Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Шпаргалки з спеціалізації Фінанси і кредит


Шпаргалка
K-19022

Шпаргаки посортовані по предметах, на сторінці 4 колонки 5 шрифтом.

Програмові вимоги:
Державні фінанси
1.Методи управління державними фінансами.
2.Місцеві фінанси як економічна категорія.
3.Фінансові ресурси місцевих органів самоврядування: їх склад та характе¬ристика
4.Матеріальна та фінансова основа органів місцевого самоврядування
5.Державні цільові фонди.
6.Державні доходи: основні принципи мобілізації державних коштів.
7.Державне фінансове планування і прогнозування.
8.Види місцевих позик та їх характеристика.
9.Індекс відносної податкоспроможності: економічна сутність, методи розрахунку.
10Економічна сутність фінансової незалежності органів самоврядування.
11. Критерії розмежування видатків між місцевими бюджетами та їх групування

Податкова система
12.Порядок та строки проведення бюджетного і експортного відшкодування податку на додану вартість.
13.Штрафні санкції за порушення податкового законодавства. Пеня за несвоєчасне погашення податкового зобов’язання.
14.Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів).
15.Порядок застосування податкових повідомлень і податкових вимог контролюючими органами.
16.Способи здійснення податкового контролю.
17.Облік платників податків контролюючими органами.
18.Види та порядок проведення податкових перевірок.
19.Методи нарахування амортизації при оподаткуванні податком на прибуток підприємств.
20.Порядок урахування від’ємного значення об’єкта оподаткування при оподаткуванні податком на прибуток підприємства в результатах наступних податкових періодів.
21.Оподаткування неприбуткових установ і організацій.
22.Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна.
23.Оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав.
24.Визначення суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом з метою нарахування податкової знижки.
25.Порядок заповнення податкової накладної з ПДВ.
26.Порядок розрахунку акцизного податку з тютюнових виробів.
27.Пільги щодо сплати земельного податку.
28.Особливості розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку.

Бюджетна система
29.Бюджетний кодекс – реформа та вдосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні.
30.Джерела формування бюджету розвитку місцевих бюджетів та напрямки його використання.
31.Форми і методи бюджетного фінансування.
32.Поняття автономності бюджетів та роль у фінансовій діяльності місцевих органів влади.
33.Система казначейського обслуговування бюджетів.
34. Застосування фінансових нормативів бюджетної забезпеченості.
35. Визначення індексу відносної податкоспроможності при розрахунку обсягу доходів місцевих бюджетів.
36.Порядок формування та напрями використання резервного фонду бюджету.
37. Кошторисне фінансування розпорядників бюджетних коштів.
38. Соціально-захищені статті видатків державного та місцевих бюджетів.
39. Бюджетна політика: зміст, цілі, функції.
40. Бюджетний процес, основи його організації.
41. Розмежування видатків між місцевими бюджетами.
42. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
43. Завдання, принципи та методи бюджетного планування.
44. Система фінансового вирівнювання в Україні.
45. Механізм регулювання міжбюджетних відносин.
46..Склад доходів та видатків бюджетів територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань.

Інвестиційний аналіз
47.Структура витрат інвестиційного проекту. Управління структурою витрат проекту.
48.Аналіз беззбитковості проекту: бухгалтерська, готівкова, фінансова точки беззбитковості
49.Операційний леверидж грошових потоків інвестиційного проекту: його суть та значення в управлінні витратами проекту
50.Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності. Моделі для врахування ризику інвестицій
51.Фінансовий аналіз інвестиційних проектів: цілі, завдання та основні показники фінансового аналізу
52.Економічний аналіз інвестиційних проектів: цілі, завдання та оцінка впливу проекту на економіку країни.
53.Джерела фінансування інвестиційних проектів та основні показники оцінки вартості інвестиційного капіталу.
54.Бізнес-планування інвестиційного проекту: мета і завдання підготовки та зміст основних розділів бізнес-плану
55.Склад техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту: характеристика його розділів
56.Неекономічні аспекти аналізу інвестиційних проектів: суть та характеристика
57.Основні концепції і функції управління інвестиційними проектами

Фінанси страхових організацій
58.Методики розрахунку резерву незаробленої премії страховиками України.
59.Принципи та нормативи розміщення коштів страхових резервів страховиків України.
60.Економічна природа прибутку страхової компанії. Формування прибутку від операційної (страхової) діяльності.
61.Формування прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності страховиків.
62.Розподіл прибутку страхової компанії.
63..Система оподаткування страховиків України.
64.Визначення доходу від страхової діяльності для цілей оподаткуван6ня згідно Податкового кодексу України.
65.особливості визначення прибутку страховика, що здійснює загальні (ризикові) види страхування.
66.особливості визначення прибутку страховика, що здійснює страхування життя.

Соціальне страхування
67.Особливості сплати єдиного внеску у 2011 році
68.Платники єдиного внеску: страхувальники і застраховані особи
69.Реєстрація та облік платників єдиного внеску. Формування та ведення Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Персональна облікова картка
70.База для нарахування та утримання єдиного соціального внеску для різних категорій платників.
71.Порядок нарахування та утримання єдиного соціального внеску. Основні ставки ЄСВ.
72.Порядок сплати єдиного внеску.
73.Нові правила виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах та допомоги на поховання у 2011 році.
74.Звітність платників єдиного соціального внеску. Відповідальність за порушення законодавства про єдиний внесок.
75.Експрес-аналіз проекту Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи".
76.Особливі умови проведення пенсійної реформи в Україні з 2011 року. Підвищення пенсійного віку.

Фінансовий аналіз
77.Необхідність і сутність фінансового аналізу
78.Методи і прийоми фінансового аналізу
79.Фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу підприємств
80.Зміст, структура, призначення основних форм фінансової звітності
81.Склад і структура бухгалтерського балансу: його значення для фінансового аналізу
82.Економічна сутність і структура майна підприємства
83.Аналіз наявності та стану основних фондів і нематеріальних активів
84.Аналіз ефективності використання нематеріальних активів та основних фондів
85.Зміст , завдання та основні напрями аналізу оборотних коштів
86.Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами
87.Сутність , цілі, основні завдання та напрями аналізу виробничих запасів.
88.Основні завдання та методологія здійснення аналізу дебіторської заборгова¬ності
89.Оцінка впливу ефективності використання нематеріальних активів на фінансові результати діяльності підприємства
90.Аналіз ефективності використання оборотного капіталу.
91.Завдання та методологія здійснення аналізу джерел фінансування підприємства.
92.Фактори, що впливають на співвідношення власних і залучених коштів
93.Аналіз складу, структури, оборотності кредиторської заборгованості
94.Основні завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.
95.Оцінка рівня й динаміки показників прибутку.
96. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції ( робіт, послуг )
97. Економічна сутність, цілі та значення фінансового аналізу в процесі управління грошовими активами
98. Оцінка майбутньої та поточної вартості ануїтетів постнумерандо і пренумерандо.
99. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Типи фінансової стійкості
100Аналіз собівартості продукції
101.Значення та необхідність комплексної оцінки фінансового стану підприємства.

Банківські операції
102.Історія становлення та розвитку банківської справи.
103.Сутність та функції банку. Класифікація банків. Спеціалізовані та універсальні банки.
104.Операції банків, їх класифікація.
105.Організаційна структура банку. Органи управління та контролю банку, їх повноваження. Функціональні підрозділи банку, їх функції.
106.Особливості виникнення та розвитку центральних емісійних банків. Організа¬ційно-правовий статус центральних банків.
107.Пасивні операції банків, їх суть та види.
108.Зміст, структура і порядок формування власного капіталу банку.
109.Сутність та структура зобов’язань банків.
110.Депозитні операції банків. Види депозитів, їх характеристика. Умови депозитних вкладів.
111.Порядок залучення ресурсів на міжбанківському ринку. Види міжбанківських кредитів.
112.Економічний зміст кредитних відносин банку з НБУ. Класифікація кредитів рефінансування НБУ.
113.Кредитування як основна функція банку. Види банківських кредитів.
114.Поняття кредитоспроможності та методи оцінювання кредитоспроможності клієнтів банку. Система показників, які використовують для аналізу кредитоспроможності клієнтів банку.
115.Засоби захисту від кредитного ризику. Форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком, їх характеристика.
116.Основи організації безготівкових рахунків. Форми безготівкових розрахунків, їх характеристика (чеки, акредитиви, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення), сфера застосування та порядок проведення розрахункових операцій.
117. Рахунки, які відкриваються у банках клієнтами: поточні, депозитні. Порядок оформлення відкриття рахунків в банках.
118.Організація касових операцій в банках в Україні. Порядок надходження готівкових грошей до кас банків. Порядок видачі з кас банків та витрачання готівки суб’єктами господарювання.
119.Інвестиційні операції банку, суть, методи аналізу та оцінка ефективності.
120.Установлення і контроль за дотриманням банками економічних нормативів, що регламентують їх діяльність.
121.Методи банківського нагляду, їх характеристика. Безвиїзний банківський нагляд. Виїзне інспектування банків.

Фінансова математика
122.Оцінка результативності найпростіших фінансових операцій.
123.Операції нарощування та дисконтування. Майбутня вартість. Теперішня вартість.
124.Логіка нарощення простими відсотками. Звичайні та точні відсотки, три способи на¬рахування простих відсотків.
125.Дисконтування за простими відсотками: математичне та банківське.
126.Зміст нарощення складними відсотками. Множник нарощення і його економічний зміст.
127.Порівняння росту за складними та простими відсотками.
128.Дисконтування за складною ставкою.
129.Порівняння інтенсивності процесів нарощування і дисконтування за різними видами ставок.
130.Визначення терміну кредиту та розміру ставки.
131.Нарощена сума і теперішня вартість постійних рент.
132.Ризик і диверсифікація. Мінімізація дисперсії портфеля.
133.Облігації, їх види і рейтинг.
134.Форфейтні операції, їхня сутність.
135.Фінансові й оперативні лізинги. Методи розрахунку лізингових платежів.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.