Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті


Контрольна робота
K-26446

Примечание. Есть тест (отдельно) - спрашивайте.

Контрольні питання до теми 1

1. Роль прийняття рішень в управлінні.

2. Зв'язок науки про прийняття рішень з іншими сферами знань.

3. Фактори, що впливають на прийняття рішень.

4. Типи умов при прийнятті рішень.

5. Причини невиконання рішень.

6. Суб’єкти прийняття рішень

7. Школи в управлінні.

8. Основні функції управління.

Контрольні питання до теми 2

1. Процесний підхід до прийняття рішень.

2. Ситуаційний підхід до прийняття рішень.

3. Сценарний підхід до прийняття рішень.

4. Технології прийняття рішень.

5. Стилі прийняття рішень.

Контрольні питання до теми 3

1. Порядок роботи керівника при розробці рішень і при управлінні повсякденною діяльністю персоналу

2. Поняття та сутність проблемних ситуацій.

3. Поняття критерію у прийнятті рішень.

4. Сутність та значення вимірювань у прийнятті рішень.

5. Типи задач прийняття рішень.

6. Процес розробки рішень в складних ситуаціях.

7. Рівні ПР.

8. Форми розробки і реалізації УР.

Контрольні питання до теми 4

1. Рішення по підвищенню ефективності управління.

2. Умови оптимальності управлінських рішень.

3. Причини, що перешкоджають прийняттю оптимальних управлінських рішень.

4. Якість управлінських рішень.

5. Умови та фактори оцінки якості управлінських рішень.

6. Причини невиконання рішень.

Контрольні питання до теми 5

1. Методи «зняття» неоднорідності

2. Організаційні методи зменшення неоднорідностей

3. Критерії ефективності в умовах невизначеності

4. Оптимізація ризиків

5. Вплив паніки на управлінські рішення

6. Прийоми зниження негативних наслідків фактору невизначеності

7. Управлінські ризики при розробці управлінських рішень

8. Страхування управлінських ризиків

Задачі до теми 5

Задача 1

Вибрати кращу альтернативу, якщо попит буде низьким, середнім, високим. Визначити оптимальну альтернативу за критеріями: максиміну (критерій Вальда, песимістичний); максимаксу (оптимістичний); Гурвіца (критерій песамізму-оптимізму) при значенні коефіцієнту оптимізму – 0,3; мінімакс (критерій Севіджа); Лапласа; Байєса при значеннях імовірності оточуючого середовища PH=0,3, PC=0,4, PB=0,5 .Потужність виробництва Окупність, млн.грн. при можливому попиті Оцінка альтернатив за різними критеріями
Низька Середня Висока apj aoj k(p/o)j kmin max kL kB
1 2 3 4 5 6
Мала 8 9 12

Середня 6 8 10


Висока 5 4 14

Задача 2

Вибрати кращу альтернативу, при можливих строках налагодження масового попиту. Визначити оптимальну альтернативу за критеріями: максиміну (критерій Вальда, песимістичний); максимаксу (оптимістичний); Гурвіца (критерій песамізму-оптимізму) при значенні коефіцієнту оптимізму – 0,4; мінімакс (критерій Севіджа); Лапласа; Байєса при значеннях імовірності оточуючого середовища PH=0,3, P0,5p=0,4, P1p=0,5, P1,5p=0,6.Потужність виробництва Виплати при можливих строках налагодження масового попиту, млн.грн. Оцінка альтернатив за різними критеріями
негайно через 0,5 роки через 1 рік через 1,5 років apj aoj k(p/o)j kmin max kL kB
1 2 3 4 5 6
a1 - перейти негайно 12 6 4 1

a2 - перейти через 0,5 років 6 8 3 2


a3 - перейти через 1 рік 1 2 5 7

a4 - перейти через 1.5 років 1 2 4 6

Задачі до теми 6

Задача 1

Підприємство за рік планує випустити 5 тис. одиниць продукції, яку відпускає партіями. Вартість одного налагодження обладнання - 60 грн. Вартість зберігання одиниці запасу продукції 5 грн. на рік. Кількість робочих днів – 365. Визначити основні параметри моделі оптимальної партії замовлень.

Задача 2

Підприємство виготовляє кухонні раковини, купує необхідні відливки у ливарного заводу. Продукція проходить процес машинної обробки, шліфується, покривається емаллю та відвантажується на склади. Виробничий план підприємства щоденно становить 30 мийок або 4000 штук за рік. Кількість робочих днів – 250. Витрати підприємства на 1 мийку наведено у табл. 6.5.

Таблиця 6.5. Витрати МП «Фортуна» на 1 кухонну мийку
Витрати Умовні позначення Сума, грн.
Витрати на придбання раковин-напівфабрикатів C 20,0
Поточні витрати (в т.ч. процентні ставки, страхування, зберігання тощо) З 2,5
Витрати на виконання замовлення (в т.ч. відвантаження, телефонні переговори, поштові витрати тощо) Р 15,0

Визначити основні параметри моделі оптимальної партії замовлень.

Задача 3

Планом підприємства на рік передбачено виробити - 10 тис. деталей. Одна деталь коштує 12 грн., витрати на збереження однієї деталі за рік становлять 2,5 грн. Витрати на одне замовлення становлять 130 грн. Кількість робочих днів – 365. Визначити основні параметри моделі оптимальної партії замовлень.

Задача 4

Підприємство виготовляє стільці. Визначити до якого класу відносяться запаси. Вихідні дані для аналізу наведено у табл. 6.6.

Таблиця 6.6. Дані про запаси підприємства
Найменування запасів
Вартість запасів на 1 стілець, грн.
Частка запасів на 1 стілець, %
Частка запасів з першого до вказаного у найменуванні, %
Віднесення запасу до класу
Деревина 3,00Фарби 1,00Пластик 0,30Упаковка 0,25Клей 0,30Етикетка 0,10Всього 4,95 100,00 х х

Задачі до теми 7

Задача 1

Нехай одноканальна система масового обслуговування з відмовами представляє собою один пост повсякденного обслуговування для миття автомобілів. Замовлення – автомобіль, що прибув у момент, коли пост зайнятий, - отримує відмову в обслуговуванні. Інтенсивність потоку автомобілів λ=4 (автомобіль на годину). Середня тривалість обслуговування t¯ обсл=1,2 годин. Потік автомобілів і потік обслуговувань є найбільш простими.

Потрібно встановити у встановленому режимі граничні значення: відносної пропускної спроможності q ; абсолютної пропускної спроможності А; імовірності відмови Pвідм.

Порівняйте фактичну пропускну спроможність системи масового обслуговування з номінальною, яка була б, якщо б кожен автомобіль обслуговувався точно 1,2 години і автомобілі слідували один за іншим без перерви.

Задача 2

Спеціалізований пост діагностики представляє собою одно канальну систему масового обслуговування. Кількість стоянок для автомобілів, що очікують проведення діагностики, обмежене і дорівнює 4 [(N-1)=4] . Якщо всі стоянки зайняті, тобто в черзі вже перебуває чотири автомобілі, то черговий автомобіль, що прибув на діагностику, у чергу на обслуговування не стає. Потік автомобілів, що прибувають на діагностику, розподілений за законом Паусона і має інтенсивність λ=0,8 (автомобіля на годину). Час діагностики автомобіля розподілено за показниковим законом і в середньому дорівнює 1,02 (t‾ ).

Необхідно визначити імовірнісні характеристики поста діагностики, що працює у стаціонарному режимі.

Задача 3

Спеціалізований пост діагностики представляє собою одноканальну систему масового обслуговування. Нехай досліджуваний пост діагностики має необмежену кількість площадок для стоянки автомобілів, які перебувають на обслуговуванні, тобто тривалість черги необмежена.

Потік автомобілів, що прибувають на діагностику, розподілений за законом Паусона і має інтенсивність λ=0,8 (автомобіля на годину). Час діагностики автомобіля розподілено за показниковим законом і в середньому дорівнює 1,02 (t‾ ).

Необхідно визначити фінальні значення наступних імовірнісних характеристик:

імовірності станів системи (поста діагностики);

середню кількість автомобілів, що перебувають у системі (на обслуговуванні і у черзі);

середню тривалість перебування автомобіля в системі (на обслуговуванні і у черзі);

середню кількість автомобілів у черзі на обслуговуванні;

середню тривалість перебування автомобіля у черзі.

Задача 4

Нехай n-канальна система масового обслуговування представляє собою обчислювальний центр з трьома (n=3 ) взаємозамінних комп’ютери для рішення задач, що надходять. Потік задач, що надходять до обчислювального центру, мають інтенсивність λ=2 задач на годину. Середня тривалість обслуговування t¯ обсл=0,8 годин. Потік замовлень на рішення задач і потік обслуговування цих замовлень є найбільш простими.

Необхідно розрахувати кінцеві значення:

імовірності станів системи (обчислювального центру);

імовірності відмови в обслуговуванні замовлення;

відносної пропускної спроможності системи (обчислювального центру);

абсолютну пропускну спроможність системи (обчислювального центру);

середньої кількості зайнятих комп’ютерів у обчислювальному центрі.

Визначте, скільки додатково потрібно придбати комп’ютерів, щоб збільшити пропускну спроможність системи (обчислювального центру) в 2 рази.

Задача 5

Механічна майстерня заводу з чотирма постами (каналами) виконує ремонт малої механізації. Потік зіпсованих механізмів, що прибувають у майстерню, - паусоновський і має інтенсивність λ=2 механізми на добу, середній час ремонту одного механізму розподілено за показниковим законом і дорівнює t‾=0,25 доби. Припустимо, що іншої майстерні на заводі немає, і, значить, черга механізмів перед майстернею може зростати практично необмежено.

Необхідно визначити наступні граничні значення ймовірностей характеристики системи:

імовірності станів системи;

середню кількість замовлень в черзі на обслуговування;

середню кількість замовлень, що перебувають в системі;

середню тривалість перебування замовлення в черзі;

середню тривалість перебування замовлення в системі.
Ціна

230

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.