Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Державний борг України


Дипломна
K-15265

ЗМІСТ
Ст.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ
1.1. Економічна сутність і причини виникнення державного боргу 6
1.2. Структура державного боргу та механізм його формування 22
1.3. Управління державним боргом і його обслуговування 29
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ЗА 2007–2011 РОКИ
2.1. Аналіз структури і динаміки державного боргу України 38
2.2. Аналіз динаміки та структури внутрішнього державного боргу 54
2.3. Аналіз стану зовнішнього боргу України 66
РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
3.1. Сучасні боргові проблеми економічно-розвинутих країн світу та шляхи їх подолання 77
3.2. Напрямки покращення управління державним боргом в Україні 89
ВИСНОВКИ 98
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 103
ДОДАТКИ 108


ВСТУП

Актуальність теми. В умовах формування та функціонування ринкової економіки важливою складовою державних фінансів є державний борг. Дефіцит державного бюджету, залучення та використання позик для його покриття призвели до формування і значного зростання державного боргу в Україні. Великі розміри внутрішнього і зовнішнього боргу, а також відповідно зростання витрат на його обслуговування обумовлюють необхідність вирішення проблеми державного боргу, а відтак і пошуку шляхів вдосконалення механізму його управління. Як свідчить досвід багатьох країн, чим обтяжливішим стає для держави нагромаджений зовнішній та внутрішній борг, тим його обслуговування активніше включається у взаємодію з функціонуванням економіки та її фінансової системи.
В перехідній економіці України державний борг все більше набуває характеру не лише фінансової, але і соціально-політичної проблеми. Державний борг прямо пов'язаний з проблемою економічної безпеки країни.
Питання управління та обслуговування державного боргу є особливо важливим в контексті тих економічних труднощів, які впродовж останніх років переживає Україна. Розв'язання проблеми обслуговування державного боргу є одним із ключових факторів економічної стабільності в країні. Від характеру врегулювання боргової проблеми в значній мірі залежить бюджетна дієздатність держави, стабільність її національної валюти, а відтак фінансова підтримка міжнародних фінансових організацій. Необхідність розв'язання цих питань потребує пошуку шляхів вдосконалення механізму управління та обслуговування державного боргу в Україні.
Важливий внесок в дослідження проблеми державного боргу зробили західні економісти: Д. Рікардо, А. Сміт, М. Браунриг, С. Вайнтрауб, Х. Джонсон, О. Екстайн, Дж. Кейнс, А. Лаффер, А. Лернер, Р. Масгрейв, М. Фрідман та інші. Серед російських вчених варто відмітити праці: М.Б.Богачевського, Б.Г.Болдирєва, Л.О. Дробозіної, Л.М. Красавіної, І.М. Осадчої, Ю.М. Осипова, Г.П. Солюса, В.М. Усоскіна та інших. Теоретичні основи державного боргу та питання щодо його управління висвітлюються в працях таких українських вчених, як: В.Л. Андрущенко, О.І Барановський, О.Д.Василик, А.С.Гальчинський, Г.Н.Климко, В.В.Корнєєв, О.В.Плотніков, І.Я. Софіщенко, В.М.Суторміна, В.О. Степаненко, В.М. Федосов та інших.
В той же час в Україні недостатньо досліджені питання, що стосуються проблем управління державним боргом, особливостей його формування і розвитку в умовах переходу до ринкової економіки. Зазначене обумовило актуальність обраної теми дисертаційного дослідження, його мету і задачі.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є наукове обґрунтування економічної природи державного боргу; виявлення основних тенденцій і специфічних особливостей формування державного боргу в Україні; обґрунтування концептуальних засад щодо вдосконалення механізму управління державним боргом та його обслуговування в умовах перехідної економіки України.
Для досягнення поставленої мети у роботі передбачається вирішити ряд задач, головними з яких є:
 обґрунтування економічної сутності державного боргу як складової державних фінансів;
 виявлення основних тенденцій формування державного боргу України;
 визначення основних етапів формування державного внутрішнього боргу, аналіз механізму управління ним;
 оцінка розміру та динаміки зовнішньої заборгованості України;
 узагальнення зарубіжного досвіду обслуговування державного зовнішнього боргу з метою його можливого використання в Україні;
 розробка пропозицій щодо удосконалення управління та обслуговування державного боргу в Україні;
Об'єктом дипломної роботи є державний борг України.
Предметом дослідження є фінансові відносини, які утворюються між державою та її кредиторами, в результаті чого формується державний борг та здійснюється його управління і обслуговування.
Методи дослідження. Дослідження проводилося з використанням діалектичного методу пізнання розвитку і взаємозалежності економічних процесів управління та обслуговування державного боргу в Україні. Тенденції і особливості формування державного боргу в Україні виявлені завдяки використанню методів конкретного і абстрактного, логічного та історичного, системного і порівняльного аналізу. При розробці пропозицій щодо удосконалення механізму управління державного боргу України було використано метод аналізу і синтезу.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно – правові акти, статистичні дані МВФ, ЄБРР, статистичні матеріали Держкомстату України, Міністерства фінансів України, міністерства економіки України наукові праці українських та зарубіжних економістів вчених в галузі управління державним боргом країни, матеріали науково-практичних конференцій і семінарів, довідкова та періодична література, довідкова, монографічна й періодична вітчизняна та зарубіжна література.
Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел та 5 додатків. Її повний обсяг становить 107 сторінок і включає 12 рисунків на 8 сторінках,4 таблиці на 4 сторінках, 5 додатків на 6 сторінках, список використаних джерел із 59 найменувань на 4 сторінках.
Ціна

400

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.