Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління грошовими потоками підприємства


Дипломна
K-26438

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
1.1. Економічний зміст грошових потоків та їх роль у фінансовій діяльності підприємства
1.2. Класифікація грошових потоків підприємства
1.3. Формування політики управління грошовими потоками суб’єктів господарювання
РОЗДІЛ ІІ. Аналіз стану управління грошовими потоками ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС»
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС»
2.2. Аналіз вхідних та вихідних грошових потоків ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС»
2.3. Оцінка ефективності управління рухом грошових потоків ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС»
РОЗДІЛ ІІІ. Удосконалення механізму управління грошовими потоками підприємства
3.1. Зарубіжний досвід управління грошовими потоками та можливості його адаптації до умов України
3.2. Оптимізація грошових потоків ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС»
3.3. Прогнозування грошових потоків підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми дипломної роботи. З руху грошових коштів починається і ним закінчується виробничо-комерційний цикл. Діяльність підприємства, яка спрямована на отримання прибутку, вимагає, щоб грошові кошти переводилися в різні активи, які обертаються в дебіторську заборгованість в процесі реалізації продукції. Результати діяльності вважаються досягнутими, коли процес інкасування приносить потік грошових коштів, на основі якого починається новий цикл, що забезпечує отримання прибутку.
Узятий на певний момент загальний капітал фірми є стабільним, потім через якийсь час він змінюється. Рух капіталу на підприємстві відбувається постійно. Конкуренція між підприємствами вимагає постійного пристосування до умов, що змінюються; технологічні удосконалення, які обумовлюють значні капіталовкладення, інфляція, зміна процентних ставок, податкове законодавство, - все це робить великий вплив на рух капіталу підприємства. Тому необхідно ефективно управляти рухом капіталу в рамках підприємства.
Науковою основою для курсової роботи послужили праці таких вчених: Бланка І.А., Кірейцева Г.Г., Коваленка Л.О., Ремньової Л.М., Шила В.П. та ін. Однак, слід зазначити, що концепція грошового потоку підприємства як самостійного об'єкту фінансового управління ще не отримала достатнього віддзеркалення не тільки у вітчизняній, але і в зарубіжній літературі з питань фінансового менеджменту.
Разом з тим, грошові потоки підприємства у всіх їхніх формах і видах, а відповідно і сукупний його грошовий потік, поза сумнівом є найважливішим самостійним об'єктом фінансового менеджменту. Це визначається тим, що грошові потоки обслуговують господарську діяльність підприємства практично у всіх її аспектах. Образно грошовий потік можна представити як систему «фінансового кровообігу» господарського організму підприємства.
Мета дипломної роботи – проаналізувати стан грошових потоків досліджуваного підприємства та розробити рішення щодо ефективного їх управління.
Ефективно організовані грошові потоки підприємства є найважливішим симптомом його «фінансового здоров'я», передумовою забезпечення стійкого зростання і досягнення високих кінцевих результатів його господарської діяльності в цілому. Тому знання і практичне використання сучасних принципів, механізмів і методів ефективного управління грошовими потоками дозволяє забезпечити перехід підприємства до нової якості економічного розвитку в ринкових умовах.
Поглиблене вивчення цієї теми надасть можливість у майбутньому знайти подальше практичне використання окремих теоретичних положень в системі управління грошовими потоками конкретних суб’єктів господарювання.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні завдання:
• розглянути теоретичні підходи до поняття і сутності грошових потоків;
• проаналізувати основні методи управління грошовими потоками;
• визначити основні показники, що використовуються при управлінні грошовими потоками;
• на основі аналізу показників розробити рекомендації щодо покращання механізму управління грошовими потоками підприємства.
Предметом дослідження є механізм управління грошовими потоками на підприємстві.
Об’єктом дослідження є процес руху грошових коштів на підприємстві ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС».
Методи дослідження. При написанні дипломної роботи використовувалися такі методи дослідження: табличний метод (при систематизації теоретичної інформації, що стосується видів грошових потоків та узагальненні економічних показників, що характеризують фінансово-господарський стан взагалі та стан грошових потоків зокрема), методи аналізу й синтезу (при детальному вивченні загального фінансово-господарського стану підприємства, стану грошових потоків тощо), моделювання (при розробці універсальної моделі управління грошовими потоками); методи оцінки фінансової діяльності: горизонтальний, вертикальний аналізи (при аналізі складу та структури вхідних та вихідних грошових потоків, чистих грошових потоків від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності тощо), метод фінансових коефіцієнтів, порівняльний аналіз (при систематизації видів грошових потоків), кореляційний аналіз (при визначенні співвідношення між позитивним, негативним та чистим грошовим потоком).

Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти України, міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, міжнародні стандарти аудиту, положення класиків економічної теорії, наукові праці зарубіжних і вітчизняних учених з питань обліку, аудиту та аналізу, матеріали науково-практичних конференцій, інформація, отримана з мережі Інтернет, а також первинні документи, облікові і звітні дані ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС» (додатки).
Практичне значення одержаних результатів. Основні результати дослідження спрямовані на вдосконалення методики і практики системи управління грошовими потоками підприємства, а також на підвищення достовірності, оперативності та аналітичності управління грошовими потоками, дають змогу повніше використовувати внутрішньовиробничі резерви підприємства. На основі проведеного дослідження розроблено пропозиції з удосконалення обліку та управління.
Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаної літератури та додатків.
У першому розділі розглядаються теоретичні питання, які торкаються поняття і сутності грошових потоків підприємства, роль і значення грошових коштів в діяльності підприємства; основні принципи та методи управління грошовими потоками, методи оцінки оборотності грошових коштів, аналізу руху потоків грошових коштів.
У другому, практичному, розділі на прикладі досліджуваного підприємства проводиться аналіз та оцінка стану і руху грошових потоків на підприємстві.
В третьому розділі розробляються заходи щодо вдосконалення управління грошовими потоками, даються рекомендації щодо ефективного управління грошовими потоками на підприємстві.
Ціна

1500

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.