Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Етика, естетика - тести (МАУП) новые


Контрольна робота
K-27530

75 ОТВЕТОВ

ТЕСТ 1

Question 1

Естетика — це:

a. філософія мистецтва, зокрема філософія прекрасного;

b. моральна філософія;

c. теорія моральності;

d. наука про людську поведінку;

e. розділ етики.

Question 2

Твердження: “Найбільша розкіш — розкіш людськогоспілкування” належить:

a. А.Камю;

b. Е. Фромму.

c. А. деСент-Екзюпері;

d. Ф. Ніцше;

e. Ж. П. Сартру;

Question 3

Зазначте категорії етики:

a.доцільне, недоцільне

b. добро,зло;

c. трагічне, комічне;

d. прекрасне, потворне;

e. загальне, особливе;

Question 4

Першим з філософів античності на соціальну природу людинивказав:

a.Епікур;

b. Геракліт;

c. Анаксімандр.

d. Фалес;

e.Арістотель;

Question 5

У нашому уявленні ідеальна людина за часів Відродження — це:

a.мандрівник;

b. аскет;

c. творчаособистість, митець;

d. селянин.

e. учений-дослідник;

Question 6

Концепцію “втечі відсвободи” у ХХ ст. запропонував:

a. П.Флоренський;

b. З. Фрейд.

c.Е. Фромм;

d. М. Бердяєв;

e. А. Швейцер;

Question 7

Етика — це:

a. один зрозділів естетики;

b. наука про прекрасне;

c. наука про державу.

d. теорія мистецтва;

e.моральна філософія;

Question 8

Термін “етика” походить з такої мови:

a.латина;

b. іврит;

c. англійська.

d. німецька;

e.давньогрецька;

Question 9

Середньовічне уявлення про прекрасне — це:

a.таємничість.

b. багатство змісту;

c. гармонійність;

d. втіленняБога;

e. довершена форма;

Question 10

Необхідною умовоющастя в етиці Г. С. Сковороди є:

a.незалежність;

b.“сродна праця”;

c. багатство;

d. чутливість.

e. влада;

Question 11

Зазначте категорії естетики:

a.загальне, особливе.

b. щастя, сенс життя;

c. раціональне, ірраціональне;

d.трагічне, комічне;

e. доцільне, недоцільне;

Question 12

Етика як наука виокремилась:

a. у ІХст.;

b. за часівантичності;

c. за часів середньовіччя;

d. у ХІІІ ст.;

e. у ХVІІІ ст

Question 13

Згідно з вченнямАрістотеля мистецтво — це:

a.відтворення внутрішнього світу митця;

b. джерело насолоди;

c. засіб пізнання світу;

d. джерело влади над людьми.

e.наслідування природи;

Question 14

Провідною ідеєю естетики класицизму є:

a.гедонізм.

b. боговтілення;

c. владарозуму;

d. сильні пристрасті;

e. містицизм;

Question 15

Провідною ідеєю етики А. Швейцера є:

a.раціоналізм;

b. персоналізм.

c. гуманізм;

d. антропоцентризм;

e.благоговіння перед життям;

Question 16

Можливість поєднання етики та естетики в одну дисциплінузумовлює:

a.подібна проблематика;

b. спільне походження;

c. тотожність термінології;

d. єдністьістини, добра та краси;

e. традиція викладання.

Question 17

Термін “естетика” походить з такої мови:

a. іврит;

b. німецька;

c. латина;

d. англійська.

e.давньогрецька;

Question 18

За античнимиуявленнями, досконала людина — це:

a. аскет;

b.поєднання фізичної та моральної досконалості.

c. воїн-володар;

d. моральні чесноти;

e. фізична досконалість;

Question 19

Провідний жанр мистецтва за часів Відродження:

a.література;

b. театр;

c. живопис;

d. архітектура.

e. музика;

Question 20

Представники естетикинімецького романтизму:

a.Новаліс, Шеллінг;

b. Маркс, Фейєрбах;

c. Юм, Декарт;

d. Шефтсбері, Гоббс;

e. Бюхнер, Фогт.

ТЕСТ 3

Question 1

Естетика як наука виокремилась:

a.у ХVІІІ ст.;

b. у ХІХ ст.

c. за часів античності;

d. у ХV ст.;

e. за часів середньовіччя;

Question 2

Перші класичнінаукові праці в галузі етики належать:

a.Демокріту;

b. Ціцерону;

c.Арістотелю;

d. Сократу;

e. Платону.

Question 3

Етичний ідеалСередньовіччя — це:

a.монах-аскет;

b. працьовитий селянин;

c. могутній володар;

d. лицар-воїн.

e. творча особливість, митець;

Question 4

Провідний теоретик французького класицизму :

a.Паскаль;

b. Сен-Сімон;

c. Расін;

d. Лафонтен.

e. Буало;

Question 5

Найвище місце вестетичній ієрархії романтизму посідає:

a.архітектура;

b.музика;

c. живопис;

d. скульптура.

e. література;

Question 6

Термін “естетика” запропонував:

a.Баумгартен;

b. Фіхте.

c. Горацій;

d. Фома Аквінський;

e. Платон;

Question 7

Провідний жанрмистецтва за часів середньовіччя:

a.архітектура;

b. скульптура.

c. література;

d. живопис;

e. музика;

Question 8

Світоглядна основастилю бароко :

a.раціоналізм;

b.контрреформація;

c. гуманізм;

d. протестантизм;

e. містицизм.

Question 9

Гуманізм — це принципкультури:

a.середньовіччя;

b. відродження;

c. античності;

d. просвітництва;

e.романтизму.

Question 10

Провідні постатіестетики екзистенціалізму :

a.Сартр, Камю;

b. Іонеско, Піранделло;

c. Барт, Дерріда.

d. Брехт, Джойс;

e. Кафка, Набоков;

Question 11

Найгуманнішим є такий державний устрій:

a. республіка.

b. абсолютна монархія;

c. тиранія;

d. деспотія;

e. конституційна монархія;

Question 12

Гегель називаєкласичним такий суспільний стан, коли:

a. ціліта цінності колективу домінують над цілями і цінностями індивіда;

b. цілі і цінності індивіда домінуютьнад цілями і цінностями колективу;

c. інтереси держави вищі над усе;

d. інтереси індивіда вищі над усе.

e. цілі іцінності індивіда перебувають у рівновазі з цілями і цінностями колективу;

Question 13

Естетичним ідеаломкласицизму є:

a.відродження;

b. бароко;

c. середньовіччя;

d.античність;

e. ман’єризм.

Question 14

Утопія — це:

a.довершене суспільство;

b. ідеальна держава;

c. недосяжна мрія.

d. місце,якого не існує;

e. щаслива країна;

Question 15

Моральною доктриною Л. Толстого є:

a.фаталізм;

b. активний опір насильству;

c.непротивлення злу насильством;

d. самовдосконалення.

e. любов до ближнього;

Question 16

Олександра Македонського виховував:

a.Платон.

b. Сократ;

c.Арістотель;

d. Епікур;

e. Епіктет;

Question 17

Найвище місце вестетичній ієрархії класицизму посідає:

a.музика.

b. живопис;

c. скульптура;

d. архітектура;

e. поезія;

Question 18

Золотим правиломморальності є таке:

a. чогоне любиш в інших, того й сам не роби;

b. пізнай самого себе;

c. любиближнього як самого себе;

d. не протиставай злому

e. око за око, зуб за зуб;

Question 19

Природа людини є:

a.сталою;

b. єдністюсталості й мінливості;

c. такою, що визначаєтьсяінстинктами.

d. абсолютно мінливою;

e. незбагненною;

Question 20

В етиці Е. Фроммасенс життя полягає:

a.нагромадженні мудрості.

b. нагромадженні багатства;

c. в розкриттітворчих потенцій людини;

d. самовдосконаленні;

e. боротьбі зі злом;

ТЕСТ 5

Question 1

Головним етичним принципом давньокитайської філософії єтакий:

a.недіяння;

b. самовдосконалення;

c. злиття з природою;

d. шанобливість до людей похилоговіку.

e. покора долі;

Question 2

Естетичний ідеал романтизму — це:

a.бароко.

b. рококо;

c. античність;

d.середньовіччя;

e. відродження;

Question 3

Вислів: “Краса врятує світ” належить:

a. М. Реріху.

b. О. Пушкіну;

c. Л. Толстому;

d.Ф. Достоєвському;

e. А. Швейцеру;

Question 4

Що є основоюморальності в етиці І.Канта:

a.доцільність;

b.добра воля;

c. користь.

d. красота;

e. істина;

Question 5

Головною ідеєю естетики класицизму є така:

a.мистецтво — це засіб пізнання світу;

b. добремистецтво твориться за правилами;

c. мистецтво є втіленнямвнутрішнього світу митця;

d. мистецтво — це втілення Бога;

e. мистецтво — це наслідуванняприроди.

Question 6

Що є предметом етики?

a.справедливість

b. право

c. доброчесність

d. доцільнисть

e. мораль

Question 7

Credo Сократа

a. язнаю, що я не досконалий

b. корися владі

c. я знаю,що я нічого не знаю

d. будь мужнім

e. не чини кривди

Question 8

Світоглядна основакартезіанства

a. мислю отже існую

b. пам`ятаю отже існую

c. відчуваю отже існую

d. страждаю отже існую

e. кохаю отже існую

Question 9

Висловлювання “Людина є те,що вона робить” належить:

a.Шлейєрмахеру

b. Марксу

c. Канту

d. Фейєрбаху

e. Гегелю

Question 10

Основа християнської моралі:

a.парадокси Тертулліана

b. заповідіМойсея

c. твори Аврелія Августина

d. трактати Орігена

e. твори Сімеона Нового Богослова

Question 11

Твердження “Людина єтаїна” належить:

a.Ф.Достоєвському

b. М.Гоголю

c. Т.Шевченко

d. І.Котляревському

e. Г.Сковороді

Question 12

Що означає термін “калокагатія”?

a. поєднання фізичної і моральної досконалості

b. поєднання поваги до законів істабільності в суспільстві

c. поєднання військової дисциплінита ксенофобії

d. поєднання благочестя і розуму

Question 13

Як називається система виховання в Стародавній Греції?

a. діанойя

b. пролепсіс

c. метріопатія

d. пайдейя

e. плеонаксія

Question 14

Найвидатніші представники романтизму в французькомумалярстві

a.Буше,Фрагонар

b. Ватто,Ланкре

c. Жеріко,Делакруа

d. Енгр, Давід

e. Пуссен,Лоррен

Question 15

Класицизм XVIII ст.наслідував:

a.ренесанс

b. бароко

c.античність

d. середньовіччя

Question 16

Провідна ідея естетики бароко:

a.наслідування природи

b.зближення далеких ідей

c. втілення Бога

d. зміцнення державності

Question 17

В якій з європейських країн постав імпресіонізм?

a. у Франції

b. в Голандії

c. в Іспанії

d. в Італії

e. в Британії

Question 18

Гомерівська етиканайвищою метою життя проголошує:

a. владу

b. мудрість

c. багатство

d. любов

e. славу

Question 19

Що являє собою прагматизм?

a. етику користі

b. етику любові

c. етику обов`язку

d. етику насолоди

e. етику благоговіння перед життям

Question 20

Найвидатнішіпредставники римського стоіцизму:

a.Ювенал, Марціал

b. Калігула, Нерон

c. Епіктет,Марк Аврелій

d. Горацій, Овідій

e. Август, Траян

ТЕСТ 8

Question 1

В якій з європейських країн в XVII ст. постав класицизм якцілісний художній напрям ?

a.у Франції

b. в Голандії

c. в Англії

d. в Німеччині

e. в Італії

Question 2

Як Блез Паскальхарактеризує людину:

a. тростинка,що мислить

b. міра всіх речей

c. богоподібна істота

d. славетний майстер

e. краса Всесвіту

Question 3

Хто написав “Листи про естетичне виховання”?

a.Вольтер

b. Шеллінг

c. Кант

d. Гете

e. Шиллер

Question 4

Найвище благо в етиціЕпікура :

a.дружба

b. взаєморозуміння

c. любов

d. насолода

e. мудрість

Question 5

Яку добу в історіїєвропейського мистецтва можна назвати “добою слуху”?

a.Просвітництво

b. Бароко

c. Античність

d. Відродження

e.Середньовіччя

Question 6

Основа християнської етики:

a. любов

b. розум

c. надія

d. мудрість

e. воля

Question 7

Провідна ідея естетики Ренесансу:

a.втілення Бога

b. влада розуму

c. наслідування природи

d. зміцнення державності

Question 8

Котрий з літературних жанрів досяг найвищого розквіту в XIX ст.?

a.роман

b. трагедія

c. ода

d. комедія

e. байка

Question 9

Кому належитьконцепція аполонічного та діонісійського начал у культурі?

a.Ніцше

b. Адорно

c. Шопенгауеру

d. Веберу

e. Бахтіну

Question 10

Хто з давньогрецьких філософів став засновником стоіцизму?

a. Епікур

b. Сократ

c. Арістотель

d. Анаксімандр

e. Зенон

Question 11

В якому з діалогівПлатона постає проблема прекрасного?

a.Бенкет

b. Парменід

c. Федр

d. Іон

e. Горгій

Question 12

Культура добиВідродження:

a.містична

b. монологічна

c. раціоналістична

d.діалогічна

Question 13

Трактат Джованні Піко делла Мірандола “Про гідність людини”постав у добу:

a.Середньовіччя

b.Відродження

c. Античності

d. Бароко

e. Просвітництва

Question 14

Провідна ідея етикикласицизму

a.гедонізм

b. прагматизм

c. самореалізація особистості

d.самозречення в ім`я держави

e. утилітаризм

Question 15

Коллаж як метод художньої творчості притаманний добі:

a.Романтизму

b. Античності

c. Бароко

d.Постмодернізму

e. Ренесансу
Ціна

75

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.