Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка фінансового стану підприємства


Курсова
K-16594

Вступ
1. Теоретичні аспекти фінансового аналізу
1.1 Завдання, цілі і методи аналізу фінансового стану на основі
фінансової звітності
1.2 Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства
1.3 Аналіз фінансової стійкості підприємства
1.4 Поняття аналізу ліквідності балансу та показники ліквідності
1.5 Показники ефективності виробництва
1.6 Показники рентабельності виробництва
1.7 Діагностика банкрутства підприємства
2 Аналіз фінансового стану МП «Вiкторiя»
2.1 Економічна характеристика об’єкту дослідження
2.2 Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства
2.3 Аналіз фінансової стійкості
2.4 Аналіз показників ліквідності
2.5 Аналіз рентабельності виробництва
2.6 Аналіз ефективності та рентабельності виробництва
3. Шляхи зміцнення фінансового стану
Висновок
Література

В результаті аналізу фінансового стану МП «Вікторія» виявилось, що воно знаходиться в нормальному фінансовому положенні.
З проведеного аналізу економічних показників звітного та попереднього року можна зробити висновок, що збільшення виручки від реалізації продукції на 7,9 тис. грн. позитивно вплинуло на розмір прибутку, який збільшився 5,9 тис. грн., хоча при цьому збільшились на 2 тис. грн. витрати на виробництво.
Загальна вартість майна підприємства (валюта балансу) збільшилась на 5,7 %; при цьому необоротнi активи зменшились на 1,7, а оборотнi збільшились на 7,6%. Значно змiнилася структура оборотних активiв, а саме: зменшилась частка запасiв та iстотно збільшились частки дебiторської заборгованостi i поточних фiнансових iнвестицiй. Спостерiгається абсолютне збiльшення двох останнiх показникiв на 7,6 тис. грн. та на 11,9 тис. грн. вiдповiдно.
Вартiсть майна пiдприємства підвищилась завдяки збiльшенню власного капiталу, насамперед збiльшенню чистого прибутку та його реiнвестуванню. У пасивi балансу частка власного капiталу збільшилась на 0,1 пункту, але в той же час абсолютний розмiр та питома вага позикового капiталу значно збільшились, що iстотно вплинуло на фiнансовий стан пiдприємства.
Аналіз фінансової стійкості проведемо за даними агрегованого балансу і іншим способом. Розрахунок прослідкуємо в таблиці 2.5, який показав, що підприємство як на початок, так і на кінець року є абсолютно стійким. Забезпеченість запасів джерелами формування є сутністю фінансової стійкості, її зовнішнім проявом, а наслідком є платоспроможність (ліквідність).
Аналіз фінансової стійкості проведемо за даними агрегованого балансу і іншим способом. Розрахунок показав, що підприємство як на початок, так і на кінець року є абсолютно стійким. Забезпеченість запасів джерелами формування є сутністю фінансової стійкості, її зовнішнім проявом, а наслідком є платоспроможність (ліквідність).
На основі розрахунків співвідношення позикових коштів та власного капіталу склало 0,99 і 1,02 (відповідно на кінець і на початок звітного періоду), що повністю корелює з раніше розглянутими коефіцієнтами автономії та фінансової залежності.
Коефіцієнт загальної ліквідності склав станом на початок і на кінець звітного періоду відповідно 1,60; 1,59. Це свідчить про те, що оборотні кошти, які є у підприємства дозволяють погасити борги по короткостроковим зобов’язанням. На початок звітного періоду коефіцієнт швидкої ліквідності дорівнював 1,24, а на кінець звітного періоду підвищився до 1,29. Це свідчить про те, що для погашення короткострокових боргів ліквідних активів достатньо і, в разі необхідності, підприємство не буде змушене розраховуватись за рахунок товарно-матеріальних запасів.
В даному випадку спостерігається збільшення коефіцієнта оборотності активів за звітний період (з 0,18 до 0,20), що викликане зростанням об’єму реалізації (з 50,2 тис. грн. до 58,1 тис. грн.).
Показник фондовіддачі характеризує оберненість іммобілізованих коштів. Низький коефіцієнт свідчить або про недостатній об’єм продажу, або про занадто високу долю в активах нерухомого майна. Як показують розрахунки, за звітний період відбувся ріст коефіцієнта з 0,89 до 1,01.
Даний показник свідчить про те, що в зв’язку зі збільшенням балансового і чистого прибутку за період, аналізується рентабельність активів збільшилась і це позитивно відобразилось на фінансовій діяльності підприємства.
Виходячи з даних зведеної таблиці показників фінансового стану, можна зробити висновок, що коефіцієнти ліквідності та фінансової стійкості знаходяться в розмірах рекомендованих критеріїв, або близькі до них. Що стосується показників ефективності виробництва, то вони в основному збільшувались і це позитивно вплинуло на діяльність підприємства. Показники рентабельності активів та продажу також збільшились, що відобразило реальні умови господарювання.
Підприємству “Вікторія” можна порекомендувати для покращення фінансового стану та стійкого положення на ринку:
• реалізувати старе майно,
• використати систему скидок та націнок в залежності від групи товару, його кількості, терміну придатності,
• збільшити швидкість використання активів, а з часом поповнити новим модернізованим обладнанням на умовах лізингу.
Для збільшення суми грошових активів:
• реалізацію всіх товарів, які мають попит у споживачів;
• скорочення термінів надання товарів з відстрочкою платежу ;
• використання реалізованої продукції тільки по передоплаті;
• скорочення залишків продукції на складі.
Використавши всі ці заходи підприємство зможе усунути поточну неплатоспроможність і підняти значення абсолютної ліквідності.
Для зменшення поточних внутрішніх фінансових зобов’язань:
• можна провести через зниження витрат на придбання палива, енергії на ремонтні роботи,
• через зниження рівня заробітної плати робітникам (чи збереження на тому ж рівні за рахунок скорочення штату робітників),
• через зниження обсягів виробництва.
Щоб зменшити зовнішні поточні зобов’язання:
• потрібно домовитися з постачальниками про продовження термінів сплати заборгованості за сировину, матеріали, паливо;
• провести розрахунки не грошима, а виробленою продукцією.
Перелік графічного матеріалу
Схема 1. Органiзацiйна структура МП «Вiкторiя»
Табл. 2.1 Економічні показники діяльності МП «Вiкторiя»
Таблиця 2.2 Структура майна підприємства та джерела його утворення.
Таблиця 2.3 Вихідні дані для визначення частки інтенсивних та екстенсивних чинників у збільшенні виручки від реалізації продукції
Таблиця 2.4 Агрегований баланс
Таблиця 2.5 Аналіз фінансової стійкості
Таблиця 2.6 ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
Таблиця 2.7 Зведена таблиця показників фінансового стану
Ціна

10

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.