Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Фінанси підприємств


Контрольна робота
K-17796

1. Формування і розподіл прибутку
Задача
На основі наведених нижче даних обчислити коефіцієнти ліквідності та дати характеристику платоспроможності підприємства
На початок року На кінець року
1. Незавершене виробництво 12
2. Грошові кошти на поточному рахунку 29
3. Кредиторська заборгованість 72
4. Дебіторська заборгованість 83
5. Виробничі запаси 35
6. Інші оборотні активи 17
7. Готова продукція 15
8. Заборгованість із заробітної плати 75
9. Короткострокові кредити банку 47
10. Заборгованість бюджету і позабюджетним фондам 94
3. Аналіз фінансового стану підприємства виконується за даними балансу та звіту про фінансові результати
Для виконання завдання потрібно виконати:
1) аналіз динаміки балансу
2) аналіз структури балансу
3) аналіз динаміки звіту про фінансові результати
4) оцінку ділової активності підпприємства
Баланс ВАТ «Теком» Код 01.01.06 01.01
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи
залишкова вартість 010 7
Первісна вартість 011 13
знос 012 6
Незавершене будівництво 020 62
Основні засоби 030 20186
Залишкова вартість 031 41980
Первісна вартість 032 21794
Знос
Довгострокові фінансові інвестиції
Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070 8
Гудвіл при консолідації
Всього за розділом 1 080 20376
2. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 3404
Тварини на вирощуванні
Незавершене виробництво 120 1949
Готова продукція 130 290
Товари 140 10
Векселі одержані 150 306
Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги
Чиста реалізаційна вартість 160 865
Первісна вартість 161 910
Резерв сумнівних боргів 162 45
Дебіторська заборгованість за розрахунками
З бюджетом 170 42
За виданими авансами
З нарахованих доходів
Із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 55
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти
В національній валюті 230 206
В іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250 107
Всього за розділом 2 260 7234
3. Витрати майбутніх періодів
баланс 280 27610
1. Власний капітал
Статутний капітал 300 579
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал 330 34645
Резервний капітал 340 160
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -9366
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом 1 380 25525
2. Забезпечення наступних витрат і платежів
Цільове фінансування
Усього за розділом 2
3. Довгострокові зобовязання
Довгострокові кредити банків
Довгострокові фінансові зобовязання
Відстрочені податкові зобовязання
Інші довгострокові зобовязання 470 406
Усього за розділом 3 480 406
4. Поточні зобовязання
Короткострокові кредити банків 500 28
Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями
Векселі видані 520 20
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 688
Поточні зобовязання за розрахунками
З одержаних авансів 540 409
З бюджетом 550 6
З позабюджетних платежів 560 7
З страхуванння 570 6
З оплати праці 580 22
З учасниками
З внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобовязання 610
Всього за розділом 4 620 1186
Доходи майбутніх періодів
баланс 640 27610
Звіт про фінансові результати ВАТ «Теком» Код 01.01.06 01.01
Дохід (виручка) від реалізації продукції 010 7635
Податок на додану вартість 015 706
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий дохід від реалізації продукції 035 6929
Собівартість реалізованої продукції 040 5575
Валовий
Прибуток 050 364
Збиток
Інші операційні доходи 060 4129
Адміністративні витрати 070 982
Витрати на збут 080 274
Інші операційні доходи 090 4617
Фінансові результати від операційної діяльності
прибуток
Збиток 105 390
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи 130 190
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати 160 1350
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування
Прибуток
Збиток 175 1550
Податок на прибуток
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток
збиток 195 1550
Податок на прибуток
Чистий фінансовий результат
прибуток 220 1550
збиток
Список використаної літератури
Ціна

15

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.