Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка формування і ефективності використання виробничих фондів


Курсова
K-18512

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
1.1 Сутність та елементи основних і оборотних фондів підприємства
1.2 Методологія оцінки ефективності формування і використання основних виробничих фондів
1.3 Аналіз ефективності формування і використання оборотних виробничих фондів
РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ І ОБОРОТНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ТОВ «АГРОФІРМА ІМ.ЧКАЛОВА»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Дослідження динаміки, структури та джерел формування основних і оборотних виробничих фондів
2.3 Оцінка ефективності використання виробничих фондів
РОЗДІЛ 3 ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ТОВ «АГРОФІРМА ІМ.ЧКАЛОВА»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Предметом діяльності ТОВ АФ ім.Чкалова є: вирощування, переробка зернових, бобових культур для продовольчих цілей, для корму, на насіння; виробництво круп та оптова, роздрібна торгівля ними; ведення сільськогосподарського виробництва (в тому числі вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції), оптова, роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією; вирощування поголів’я худоби та птиці; надання агротехнічних, агрохімічних та інших послуг жителям сільських населених пунктів, впровадження науково – технічного прогресу та передового досвіду в цій галузі; після збиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння.
Вартість майна підприємства зростає на 594 тис.грн. або 16,8% в 2008 році і на 1438 тис.грн. або 34,82% в 2009 році, за рахунок : зростання вартості необоротних активів на 220 тис.грн. або 11,65% в 2008 році і зменшується на 406 тис.грн. або 9,26% в 2009 році, зростання вартості оборотних активів становить 374 тис.грн. або 22,69% в 2008 році та на 1844 тис.грн. або 91,2% в 2009 році. Вартітсь власного капіталу при цьому зростає на 1003 тис.грн. або 40,67% в 2008 році і на 1221 тис.грн. або 35,2% в 2009 році, Сума поточних зобовязань при цьому знизилась на 409 тис.грн. або 38,82% в 2008 році і на 247 тис.грн. або 37,37% в 2009 році.
Таким чином, обсяг реалізації продукції з ПДВ зростає в 2008 році на 2804 тис.грн. або 114,03% і в 2009 році на 62 тис.грн. або 1,18%, чистий дохід від реалізації збільшується на 2337 тис.грн. або 114,06% в 2008 році і на 139 тис.грн. або 3,17%, собівартість реалізованої продукції зростає на 2214 тис.грн. або 144,24% і на 448 тис.грн. або 11,95% зменшується в 2009 році, валовий прибуток зростає на 123 тис.грн. або 23,93% в 2008 році і на 587 тис.грн. або 92,15%, чистий прибуток зменшується на 86 тис.грн. або 7,93% в 2008 році і зростає на 1486 тис.грн. або 148,75% в 2009 році.
Аналіз показав, що середньооблікова чисельність працівників зросла на 12 осіб або 40% в 2008 році і знизилась на 3 особи або 7,14% в 2009 році, зокрема в рослинництві чисельність зросла на 12 осіб в 2008 році і зменшилась на 3 особи в 2009 році, в тваринництві – не змінилась і становила 4 особи.
Фонд оплати праці зріс в 2008 році на 263 тис.грн. або 81,17% в 2008 році і знизився на 234 тис.грн. або 39,86% в 2009 році, при чому в рослинництві в 2008 році він зріс на 243,3 тис.грн., в тваринництві – 19,7 тис.грн., в 2009 році в рослинництві – зменшився на 179,8 тис.грн., в тваринництві – на 54,2 тис.грн.
Отже, середньомісячна оплата праці є невисокою і становить 900 грн. в 2007 році, в 2008 році зростає на 754,27 грн. або 29,41% і в 2009 році знижується на 41041 грн. і становить 754,27 грн. При чому в рослинництві середньомісячна зарплата зросла в 2008 році на 273,53 грн., в тваринництві – на 41041 грн., в 2009 році в рослинництві зменшилась на 334,07 грн., в тваринництві – на 1129,2 грн.
Продуктивність праці зросла на 35,89 тис.грн. в 2008 році і на 11,6 тис.грн. або 11,11% в 2009 році, при чому в рослинницві продуктивність зросла в 2008 році на 36,32 тис.грн. або 47,45% і в 2009 році на 13,63 тис.грн. або 12,08%, в тваринництві продуктивність праці зросла на 4,4 тис.грн. або 59,86% в 2008 році і на 1,75 тис.грн. або 14,89% в 2009 році.
показники ефективності використання основного капіталу підприємства свідчить про збільшення фондовіддачі на 1,01 в 2008 році і на 0,59 в 2009 році, що є позитивним, відповідно фондоємність знижується на 0,43 в 2008 році і на 0,11 в 2009 році. Фондоозброєність має негативну тенденцію до зниження на 12,85 в 2008 році і на 6,49 в 2009 році, а рентабельність основного капіталу підприємства знижується на 9,96% в 2008 році, що є негативним, і зростає в 2009 році на 99,8%.
Показник наявності оборотних засобів характеризує величину влас¬них оборотних засобів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо позитивне значення показника, що позитивно характеризує діяльність підрприємства, при чому в 2008 році цей показник зростає на 783 тис.грн., а в 2009 році на 2091 тис.грн.
Коефіцієнт реаль¬ної вартості оборотних засобів у майні підприєм¬ства відображує частку вартості оборотних засобів у загальній вартості майна підприємства. Даний показник становить 0,47 в 2007 році, зростає в 2008 році на 0,02 або 4,26% і зростає в 2009 році на 0,2 або 40,82%, досягаючи свого максимуму.
Період обороту оборотних засобів характеризує час, за який оборотні засоби здійснюють один оборот, при чому чим більший цей час, тим меншу кількість оборотів зроблять оборотні засоби за рік і тим менший прибуток може отримати підприємство. В даному випадку оборотність в 2008 році порівняно з попереднім знижується на 125,3 дня або 42,68%, але зростає в 2009 році на 143,57 дня або 85,32%.
Коефіцієнт обороту характеризує кількість оборотів за період, що аналізується, тобто за рік і показує, що в 2007 році оборотні засоби підприємства обернулись 1,24 рази, в 2008 році 2,17 разів, тобто коефіцієнт виріс на 0,93 або 75%, а в 2009 році показник становить 1,17, тобто знизився на 1 або 46,08%. Тобто найкраща ситуація спостеріагається в 2008 році, коли коефіцієнт обертання найбільший, а тривалість обороту найменша.
Коефіцієнт заван¬таження показує, скільки оборотних засобів авансовано в 1 грн реалізованої продукції і є оберненим до коефіцієнта обороту показником. Чим менше оборотних засобів припадає на 1 грн обороту, тим ефективніше вони використовуються. В 2007 році цей показник становив 0,8, в 2008 році знизився на 0,34 або 42,5% і становив 0,46, але в 2009 році знову показав зростання і становив 0,85 (зріс на 0,39 або 84,78%).
Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн оборотних засобів. Прибутковість знижується на 0,17 або 25,76% в 2008 році, а рентабельність на 16,43%, а в 2009 році прибутковість зростає на 0,15, а рентабельність – на 14,87%.
Коефіцієнт забезпечення власними коштами характеризує наявність власних оборотних засобів, необхідних для фінансової стабільності підприємства, його незалежності від позикових коштів. Якщо значення коефіцієнта спадає нижче за 0,1, підприємство є неплатоспроможним. В нашому випадку підприємство є платоспроможним, оскільки коефіцієнти в усих періодах зростають.
При проведенні аналізу використання ресурсів у ТОВ «Агрофірма ім.Чкалова” виявлено, що на момент дослідження не використовувалося приміщення молочно-товарної ферми на 200 головомісць через недостатність фінансових ресурсів. Запропоновано господарству використати його для подальшого нарощування поголів’я у м’ясному скотарстві.
За результатами розрахунків, проведеними в розділі 2 можна спостерігати нераціональну структуру оборотного капіталу.
Для того, щоб привести цю структуру до оптимального варіанту необхідно розрахувати нормативні значення оборотного капіталу .
Таким чином, завдяки втіленню цих пропозиції, дохід від реалізації продукції збільшиться на 2634,6 тис.грн., податок на додану вартість на 426,6 тис.грн., чистий дохід на 2108 тис.грн., собівартість реалізованої продукції на 1610,583 тис.грн., валовий і чистий прибуток зростуть відповідно на 497,417 тис.грн. і 397,317 тис.грн., також зростуть адміністративні витрати – на 10 тис.грн., інші операційні витрати – на 90,1 тис.грн.
Перелік графічного і табличного матеріалу:
Рис. 2.1 Організаційно – технічна структура ТОВ АФ ім.Чкалова
Таблиця 2.1 Оцінка основних фінансово – економічних показників
ТОВ АФ ім.Чкалова
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.4 Показники аналізу ділової активності підприємства
Таблиця 2.5 Оцінка рентабельності підприємства ТОВ АФ ім.Чкалова
Таблиця 2.6 Оцінка структури майна підприємства (оборотних і необоротних активів)
Таблиця 2.7 Оцінка динаміки та структури основного капіталу за його видамиРис.2.2 Динаміка змін основного капіталу за 2007-2009 роки
Таблиця 2.8 Оцінка стану основного капіталу підприємства
Таблиця 2.9 Показники стану основного капіталу за його елементами
Таблиця 2.10 Склад, структура і динаміка оборотного капіталу ТОВ «Агрофірма ім.Чкалова»
Таблиця 2.11 Оцінка власного капіталу підприємства
Таблиця 2.12 Оцінка динаміки та структури залученного капіталу
Таблиця 2.13 Оцінка ефективності використання основного капіталу підприємства
Таблиця 2.14 Факторний аналіз показників ефективності використання основного капіталу ТОВ «Агрофірма ім.Чкалова»
Таблиця 2.15 Показники стану й ефективності використання оборотного капіталу
Таблиця 2.16 Факторний аналіз показників ефективності використання оборотного капіталу ТОВ «Агрофірма ім.Чкалова»
Таблиця 3.1 Матеріально-технічна база
Таблиця 3.2 Наявність кормів
Таблиця 3.3 Заробітна плата з нарахуванням
Таблиця 3.4 Вартість кормів і підстилки в розрахунку на 200 голів
Таблиця 3.5 Амортизація, поточний ремонт
Таблиця 3.6 Зведений кошторис витрат
Таблиця 3.7 Втрати підприємства через нераціональну структуру кормової бази
Таблиця 3.8 Втрати підприємства через нераціональну структуру запасів посівного матеріалу
Таблиця 3.9 Структура запасів підприємства (тис.грн.)
Таблиця 3.10 Структура оборотного капіталу після впровадження заходів (тис.грн.)
Таблиця 3.11 Структура оборотного каіпталу після впровадження заходів
Таблиця 3.12 Зміна деяких фінансових показників діяльності підприємства
Таблиця 3.13 Оцінка ефективності запропонованих заходів
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.