Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Планування грошових потоків підприємства


Курсова
K-18330

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Сутність грошових потоків та їх класифікація
1.2 Принципи та методи оцінки формування і планування грошових потоків
1.3 Ефективність управління грошовими потоками
РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЗЛАТОДАР»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ «Златодар»
2.2 Дослідження планування грошових потоків підприємства
2.3 Оцінка руху грошових потоків
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ І РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Грошовий потік являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат грошових коштів, що генеруються господарською діяльністю підприємства
Важливість оцінки грошового потоку важко переоцінити.
Для аналізу було використано дані підприємства ТОВ «Златодар».
Оцінюючи показники діяльності підприємства можна підвести такі підсумки: виручка від реалізації продукції (без ПДВ) знизилась в 2008 році порівняно з 2007 роком на 1422 тис.грн. або 16,68% і в 2009 році на 8169 тис.грн. або 3,49%; собівартість реалізованої продукції також знизилась в 2008 році на 3960 тис.грн. або 8,9%, а в 2009 році на 2901 тис.грн. або 7,16%, що вказує на зменшення обсягів виробництва і реалізації продукії підприємством.
Середньорічна чисельність працівників також поступово знижується: на 31 особу в 2008 (4,1%), і на 63 особи (8,68%) в 2009 році; продуктивність праці знижується в 2008 році на 8490 грн. або 13,13%, але зростає в 2009 році на 3194,53 грн. або 5,7%, що повязано зі зменшенням кількості працюючих.
Середньорічна вартість основних фондів підприємства знижується в 2008 році на 4011 тис.грн. або 13,22% і зростає в 2009 році на 2482 тис.грн. або 9,4%; оборотних фондів – знижується в 2008 році на 3845 тис.грн. або 23,28% і зростає в 2009 році на 2831 тис.грн. або 22,3%.
Фонд заробітної плати працюючих зростає в 2008 році на 1034 тис.грн. або 20,3 % і на 881,9 тис.грн. або 14,4% в 2009 році; середньорічна заробітна плата зростає в 2008 році на 1,72 тис.грн. або 25,4% і в 2009 році на 2,13 тис.грн. або 25,3%.
Валовий прибуток в 2007 році становить 944 тис.грн., податок на прибуток 236 тис.грн. і відповідно чистий прибуток 708 тис.грн. В 2008 році підприємство понесло збитки в розмірі 708 тис.грн., податок на прибуток не нараховувався. В 2009 році валовий прибуток склав 145 тис.грн., податок на прибуток 138 тис.грн. і чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства – 7 тис.грн. Рентабельність підприємства в 2007 році становила 1,51%, в 2008 році була відємною -1,82%, в 2009 – є позитивною, але нижчою за показник 2007 року – 0,016%.
Грошові кошти підприємства в національній валюті на кінець 2008 року знизились порівняно з попереднім роком на 45 тис.грн. або 26,01% і на 127 тис.грн. або 99,22% в 2009 році, що негативно характеризує його діяльність. В іноземній валюті підприємство мало кошти лише в 2007 році і їх сума становила 81 тис.грн.
Аналіз показав, що участь грошових коштів у оборотному капіталі підприємства в 2007—2009 рр. дуже мала: від 0,006 % до 1,5 %. Таке становище зумовлено нераціональ¬ною структурою оборотних активів підприємства, що має негатив¬ний вплив на його платоспроможність.
Проведений аналіз свідчить про зменшення періоду обороту грошових коштів у 2009 р. більш як у 10 разів порівняно з 2007 р. Така тенденція є позитивною, оскільки свідчить про збільшення періоду витрачання коштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію.
Зменшення періоду обороту грошових коштів призводить до збільшення їх оборотності і кількості оборотів. Протягом 2007-2009 р.р. оборотність грошових коштів підприємства зменшилася більш як у 200 разів, кількість оборотів – 194 рази.
Аналізуючи рух коштів від операційної діяльності можна говорити про наступне:
- прибуток від операційної діяльності збільшився в 2008 році на 133,1 тис.грн. або 19,63%, а в 2009 році на 358,3 тис.грн. або 44,17%;
- коригування на амортизацію необоротних активів збільшилось на 63,4 тис.грн.(15,77%) в 2008 році і на 128 тис.грн. або 27,5% в 2009 році;
- таким чином прибуток від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах зріс в 2008 році на 196,5 тис.грн. або 18,19% і на 486,3 тис.грн. або 38,1% в 2009 році;
- в 2008 році оборотні активи зросли на 307,6 тис.грн. та знизились в 2009 році на 383,2 тис.грн.;
- витрати майбутніх періодів в 2007 році були відсутні, а в 2008 році склали 222,7 тис.грн. і знизились в 2009 році на 216,5 тис.грн. або 97,22%
- зменшення поточних зобовязань в 2007-2009 рр. становило відємну величину, незначно зросло на 25,8 тис.грн. в 2008 році і знизилось на 12 тис.грн. в 2009 році;
- таким чином грошові кошти від операційної діяльності в 2008 році зросли на 307,2 тис.грн. або 46,9% і в 2009 році на 320 тис.грн. або 33,26%;
Аналізуючи рух коштів від інвестиційної діяльності можна говорити про наступне: чистий рух коштів від інвестиційної діяльності становить відємну величину – в 2007 році -800 тис.грн. (за рахунок здійснення інших платежів), в 2008 році -939,1 тис.грн. (також за рахунок здійснення інших платежей), в 2009 році -1410,5 тис.грн. (за рахунок придбання необоротних активів).
Аналізуючи рух коштів від фінансової діяльності можна говорити про те, що в 2007 і 2008 році даний вид діяльності був відсутній, а в 2009 році підприємство отримало інші надходження в сумі 150,4 тис.грн.
В цілому чистий рух грошових коштів в 2007 році становить -145 тис.грн., в 2008 році 23,2 тис.грн., в 2009 році знижується на 1 тис.грн. і становить 22,1 тис.грн.
В цілому можна говорити про те, що на структуру чистого руху коштів вплинули чистий рух коштів від операційної діяльності (-455,72% в 2007 році, 4165,37% в 2008 році і 5847% в 2009 році), рух коштів в результаті інвестиційної діяльності (551, 72% в 2007 році, -4065,37% в 2008 році і -6382,25% в 2009 році).
В третьому розділі роботи запропоновано збільшити грошові потоки за рахунок купівлі нового обладнання.
Перелік графічного і табличного матеріалу:
Рис. 1.1. Схема трансформації грошових коштів в оборотних активах
Рис.2.1 Організаційна структура підприємства
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Фінансовий стан підприємства ТОВ «Златодар»
за 2007 – 2009 роки
Таблиця 2.3 Оцінка динаміки та структури оборотних коштів підприємства
Таблиця 2.4 Аналіз ефективності використання грошових коштів підприємства
Таблиця 2.5 Структура і динаміка власного капіталу підприємства
Таблиця 2.6 Динаміка і структура зобов’язань і залученого капіталу підприємства
Таблиця 2.7 Аналіз руху грошових коштів в 2007 – 2009 рр.
Таблиця 2 Аналітична таблиця для аналізу грошових коштів
Таблиця 3.1 План погашення кредиту
Таблиця 3.2 Розрахунок критерію для ТОВ «Златодар»
Таблиця 3.3 Розрахунок елементів складу лізингового платежу
Таблиця 3.4 Розрахунок критерію для ТОВ «Златодар»
Таблиця 3.5 Розрахунки теперішньої величини потоку грошових платежів у випадку фінансового лізингу
Таблиця 3.6 Розрахунок нинішньої величини потоку грошових платежів у випадку використання банківського кредиту
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.