Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

УАБС, Варіант №6, Ринок цінних паперів, №3798


Контрольна робота
K-13673

Векселі, їх види. Основні операції, які можна виконувати з
векселями
Тести
1. За яких умов не оподатковується виплата дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих підприємством, під час нарахування дивідендів?
а) за будь-яких умов;
b) за умови, що така виплата ніяк не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (учасників) у статутному фонді підприсмства-
емітента;
с) якщо підприємство – емітент акцій створене протягом відповідного року.
2. Модель оцінки поточної вартості акцій з постійним зростанням дивідендів відома як:
а) модель Дюпона:
b) модель Гордона;
с) модель Фішера;
с) модель Шарпа.
3. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що по
відношенню до статутного фонду акціонерного товариства
перевищує:
а) 5%;
b) 10 %;
c) 15 %;
d) 30 %;
e) 50%.
4. Метод оцінки активу за меншою з двох вартостей –
балансовою чи ринковою — при здійсненні операцій з цінними
паперами установами комерційних банків України відомий
як:
а) метод меншої вартості;
b) правило нижчої вартості;
с) неамортизований дисконт:
d) метод залишкової балансової вартості.
5. Чи підлягають обкладанню податком на додану вартість операції з
випуску, розміщення та продажу за кошти цінних паперів, що емітовані
суб'єктами підприємницької діяльності?
а) так;
b) ні.
6. Особлива операція емітента з цінними паперами, що передбачає об'єднання акцій кількох акціонерних товариств, які перетворюються в одне акціонерне товариство, позначається як:
а) асиміляція акцій;
b) дроблення акцій;
с) анулювання акцій;
d) перегрупування акцій;
e) консолідація акцій.
7. Операція емітента з цінними паперами, яка передбачає зрівняння у правах акцій чергового випуску з акціями попередніх випусків, позначається як:
а) деномінація акцій;
b) анулювання акцій;
с) консолідація акцій;
d) дроблення акцій;
e) асиміляція акцій;
f) конвертація акцій.
8. Чи може акціонерне товариство викуповувати в акціонера акції, що належать йому, для їх анулювання?
а) так;
b) ні.
9. Переведення іменних цінних паперів одного виду або форми випуску в інший вид або форму випуску визначається як:
а) перегрупування іменних цінних паперів;
b) асиміляція іменних цінних паперів;
с) конвертація іменних цінних паперів;
d) деномінація іменних цінних паперів;
e) блокування іменних цінних паперів.
10. Зменшення номінальної вартості акцій діленням на визначений уповноваженим органом емітента коефіцієнт визначається як:
а) асиміляція акцій;
b) анулювання акцій;
с) деномінація акцій;
d) дроблення акцій;
e) конвертація акцій;
f) консолідація акцій.
11. Чи може акціонерне товариство випускати акції для покриття
збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю?
а) так;
b) ні;
с) може, якщо отримав дозвіл ДКЦПФР;
d) може, якщо розмір збитків не перевищує 2 % статутного фонду.
12. Визначення біржового курсу на цінні папери, що передбачає постійне зіставлення біржових замовлень на купівлю та продаж певного цінного папера (цінних паперів), характеризується як:
а) фіксинг;
b) лістинг;
с) постійне котирування.
13. Рішення про допуск цінних паперів до обігу і офіційного
котирування на УФБ приймається, якщо мінімальний статутний фонд емітента становить не менше як:
а) 10 000 мінімальних заробітних плат;
b) 25 000 мінімальних заробітних плат;
с) 50 000 мінімальних заробітних плат;
d) 75 000 мінімальних заробітних плат;
e) 100 000 мінімальних заробітних плат.
14. Максимальна номінальна вартість одного цінного папера
емітента у разі допуску до обігу і офіційного котируванню на
УФБ не повинна перевищувати:
а) 5 мінімальних заробітних плат;
b) 10 мінімальних заробітних плат;
с) 15 мінімальних заробітних плат;
d) 20 мінімальних заробітних плат;
e) 25 мінімальних заробітних плат.
15. Мінімальна номінальна вартість одного цінного папера
емітента у разі допуску до обігу і офіційного котирування на
УФБ не повинна перевищувати:
а) 1 мінімальної заробітної плати;
b) 2 мінімальних заробітних плат;
с) 3 мінімальних заробітних плат;
d) 4 мінімальних заробітних плат;
e) 5 мінімальних заробітних плат.
16. Цінні папери емітента можуть бути вилучені з обігу і котирування на Українській фондовій біржі, якщо на них нема угод на купівлю-продаж протягом:
а) 6 торгів підряд;
b) 10 торгів підряд;
с) 12 торгів підряд;
d) 18 торгів підряд;
є) 20 торгів підряд.
17. Внесення цінних паперів до списку цінних паперів, які
котируються на фондовій біржі або можуть бути предметом
укладання угод в торговельно-інформаційній системі, якщо
це передбачено їх правилами, характеризується як:
а) біржова послуга;
b) лістинг;
с) біржова операція;
d) біржове замовлення;
e) котирування
18. Середній показник біржової активності, який узагальнює
динаміку цін на цінні папери і свідчить про зміни в рівні цін
за певний час, – це:
а) курсова ціна;
b) котирувальна ціна;
с) біржовий індекс;
d) середньозважена ціна.
19. Які фондові індекси характеризують стан певного
внутрішнього ринку цінних паперів?
а) інтернаціональні;
b) інтегральні,
c) секторні;
d) субсекторні.
20. Які з наведених індексів використовуються для оцінки
стану фондового ринку України?
а) рrо U-50;
b) Nіккеі 225;
с) Dow Jones Industrial;
d) КАС-20 (s);
e) ПФТС-індекс;
f) DАХ-індекс;
g) Vаluе Linе Соmроsitе Average

Задача № 2
Комерційний банк 13.03.XI р. купив у асоційованої компанії "Укррічфлот" 10 000 простих акцій по 30 грн. за акцію, що складає 25 % усіх випущених компанією акцій.
31.12.XI року компанія звітувала про чистий прибуток в сумі 40 000 грн. із якого банк отримує дивідендний дохід. 15.02.Х2 року компанія оголосила і сплатила дивіденди акціонерам у розмірі 3000 грн.
Необхідно:
Визначити яку суму доходу матиме банк від вкладень в асоційовану компанію.

Задача № 4
Комерційним банком "Козак" 1.11.XI року куплено облігацію Центрального Уряду за 113 000 грн. Номінальна вартість 100 000 грн. Облігація з купоном 12 % річних, строком погашення через 3 роки. Проценти нараховуються і сплачуються банку щороку.
Необхідно:
1. Визначити дохідність банка від даної операції.
2. Які боргові цінні папери відносяться до державних?
3. За якою ціною в кінці строку буде викуплено облігацію?

Задача № 6
Дивіденд на акцію компанії „Надія" за рік склав 4,5 грн. Банківська ставка за вкладами дорівнює 10 % річних. Винагорода за ризик, з точки зору покупця, повинна бути 5 %.
Визначити теоретичну ціну акції.

Задача № 8
Інвестор купив опціони на продаж 100 акцій за ціною використання 110 грн. за кожну акцію. Поточний курс 105 грн. Тривалість контракту 3 місяці. Ціна опціону 5 грн.
Необхідно: 1. Визначити загальну премію продавця опціону.
2. Визначити результат операції інвестора, якщо через 2 місяці ціна однієї акції підніметься до 120 грн.
3. Який вид опціону застосовується?

Література
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.