Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Аналіз формування і використання фінансових ресурсів на підприємстві


Дипломна
K-16130

Вступ
Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів
1.1 Сутність та види фінансових ресурсів підприємства
1.2 Законодавчо-нормативна база та інформаційні джерела дослідження
1.3 Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів
1.4 Шляхи оптимізації структури фінансових ресурсів
Розділ 2 аналіз формування та використання фінансових ресурсів ват племінний завод – дослідне господарство «золотоніське»
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз динаміки, структури та руху фінансових ресурсів підприємства
2.3 Оцінка джерел формування та ефективності використання фінансових ресурсів підприємства
Розділ 3 система заходів щодо покращення формування і використання фінансових ресурсів
3.1 Фінансово – економічне обгрунтування пропозицій по збільшенню ефективності управління фінансовими ресурсами
3.2 Автоматизація аналітичних робіт як засіб покращення аналітичної роботи підприємства
3.3 Напрямки державної фінансової підтримки виробників сільськогосподарської продукції
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Формування та використання фінансових ресурсів на підприємствах - це процес утворення грошових фондів для фінансового забезпечення операційної та інвестиційної діяльності, виконання фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господарювання.
Відкрите акціонерне товариство “Племінний завод — дослідне господарство ”Золотоніське” створене в процесі реформування на базі радгоспу 12 червня 1996 року. Розташоване у місті Золотоноша Черкаської області. Місцезнаходження вигідне для розвитку основних видів діяльності:
— м‘ясного та молочного скотарства;
— вирощування сільськогосподарських культур;
— оптової і роздрібної торгівлі;
— розведення великої рогатої худоби;
— переробки сільськогосподарської продукції.
Відповідно до даних звітності, підприємство ВАТ «Золотоніське» отримана виручка постійно зростає – на 772,7 тис.грн. або 27,81% в 2006 році і на 784,3 тис.грн. або 22,09% в 2007 році; собівартість від реалізації продукції підприємства також має тенденцію до зростання – збільшується на 435,4 тис.грн. або 22,93% в 2006 році і на 458,9 тис.грн. або 19,66% в 2007 році. Середньорічна чисельність працюючих при цьому постійно знижується – на 13 осіб або 9,15% в 2006 році і на 6 осіб або 4,65% в 2007 році, а продуктивність праці одного працюючого значно збільшується (це пов’язано з постійним придбанням на підприємство нову техніку і впровадженням нових методів вирощування рослин) – на 7,96 тис.грн. або 40,66% в 2006 році і на 7,72 тис.грн. або 28,04% в 2007 році.
Середньорічна вартість основних фондів збільшується на 610,9 тис.грн. або 7,95% в 2006 році і на 855,9 тис.грн. або 10,31% в 2007 році; вартість оборотних фондів зростає на 18,4 тис.грн. або 0,71% в 2006 році і на 401,6 тис.грн. або 15,31% в 2007 році. Фонд заробітної плати також має тенденцію до збільшення – зростає на 247,8 тис.грн. або 36,01% в 2006 році і на 229,2 тис.грн. або 24,49% в 2007 році. Середньорічна заробітна плата працівника збільшується в 2006 році на 2,41 тис.грн. або 49,7% і в 2007 році на 2,22 тис.грн. або 30,58%.
Валовий і чистий прибуток рівні між собою, оскільки підприємство є платником фіксованого сільськогосподарського податку і не сплачує податок на прибуток і зростає в 2006 році на 337,3 тис.грн. або 38,33% і на 325,4 тис.грн. або 26,74% в 2007 році. Рентабельність зростає разом із зростанням прибутку – на 1% в 2006 році і на 2% в 2007 році.
Аналізуючи структуру і динаміку оборотних активів можна побачити наступне: вартість виробничих запасів на протязі 2006 року знизилась на 122,2 тис.грн. або 13%, а в 2007 році зросла на 270,5 тис.грн. або 33,08%, вартість тварин на вирощуванні і відгодівлі зросла в 2006 році на 119,3 тис.грн. або 16,08%, а в 2007 році на 197,6 тис.грн.,
- вартість незавершеного виробництва збільшилась в 2006 році на 12,2 тис.грн. або 7,27%, і на 64,4 тис.грн. або 35,74% в 2007 році, вартість готової продукції знизилась на 14,1 тис.грн. або 3,69% в 2006 році і на 156,3 тис.грн. або 42,48%,
- дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги зросла в 2006 році на 0,2 тис.грн. або 0,06% та на 2,5 тис.грн. або 0,7% в 2007 році, інша поточна дебіторська заборгованість знизилась на 0,1 тис.грн. або 5% в 2006 році і зросла на 0,8 тис.грн. або 42,11% в 2007 році,
- сума грошових коштів та еквівалентів в національній валюті зросла спочатку на 23,1 тис.грн. або 165% в 2006 і на 22,1 тис.грн. або 59,57% в 2007 році,
- всього сума оборотних активів збільшилась на 18,4 тис.грн. або 0,71% в 2006 році і на 401,6 тис.грн. або 15,31% в 2007 році.
Аналізуючи структуру оборотного капіталу можна помітити, що питома вага виробничих запасів достатньо значна, знижується в 2006 році з 36,08% до 31,17% і зростає в 2007 році до 35,98%; питома вага тварин на вирощуванні і відгодівлі зростає в 2006 році з 28,48% до 32,83% і до 35,01% в 2007 році; питома вага незавершеного виробництва збільшується – з 6,45% в 2005 році, 6,87% в 2006 році до 8,09% в 2007 році; питома вага готової продукції знижується з 14,66% в 2005 році, до 14,02% в 2006 і 7% в 2007 році.
Питома вага дебіторської заборгованості знижується в 2006 році з 13,7% до 13,62%, в 2007 році становить 11,89%; інша поточна дебіторська заборгованість становить незначну питому вагу – 0,08% в 2005 році, 0,07% в 2006 році і 0,09% в 2007 році. Грошові кошти в національній валюті мають питому вагу 0,54% в 2005, 1,41% в 2006 і 1,96% в 2007 році.
Аналізуючи рух коштів від операційної діяльності можна говорити про наступне:
- прибуток від операційної діяльності збільшився в 2006 році на 133,1 тис.грн. або 19,63%, а в 2007 році на 358,3 тис.грн. або 44,17%;
- коригування на амортизацію необоротних активів збільшилось на 63,4 тис.грн.(15,77%) в 2006 році і на 128 тис.грн. або 27,5% в 2007 році;
- таким чином прибуток від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах зріс в 2006 році на 196,5 тис.грн. або 18,19% і на 486,3 тис.грн. або 38,1% в 2007 році;
- в 2006 році оборотні активи зросли на 307,6 тис.грн. та знизились в 2007 році на 383,2 тис.грн.;
- витрати майбутніх періодів в 2005 році були відсутні, а в 2006 році склали 222,7 тис.грн. і знизились в 2007 році на 216,5 тис.грн. або 97,22%
- зменшення поточних зобов’язань в 2005-2007 рр. становило від’ємну величину, незначно зросло на 25,8 тис.грн. в 2006 році і знизилось на 12 тис.грн. в 2007 році;
- таким чином грошові кошти від операційної діяльності в 2006 році зросли на 307,2 тис.грн. або 46,9% і в 2007 році на 320 тис.грн. або 33,26%;
Аналізуючи рух коштів від інвестиційної діяльності можна говорити про наступне: чистий рух коштів від інвестиційної діяльності становить від’ємну величину – в 2005 році -800 тис.грн. (за рахунок здійснення інших платежів), в 2006 році -939,1 тис.грн. (також за рахунок здійснення інших платежей), в 2007 році -1410,5 тис.грн. (за рахунок придбання необоротних активів).
Аналізуючи рух коштів від фінансової діяльності можна говорити про те, що в 2005 і 2006 році даний вид діяльності був відсутній, а в 2007 році підприємство отримало інші надходження в сумі 150,4 тис.грн.
В цілому чистий рух грошових коштів в 2005 році становить -145 тис.грн., в 2006 році 23,2 тис.грн., в 2007 році знижується на 1 тис.грн. і становить 22,1 тис.грн.
В цілому можна говорити про те, що на структуру чистого руху коштів вплинули чистий рух коштів від операційної діяльності (-455,72% в 2005 році, 4165,37% в 2006 році і 5847% в 2007 році), рух коштів в результаті інвестиційної діяльності (551, 72% в 2005 році, -4065,37% в 2006 році і -6382,25% в 2007 році).
Більш докладний аналіз руху грошових коштів в 2007 році доцільно зробити за допомогою таблиці 2.8
Як видно з поданої таблиці в 2007 році підприємство отримало грошових коштів в сумі 1919,4 тис.грн., з яких 60,93% - надходження від продажу товарів, робіт і послуг, 30,92% - коригування на амортизаційні відрахування, 0,31% - інші надходження. 7,84% всіх надходжень – це надходження від фінансової діяльності, інші від операційної діяльності – 92,16%.
Підприємство витратило грошових коштів –
25,66% - на здійснення операційної діяльності,
74,34% - на здійснення інвестиційної діяльності.
З них 74,34% - на придбання майна довгострокового характеру,
25,66% - на інші виплати і перерахування.
Аналіз показав, що участь фінансових ресурсів у оборотному капіталі підприємства в 2005—2007 рр. дуже мала: від 0,01 до 0,2. Таке становище зумовлено структурою оборотних активів підприємства, що має негативний вплив на його платоспроможність.
Проведений аналіз свідчить про збільшення періоду обороту фінансових ресурсів у 2007 р. більш як у 3 рази порівняно з 2005 р. Така тенденція є негативною, оскільки свідчить про збільшення періоду витрачання коштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію. Відповідно до цього спостерігається зменшення кількості оборотів фінансових ресурсів підприємства на 102,77 в 2006 році порівняно з попереднім і на 22,49 в 2007 порівняно з 2006.
Збільшення періоду обороту фінансових ресурсів призводить до зменшення їх оборотності. Протягом 2005 – 2007 років оборотність фінансових ресурсів підприємства зменшилася більш як у 3 рази.
Отже, виходячи з проведеного аналізу фінансових ресурсів на підприємстві, можна зробити висновок про незадовільний стан організації грошових потоків, незбалансованість надходження та витрачання фінансових ресурсів, що потребує підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами на підприємстві.
Пропозиція спрямована на збільшення обсягів виробництва та якості вирощування ярої пшениці сортів «Колективна 3» та «Звершення».
Таким чином, завдяки втіленню цієї пропозиції, дохід від реалізації продукції збільшиться на 697,76 тис.грн., податок на додану вартість на 396,71 тис.грн., чистий дохід на 301,05 тис.грн., собівартість реалізованої продукції знизиться на 8 тис.грн., валовий і чистий прибуток зростуть на 309,5 тис.грн.
У сільськогосподарських підприємствах при аналізі їх діяльності ЕОМ використовується ще недостатньо. Аналітичне опрацювання інформації на ЕОМ у теоретичному плані погано розроблене, на практиці застосовується дуже рідко і в обмеженому обсязі. І не менш важливо підвищувати рівень електронної обробки даних і традиційних розрахунків, які виконуються при економічному аналізі та відзначаються порівняною простотою, але великою трудомісткістю і багаторазовою повторюваністю їх виконання. Ефект застосування ЕОМ у даному випадку полягає в розширенні кола аналітичної інформації, поглибленні аналізу, підвищені швидкості і оперативності одержання інформації для оцінки та контролю результатів господарювання, обґрунтування відповідних рішень.
В результаті переходу України на ринкові умови господарювання сільськогосподарським підприємствам необхідно замінити значну частку власних коштів залученими. На даному етапі функціонування таких підприємств одним з найважливіших джерел надходжень фінансових ресурсів є кредитне забезпечення.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Фінансові ресурси підприємства
Рис. 1.2 Чинники, що впливають на ефективність використання фінансових ресурсів підприємства
Рис. 2.1 Організаційно- виробнича структура товариства
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Аналіз ліквідності підприємства
Таблиця 2.3 Оцінка фінансової стійкості підприємства ВАТ «Золотоніське»
Таблиця 2.4 Показники рентабельності підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз прогнозів банкрутства підприємства
Таблиця 2.6 Структура оборотних активів, тис.грн.
Рис. 2.2 Вартість статей оборотного капіталу
Таблиця 2.7 Аналіз руху грошових коштів в 2005 – 2007 рр., тис.грн.
Таблиця 2.8 Аналітична таблиця для аналізу грошових коштів, тис.грн.
Таблиця 2.9 Склад і структура власного капіталу підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.10 Аналіз зобов’язань підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.11 Показники, які характеризують ефективність використання фінансових ресурсів підприємства
Таблиця 3.1 Вплив біопрепарату Агат-25К на урожайність ярих зернових в залежності від способів обробки насіння, середня урожайність (ц/га)
Таблиця 3.2 Вплив біопрепарату Агат-25К на урожайність ярих зернових в залежності від способів обробки насіння і посівів
Таблиця 3.3 Економічна ефективність застосування препарату Агат – 25К на ВАТ «Племінний завод – дослідне господарство «Золотоніське»
Таблиця 3.4 Прогнозний звіт про фінансові результати підприємства (тис.грн.)
Таблиця 3.5 Параметри надійності програмних систем
До роботи є доповідь і роздатковий матеріал
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.