Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Формування та планування грошових потоків на підприємстві


Курсова
K-17202

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти формування і планування грошових потоків підприємства
1.1 Сутність грошових потоків та їх класифікація
1.2 Принципи та методи оцінки формування і планування грошових потоків
1.3 Ефективність управління грошовими потоками
Розділ 2 практичні засади оцінки формування і планування грошових потоків підприємства ват «золотоніська парфумерно – косметична фабрика»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства ВАТ «Золотоніська парфумерно – косметична фабрика»
2.2 Дослідження формування грошових потоків підприємства
2.3 Оцінка руху грошових потоків
Розділ 3 шляхи оптимізації формування, планування і руху грошових потоків
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Грошовий потік являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат грошових коштів, що генеруються господарською діяльністю підприємства
Важливість оцінки грошового потоку важко переоцінити.
Для аналізу було використано дані підприємства ВАТ «Золотоніська парфумерно – косметична фабрика».
Оцінюючи показники діяльності підприємства можна підвести такі підсумки: виручка від реалізації продукції (без ПДВ) знизилась в 2007 році порівняно з 2006 роком на 1422 тис.грн. або 16,68% і в 2008 році на 8169 тис.грн. або 3,49%; собівартість реалізованої продукції також знизилась в 2007 році на 3960 тис.грн. або 8,9%, а в 2008 році на 2901 тис.грн. або 7,16%, що вказує на зменшення обсягів виробництва і реалізації продукії підприємством.
Середньорічна чисельність працівників також поступово знижується: на 31 особу в 2007 (4,1%), і на 63 особи (8,68%) в 2008 році; продуктивність праці знижується в 2007 році на 8490 грн. або 13,13%, але зростає в 2008 році на 3194,53 грн. або 5,7%, що повязано зі зменшенням кількості працюючих.
Середньорічна вартість основних фондів підприємства знижується в 2007 році на 4011 тис.грн. або 13,22% і зростає в 2008 році на 2482 тис.грн. або 9,4%; оборотних фондів – знижується в 2007 році на 3845 тис.грн. або 23,28% і зростає в 2008 році на 2831 тис.грн. або 22,3%.
Фонд заробітної плати працюючих зростає в 2007 році на 1034 тис.грн. або 20,3 % і на 881,9 тис.грн. або 14,4% в 2008 році; середньорічна заробітна плата зростає в 2007 році на 1,72 тис.грн. або 25,4% і в 2008 році на 2,13 тис.грн. або 25,3%.
Валовий прибуток в 2006 році становить 944 тис.грн., податок на прибуток 236 тис.грн. і відповідно чистий прибуток 708 тис.грн. В 2007 році підприємство понесло збитки в розмірі 708 тис.грн., податок на прибуток не нараховувався. В 2008 році валовий прибуток склав 145 тис.грн., податок на прибуток 138 тис.грн. і чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства – 7 тис.грн. Рентабельність підприємства в 2006 році становила 1,51%, в 2007 році була відємною -1,82%, в 2008 – є позитивною, але нижчою за показник 2006 року – 0,016%.
Грошові кошти підприємства в національній валюті на кінець 2007 року знизились порівняно з попереднім роком на 45 тис.грн. або 26,01% і на 127 тис.грн. або 99,22% в 2008 році, що негативно характеризує його діяльність. В іноземній валюті підприємство мало кошти лише в 2006 році і їх сума становила 81 тис.грн.
Аналіз показав, що участь грошових коштів у оборотному капіталі підприємства в 2006—2008 рр. дуже мала: від 0,006 % до 1,5 %. Таке становище зумовлено нераціональною структурою оборотних активів підприємства, що має негативний вплив на його платоспроможність.
Проведений аналіз свідчить про зменшення періоду обороту грошових коштів у 2008 р. більш як у 10 разів порівняно з 2006 р. Така тенденція є позитивною, оскільки свідчить про збільшення періоду витрачання коштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію.
Зменшення періоду обороту грошових коштів призводить до збільшення їх оборотності і кількості оборотів. Протягом 2006-2008 р.р. оборотність грошових коштів підприємства зменшилася більш як у 200 разів, кількість оборотів – 194 рази.
Аналізуючи рух коштів від операційної діяльності можна говорити про наступне:
- прибуток від операційної діяльності збільшився в 2007 році на 133,1 тис.грн. або 19,63%, а в 2008 році на 358,3 тис.грн. або 44,17%;
- коригування на амортизацію необоротних активів збільшилось на 63,4 тис.грн.(15,77%) в 2007 році і на 128 тис.грн. або 27,5% в 2008 році;
- таким чином прибуток від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах зріс в 2007 році на 196,5 тис.грн. або 18,19% і на 486,3 тис.грн. або 38,1% в 2008 році;
- в 2007 році оборотні активи зросли на 307,6 тис.грн. та знизились в 2008 році на 383,2 тис.грн.;
- витрати майбутніх періодів в 2006 році були відсутні, а в 2007 році склали 222,7 тис.грн. і знизились в 2008 році на 216,5 тис.грн. або 97,22%
- зменшення поточних зобовязань в 2006-2008 рр. становило відємну величину, незначно зросло на 25,8 тис.грн. в 2007 році і знизилось на 12 тис.грн. в 2008 році;
- таким чином грошові кошти від операційної діяльності в 2007 році зросли на 307,2 тис.грн. або 46,9% і в 2008 році на 320 тис.грн. або 33,26%;
Аналізуючи рух коштів від інвестиційної діяльності можна говорити про наступне: чистий рух коштів від інвестиційної діяльності становить відємну величину – в 2006 році -800 тис.грн. (за рахунок здійснення інших платежів), в 2007 році -939,1 тис.грн. (також за рахунок здійснення інших платежей), в 2008 році -1410,5 тис.грн. (за рахунок придбання необоротних активів).
Аналізуючи рух коштів від фінансової діяльності можна говорити про те, що в 2006 і 2007 році даний вид діяльності був відсутній, а в 2008 році підприємство отримало інші надходження в сумі 150,4 тис.грн.
В цілому чистий рух грошових коштів в 2006 році становить -145 тис.грн., в 2007 році 23,2 тис.грн., в 2008 році знижується на 1 тис.грн. і становить 22,1 тис.грн.
В цілому можна говорити про те, що на структуру чистого руху коштів вплинули чистий рух коштів від операційної діяльності (-455,72% в 2006 році, 4165,37% в 2007 році і 5847% в 2008 році), рух коштів в результаті інвестиційної діяльності (551, 72% в 2006 році, -4065,37% в 2007 році і -6382,25% в 2008 році).
В третьому розділі роботи запропоновано збільшити грошові потоки за рахунок купівлі нового обладнання по розливу ефірних масел.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1. Схема трансформації грошових коштів в оборотних активах
Рис.2.1 Схема структури управління Золотоніської ПКФ
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Фінансовий стан підприємства ВАТ «Золотоніська парфумерно – косметична фабрика» за 2006 – 2008 роки
Таблиця 2.3 Оцінка динаміки та структури оборотних коштів підприємства
Таблиця 2.4 Аналіз ефективності використання грошових коштів підприємства
Таблиця 2.5 Структура і динаміка власного капіталу підприємства
Таблиця 2.6 Динаміка і структура зобов’язань і залученого капіталу підприємства
Таблиця 2.7 Аналіз руху грошових коштів в 2006 – 2008 рр.
Таблиця 2 Аналітична таблиця для аналізу грошових коштів
Таблиця 3.1 План погашення кредиту
Таблиця 3.2 Розрахунок критерію для ВАТ „Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика”
Таблиця 3.3 Розрахунок елементів складу лізингового платежу
Таблиця 3.4 Розрахунок критерію для ВАТ „Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика”
Таблиця 3.5 Розрахунки теперішньої величини потоку грошових платежів у випадку фінансового лізингу
Таблиця 3.6 Розрахунок нинішньої величини потоку грошових платежів у випадку використання банківського кредиту
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.