Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Етика, естетика – тести (МАУП)


Контрольна робота
K-22614

ЕСТЬ ВСЕ ОТВЕТЫ ПО ВСЕМ 10-ТИ ТЕСТАМ. ВСЕГО 100 ОТВЕТОВ

ТЕСТ 1
Question 1
Естетика — це:
a. теорія моральності;
b. філософія мистецтва, зокрема філософія прекрасного;
c. розділ етики.
d. наука про людську поведінку;
e. моральна філософія;
Question 2
Твердження: “Найбільша розкіш — розкіш людського спілкування” належить:
a. Ж. П. Сартру;
b. А. Камю;
c. Е. Фромму.
d. А. де Сент-Екзюпері;
e. Ф. Ніцше;
Question 3
Зазначте категорії етики:
a. загальне, особливе;
b. трагічне, комічне;
c. доцільне, недоцільне
d. добро, зло;
e. прекрасне, потворне;
Question 4
Першим з філософів античності на соціальну природу людини вказав:
a. Геракліт;
b. Анаксімандр.
c. Арістотель;
d. Епікур;
e. Фалес;
Question 5
У нашому уявленні ідеальна людина за часів Відродження — це:
a. селянин.
b. учений-дослідник;
c. творча особистість, митець;
d. мандрівник;
e. аскет;
Question 6
Концепцію “втечі від свободи” у ХХ ст. запропонував:
a. А. Швейцер;
b. Е. Фромм;
c. П. Флоренський;
d. З. Фрейд.
e. М. Бердяєв;
Question 7
Етика — це:
a. моральна філософія;
b. один з розділів естетики;
c. наука про державу.
d. теорія мистецтва;
e. наука про прекрасне;
Question 8
Термін “етика” походить з такої мови:
a. англійська.
b. латина;
c. іврит;
d. німецька;
e. давньогрецька;
Question 9
Середньовічне уявлення про прекрасне — це:
a. багатство змісту;
b. довершена форма;
c. втілення Бога;
d. гармонійність;
e. таємничість.
Question 10
Необхідною умовою щастя в етиці Г. С. Сковороди є:
a. “сродна праця”;
b. багатство;
c. влада;
d. чутливість.
e. незалежність;
ТЕСТ 2
Question 1
Зазначте категорії естетики:
a. щастя, сенс життя;
b. загальне, особливе.
c. трагічне, комічне;
d. раціональне, ірраціональне;
e. доцільне, недоцільне;
Question 2
Представники естетики німецького романтизму:
a. Новаліс, Шеллінг;
b. Бюхнер, Фогт.
c. Маркс, Фейєрбах;
d. Шефтсбері, Гоббс;
e. Юм, Декарт;
Question 3
Етика як наука виокремилась:
Виберіть одну правильну відповідь
a. у ХІІІ ст.;
b. за часів античності;
c. у ХVІІІ ст
d. за часів середньовіччя;
e. у ІХ ст.;
Question 4
Згідно з вченням Арістотеля мистецтво — це:
a. джерело насолоди;
b. джерело влади над людьми.
c. засіб пізнання світу;
d. наслідування природи;
e. відтворення внутрішнього світу митця;
Question 5
Провідною ідеєю естетики класицизму є:
a. сильні пристрасті;
b. містицизм;
c. гедонізм.
d. боговтілення;
e. влада розуму;
Question 6
Провідною ідеєю етики А. Швейцера є:
a. антропоцентризм;
b. благоговіння перед життям;
c. персоналізм.
d. раціоналізм;
e. гуманізм;
Question 7
Можливість поєднання етики та естетики в одну дисципліну зумовлює:
a. подібна проблематика;
b. спільне походження;
c. тотожність термінології;
d. традиція викладання.
e. єдність істини, добра та краси;
Question 8
Термін “естетика” походить з такої мови:
a. німецька;
b. латина;
c. англійська.
d. іврит;
e. давньогрецька;
Question 9
За античними уявленнями, досконала людина — це:
a. моральні чесноти;
b. фізична досконалість;
c. воїн-володар;
d. аскет;
e. поєднання фізичної та моральної досконалості.
Question 10
Провідний жанр мистецтва за часів Відродження:
a. музика;
b. живопис;
c. театр;
d. архітектура.
e. література;
ТЕСТ 3
Question 1
Естетика як наука виокремилась:
a. за часів античності;
b. за часів середньовіччя;
c. у ХV ст.;
d. у ХVІІІ ст.;
e. у ХІХ ст.
Question 2
Провідні постаті естетики екзистенціалізму :
a. Брехт, Джойс;
b. Іонеско, Піранделло;
c. Сартр, Камю;
d. Барт, Дерріда.
e. Кафка, Набоков;
Question 3
Перші класичні наукові праці в галузі етики належать:
a. Арістотелю;
b. Сократу;
c. Платону.
d. Демокріту;
e. Ціцерону;
Question 4
Етичний ідеал Середньовіччя — це:
a. працьовитий селянин;
b. творча особливість, митець;
c. монах-аскет;
d. могутній володар;
e. лицар-воїн.
Question 5
Провідний теоретик французького класицизму :
a. Сен-Сімон;
b. Расін;
c. Лафонтен.
d. Паскаль;
e. Буало;
Question 6
Найвище місце в естетичній ієрархії романтизму посідає:
a. література;
b. живопис;
c. скульптура.
d. архітектура;
e. музика;
Question 7
Термін “естетика” запропонував:
a. Горацій;
b. Фома Аквінський;
c. Платон;
d. Фіхте.
e. Баумгартен;
Question 8
Провідний жанр мистецтва за часів середньовіччя:
a. музика;
b. архітектура;
c. живопис;
d. література;
e. скульптура.
Question 9
Світоглядна основа стилю бароко :
a. протестантизм;
b. раціоналізм;
c. контрреформація;
d. гуманізм;
e. містицизм.
Question 10
Гуманізм — це принцип культури:
a. античності;
b. романтизму.
c. середньовіччя;
d. відродження;
e. просвітництва;
ТЕСТ 4
Question 1
Найгуманнішим є такий державний устрій:
a. абсолютна монархія;
b. конституційна монархія;
c. тиранія;
d. республіка.
e. деспотія;
Question 2
В етиці Е. Фромма сенс життя полягає:
a. нагромадженні багатства;
b. в розкритті творчих потенцій людини;
c. боротьбі зі злом;
d. нагромадженні мудрості.
e. самовдосконаленні;
Question 3
Гегель називає класичним такий суспільний стан, коли:
a. цілі і цінності індивіда домінують над цілями і цінностями колективу;
b. інтереси індивіда вищі над усе.
c. цілі і цінності індивіда перебувають у рівновазі з цілями і цінностями колективу;
d. цілі та цінності колективу домінують над цілями і цінностями індивіда;
e. інтереси держави вищі над усе;
Question 4
Естетичним ідеалом класицизму є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. античність;
b. середньовіччя;
c. бароко;
d. відродження;
e. ман’єризм.
Question 5
Утопія — це:
a. місце, якого не існує;
b. щаслива країна;
c. ідеальна держава;
d. недосяжна мрія.
e. довершене суспільство;
Question 6
Моральною доктриною Л. Толстого є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. фаталізм;
b. любов до ближнього;
c. непротивлення злу насильством;
d. самовдосконалення.
e. активний опір насильству;
Question 7
Олександра Македонського виховував:
a. Платон.
b. Епікур;
c. Арістотель;
d. Епіктет;
e. Сократ;
Question 8
Найвище місце в естетичній ієрархії класицизму посідає:
a. скульптура;
b. поезія;
c. архітектура;
d. живопис;
e. музика.
Question 9
Золотим правилом моральності є таке:
a. не протиставай злому
b. люби ближнього як самого себе;
c. пізнай самого себе;
d. чого не любиш в інших, того й сам не роби;
e. око за око, зуб за зуб;
Question 10
Природа людини є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. абсолютно мінливою;
b. єдністю сталості й мінливості;
c. незбагненною;
d. такою, що визначається інстинктами.
e. сталою;
ТЕСТ 5
Question 1
Головним етичним принципом давньокитайської філософії є такий:
a. самовдосконалення;
b. злиття з природою;
c. покора долі;
d. недіяння;
e. шанобливість до людей похилого віку.
Question 2
Провідними постатями естетики критичного реалізму є такі:
a. Чернишевський, Добролюбов;
b. Мерзляков, Войцехович;
c. Норвід, Словацький;
d. Новіков, Карамзін;
e. Погодін, Галич.
Question 3
Французькими моралістами ХVІІ ст. були:
a. Корнель, Расін;
b. Декарт, Гассенді;
c. Ватто, Ланкре.
d. Ларошфуко, Лабрюйєр;
e. Пуссен, Лоррен;
Question 4
Естетичний ідеал романтизму — це:
a. відродження;
b. середньовіччя;
c. бароко.
d. античність;
e. рококо;
Question 5
Вислів: “Краса врятує світ” належить:
a. А. Швейцеру;
b. Л. Толстому;
c. М. Реріху.
d. О. Пушкіну;
e. Ф. Достоєвському;
Question 6
Найвидатнішим майстром сюрреалістичного живопису ХХ ст. був:
a. М. Ернст.
b. А. Матіс;
c. К. Малєвич;
d. С. Далі;
e. В. Кандінський;
Question 7
Що є основою моральності в етиці І.Канта:
a. істина;
b. доцільність;
c. користь.
d. добра воля;
e. красота;
Question 8
Етична доктрина християнства полягає в такому:
a. люби ближнього як самого себе;
b. підкоряйся владі;
c. кесарю — кесарево, а богові — богово;
d. не протиставай злому;
e. пізнай самого себе.
Question 9
Головною ідеєю естетики класицизму є така:
a. добре мистецтво твориться за правилами;
b. мистецтво — це втілення Бога;
c. мистецтво — це наслідування природи.
d. мистецтво є втіленням внутрішнього світу митця;
e. мистецтво — це засіб пізнання світу;
Question 10
Головна ідея твору Ж. Ж. Руссо “Розвідка про науки й мистецтва” (1750) полягає в тому, що розвиток наук і мистецтв:
a. сприяє зміцненню державності.
b. погіршує моральність;
c. підносить людину над природою;
d. поліпшує людську моральність;
e. не впливає на моральність
ТЕСТ 6
Question 1
Що є предметом етики?
a. мораль
b. доцільнисть
c. доброчесність
d. справедливість
e. право
Question 2
Кому належить вислів: “Щастя – це боротьба”
a. Енгельсу
b. Бакуніну
c. Леніну
d. Кропоткіну
e. Марксу
Question 3
Credo Сократа
a. будь мужнім
b. я знаю, що я нічого не знаю
c. корися владі
d. я знаю, що я не досконалий
e. не чини кривди
Question 4
Світоглядна основа картезіанства
a. пам`ятаю отже існую
b. відчуваю отже існую
c. мислю отже існую
d. страждаю отже існую
e. кохаю отже існую
Question 5
Вчення про основоположний моральний обов`язок – категоричний імператив- належить:
a. Гегелю
b. Канту
c. Фіхте
d. Шлегелю
e. Шеллінгу
Question 6
Твердження “Естетика – етика майбутнього” належить:
a. Гладкову
b. Буніну
c. Фадєєву
d. Горькому
e. Толстому
Question 7
Висловлювання “Людина є те,що вона робить” належить:
a. Гегелю
b. Шлейєрмахеру
c. Фейєрбаху
d. Марксу
e. Канту
Question 8
Основа християнської моралі:
a. твори Аврелія Августина
b. трактати Орігена
c. парадокси Тертулліана
d. твори Сімеона Нового Богослова
e. заповіді Мойсея
Question 9
Концепція гармонійного поєднання етики та політики належить:
a. Геракліту
b. Арістотелю
c. Карнеаду
d. Протагору
e. Демокріту
Question 10
Концепція граничного розмежування політики і етики була обгрунтована:
a. Чезаре Борджіа
b. Лоренцо Валла
c. Нікколо Макіавеллі
d. Бальдасаре Кастільоне
e. Джордано Бруно
ТЕСТ 7
Question 1
Твердження “Людина є таїна” належить:
a. Ф.Достоєвському
b. М.Гоголю
c. Т.Шевченко
d. Г.Сковороді
e. І.Котляревському
Question 2
В якій з європейських країн постав імпресіонізм?
a. в Голандії
b. в Іспанії
c. в Британії
d. в Італії
e. у Франції
Question 3
Що означає термін “калокагатія”?
a. поєднання благочестя і розуму
b. поєднання поваги до законів і стабільності в суспільстві
c. поєднання фізичної і моральної досконалості
d. поєднання військової дисципліни та ксенофобії
Question 4
Як називається система виховання в Стародавній Греції?
a. метріопатія
b. діанойя
c. пайдейя
d. плеонаксія
e. пролепсіс
Question 5
Найвидатніші представники романтизму в французькому малярстві
a. Ватто,Ланкре
b. Пуссен,Лоррен
c. Буше,Фрагонар
d. Енгр, Давід
e. Жеріко, Делакруа
Question 6
Філософське підгрунтя класицизму:
a. позитивізм
b. картезіанство
c. сенсуалізм
d. прагматизм
Question 7
Класицизм XVIII ст. наслідував:
a. середньовіччя
b. античність
c. бароко
d. ренесанс
Question 8
В творчості якого з названих нижче митців відбито крах ренесансного ідеалу людини:
a. Рафаель
b. Джорджоне
c. Леонардо
d. Мікеланджело
e. Боттічеллі
Question 9
Яку добу в історії європейської культури можна назвати “добою зору”?
a. ренесанс
b. Бароко
c. просвітництво
d. античність
e. середньовіччя
Question 10
Провідна ідея естетики бароко:
a. зміцнення державності
b. втілення Бога
c. наслідування природи
d. зближення далеких ідей
ТЕСТ 8
Question 1
Гомерівська етика найвищою метою життя проголошує:
a. владу
b. багатство
c. славу
d. мудрість
e. любов
Question 2
Хто написав “Листи про естетичне виховання”?
a. Вольтер
b. Гете
c. Шиллер
d. Шеллінг
e. Кант
Question 3
Гедонізм – етична доктрина,що проголошує найвищою цінністю:
a. мудрість
b. владу
c. знання
d. любов
e. насолоду
Question 4
Що являє собою прагматизм?
a. етику благоговіння перед життям
b. етику любові
c. етику користі
d. етику обов`язку
e. етику насолоди
Question 5
Найвидатніші представники римського стоіцизму:
a. Август, Траян
b. Епіктет, Марк Аврелій
c. Ювенал, Марціал
d. Горацій, Овідій
e. Калігула, Нерон
Question 6
Яка країна є батьківщиною романтизму?
a. Німеччина
b. Італія
c. Франція
d. Англія
e. Іспанія
Question 7
В якій з європейських країн в XVII ст. постав класицизм як цілісний художній напрям ?
a. в Англії
b. в Італії
c. в Німеччині
d. в Голандії
e. у Франції
Question 8
Найвидатніші представники класицизму в французькому малярстві:
a. Мане, Ренуар
b. Буше, Фрагонар
c. Моне, Коро
d. Ватто, Ланкре
e. Пуссен, Давід
Question 9
Філософське підгрунтя стилю рококо:
a. позитивізм
b. сенсуалізм
c. прагматизм
d. раціоналізм
e. містицизм
Question 10
Як Блез Паскаль характеризує людину:
a. славетний майстер
b. тростинка, що мислить
c. краса Всесвіту
d. міра всіх речей
e. богоподібна істота
ТЕСТ 9
Question 1
Хто з давньогрецьких філософів обгрунтував доктрину гедонізму?
a. Арістіпп з Кірени
b. Зенон з Кітіону
c. Фалес Александрійський
d. Діоген Лаертський
e. Діоген Сінопський
Question 2
Кому належить концепція аполонічного та діонісійського начал у культурі?
a. Ніцше
b. Веберу
c. Бахтіну
d. Шопенгауеру
e. Адорно
Question 3
Основа етики Сократа-Платона. Щоб чинити добро,потрібно:
a. знати, що є добро
b. знати закони держави
c. бути побожним
d. бути мужнім
e. бути справедливим
Question 4
Найвище благо в етиці Епікура :
a. дружба
b. любов
c. насолода
d. взаєморозуміння
e. мудрість
Question 5
Яку добу в історії європейського мистецтва можна назвати “добою слуху”?
a. Бароко
b. Середньовіччя
c. Античність
d. Просвітництво
e. Відродження
Question 6
Основа християнської етики:
a. воля
b. любов
c. мудрість
d. розум
e. надія
Question 7
Провідна ідея естетики Ренесансу:
a. втілення Бога
b. влада розуму
c. зміцнення державності
d. наслідування природи
Question 8
Найбільш повно ренесансний ідеал “універсальної людини” втілено в постаті:
a. Леонардо да Вінчі
b. Піко делла Мірандола
c. Данте Аліг`єрі
d. Джордано Бруно
e. Миколи Кузанського
Question 9
Котрий з мистецьких жанрів найкраще втілює романтичний принцип синтезу мистецтв?
a. поезія
b. живопис
c. опера
d. архітектура
e. скульптура
Question 10
Котрий з літературних жанрів досяг найвищого розквіту в XIX ст.?
a. байка
b. трагедія
c. роман
d. комедія
e. ода
ТЕСТ 10
Question 1
Хто з давньогрецьких філософів став засновником стоіцизму?
a. Епікур
b. Анаксімандр
c. Арістотель
d. Сократ
e. Зенон
Question 2
Коллаж як метод художньої творчості притаманний добі:
a. Романтизму
b. Бароко
c. Ренесансу
d. Постмодернізму
e. Античності
Question 3
Хто вперше дослідив людські характери?
a. Феофраст
b. Парменід
c. Епікур
d. Протагор
e. Демокріт
Question 4
В якому з діалогів Платона постає проблема прекрасного?
a. Бенкет
b. Іон
c. Горгій
d. Федр
e. Парменід
Question 5
Хто запропонував термін “Відродження”?
a. Вазарі
b. Сфорца
c. Мор
d. Альберті
e. Тіціан
Question 6
Культура доби Відродження:
a. містична
b. монологічна
c. раціоналістична
d. діалогічна
Question 7
Трактат Джованні Піко делла Мірандола “Про гідність людини” постав у добу:
a. Бароко
b. Античності
c. Просвітництва
d. Відродження
e. Середньовіччя
Question 8
Найвище місце в естетичній ієрархії Ренесансу посідає:
a. архітектура
b. живопис
c. музика
d. скульптура
e. поезія
Question 9
Провідний теоретик бароко:
a. Берніні
b. Арчімбольдо
c. Монті
d. Марчелло
e. Тезауро
Question 10
Провідна ідея етики класицизму
a. утилітаризм
b. самозречення в ім`я держави
c. самореалізація особистості
d. гедонізм
e. прагматизм
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.