Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Економіка праці в організації - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-26200

Всего 51 тест
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2
Question 1
Особа, яка заключила договір з представником підприємства, організацією чи державою - це:
a. найманий працівник
b. немає правильної відповіді
c. роботодавець
d. член профспілки
Question 2
Дискримінація - це:
a. законне обмеження прав суб'єктів соціально-трудових відносин
b. незаконне надання прав суб'єктам соціально-трудових відносин
c. немає правильної відповіді
d. незаконне обмеження прав суб'єктів соціально-трудових відносин
Question 3
Показником, який характеризує рівень життя, є:
a. соціальний стандарт
b. немає правильної відповіді
c. соціальний норматив
d. соціальний індикатор
Question 4
Соціальна політика - це
a. стратегічний фінансово-економічний напрям розвитку суспільства
b. стратегічний соціально-економічний напрям розвитку суспільства
c. стратегічний фінансово-інвестиційний напрям розвитку суспільства
d. немає правильної відповіді
Question 5
Представниками сторін для укладання договорів можуть бути:
a. міністерства, відомства, інші уповноваженні особи
b. державні органи виконавчої влади, союзи роботодавців, робітники
c. робітники, роботодавці, профспілки
d. немає правильної відповіді
Question 6
Закінчіть думку: „Професійні спілки в системі соціального партнерства являють собою і захищають інтереси..."
a. держави
b. немає правильної відповіді
c. найманих працівників
d. роботодавців
Question 7
Тимчасова добровільна відмова робітників від виконання своїх трудових обов'язків з метою вирішення колективного трудового спору - це:
a. бойкот
b. штурм
c. страйк
d. немає правильної відповіді
Question 8
Термін "трипартизм " охоплює такі питання у системі соціального партнерства як:
a. багатосторонні колективні договори; двосторонні колективні консультації і загальнодержавні переговори
b. немає правильної відповіді
c. тристоронні колективні договори; двосторонні колективні консультації та переговори між державами
d. двосторонні колективні договори; тристоронні колективні консультації та переговори між державою, підприємцями та робітниками
Question 9
Якщо примирювальна процедура не призвела до рішення колективного трудового спору, то робітники вправі використовувати:
a. зібрання, мітинги, страйки, анкетування
b. немає правильної відповіді
c. мітинги, страйки, зібрання, бойкот
d. страйки, зібрання, штурми, барикади
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4
Question 1
Економія робочого часу є:
a. загальним вираженням росту продуктивності праці
b. частковим вираженням росту продуктивності праці
c. немає правильної відповіді
d. загальним вираженням зменшення продуктивності праці
Question 2
Закінчіть думку: „Ріст продуктивності праці..."
a. є безмежним
b. немає правильної відповіді
c. не може бути безмежним
d. може бути безмежним
Question 3
Закінчіть думку: „Показники, якими характеризується продуктивність праці..."
a. повинні відбивати ефективність праці
b. повинні точно відбивати ефективність праці
c. не повинні відбивати ефективність праці
d. немає правильної відповіді
Question 4
Розрізняють наступні методи визначення виробітку:
a. грошовий, натуральний і вартісний
b. вартісний, грошовий і трудовий
c. немає правильної відповіді
d. натуральний, грошовий і трудовий
Question 5
Сума усіх витрат живої праці на виробництво одиниці продукції на даному підприємстві - це:
a. виробнича трудомісткість
b. технологічна трудомісткість
c. немає правильної відповіді
d. трудомісткість продукції
Question 6
За характером і призначенням витрат праці варто розрізняти:
a. нормовану, планову і фактичну трудомісткість
b. немає правильної відповіді
c. планову, фактичну і ненормовану трудомісткість
d. фактичну, нормовану і позапланову трудомісткість
ТЕСТ ДО ТЕМИ 7
Question 1
Сума грошових коштів, що одержуються робітниками за виконання певного обсягу робіт відповідно до кількості та якості витраченої ними праці - це:
a. заробіток
b. реальна заробітна плата
c. немає правильної відповіді
d. номінальна заробітна плата
Question 2
Винагорода, що дасться робітникові грошима або натуроплатою, як правило через регулярні проміжки за відпрацьований час - це:
a. немає правильної відповіді
b. ставка заробітної плати
c. реальна заробітна плата
d. номінальна заробітна плата
Question 3
Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці - це
a. немає правильної відповіді
b. додаткова заробітна плата
c. інші заохочувальні та компенсаційні виплати
d. основна заробітна плата
Question 4
Закінчіть думку: „ Соціальна функція заробітної плати відображає міру живої праці при розподілі фонду споживання між..."
a. найманими працівниками і власниками засобів виробництва
b. приватним і державним секторами економіки
c. працюючими і безробітними
d. немає правильної відповіді
Question 5
На підприємствах найчастіше використовують такі форми оплати праці:
a. почасова і відрядна
b. немає правильної відповіді
c. проста почасова і відрядна
d. проста почасова і відрядно-преміальна
ТЕСТ 1 ДО ТЕМИ 8
Question 1
Закінчіть думку: „Ріст продуктивності праці..."
a. є безмежним
b. немає правильної відповіді
c. може бути безмежним
d. не може бути безмежним
Question 2
Фактори росту продуктивності праці — це;
a. причини, під впливом яких змінюється рівень продуктивності праці
b. немає правильної відповіді
c. причини, під впливом яких збільшується рівень продуктивності праці
d. причини, під впливом яких зменшується рівень продуктивності праці
Question 3
Дія факторів росту продуктивності праці залежить від:
a. природних, матеріальних і екологічних умов
b. суспільних, природних і матеріальних умов
c. немає правильної відповіді
d. екологічних, суспільних і нематеріальних умов
Question 4
Закінчіть думку: „Показники, якими характеризується продуктивність праці..."
a. не повинні відбивати ефективність праці
b. немає правильної відповіді
c. повинні відбивати ефективність праці
d. повинні точно відбивати ефективність праці
ТЕСТ 2 ДО ТЕМИ 8
Question 1
На початку будь-якого періоду працездатність людини:
a. менша за середній рівень, а далі швидко зростає
b. більша за середній рівень, а далі швидко зменшується
c. знаходиться на середньому рівні, а далі непомітно коливається
d. немає правильної відповіді
Question 2
При якій оплаті праці величина заробітку визначається відповідно до тарифної ставки і відпрацьованого часу?
a. відрядній
b. немає правильної відповіді
c. відрядно-погодинній
d. погодинній
Question 3
Відрізок часу, що необхідний для виконання одиниці роботи на одному верстаті або на одному робочому місці - це:
a. норма трудомісткості операції
b. немає правильної відповіді
c. норма обслуговування
d. норма тривалості операції
Question 4
Згідно якого принципу при встановленні норм праці повинний враховуватися комплекс технічних, організаційних, економічних, психофізіологічних і соціальних факторів?
a. принципу комплексності
b. принципу системності
c. принципу конкретності
d. немає правильної відповіді
Question 5
Закінчіть думку: „Показники, якими характеризується продуктивність праці..."
a. не повинні відбивати ефективність праці
b. повинні точно відбивати ефективність праці
c. немає правильної відповіді
d. повинні відбивати ефективність праці
Question 6
Розрізняють наступні методи визначення виробітку:
a. грошовий, натуральний і вартісний
b. вартісний, грошовий і трудовий
c. немає правильної відповіді
d. натуральний, грошовий і трудовий
Question 7
Сума усіх витрат живої праці на виробництво одиниці продукції на даному підприємстві - це:
a. немає правильної відповіді
b. виробнича трудомісткість
c. технологічна трудомісткість
d. трудомісткість продукції
Question 8
За характером і призначенням витрат праці розрізняють:
a. планову, фактичну і ненормовану трудомісткість
b. немає правильної відповіді
c. нормовану, планову і фактичну трудомісткість
d. фактичну, нормовану і позапланову трудомісткість
ТЕСТ ДО ТЕМИ 9
Question 1
На початку будь-якого періоду працездатність людини:
a. знаходиться на середньому рівні, а далі непомітно коливається
b. немає правильної відповіді
c. більша за середній рівень, а далі швидко зменшується
d. менша за середній рівень, а далі швидко зростає
Question 2
При якій оплаті праці величина заробітку визначається відповідно до тарифної ставки і відпрацьованого часу?
a. немає правильної відповіді
b. погодинній
c. відрядній
d. відрядно-погодинній
Question 3
Відрізок часу, що необхідний для виконання одиниці роботи на одному верстаті або на одному робочому місці - це:
a. норма трудомісткості операції
b. норма тривалості операції
c. немає правильної відповіді
d. норма обслуговування
Question 4
Згідно якого принципу при встановленні норм праці повинний враховуватися комплекс технічних, організаційних, економічних, психофізіологічних і соціальних факторів?
a. принципу системності
b. принципу комплексності
c. немає правильної відповіді
d. принципу конкретності
Question 5
Закінчіть думку: „Показники, якими характеризується продуктивність праці..."
a. повинні відбивати ефективність праці
b. повинні точно відбивати ефективність праці
c. немає правильної відповіді
d. не повинні відбивати ефективність праці

Question 6
Розрізняють наступні методи визначення виробітку:
a. вартісний, грошовий і трудовий
b. немає правильної відповіді
c. грошовий, натуральний і вартісний
d. натуральний, грошовий і трудовий
Question 7
Сума усіх витрат живої праці на виробництво одиниці продукції на даному підприємстві - це:
a. трудомісткість продукції
b. виробнича трудомісткість
c. технологічна трудомісткість
d. немає правильної відповіді
Question 8
За характером і призначенням витрат праці розрізняють:
. a. нормовану, планову і фактичну трудомісткість
b. планову, фактичну і ненормовану трудомісткість
c. немає правильної відповіді
d. фактичну, нормовану і позапланову трудомісткість
Question 9
Сума грошових коштів, що одержуються робітниками за виконання певного обсягу робіт відповідно до кількості та якості витраченої ними праці - це:
. a. немає правильної відповіді
b. заробіток
c. номінальна заробітна плата
d. реальна заробітна плата
Question 10
Винагорода, що дасться робітникові грошима або натуроплатою, як правило через регулярні проміжки за відпрацьований час - це:
a. ставка заробітної плати
b. реальна заробітна плата
c. немає правильної відповіді
d. номінальна заробітна плата
Question 11
Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці - це
a. основна заробітна плата
b. додаткова заробітна плата
c. інші заохочувальні та компенсаційні виплати
d. немає правильної відповіді
Question 12
Закінчіть думку: „ Соціальна функція заробітної плати відображає міру живої праці при розподілі фонду споживання між..."
a. немає правильної відповіді
b. працюючими і безробітними
c. приватним і державним секторами економіки
d. найманими працівниками і власниками засобів виробництва
Question 13
Основою організації оплати праці є:
a. тарифна ставка
b. тарифна сітка
c. тарифна система
d. немає правильної відповіді
Question 14
Ціни на різноманітні види праці на ринку робочої сили - це:
a. немає правильної відповіді
b. тарифно-кваліфікаційний довідник
c. ціни посадових окладів
d. тарифна ставка
Question 15
На початку будь-якого періоду працездатність людини:
a. немає правильної відповіді
b. більша за середній рівень, а далі швидко зменшується
c. знаходиться на середньому рівні, а далі непомітно коливається
d. менша за середній рівень, а далі швидко зростає
Question 16
При якій оплаті праці величина заробітку визначається відповідно до тарифної ставки і відпрацьованого часу?
a. відрядно-погодинній
b. немає правильної відповіді
c. погодинній
d. відрядній
Question 17
Відрізок часу, що необхідний для виконання одиниці роботи на одному верстаті або на одному робочому місці - це:
a. норма трудомісткості операції
b. норма тривалості операції
c. норма обслуговування
d. немає правильної відповіді
Question 18
Згідно якого принципу при встановленні норм праці повинний враховуватися комплекс технічних, організаційних, економічних, психофізіологічних і соціальних факторів?
a. принципу конкретності
b. немає правильної відповіді
c. принципу системності
d. принципу комплексності
Question 19
Сумарний час на відпочинок і особисті потреби за зміну повинне бути:
a. не менше 30 хвилин
b. не менше 20 хвилин
c. не менше 10 хвилин
d. немає правильної відповіді
Ціна

25

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.