Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка фінансового стану підприємства


Дипломна
K-18232

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність, джерела, користувачі та значення оцінки фінансового стану підприємства
1.2. Аналіз показників фінансового стану підприємства
1.3. Методологія оцінки фінансової стійкості та ділової активності підприємства
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «ПТАХОФАБРИКА «ПЕРШЕ ТРАВНЯ»
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2. Оцінка майна та фінансових результатів підприємства
2.3. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «ПТАХОФАБРИКА «ПЕРШЕ ТРАВНЯ»
3.1. Заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємства
3.2. Економічне обґрунтування заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Фінансовий стан підприємства — це сутнісна характеристика діяльності підприємства у певний період, що визна¬чає реальну та потенційну можливість підприємства забезпечувати достатній рівень фінансування фінансово-господарської діяльності та здатність ефек¬тивно здійснювати її в майбутньому.
Основними завданнями аналізу фінансового стану є визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або погіршення за певний період, підготовка рекомендацій для підвищення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства. Ці завдання вирішуються на основі дослідження динаміки абсолютних та відносних фінансових показників і розподіляються на окремі аналітичні блоки.
Аналіз фінансового стану проводиться за такими етапами: аналіз майна і показників майнового стану, аналіз ліквідності балансу і показників ліквідності і платоспроможності, аналіз показників фінансової стійкості, рентабельності та діагностики банкрутства.
Об’єктом дослідження дипломної роботи є відкрите акціонерне товариство «Птахофабрика «Перше травня», основним видом діяльності якого є продукція птахівництва.
Аналіз основних показників діяльності підприємства показав, що в 2009 році відбувається збільшення чистого і валового доходу, валового і чистого прибутку,необоротних активів, а в 2010 році всі ці показники значно зменшуються. Але в 2009 і 2010 роках зростають оборотні активи, вартість майна, середньорічна оплата праці.
Аналіз майна підприємства показав, що в 2008 році воно в більшому ступені складалось з необоротних активів, а в 2009 і 2010 роках значно переважали оборотні. В 2009 році необоротні активи ненабагато зросли, а в 2010 році дуже знизились, оборотні активи зростали і в 2009 і в 2010 роках.
Аналіз джерел формування майна показав, що майно сформовано в більшій питомій вазі за рахунок власного капіталу, в якому найбільшу питому вагу має нерозподілений прибуток. Незначну частку становить цільове фінансування та довгострокові зобов’язання, а від 25,01 до 35,55% - становлять поточні зобов’язання.
Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства показала, що в 2010 році значно зменшується дохід від реалізації, чистий дохід та собівартість, відповідно зменшується і валовий прибуток та чистий прибуток, хоча все ж його абсолютна сума є досить значною – у 2010 році 16493 тис.грн. В складі ж доходів підприємства чистий прибуток займає в 2008 році 12,77% від всіх доходів, 22,34% в 2009 році і лише 9,18% в 2010 році.
Аналіз ліквідності балансу показав, що найбільш ліквідних активів недостатньо для погашення всіх зобов’язань, але швидкореалізовуваних і повільнореалізовуваних – достатньо, що говорить про недостатню ліквідність балансу.
Аналіз показників ліквідності і співставлення їх із нормативними показниками показали, що підприємство має достатню поточну ліквідність, не дивлячись навіть на невідповідність коефіцієнту абсолютної ліквідності нормативному значенню.
Аналіз типу фінансової стійкості, проведений в роботі, виявив, що він є абсолютним, а отже підприємство знаходиться в стабільному фінансовому стані. Майже всі показники, які характеризують фінансову стійкість знаходяться в межах теоретичних значень, що означає, що підприємство фінансується в основному за рахунок власних коштів іі має незначний фінансовий ризик.
Аналіз ділової активності виявив негативні тенденції, які пов’язані зі зниженням виручки – зниження оборотності активів, дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, власних коштів.
Аналіз рентабельності показав, що хоча підприємство і є дуже прибутковим, але в 2010 році всі показники рентабельності значно зменшуються, що можна пов’язати зі зниженням чистого прибутку, хоча в 2009 році вони збільшились.
Майже всі моделі, які були застосовані при розрахунку вірогідності банкрутства (Альтмана, Ліса, Тафлера, Спрінгейта) засвідчили про низьку ймовірність банкрутства підприємства.
Отже, фінансовий стан підприємства є досить стійким і стабільним, але резерви зростання прибутку у підприємства мають місце.
До них перш за все відносять:
1. Зміцнення і розвиток кормової бази. Це може дати позитивний ефект і вплинути на ефективність росту птахів і продуктивність птиці та їх життєздатність.
2. Інтенсифікація виробництва, яка передбачає розширене відтворення, на основі використання досягнень науково – технічного прогресу в птахівництві.
3. Поглиблення спеціалізації, концентрації та інтеграції в птахівництві.
Поліпшити фінансовий стан, збільшити прибуток та дохід підприємства можна використовуючи приклад інших підприємств, зокрема ТМ «Наша Ряба», яка для реалізації власної продукції не тільки використовує послуги посередників, а самостійно реалізує власну продукцію через фірмові кіоски. Звичайно, підприємство є меншим за розмірами, але воно може скласти конкуренцію завдяки високій якості продукції, помірним цінам і вдалому розташуванню.
У підприємства є можливість створити промислові потужності по відкриттю і функціонуванню нового кіоску в місті Черкаси. Якщо кіоск буде знаходитись в центрі то це гарантує його високу рентабельність і швидку віддачу вкладень. Кіоск буде реалізувати власну продукцію ВАТ «Птахофабрика «Перше травня» та інші види продукції.
Відповідно до даних, підприємство зможе збільшити свою прибутковість у перший же рік здійснення проекту, підвищиться його валова рентабельність на 0,11%, чиста – на 0,31%.
Отже, в наступних роках підприємство, нарощуючи обсяги продаж своєї продукції зможе надалі відкривати нові торгівельні зали і таким чином покращувати свій фінансовий стан.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Рис. 1.1 Схема аналізу фінансового стану підприємства
Таблиця 1.1 Класифікація та порядок розрахунку основних показників оцінки майнового стану підприємства
Таблиця 1.2 Показники ліквідності
Таблиця 1.3 Оцінка показників ділової активності
Таблиця 1.4 Показники рентабельності
Таблиця 1.5 Система показників Бівера
Таблиця 1.6 Поділ підприємств на класи за рівнем платоспроможності
Таблиця 1.7 Визначення імовірності банкрутства за значенням R-моделі
Таблиця 1.8 Показники фінансової стійкості
Рис.2.1 Організаційна структура підприємства
Таблиця 2.1 Оцінка основних фінансово – економічних показників діяльності ВАТ «Птахофабрика «Перше травня»
Таблиця 2.2 Аналіз структури і динаміки майна підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки та структури джерел утворення майна підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.4 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.5 Оцінка складу фінансових результатів, тис.грн.
Таблиця 2.6 Аналіз ліквідності балансу за 2008-2010 рр., тис.грн.
Таблиця 2.7 Оцінка показників ліквідності і платоспроможності підприємства ВАТ «Птахофабрика «Перше травня»
Таблиця 2.8 Оцінка типу і показників фінансової стійкості
Таблиця 2.9 Показники ділової активності ВАТ “Птахофабрика «Перше травня”
Таблиця 2.10 Аналіз рентабельності підприємства
Таблиця 2.11 Аналіз прогнозів банкрутства підприємства
Таблиця 3.1 Витрати ВАТ «Птахофабрика «Перше травня» на відкриття нового кіоску в місті Черкаси, тис.грн.
Таблиця 3.2 Розрахунок амортизаційних відрахувань
Таблиця 3.3 Виручка і прибуток від реалізованої продукції в 2011-2012 році
Таблиця 3.4 Показники доходності проекту (без дисконтування)
Таблиця 3.5 Розрахунок дисконтованих грошових потоків підприємства за 4 роки проекту
Таблиця 3.6 Показники доходності проекту (з дисконтуванням)
Таблиця 3.7 Основні показники діяльності підприємства до і після впровадження пропозиції
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.