Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Аналіз формування операційного прибутку на підприємстві


Курсова
K-18382

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Сутність операційного прибутку та прибутковості підприємства, їх нормативно – правове регулювання
1.2 Склад та формування операційного прибутку підприємства
1.3 Методологія оцінювання прибутковості і рентабельності підприємства
РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ОПЕРАЦІЙНОГО ПРИБУТКУ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФЮМЕРНО – КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз динаміки та структури складових операційного прибутку підприємства
2.3 Оцінка діючої стратегії зростання прибутку підприємства
РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ЗРОСТАННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ПРИБУТКУ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФЮМЕРНО – КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Проведене дослідження дає змогу зробити наступні висновки:
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва.
Прибуток — це та частина вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття ви¬трат виробництва.
У процесі планування маржинального, валового та чистого прибутку підприємства використовуються такі основні методи: метод екстраполяції; метод прямого розрахунку; нормативний метод; метод «CVP»; метод цільового формування прибутку; метод прогнозування грошового потоку; метод факторного моделювання.
Прибутковість підприємства вимірюється за допомогою коефіцієнтів: рентабельності поточних витрат, дохідності авансових вкладень, рентабельності сукупних вкладень, валового прибутку та інших.
Таким чином, дані показники дозволяють визначити ефективність формування та використання прибутку підприємства.
Дослідження було проведене на матеріалах ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика». Предметом діяльності ВАТ є виробництво в першу чергу парфумерно-косметичних виробів, екологічно чистої продукції та товарів народного споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством України.
Основні види діяльності: виробництво парфумерної продукцiї та косметичних засобiв, оптова торгiвля парфумерними та косметичними товарами, роздрiбна торгiвля парфумерiєю та косметичними товарами.
Аналіз показав, що дохід від реалізації продукції становить 85,5%, 68,8%, 78,8% в загальній сумі доходів підприємства в 2007-2009 роках.
Податок на додану вартість в структурі доходів займає від 11,2 до 14,16%, інші вирахування з доходу в 2008 році відсутні, а в 2008 році мають частку 4,72%, в 2009 році – 9,27%. Чистий дохід є різницею між доходом від реалізації продукції та ПДВ і іншими вирахуваннями з доходу і має питому вагу в 2007-2009 роках від 57,1 до 66,63%.
Собівартість реалізованої продукції зменшує дохід від реалізації продукції і має питому вагу в 2007 році – 46,67%, в 2008 – 51,6%, в 2009 – 49,8, тобто є практично сталою.
Валовий прибуток є різницею між чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю і становить також практично не сталу величину – 19,96% в 2007 році, 5,97% в 2008 і 7,25% в 2009 році.
Адміністративні витрати знижуються в питомій вазі і становлять 5,13% в 2007 році, 5,6% в 2008 році і 4,55% в 2009 році, витрати на збут зростають з 1,58% в 2007 році, 1,8 в 2008 і 2,23% в 2009 році. Інші операційні витрати займають значну питому вагу – 10,59% в 2007 році, 12,6% в 2008 році і 16,9% в 2009 році.
Таким чином, питома вага прибутку від операційної діяльності в 2007 році становить 17,12%, в 2008 – 17,1%, в 2009 році – 4,75%.
Розробка стратегії підприємства та її дотримання є важливою передумовою досягнення позитивних результатів діяльності підприємства. При цьому необхідно використовувати систему методів стратегічного управління, метою яких буде підвищення ефективності діяльності підприємства. Стратегічне планування – це одна з основних функцій управління підприємством. Планування є первинним етапом управління. Планування є перманентним процесом, що здійснюється впродовж всього процесу управління. При цьому в процесі стратегічного планування з урахуванням специфічних вимог ринку визначаються та обґрунтовуються основні напрямки, цілі, умови та структура розвитку виробництва, складається стратегічний план та бізнес - план.
Аналіз діяльності підприємства показав, що воно є достатньо прибутковим, але сума прибутку і рентабельність на протязі останніх трьох років поступово знижується. Це повязано з кризовими явищами в економіці країни, збільшення цін на сировину, втрату постачальників та оптових покупців продукції, коливанням курсу долара тощо.
Але на сьогоднішній день підприємство вже не відчуває так на собі кризові явища, економіка підприємства поступово оздоровлюється, обсяги виготовлення продукції зростають. Тому ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» було б доцільно впровадити в свою діяльність деякі нові види продукції.
На підприємстві було б доцільно впровадити виготовлення нових видів продукції, які воно планувало впровадити ще два роки тому, але в звязку з кризою і нестачею фінансових ресурсів підприємство цю ідею відклало.
Продукція представлена рядом шампунів, які б завдяки низькій ціні, викоританню натуральної сировини і інноваційних технологій могла б бути конкурентоспроможною на ринку.
Таким чином, впровадження пропозиції є ефективним, оскільки дохід від реалізації зростає на 1723,81 тис.грн., податок на додану вартість – на 127,97 тис.грн., чистий дохід – на 1595,84 тис.грн., собівартість реалізованої продукції – на 1173,25 тис.грн., валовий прибуток – на 422,59 тис.грн., адміністративні витрати – на 42 тис.грн., витрати на збут – на 45 тис.грн., інші операційні витрати – на 55,72 тис.грн., фінансові результати від операційної діяльності – на 279,87 тис.грн., фінансові витрати – на 128,39 тис.грн., фінансові результати до оподаткування – на 151,48 тис.грн., податок на прибуток – на 71,12 тис.грн. і нарешті чистий прибуток – на 80,36 тис.грн., що свідчить про високу ефективність і прибутковість даного проекту і необхідність його впровадження на підприємстві.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Показники рентабельності
Рис. 2.1 Схема структури управління Золотоніської ПКФ
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Динаміка доходів підприємства
Таблиця 2.3 Оцінка складу фінансових результатів
Таблиця 2.4 Динаміка чистого прибутку за видами діяльності
Рис. 2.2 Доходи і витрати підприємства (тис.грн.)
Таблиця 2.5 Структура чистого прибутку за видами діяльності
Таблиця 2.6 Аналіз рентабельності підприємства
Таблиця 2.7 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.8 Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу
Рис. 3.1. Взаємозв’язок показників, що характеризують інноватизацію підприємства, якість прибутку, конкурентоспроможність підприємства
Таблиця 3.1 Сума капітальних вкладень в початок виробництва
Таблиця 3.2 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань обладнання
Таблиця 3.3 Графік погашення кредиту підприємством
Таблиця 3.4 Постійні витрати на впровадження проекту (в розрахунку на рік)
Таблиця 3.5 Змінні витрати на виготовлення продукції (грн. в розрахунку на 1000 пляшок)
Таблиця 3.6 Загальні змінні витрати на впровадження проекту
Таблиця 3.7 Обсяги виручки підприємства від реалізації продукції
Таблиця 3.7 Прибуток від впровадження проекту
Таблиця 3.8 Прогнозний звіт про фінансові результати за 2010-2012 роки (тис.грн.)
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.