Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Питання до комплексного державного экзамену зі спеціальності Фінанси і кредит (МАУП)


Шпаргалка
K-27008

Назва дисциплін, що виносяться на комплексний екзамен зі спеціальності:

1. Фінансовий менеджмент

2. Ринок фінансових послуг

3. Податковий менеджмент

1. Фінансова звітність як інформаційна база фінансового менеджменту
2. Методи управління дебіторською заборгованістю.
3. Формування ринкової ставки банківського відсотка
4. Податковий менеджмент, його сутність та функції.
Основні показники, що характеризують фінансовий стан підприємства
Умови надання товарних кредитів та фактори, що їх обумовлюють.
Послуги перестрахування.
Види прямих та непрямих податків.
Основні види фінансових ризиків. Інвестиційні ризики.
Методи управління кредиторською заборгованістю.
Послуги андеррайтингу
Види податків за рівнем встановлення: державні та місцеві податки
Методи фінансової санації. Примусова та добровільна санація
Кредитоспроможність підприємства та шляхи її підвищення.
Послуги інвестиційних банків.
Функції податків в економіці
Ознаки банкрутства; порядок визнання підприємства банкрутом, фінансові наслідки
Вибір найвигіднішої структури капіталу фірми; критерії оптимізації структури капіталу.
Послуги банку по обслуговуванню рахунків клієнтів
Державний податковий менеджмент, його характеристика та складові.
Зміст операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства; визначення загального фінансового результату
Ефект фінансового лівериджу (важеля).
Формування ринкової ціни банківського кредитування.
Податковий менеджмент підприємства, його особливості та складові.
Фінансові показники, що входять до бізнес-плану підприємства
Ефект операційного важеля.
Послуги банківської установи по фінансовому консультуванню.
Податкове планування як складова частина податкового менеджменту
План грошових надходжень і витрат (платіжний календар) підприємства, його зміст і призначення
Шляхи підвищення рентабельності власного капіталу підприємства.
Позабіржова фондова торговельно-інформаційна система (ПФТС) на фондовому ринку: діапазон надання послуг.
Інформаційне забезпечення податкового менеджменту та його сутність.
Склад вхідних і вихідних потоків підприємства і завдання управління ними
Види інвестицій; напрями інвестиційної діяльності підприєм­ства.
Послуги ділерів на фінансовому ринку
Податковий аналіз, його зміст та функції.
Процес фінансового планування на підприємстві, перспективні і поточні фінансові плани
Визначення терміну окупності капіталовкладень; застосування цього показника при виборі інвестиційних проектів.
Організація хеджування за допомогою похідних фінансових інструментів.
Зміст оптимізації оподаткування підприємства.
Формування статутного капіталу підприємства, визначення необхідного розміру.
Кредитні лінії міжнародних фінансових установ.
Послуги інвестиційних фондів в сфері спільного інвестування.
Порядок проведення системного податкового аналізу.
Методи збільшення та зменшення статутного фонду підприємствами різної форми власності.
Застосування методу чистої нинішньої вартості (NPV) при експертизі інвестицій.
Фондові біржі: роль і значення для учасників ринку, механізм захисту інвесторів на фондовій біржі
Планування податкових платежів на рівні держави, його цілі, зміст та організація.
Визначення вартості (ціни) власного, позикового капіталу та середньозваженої вартості (ціни) капіталу підприємства
Мікрокредитування банками малого та середнього бізнесу.
Види акредитивів. Розрахунки з використанням акредитивів.
Стратегічне податкове планування на підприємстві та його особливості.
Застосування показника середньозваженої вартості капіталу у фінансовому менеджменті.
Оцінка ризикованості інвестиційного проекту за допомо­гою аналізу чутливості до погіршення попередніх умов.
Види довгострокових банківських кредитів і умови їх надання.
Тактичне податкове планування на підприємстві та його характеристика.
Методи визначення вартості підприємства.
Зміна вартості грошей у часі; методи врахування дії фактора часу в інвестиційних розрахунках.
Фінансові послуги сучасних банківських установ.
Податки як інструмент державного регулювання економіки
Визначення "порогу" рентабельності (точки беззбитковості) та застосування цього показника у фінансовому плануванні
Організація управління капіталовкладеннями; моніторинг і постаудит інвестиційних проектів.
Торгівля цінними паперами. Послуги Посередників.
Вплив податкового навантаження на діяльність підприємства
Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства.
Особливості управління прямими і портфельними фінан­совими інвестиціями.
Кредитні спілки, їх послуги
Показник рівня податкового навантаження на підприємство
Використання поділу витрат на змінні та умовно-постійні в управлінні фінансами.
Банківські операції з векселями.
Види фінансових посередників і їх основні функції.
Розробка плану податкових платежів на підприємстві та його сутність.
Основні об'єкти внутрішньофірмового фінансового планування.
Організація управління портфельними інвестиціями підприємства.
Види короткострокових банківських кредитів і умови їх надання.
Податковий календар та його зміст.
Особливості поточного планування за технологією бюджетування.
Фінансовий лізинг, розрахунок лізингових платежів
Кредитні послуги банківських установ.
Органи, які здійснюють податковий контроль на Україні, їх повноваження та функції.
Управління розподілом прибутку на нагромадження і споживання.
Факторинг як засіб фінансування потреби в обігових коштах
Послуги з хеджування ризиків на валютному ринку
Повноваження податкових контролюючих органів.
Формування дивідендного фонду підприємства. Методи нарахування і виплати дивідендів.
Структура ринку фінансових послуг.
Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні.
Відповідальність за порушення податкового законодавства.
Заходи з підвищення ефективності використання оборот­ного капіталу підприємства.
Роль банківських і небанківських фінансових установ як посередників на ринку фінансових послуг.
Трастові та брокерські послуги банківських установ
Призначення та характеристика вільних економічних зон
Структура і джерела формування оборотного капіталу підприємства.
Основні види фінансових послуг в Україні.
Регулювання відносин у сфері страхових послуг.
Стимулююча функція податків в економіці.
Структура та джерела фінансування необоротних активів підприємства.
Державне регулювання ринку фінансових послуг.
Клірингові послуги на фондовому ринку.
Сутність та види податкових пільг
Методи розрахунку постійної потреби підприємства в оборотних засобах.
Призначення та функції саморегульованих організацій фінансового ринку.
Послуги в сфері накопичувального пенсійного забезпечення. Недержавні пенсійні фонди
Види порушень податкового законодавства та методи боротьби з ухиленнями від сплати податків
Використання розрахунку операційного і фінансового циклів в управлінні обіговим капіталом.
Депозитарії та види їх послуг.
Основні види страхових послуг.
Принципи надання податкових пільг при оподаткуванні підприємства
Управління грошовими коштами (залишками на поточних рахунках).
Види факторингових послуг, їх характеристика.
Послуги з управління портфелем цінних паперів.
Взаємодія податкової системи та бюджетної системи в ході бюджетного процесу
Контроль за ефективним використанням оборотних засобів.
Платіжно-розрахункові послуги валютного ринку.
Послуги факторингу та форфейтингу
Повноваження місцевих органів влади у встановленні місцевих податків і зборів
Управління ліквідністю підприємства.
118. Особливості надання послуг страховими компаніями. Визначення ціни страхової послуги
119. Депозитні послуги банківських установ.
120. Здійснення державного податкового регулювання в Україні та шляхи підвищення його ефективності.

ВСЕ ВОПРОСЫ ПРОНУМЕРОВАНЫ. (САЙТ НЕ ПОДДЕРЖАВАЕТ НУМЕРАЦИЮ ПО ТИПУ МАРКИРОВАННОГО СПИСКА)
Ціна

120

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.