Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка економічної ефективності виробництва продукції тваринництва


Курсова
K-17036

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження планування і економічної ефективності виробництва продукції тваринництва
1.1 Сутність і значення планування в тваринництві
2.2 Особливості планування виробництва продукції тваринництва
2.3 Оцінка економічної ефективності роботи сільськогосподарського підприємства
Розділ 2 практичні засади планування і оцінки економічної ефективності виробництва продукції тваринництва
2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Промінь»
2.2 Оцінка системи планування виробництва продукції тваринництва на підприємстві
2.3 Економічна ефективність виробництва продукції тваринництва на підприємстві
Розділ 3 шляхи покращення планування та збільшення ефективності виробництва продукції тваринництва
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Ефективність виробництва – це узагальнене і повне відображення кінцевих результатів використання засобів, предметів праці і робочої сили на підприємстві за певний проміжок часу.
Об’єктом дослідження курсової роботи є відкрите акціонерне товариство «Промінь». Підприємство створене як сільськогосподарське і спеціалізується на виробництві продукції тваринництва і рослинництва.
В цілому, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображає чітку тенденцію задовільної фінансової ситуації підприємства.
За результатами аналізу можна зробити наступні висновки:
- в 2006 році найбільшу питому вагу в обсязі реалізації промислової продукції займала продукція тваринництва, але в 2007-2008 роках обсяг виробництва продукції тваринництва починає падати і зменшується вдвічі. Це пов’язано з тим, що витрати на виробництво продукції тваринництва в 1,5-2 рази перевищують доходи, тому підприємство було змушене зменшувати обсяги виробництва.
- найбільшу питому вагу в продукції тваринництва займає виробництво молока і яловичини, незначну питому вагу має виробництво свинини.
Показник ефективності використання основних фондів як фондовіддача зріс в 2007 році на 0,24 або 54,64%, в 2008 році – на 0,15 або на 1,69%. Це свідчить про збільшення вартості отриманого доходу на 1 грн. основних фондів. Відповідно фондоємність, як обернений до фондовіддачі показник, знижується в 2007 році на 0,8 або 35,33% і на 0,26 або 17,82% в 2008 році, що є позитивним. Фондоозброєність, як показник, що характеризує вартість основних фондів на одного працівника, знизився на 4,4 тис.грн. або 10,25% в 2007 році і зріс на 6,73 тис.грн. або 17,49% в 2008 році, таким чимном перевищивши показник 2006 року. Це є позитивне явище, оскільки працівники можуть обслуговувати більшу кількість техніки. Рентабельність основних фондів, тобто прибуток на 1 грн. основних фондів в 2007 році зростає на 1,56 або 17,68% і на 5,61 або 54,28%, що є позитивним.
Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо додатнє значення показника, що є позитивним, при чому в 2007 році цей показник збільшується на 929,4 тис.грн., а в 2008 зростає на 933,5 тис.грн.
Коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства відображує частку вартості оборотних коштів у загальній вартості майна підприємства. Даний показник становить 0,31 в 2006 році, збільшується в 2007 році на 0,07 або 22,58% і зростає в 2008 році на 0,05 або 13,16%.
Оборотність оборотних коштів характеризує час, за який оборотні кошти здійснюють один оборот, при чому чим більший цей час, тим меншу кількість оборотів зроблять оборотні кошти за рік і тим менший прибуток може отримати підприємство. В даному випадку оборотність в 2007 році порівняно з попереднім знижується на 235 днів або 42,42%, в 2008 році зростає на 10,96 дня або 3,44%
Коефіцієнт обороту характеризує кількість оборотів за період, що аналізується, тобто за рік і показує, що в 2006 році оборотні кошти підприємства обернулись 0,66 раз, в 2007 році 1,15 раз, тобто коефіцієнт виріс на 0,49 або 74,24%, а в 2008 році показник становить 1,11, тобто знизився на 0,04 або 3,48%. Тобто найкраща ситуація спостеріагається в 2007 році, коли коефіцієнт обертання найбільший, а тривалість обороту найменша.
Коефіцієнт завантаження показує, скільки оборотних коштів авансовано в 1 грн реалізованої продукції і є оберненим до коефіцієнта обороту показником. Чим менше оборотних коштів припадає на 1 грн обороту, тим ефективніше вони використовуються. В 2006 році цей показник становив 1,52, в 2007 році знизився на 0,64 і становив 0,88, і в 2008 році знову показав збільшення і становив 0,91 (зріс на 0,03). Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн оборотних коштів. Оскільки сума прибутку підприємства нижується в 2007 році, то і коефіцієнти прибутковості і рентабельності також знизились і становили відповідно 0,2 і 20,28% в 2006 році, 0,18 і 17,38% в 2007 році, в 2008 році прибуток збільшився і коефіцієнти також зросли і становили 0,22 та 21,3% в 2008 році.
Сума виручки на 1 грн. заробітної плати в 2007 році зросла, але знизилась в 2008 році на 0,37 грн., сума валового прибутку на 1 грн. оплати праці більш ніж вдвічі знизилась порівняно з 2006 роком і на 0,04 грн. в 2008 році. Не дивлячись на це в 2008 році на 0,09 грн. збільшився показник суми чистого прибутку на 1 грн. заробітної плати, хоча в 2007 році він знизився.
В третьому розділі даної проаналізовано шляхи збільшення ефективності використання виробничих ресурсів підприємства: державна підтримка виробників сільськогосподарської продукції, закупівля нового обладнання на підприємство.
Всі ці пропозиції дозволять ефективніше використовувати виробничі ресурси та отримувати прибуток.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Система показників економічної ефективності діяльності первинних суб’єктів господарювання
Таблиця 1.2 Показники ефективності використання праці (трудових ресурсів)
Таблиця 1.3 Показники ефективності і використання основних фондів
Таблиця 1.4 Показники ефективності використання оборотних фондів
Рис.2.1 Організаційна структура ВАТ „Промінь”
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка фінансового стану підприємства
Таблиця 2.3 Оцінка ліквідності балансу підприємства, тис.грн.
Рис. 2.2 Послідовність планування оптимальної кормової бази підприємства
Таблиця 2.4 Структура реалізації товарної продукції ВАТ „Промінь”
Таблиця 2.5 Динаміка реалізації товарної продукції за видами в ВАТ „Промінь”, тис.грн.
Таблиця 2.6 Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції
Таблиця 2.10 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Таблиця 2.11 Склад і структура оборотних активів підприємства
Таблиця 2.12 Основні показники ефективності використання оборотних активів підприємства
Таблиця 2.13 Аналіз забезпеченості господарства трудовими ресурсами
Таблиця 2.14 Аналіз ефективності використання фонду оплати праці
Таблиця 2.15 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Таблиця 2.16 Динаміка собівартості та реалізаційних цін готової продукції
Таблиця 2.17 Динаміка витрат і прибутку на 1 грн. реалізованої продукції
Таблиця 3.1 Амортизаційні відрахування та залишкова вартість обладнання по роках проекту
Таблиця 3.2 Обгрунтування руху грошових потоків і чистої приведеної вартості лізінгу обладнання
Таблиця 3.3 Кошторис одноразових витрат на технічне удосконалення
Таблиця 3.4 Кошторис річних витрат на утримання упаковочного обладнання
До роботи є звітність за 3 роки
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.