П.Абеляр

b. А.Камю

c. Ф.Ніцше

d. Абеляр

e. Т.Тассо

Question 38

Балів: 1

Філософія екзистенціалізму в першу чергу зосереджує увагу на проблемах:

Виберіть одну або кілька відповідей

a. абсурдності буття людини

b. свободи людини

c. людини, що існує на межі буття і небуття

d. творчої діяльності людини

Question 39

Балів: 1

Згідно з фаталізмом, перебіг історії залежить від:

Виберіть одну правильну відповідь

a. людини як біологічної істоти

b. факторів, що знаходяться поза свідомістю

c. від випадкового збігу обставин

d. від людини як соціальної особистості

e. від Бога

Question 40

Балів: 1

"Попередні філософи лише намагались по-різному пояснити світ, але наше завдання полягає в тому, щоб змінити його" - казав …

Виберіть одну правильну відповідь

a. І.Кант

b. К.Гельвецій

c. К.МарксQuestion 41

Балів: 1

Епікур та його послідовники шукали першопричини буття у:

Виберіть одну правильну відповідь

a. у незмінному конструктивно-розумовому принципі (пануючому “управлінському началі” світу)

b. у речовинному субстраті світобудови

c. в атомах і пустоті (так само як атоміст Демокріт)

d. в ідеальних сутностях

e. у числах та їх комбінаціях

Question 42

Балів: 1

За Г.В.Ф.Гегелем основою буття є:

Виберіть одну правильну відповідь

a. атоми

b. апейрон

c. абсолютна ідея (дух)

d. порожнеча

e. форма

f. субстрат

Question 43

Балів: 1

Початком людського пізнання, згідно з емпіризмом, є:

Виберіть одну правильну відповідь

a. людський розсудок

b. воля

c. інтуїція

d. фантазія

e. відчуття

Question 44

Балів: 1

До основних принципів матеріалістичної діалектики належать:

Виберіть одну або кілька відповідей

a. об’єктивності

b. нескінченного розвитку

c. всезагального зв’язку

d. матеріальності всіх речей і явищ дійсності

Question 45

Балів: 1

Августин визначав основою світу:

Виберіть одну правильну відповідь

a. чотири стихії

b. Бога

c. матерію

d. абсолютну ідею

Question 46

Балів: 1

Для ренесансного світогляду був характерний:

Виберіть одну або кілька відповідей

a. космоцентризм

b. геоцентризм

c. гуманізм

d. антропоцентризм

Question 47

Балів: 1

Піфагор та його послідовники шукали першопричинні основи буття у:

Виберіть одну правильну відповідь

a. речовинному субстраті світобудови

b. деяких ідеальних сутностях

c. у числах та їх комбінаціях

d. у незмінному конструктивно-розумовому принципі (пануючому “управлінському началі”)

Question 48

Балів: 1

“Усе тече, усе змінюється, а в одну й ту саму річку неможливо увійти двічі, бо на того, хто входить течуть все нові й нові води”- казав …

Виберіть одну правильну відповідь

a. Е.Роттердамський

b. Геракліт

c. А.Шопенгауер

Question 49

Балів: 1

Вчення про анититезу церкви і держави, царства Бога і диявола, про віру як джерело прозріння, істинного знання

Виберіть одну правильну відповідь

a. Т.Аквінський

b. І.Кант

c. Августин Блаженний

d. Т.Мор

e. Г.Маркузе

Question 50

Балів: 1

Згідно з волюнтаризмом перебіг історії залежить:

Виберіть одну правильну відповідь

a. від кожної особистості

b. від видатної особистості

c. від незалежних обставин

d. від природних циклів
Ціна

25

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.