Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Фінанси (МАУП)


Контрольна робота
K-19692

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ПРО ФІНАНСИ І ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ
Контрольні питання до теми 1
1. Що таке фінансова система?
2. Які три основні сфери фінансової системи ринкової економіки?
3. Які ланки можна виділити в сфері страхування
4. Які подзвенья існують у складі фінансів підприємств, що функціонують на комерційних засадах?
ТЕМА 2. ГРОШІ, ІНФЛЯЦІЯ
Контрольні питання до теми 2
1. Що таке грошова маса й з яких частин вона полягає?
2. Що являють собою готівка? Л. Що таке кредитні гроші?
3. Які грошові агрегати становлять структуру кредитних грошей?
4. Що таке поточні депозити?
5. Чим визначається ступінь ліквідності платіжних засобів?
6. Що таке інфляція?
7. За допомогою яких показників можна виміряти зміну рівня цін в економіці країни?
8. Розкрийте зміст причин інфляції, пов'язаної з надлишковим попитом.
9. У якій ситуації зростаючі доходи повинні викликати ріст цін?
10. Як діяльність держави в області бюджетної й грошової політики може позначитися на рівні інфляції в країні?
11. Який зв'язок існує між грошовою масою й рівнем цін в економіці?
12. Як на інфляцію впливає ріст витрат?
13. Які несподівані обставини можуть стати причиною інфляції?
14. Які можуть бути негативні наслідки інфляції?
15. 1Як можна одержати вигоду від несподіваної інфляції?
16. Які внески вважаються терміновими депозитами?
17. Що таке депозитний сертифікат і для чого він призначений?
ТЕМА 3. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Контрольні питання до теми 3
1. Що таке капітал підприємства?
2. Розкрийте сутність формули Д-Д- Т-Т- Д.
3. Що таке статутний капітал підприємства?
4. Що ставиться до основних фондів підприємства?
5. Що Ви знаєте про основні виробничі фонди й фондах обігу?
6. Із чого складається структура обігових коштів підприємства?
7. У чому суть комерційного розрахунків на підприємстві?
8. У чому полягає специфіка фінансів підприємства, що здійснює діяльність на засадах комерційного розрахунків?
9. Що таке прибуток?
10. Які основні принципи розподілу прибутку на підприємстві?
11. Для чого необхідно фінансове планування?
12. Який вплив виявляє ринок на фінансове планування?
13. Що таке баланс прибутків і видатків?
14. Яка структура балансу прибутків і видатків
15. Як використовується прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати усіх податків?
ТЕМА 4. ГРОШОВІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 5. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ТА ЇХ МІНІМІЗАЦІЯ
Контрольні питання до теми 5
1. Який набор дій включає процес імітації
2. Які достоїнства методу хеджування
3. Які недоліки методу хеджування
4. У чому полягає метод диверсифікації для зменшення фінансового ризику
5. Які біржові інструменти хеджування
6. Що таке фінансова ліквідність підприємства
7. У чому полягають управлінські рішення по зниженню фінансового ризику
8. У чому полягає метод Монте-Карло
9. По якому алгоритму здійснюється імітаційне моделювання
10. Як здійснюється аналіз фінансових ризиків
11. Які є методи оцінки фінансових ризиків
ТЕМА 6. ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ
ТЕМА 7. ФІНАНСОВА КРИЗА НА ПІДПРИЄМСТВІ
Контрольні питання до теми 7
1. У чому полягає сутність фінансової санації підприємств?
2. Що означає термін "санація"?
3. Якими шляхами здійснюється санація?
4. З якою метою здійснюється фінансова санація?
5. У яких випадках може ухвалюватися розв'язок про проведення фінансової санації підприємства?
6. Як визначається фінансова стабільність підприємства?
7. Які існують типи фінансової стійкості підприємства?
8. Яке підприємство можна вважати фінансово стійким?
9. Які існують показники фінансової стійкості підприємства?
10. Які моделі ймовірностей банкрутства є найбільш достовірними в Україні?
ТЕМА 8. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ
Контрольні питання до теми 8
1. У чому полягає сутність фінансової санації підприємств?
2. Що означає термін "санація"?
3. Якими шляхами здійснюється санація?
4. З якою метою здійснюється фінансова санація?
5. У яких випадках може ухвалюватися розв'язок про проведення фінансової санації підприємства?
6. Як визначається фінансова стабільність підприємства?
7. Які існують типи фінансової стійкості підприємства?
8. Яке підприємство можна вважати фінансово стійким?
9. Які існують показники фінансової стійкості підприємства?
10. Які моделі ймовірностей банкрутства є найбільш достовірними в Україні?
ТЕМА 9. ФІНАНСОВЕ БАНКРУТСТВО
Контрольні питання до теми 9
1. У чому полягає сутність фінансової санації підприємств?
2. Що означає термін "санація"?
3. Якими шляхами здійснюється санація?
4. З якою метою здійснюється фінансова санація?
5. У яких випадках може ухвалюватися розв'язок про проведення фінансової санації підприємства?
6. Як визначається фінансова стабільність підприємства?
7. Які існують типи фінансової стійкості підприємства?
8. Яке підприємство можна вважати фінансово стійким?
9. Які існують показники фінансової стійкості підприємства?
10. Які моделі ймовірностей банкрутства є найбільш достовірними в Україні?
ТЕМА 10. БАНКИ Й БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Контрольні питання до теми 10
1. Що таке банк?
2. З яких ланок полягає банківська система?
3. Що являє собою центральний банк України?
4. Які функції він виконує?
5. Що таке комерційний банк? Чим характеризується система часткових резервів, застосовувана в банківській справі?
6. Що являють собою депозитна й процентна політика банку? .1, Що являє собою кредит?
7. Поясните на прикладі, як банки можуть створювати гроші.
8. Як визначити грошовий мультиплікатор?
9. Які операції комерційних банків існують на практиці?
10. Що таке вексель?
11. Що являє собою факторинг?
ТЕМА 11. КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ
ТЕМА 12. БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
ТЕМА 13. ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА СИСТЕМА
ТЕМА 14. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
ТЕМА 15. ФОНДОВА БІРЖА Й ЦІННІ ПАПЕРИ
Контрольні питання до теми 15
1. За допомогою чого здійснюється державне регулювання ринку цінних паперів в Україні?
2. Які основні форми державного регулювання?
3. Що являє собою позабіржовий ринок цінних паперів?
4. Що таке довірче товариство? Які принципи його діяльності?
5. Дайте характеристику ИФ і ИК. У чому їх відмінність?
6. Чим займаються на ринку цінних паперів страхові компанії?
7. За допомогою чого здійснюється державне регулювання ринку цінних паперів в Україні?
8. Які основні форми державного регулювання?
9. Що являє собою фондова біржа?
10. Хто має право брати участь у торгах біржі?
11. Хто такі дилер і брокер?
12. Які основні принципи діяльності біржі?
13. Що являє собою УФБ?
ТЕМА 16. ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ І СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА
Контрольні питання до теми 16
1. Які основні групи витрат сімейного бюджету можна виділити?
2. Від чого залежить величина витрат родини? Яка їхня зразкова структура?
3. Що являють собою ФСА споживчих витрат?
4. Що таке соціальні гарантії і які їхні основні функції?
5. Які основні функції реалізації соціальних гарантій?
6. Які соціальні програми Ви знаєте?
7. Що таке соціальні гарантії і які їхні основні функції?
8. Які основні функції реалізації соціальних гарантій?
9. У чому сутність і значення доходів населення?
10. Що являє собою заробітна плата? Які фактори визначають її ставку?
11. Що таке рента? Від чого залежить її величина?
12. Що таке трансферні платежі?
13. Які існують форми доходів населення залежно від їхніх джерел?
14. Що являє собою верхня границя малозабезпеченості?
15. Що таке фізіологічний^-фізіологічний-фізіологічний-соціально-фізіологічний прожитковий мінімум?
16. Що являє собою емісійний проспект?
17. Які дані емісійного проспекту можуть бути корисними для оцінки шляху розміщення вільних коштів?
ТЕМА 17. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Контрольні питання до теми 17
1. Що таке соціальні гарантії і які їхні основні функції?
2. Які основні функції реалізації соціальних гарантій?
3. Які соціальні програми Ви знаєте?
4. Що таке соціальні гарантії і які їхні основні функції?
5. Які основні функції реалізації соціальних гарантій?
6. У чому сутність і значення доходів населення?
7. Що являє собою заробітна плата? Які фактори визначають її ставку?
8. Що таке рента? Від чого залежить її величина?
9. Що таке трансферні платежі?
ТЕМА 18. ПРОЦЕС ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
Контрольні питання до теми 18
Контрольні питання до теми 18
1. Роль держави у регулюванні цін.
2. Пряме та непряме державне регулювання цін.
3. Законодавство щодо регулювання процесів ціноутворення в Україні.
4. Досвід державного регулювання цін у розвинутих країнах: контракти стабільності, програмні контракти, контракти проти підвищення цін, дозвільні ціни, ціни повідомлення тощо.
ТЕМА 19. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ
ТЕМА 20. МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ
Контрольні питання до теми 20
1. У чому сутність золотостандартної валютної системи?
2. Коли був створений МВФ? Що становило основу бруттон-вудской валютної системи?
3. На яких принципах ґрунтується сучасна валютна система?
4. Перелічите фактори формування валютного курсу.
5. Розкрийте сутність впливу на курс валют цінових очікувань продавців і покупців.
6. У чому полягає механізм вільного формування валютних курсів?
7. Які Ви знаєте методи державного регулювання валютних курсів?
8. Розкрийте сутність адміністративних заходів для регулювання валютних курсів.
9. Які їхні негативні наслідки?
10. Що таке конвертована валюта?
11. Чим відрізняється внутрішня часткова конвертованість від зовнішньої?
12. Які Ви знаєте вільно конвертовані валюти?
13. Що таке валютний курс?
14. Який вплив на торгівлю країни виявляє співвідношення національної й іноземної валюти?
15. Що таке баланс міжнародних розрахунків?
16. Які Ви знаєте види балансів міжнародних розрахунків?
17. Що являє собою платіжний баланс країни?
18. Як оцінити для країни наслідку того або іншого стану сальдо платіжного балансу?
Ціна

120

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.