Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Корпоративні фінанси - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-26285

Всего 74 ответа

ТЕСТ ДО РОЗДІЛУ 1

Question 1

Від чого залежить доцільність поглинання тієї чи іншої компанії:

a. від співвідношення темпів зростання прибутків поглинаючої та компанії, яку поглинають;

b. від рівня цін на покупні ресурси, що поставляє компанія, яку поглинають;

c. від цінності майна компанії, яку поглинають;

d. від всього перерахованого вище.

Question 2

Розділення великого підприємства, що знаходиться у кризовому стані:

a. є універсальним засобом фінансового оздоровлення;

b. може рекомендуватись тільки тоді, якщо може привести до зростання ринкової вартості компанії;

c. не має відношення до короткотермінового плану фінансового оздоровлення.

Question 3

Що з перерахованого нижче не повинно бути метою розділення великого підприємства, що перебуває у кризовому фінансовому стані:

a. прискорене банкрутство дочірніх підприємств, що виділяються з майном і продукцією, які не складають комерційної цінності, з перенесенням на них боргів найбільш активних (стосовно вимог повернення заборгованості) кредиторів;

b. залучення зовнішнього фінансування для дочірніх підприємств, що виділені, для розширення випуску вигідної продукції;

c. залучення додаткових замовлень у портфель замовлень дочірнього підприємства, що виділилось;

d. прискорене банкрутство центральної компанії після виведення з неї цінного майна та залишення за нею основної суми боргу найбільш активним кредиторам.

Question 4

Які з наведених способів дії можуть бути рекомендовані як методи забезпечення фактичного контролю над дочірніми компаніями, що виділяються:

a. надання основного для дочірньої компанії майна в оренду, що продовжується;

b. збереження в складі материнської компанії науково-дослідницького центру;

c. збереження в складі материнської компанії для тиску на менеджерів і робітників дочірніх фірм соціальних активів, що фактично ними використовуються;

d. перераховане в а), б), в).

Question 5

На основі чого встановлюється обґрунтоване обмінне співвідношення при обміні мало ліквідними акціями компаній, що зливаються:

a. співставлення балансових вартостей чистих активів компаній, що припадають на одну акцію в кожній з цих компаній;

b. співставлення котирувальної вартості їх акцій;

c. на основі застосування спеціальних методів оцінки бізнесу до визначення вартості пакетів акцій, що обмінюються.

Question 6

Чи можна вважати, що найближчою метою розділення підприємства є підвищення ліквідності материнської компанії або підприємств, що виділяються:

a. так

b. ні

c. залежно від обставин

Question 7

Яке з підприємств в разі розділення великої фірми за принципом утворення самостійних підприємств на базі її “центрів прибутку” (підрозділів, що випускають кінцеву продукцію) буде під найбільшим ризиком банкрутства:

a. збиткові підрозділи, що виділені в самостійні підприємства;

b. прибуткові підрозділи, що виділені в самостійні підприємства;

c. материнська (центральна) компанія.

Question 8

Яке співвідношення між коефіцієнтами “ціна/прибуток” поглинаючої та тієї, яку поглинають, компаній є характерним:

a. коефіцієнт “ціна/прибуток” у компанії яку поглинають вище, ніж у поглинаючої;

b. коефіцієнт “ціна/прибуток” у компанії яку поглинають нижче, ніж у поглинаючої;

c. коефіцієнти обох компаній однакові.

Question 9

Що слугує метою розділення великого підприємства, яке знаходиться у фінансово-кризовому стані:

a. прискорене банкрутство дочірніх підприємств, що виділись та не мають комерційної цінності, з перенесенням на них боргів найбільш активних кредиторів;

b. залучення зовнішнього фінансування для дочірніх фірм, що виділились, для розширення випуску вигідної продукції;

c. вказане в а) та б).

Question 10

Злиття підприємств-контрагентів, має на меті:

a. максимізацію доходів з акцій компаній, що зливаються;

b. зменшення витрат на трансакції;

c. збільшення прибутку одного з підприємств, що зливаються, в результаті укладання з другим підприємством, що зливається більш вигідних угод купівлі-продажу товарів та послуг.

Question 11

Розділення великих підприємств викликано:

a. втратою їх керованості;

b. можливістю залучати зовнішнє фінансування інвестиційних проектів, що реалізують дочірні компанії;

c. необхідності виведення з-під ризику банкрутства та розпродажу найбільш цінного майна материнської фірми;

d. можливістю отримати додаткові замовлення дочірніми підприємствами;

e. вказаним в а), б), в), г).

Question 12

Якщо дочірнє підприємство, що виділилось, має комерційний успіх, материнська компанія (центральна фірма) буде отримувати від нього фінансову підтримку в основному за рахунок:

a. дивідендів;

b. трансфертних угод з продажу дочірнє му підприємству нових технологій, що розробляє центральна фірма;

c. ліквідації дочірнього підприємства з продовженням його бізнесу центральною фірмою;

d. вказане в а), б), в).

ТЕСТ ДО РОЗДІЛУ 2

Question 1

Державне регулювання фінансового ринку здійснюється:

a. 1.1 Міністерством фінансів України;

b. 1.2 Національним банком України;

c. 1.3 Кабінетом Міністрів України;

d. 1.4 Державною Комісією з цінних паперів України;

e. 1.5 Фондом державного майна України;

f. 1.6 Зазначене в пунктах № 1.1; 1.2; 1.4; 1.5;

g. 1.7 Зазначене в пунктах № 1.1 – 1.5;

h. 1.8 Зазначене в пункті № 1.3.

Question 2

Номінальну ціну цінних паперів, що випускаються в обіг, визначають:

a. Державна Комісія з цінних паперів;

b. Державне казначейство;

c. Міністерство фінансів;

d. Емітент;

e. Інвестори (покупці на ринку).

Question 3

Чи може підприємство емітувати акції і облігації для покриття збитків?

a. Так;

b. Ні;

c. Може, якщо є дозвіл ДКЦПФР;

d. Може, якщо розмір збитків не перевищує 5 % статутного фонду.

Question 4

Перший фондовий індекс, який було розраховано і використано для узагальнення даних українського фондового ринку, це:

a. ПФТС - індекс;

b. КАС – 20;

c. Індекс УФБ;

d. L – індекс;

e. Індекс УМВБ.

Question 5

Строк обігу облігації визначається:

a. Не більше одного року;

b. Не більше трьох років;

c. Не більше десяти років;

d. В особливих випадках до 30 років;

e. Бажанням (позицією) емітента.

Question 6

Свідоцтво про надання її власнику довгострокового займу акціонерному товариству – це:

a. акція

b. вексель

c. корпоративна облігація

Question 7

Відхилення курсової (ринкової) вартості акцій вверх від номінальної вартості – це

a. чистий прибуток

b. установчий прибуток

c. бухгалтерський прибуток

d. валовий прибуток

Question 8

Основною установою, що регулює ринок цінних паперів є:

a. Національний банк України;

b. Кабінет Міністрів України;

c. Державна Комісія з цінних паперів України;

d. Фонд державного майна України;

e. Міністерство фінансів України.

Question 9

Гарантоване розміщення цінних паперів визначається як:

a. Хеджування;

b. Андерайтинг;

c. Сек’юритизація;

d. Кліринг.

Question 10

Гарантоване розміщення цінних паперів здійснюють:

a. Венчурні фонди;

b. Інвестиційні банки;

c. Інвестиційні компанії;

d. Інвестиційні фонди;

e. Трасти (довірчі товариства);

f. Зазначене в пунктах № а,d

g. Зазначене в пунктах № b,c

Question 11

Спеціальний запис на цінному папері, що засвідчує перехід права володіння (власності) за цим документом до іншої особи визначається як:

a. Акцепт;

b. Трансферт;

c. Індосамент;

d. Авізо;

e. Аваль;

f. Варант.

Question 12

Емітентами цінних паперів згідно законодавства України можуть бути:

a. Юридичні і фізичні особи;

b. Держава;

c. Юридичні особи;

d. Зазначене в пунктах a,b

e. Зазначене в пунктах b,c

Question 13

Форму випуску цінних паперів (документарну чи бездокументарну) визначає:

a. Державна Комісія з цінних паперів;

b. Національний банк України;

c. Кабінет міністрів України;

d. Емітент;

e. Інвестор.

Question 14

Чи мають бути включені в інформацію про емісію акцій підприємств відомості про можливі фактори ризику?

a. Так;

b. Ні;

c. За бажанням емітента.

Question 15

Акція, дивіденди за якою гарантуються є :

a. Проста;

b. Привілейована;

c. Іменна;

d. Кумулятивна;

e. “Золота”.

ТЕСТ ДО РОЗДІЛУ 3

Question 1

Чи вірне твердження: коефіцієнт “ціна/прибуток” можна розрахувати як на основі відношення ринкової ціни компанії до її загального чистого прибутку, так і діленням ціни однієї акції компанії на прибуток, що припадає на одну просту акцію?

a. так;

b. ні

c. не можна сказати точно.

Question 2

Компанія АА має коефіцієнт “ціна/прибуток”, що дорівнює 7,5, компанія ВВ – 6,0. Яка з компаній визнається фондовим ринком як більш перспективна?

a. АА

b. ВВ

c. не можна сказати точно.

Question 3

Конвертовані облігації вважаються “антирозбавляючими” і не враховуються для обчислення скоригованого ПНА (прибутку на одну просту акцію), якщо вони:

a. зменшують ПНА

b. збільшують ПНА

c. на впливають на ПНА

Question 4

Крім фінансової звітності, обов’язкової для всіх підприємств, ВАТ зобов’язані регулярно складати і подавати додаткові звіти у:

a. антимонопольний комітет

b. фонд державного майна України

c. державну комісію з цінних паперів і фондового ринку

d. міністерство фінансів України

Question 5

Для оцінки фінансового становища корпорації застосовують показники фінансової залежності, ліквідності, ділової активності, рентабельності, ринкової активності, кількість і склад показників визначається:

a. міжнародними стандартами обліку і аудиту

b. державною комісією з цінних паперів і фондового ринку України

c. міністерством фінансів України

d. метою і завданнями аналізу фінансового становища.

Question 6

Якщо коефіцієнт “q Тобіна” компанії “ά “ >1, то ця компанія:

a. може ініціювати поглинання компанії “Z” у якої q< 1

b. може бути поглинута компанією “Z”

c. зацікавлена в придбанні устаткування, що продає компанія “Z”.

Question 7

Застосування інтегрального показника фінансового становища корпорацій поширюється в Україні тому, що інтегральний показник:

a. дає змогу точно прогнозувати ймовірність банкрутства підприємства

b. зручний в користуванні для кредиторів, інвесторів, державних регулюючих органів

c. дає змогу здійснювати порівняльний аналіз фінансового стану великих ВАТ.

Question 8

Чи вірне наступне твердження: компанія, яку поглинають, на момент її поглинання є, як правило, недооціненою фондовим ринком

a. так

b. ні

c. залежно від обставин

ТЕСТ ДО РОЗДІЛУ 4

Question 1

Метою оцінки бізнесу може бути оцінка:

a. компанії як діючої;

b. ліквідації вартості компанії;

c. ліквідаційної вартості майнового комплексу;

d. вартості майнового комплексу як діючого;

e. все перераховане вище;

Question 2

Модель оцінки капітальних активів (САРМ) в якості компенсації за ризик, що додається до безризикової норми доходу, враховує в ставці дисконту:

a. ризики менеджменту;

b. ризики фінансової нестійкості компанії;

c. операційний ліверідж фірми;

d. фінансовий ліверідж фірми;

e. ризики конкуренції, нестабільного платоспроможного попиту, ризик країни.

Question 3

Чому дорівнює коефіцієнт В по інвестиційному портфелю, що цілком складається з облігацій випущених різними підприємствами:

a. 1,0

b. 0,5

c. відношенню середньоквадратичного відхилення доходності по цьому портфелю від її середнього за звітний період рівня до середньоквадратичного відхилення середньоринкової доходності від її середнього за звітний період рівня;

d. 0

e. відношенню коваріації доходності облігацій, що входять в портфель, до дисперсії доходності державних облігацій за звітний період.

Question 4

Що з перерахованого нижче суперечить моделі Гордона:

a. бізнес, що оцінюється є невизначено тривалим;

b. темп росту продажів стабільний та помірний;

c. темп росту прибутку стабільний та помірний;

d. прогнозний період більше залишкового періоду (час, що залишається до завершення життєвого щодо бізнесу).

Question 5

З чим треба порівнювати значення фінансових коефіцієнтів, що розраховані по балансу підприємства, для виявлення несистематичного ризику його фінансової стійкості:

a. з величиною аналогічних коефіцієнтів, що розраховуються по відкритим компаніям галузі, акції яких не падають в ціні;

b. з середньогалузевими аналогічними фінансовими коефіцієнтами;

c. з нормативами, що затверджені в законодавстві;

d. з іншими фінансовими коефіцієнтами цього ж підприємства;

e. ні з чим з перерахованого.

Question 6

Чи може величина обернена коефіцієнту “ціна/прибуток” використовуватись як ставка дисконту для дисконтування грошових потоків компанії?

a. так;

b. ні;

c. не можна сказати з впевненістю.

Question 7

На основі якого коефіцієнта “ціна/прибуток” відповідній галузі може бути визначена прогнозна вартість компанії?

a. поточного значення цього коефіцієнта компанії, що оцінюється;

b. планового значення, що розраховані за даними реалізації компанією бізнес-плану інноваційного проекту;

c. значення коефіцієнту компанії в минулі роки.

Question 8

Диверсифікація за Марковіцем – це:

a. розрахунок інвестиційного портфеля за якимось спеціальним алгоритмом;

b. оптимізація інвестиційного портфеля відповідно до спеціально розробленої теорії інвестиційних рішень, що поліпшують портфель;

c. послідовний перерахунок усіх можливих структур інвестиційного портфеля з надходженням варіанту, що оптимізує співвідношення між середньою доходністю капіталовкладень та її мінливості.

Question 9

Яке з наведених нижче визначень систематичного ризику є більш точним з точки зору управління ризиками?

a. систематичний інвестиційний ризик – це ризик капіталовкладень в визначену галузь;

b. систематичний інвестиційний ризик – це ризик, що не може бути усунений шляхом диверсифікації інвестиційного портфеля.

Question 10

Максимально можлива втрата коштів, що інвестуються, зменшується, якщо в інвестиційний портфель включають активи з середньою мінливістю доходу:

a. середнім рівнем кореляції між їх доходностями;

b. високим рівнем кореляції між їх доходностями;

c. низьким рівнем кореляції між їх доходностями.

Question 11

Яким підходам до оцінки ринкової вартості промислової компанії як діючого підприємства найбільш за все відповідає метод:

a. прибутковості;

b. ринковий (метод аналогів);

c. акумулювання активів (майновий підхід)

d. п. а) та б)

e. п. а) та в)

f. п. б) та в)

Question 12

Чи вірне твердження: оціночна вартість бізнесу дорівнює доходу, який можна було б отримати за термін його корисного життя, вклавши ту ж суму інвестицій в співставній за ризиками (доступній інвестору ) бізнес:

a. так;

b. ні;

c. не можна сказати впевнено;

Question 13

Який показник може бути використаний як безризикова норма доходу від бізнесу:

a. поточна ставка доходу за банківськими депозитами, що застраховані;

b. поточна доходність державних облігацій;

c. середні величини показників, що зазначені в п. а) та б)

d. ринкова кредитна ставка проценту в розрахунку на термін корисного життя бізнесу;

e. безризикова норма доходу (ставка дисконту), що прийнята в середньому в світовій економіці;

f. щось інше.

Question 14

Чи слід при оцінці підприємства за методом прибутковості враховувати раніше зроблені в підприємстві інвестиції:

a. так, оскільки на їх величину повинна збільшуватись оцінка підприємства;

b. ні, оскільки потенційний покупець підприємства орієнтується тільки на перспективу отримання з підприємства доходів.

Question 15

По якій ставці повинні дисконтуватись безборгові грошові потоки:

a. розрахованій відповідно до моделі оцінки капітальних активів (САРМ);

b. за величиною оберненого коефіцієнту “ціна/прибуток” для компанії-аналога;

c. ставці, що дорівнює середньозваженій вартості капіталу;

d. ставці, що дорівнює розрахованому по балансу підприємства коефіцієнту “доход на інвестований капітал”.

Question 16

Чи вірне твердження: до вартості фірми, що отримана як поточна вартість доходів, які очікуються від її бізнесу, можна додати ринкову вартість активів, які не використовуються і не будуть використовуватись в цілому бізнесі:

a. вірне

b. невірне

c. не можна відповісти з впевненістю

Question 17

Чи може термін, на який розраховується поточна вартість доходів, що очікується від бізнесу, бути менше корисного терміну життя проекту:

a. так

b. ні

Question 18

Дисконтування майбутніх доходів відображує:

a. різну цінність в часі різнотермінових доходів та витрат

b. порівняння доходів з тими, які можна було б отримати з тих же самих стартових інвестицій, вклавши їх у безризиковий або співставний за ризиком інвестиційний актив;

c. п. а) та б)

d. інше

ТЕСТ ДО РОЗДІЛУ 5

Question 1

Оцінка вартості компанії з застосуванням теорії Модільяні - Міллера передбачає:

a. незалежність оцінки фірми від умов її фінансування;

b. відсутність ефекту фінансового важеля;

c. ігнорування ризику збільшення позикових коштів;

d. все перераховане вище;

Question 2

Вартість компанії визначена методом дисконтування грошового потоку в реальній ситуації:

a. не залежить від структури капіталу компанії;

b. більше за збільшення позикового капіталу фірми;

c. менше за збільшення позикового капіталу фірми;

Question 3

Вкажіть невірне твердження з числа наведених нижче:

a. високий показник операційного важеля є свідоцтвом високого рівня підприємницького ризику;

b. високий показник коефіцієнта поточної ліквідності є свідоцтвом високої фінансової стійкості підприємства;

c. високий показник частки позикового капіталу у прибуткового, фінансово міцного підприємства свідчить про високий рівень рентабельності його продукції;

d. підприємство з наступальною інноваційною стратегією на конкурентному ринку більш фінансово успішне, ніж підприємство з оборонною інноваційною стратегією;

e. підприємство з високою часткою цінних специфічних активів менше пристосоване для диверсифікації своєї продукції.

Question 4

Що є головним чинником величини операційного важеля фірми:

a. рівень постійних витрат підприємства;

b. мінливість кон’юнктури збуту;

c. мінливість кон’юнктури поставок;

d. співвідношення постійних і змінних витрат;

e. фінансовий важіль підприємства;

f. платоспроможність клієнтів.

Question 5

Ефект фінансового важеля (ЕФВ) проявляється у:

a. підвищенні рівня платоспроможності підприємства

b. збільшенні рентабельності власного капіталу

c. зниженні процентної ставки за користування кредитом

d. всі відповіді вірні

e. немає правильної відповіді.

Question 6

Рівень фінансового важеля показує:

a. на скільки відсотків зростає ЕРS (прибуток на акцію) при підвищенні ЕВІТ на 1%.

b. на скільки відсотків валова маржа більше ніж ЕРS

c. на скільки відсотків змінюється ЕРS при змінні виручки на 1%

d. немає правильної відповіді.

Question 7

Змінюючи структуру капіталу менеджери компанії можуть мати на меті:

a. підвищення середньозваженої вартості капіталу

b. зниження граничної вартості капіталу

c. підвищення платоспроможності компанії

d. Зниження середньозваженої вартості капіталу

e. а) +б) +в)

f. б) +в) +г).

Question 8

Для того, щоб реалізувати інвестиційні можливості корпорації менеджери можуть:

a. збільшувати плече фінансового важеля

b. зменшувати плече фінансового важеля і збільшувати дивідендні виплати

c. збільшувати коефіцієнт реінвестування прибутку

d. виплачувати дивіденди акціями

e. а) +в) +г)

f. а) +б) +в).

Question 9

Що є нормою доходу для доходів від використання позикового капіталу:

a. ставка дисконту, що розраховується за моделлю оцінки капітальних активів (САРМ);

b. ринкова кредитна ставка

c. ставка рефінансування Центрального банку;

d. ставка кредиту за кредитними угодами, що має підприємство;

e. ставка, вказана у п. г) помножена на (1- ставка податку на прибуток)

ТЕСТ ДО РОЗДІЛУ 6

Question 1

Чи вірне наступна твердження: якщо для реалізації інноваційного проекту передбачено створити спеціалізоване підприємство, бізнес-план цього проекту набуває характеру бізнес плану цього підприємства

a. так

b. ні

c. не можна сказати точно

Question 2

До інноваційних відносяться проекти:

a. що пов’язані з вкладанням коштів в реальні матеріальні і нематеріальні активи

b. що пов’язані з вкладанням коштів в фінансові активи (акції, облігації, векселі, депозити)

c. що вимагають невеликих інвестицій, з коротким терміном окупності, але достатньо ефективні

d. що вимагають невеликих інвестицій, з коротким терміном окупності та одночасно низькі за ефективністю

e. великі за інвестиціями, але навіть з а підвищеного терміну окупності, мають суттєво більшу ефективність в порівнянні з іншими проектами

f. а)+в)+д)

g. б)+г)

Question 3

Конкурентні переваги фірми, що планує інноваційний проект, що може вже на початок його здійснення підвищити ринкову вартість компанії, це:

a. нематеріальні активи (ноу-хау). які складаються з завершених НІОКР готової до освоєння вигідної продукції

b. патенти на ключові технічні рішення, що є в НІОКР

c. спеціальне технологічне обладнання та оснастка

d. навчений та підібраний персонал

e. доступ до необхідних джерел сировини, поставок спеціальних напівфабрикатів та ін.

f. все перераховане вище

Question 4

Чи можна сказати, що інноваційні проекти є різновидом інвестиційних проектів

a. так

b. ні

c. залежно від обставин

Question 5

В якому випадку не слід включати до бізнес-плану інноваційного проекту розділ з планування ціни продукту?

a. якщо продукт стандартний, давно знаходиться на конкурентному ринку, є його ринкова ціна;

b. якщо продукт є новим для ринку

c. якщо продукт планують випускати за індивідуальними замовленнями

d. розділ з планування ціни продукту треба включати в бізнес-план в будь-якому випадку.

Question 6

Вертикальне інтегрування фірми з відновленням майнового комплексу може здійснюватись в результаті:

a. нового будівництва

b. реконструкції

c. поглинань підприємств-суміжників

d. злиття з ними

e. всього перерахованого вище

Question 7

В чому повинна полягати реструктуризація дебіторської заборгованості для фінансово-кризового підприємства?

a. відстрочка (розстрочка) платежів по дебіторській заборгованості

b. конвертація простроченої дебіторської заборгованості в акіцї фірм-боржників

c. продаж найбільш ліквідної дебіторської заборгованості

d. все перераховане вище

Question 8

Чи можна перетворити дебіторську заборгованість з раніше зроблених поставок і з простроченою оплатою у векселі або облігації дебітора, що виписані ним на майбутні терміни, але на суми, що перевищують заборгованість?

a. так

b. ні

c. не можна сказати точно

Question 9

Що з перерахованого є умовою надання боржнику можливості реструктуризувати його борг?

a. виділення під борг, що реструктуризується, додаткового майнового забезпечення

b. мирова угода з іншими кредиторами

c. розробка бізнес-плану фінансового оздоровлення

d. все перераховане вище

Question 10

Чи можна розглядати реструктуризацію заборгованості з обов’язкових платежів до державного бюджету як один з випадків реструктуризації кредиторської заборгованості, що характеризується менш жорстокою позицією держави як кредитора?

a. так

b. ні

c. не можна сказати точно

Question 11

Чи є реструктуризація дебіторської заборгованості менш реалістичною альтернативою порівняно з вимогою повернення боргу через суд або з ймовірною втратою відповідних коштів?

a. так

b. ні

c. не можна сказати точно

Question 12

Наукоємність галузі як показник може вимірюватись:

a. відношенням витрат на дослідження і розробки до собівартості продукції

b. відношенням витрат на НІОКР до обсягу продажів

c. відношенням витрат на інноваційні проекти до обсягу продаж

d. відношенням витрат на інноваційні проекти до собівартості продукції

e. всі відповіді вірні
Ціна

40

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.