Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка персоналу підприємства


Курсова
K-18821

Вступ
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Персонал підприємства як економічна категорія
1.2. Структура персоналу підприємства
1.3. Показники, які характеризують ефективність використання персоналу підприємства
1.4 Напрямки вдосконалення структури та ефективного використання персоналу підприємства
РОЗДІЛ 2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛУ ТОВ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ЛГЗ «ЗЛАТОГОР»
2.1. Організаційно - економічна характеристика персоналу ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор»
2.2. Динаміка зміни чисельності персоналу ТОВ "Золотоніський ЛГЗ "Златогор" за 2007-2009рр.
2.3 Динаміка зміни структури персоналу ТОВ "Золотоніський ЛГЗ "Златогор" за 2007-2009рр.
2.4. Оцінка ефективності використання персоналу
РОЗДІЛ 3.ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ТОВ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ЛГЗ "ЗЛАТОГОР"
3.1. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання персоналу ТОВ "Золотоніський ЛГЗ "Златогор"
3.2. Економічне обгрунтування доцільності підвищення ефективності використання персоналу ТОВ "Золотоніський ЛГЗ "Златогор"
ВИСНОВКИ:
Список використаної літератури
В першому розділі курсової роботи було розглянуто теоретичні засади структури та характеристики персоналу підприємства.
Персонал — це штатні кваліфіковані працівники з певною професійною підготовкою, які мають спеціальні знання, трудові навички чи досвід роботи у вибраній сфері діяльності.
Персонал організації характеризується кількістю, структурою, професійною придатністю та компетентністю. Кількість персоналу визнача¬ється характером, масштабами, складністю, трудомісткістю виробничих процесів, рівнем їх механізації, автоматизації та комп’ютеризації.
Існують різні класифікації персоналу: за групами - промисловий і непромисловий, за функціональною класифікацією - робітники, керівники, фахівці, службовці, молодший обслуговуючий персонал, стажери, за рівнем освіти , за професійним складом, за стажем роботи, статтю, віком, сімейним станом та ріінем мотивації тощо.
Співвідношення працівників підприємства за категоріями характеризує структуру персоналу.
Оцінка персоналу підприємства має на меті зі¬ставити реальний зміст, якість, обсяги й інтенсивність робіт з їх¬німи потенційно можливими параметрами.
Так, у даний час прийнято виділяти три основні системи критеріальних показників ефективності:
1) система, заснована на кінцевих результатах діяльності підприємства, яка включає показники: прибуток до опо¬даткування, оподатковуваний, чистий прибуток, собівартість, рівень рентабельності, виручка від реалізації, обсяг ви¬робництва, якість продукції, строк окупності інвестицій, рентабельність інвестицій і ін.;
2) система, заснована на результативності, якості та складності трудової діяльності, яка включає показники: продуктивність праці, темпи зростання продуктивності і заробітної плати, частка фонду оплати праці в собівартості продукції, втрати робочого часу, процент браку, фондоозбро¬єність праці, трудомісткість продукції, коефіцієнти складності праці, чисельність персоналу і т.ін.;
6)система, заснована на формах і методах роботи з персоналом, яка включає показники: плинність кадрів, рівень кваліфікації персоналу, рівень трудової дисципліни, профе¬сійно-кваліфікаційна структура, співвідношення виробничого й адміністративно-управлінського персоналу, соціальна структура персоналу, рівномірність його завантаження, витрати на 1 працівника, витрати на управління, соціально-психологічний клімат у колективі, привабливість праці і т. ін.
В другому розділі роботи дано оцінку персоналу ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор». Дане підприємство займається виготовленням значного асортименту лікеро – горілчаних виробів, випуск яких налічує понад 50 найменувань. Аналіз діяльності підприємства показав, що підприємство має задовільні показники діяльності, про що свідчать: збільшення обсягу реалізації, валового і чистого прибутку, продуктивності праці і вартості майна підприємства в цілому.
В роботі проведено аналіз зміни чисельності персоналу за відношенням до виробництва (переважає виробничий персонал), за кваліфікацією (основну питому вагу мають робітники), за належністю до штату (більша кількість працюючих - штатні), за розміром заробітної плати (найбільша кількість працівників отримує заробітну плату 1500-2000 грн.).
На підприємстві спостерігається висока плинність персоналу, про що свідчить те, що коефіцієнт оновлення кадрів менший за коефіцієнт вибуття кадрів, хоча при цьому знижується коефіцієнт плинності кадрів та зростає коефіцієнт стабільності.
Основним показником, що характеризує ефективність використання персоналу є продуктивність праці, яка має стійку тенденцію до зростання і співвідношення продуктивності праці і середньорічної оплати праці, що також суттєво зростає, що характеризує збільшення ефективності використання персоналу.
В третьому розділі курсової роботи було розглянуто шляхи підвищення ефективності використання персоналу ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор». При цьому значну увагу має бути звернуто на збільшення ефективності органіації виробництва, покращення соціально – психологічної обстановки, якості трудового життя, поліпшення умов праці, удосконалення нормування праці, навчання та перепідготовка кадрового складу підприємства.
Наступною пропозицією буде впровадження на підприємстві більш ефективне використання потужностей, для збільшення продуктивності і ефективності праці.
Пропонується забезпечити збільшення ефективності використання потужностей підприємства завдяки перерозподілу використання робочого часу працівниками підприємства.
Таким чином, можна говорити про те, що працівники основного виробництва перевантажені роботою, яку могли б виконати працівники додаткового виробництва. Завдяки обгрунтованому плануванню часу термін виробництва тис.од. може скоротитись, а кількість одиниць продукції, які можуть вироблятись на добу – збільшитись.
Таким чином, впровадження даної пропозиції принесе підприємству додатковий прибуток в розмірі 25,2 тис.грн. в рік, знизить понаднормові втрати часу та підвищить ефективність використання потужності.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Соціальна структура персоналу
Таблиця 1.2 Методи оцінки персоналу
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Динаміка зміни чисельності персоналу ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» за 2007-2009роки
Таблиця 2.3 Кількість працівників, які були прийняті і вибули за 2007-2009 рр.
Таблиця 2.4 Структура зміни чисельності персоналу за його видами
Рис.2.3. Структура персоналу ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» за відношенням до виробництва
Рис.2.4. Структура персоналу ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» за кваліфікацією
Рис.2.5. Структура персоналу ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор»за належністю до штату
Рис.2.6. Структура персоналу ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» за статтю
Рис.2.7. Структура персоналу ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» за розміром заробітної плати
Таблиця 2.5 Показники плинності персоналу ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» за 2007-2009 роки (чол.)
Таблиця 2.6 Показники ефективності використання персоналу
Таблиця 2.7 Вихідні дані для факторного аналізу річного виробітку
Рис. 2.8 Динаміка середньорічного виробітку працівників і робітників
Рис. 2.9 Динаміка середньогодинного виробітку працівників і робітників
Таблиця 2.8 Розрахунок впливу чинників на рівень середньорічного виробітку працівників ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор»
Таблиця 3.1 Вихідні дані по розрахунку використання робочого часу працівників цеху №1
Таблиця 3.2 Використання часу працівниками цеху №1(хв.)
Таблиця 3.3 Економічна ефективність впровадження заходу перерозподілу робочого часу
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.