Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

« Аналіз використання обігових коштів підприємства »


Курсова
K-22577

ВСТУП
РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І РОЛЬ ОБОРОТНИХ КОШТІВ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність оборотних коштів та їх організація……………………...4
1.2. Необхідність і методи обчислення оборотних коштів. Поняття норм і нормативів оборотних коштів, їх розрахунок……………14
1.3. Показники аналізу стану оборотних коштів……………………...23
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ НАЯВНОСТІ, РУХУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ДП «КГЗКОР»
2.1. Загальна характеристика діяльності ДП «КГЗКОР»……………..29
2.2. Аналіз наявності та руху оборотних коштів на ДП «КГЗКОР»...32
2.3. Аналіз використання оборотних коштів на ДП «КГЗКОР»……..36
РОЗДІЛ ІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ
3.1. Розробка заходів для ефективного використання оборотних коштів ДП «КГЗКОР……………………………………………………….........42
3.2. Оптимізація структури оборотних коштів ДП «КГЗКОР»……...45
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП
Сьогодні, коли економіка України перейшла на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе. Знов вже створені і діючі підприємства самі вирішують яку продукцію випускати, за якими цінами реалізувати.
З цього приводу важливість і актуальність проблеми організації оборотних коштів беззаперечна. Саме оборотні кошти поряд з основними забезпечують діяльність підприємства. Не має оборотних коштів, не має виробництва. Яскравим прикладом цього твердження є сучасний стан промисловості України.
Тема « Аналіз використання обігових коштів на підприємстві » представляється досить актуальною, бо правильна організація, збереження і ефективність використання оборотних коштів мають велике значення для забезпечення безперервного процесу суспільного відтворення, стійкого фінансового стану всіх суб'єктів господарювання, нормального грошового обігу, реального накопичення національного багатства країни.
Наявність у підприємства оборотних коштів в достатній кількості ще не свідчить про їх раціональне використання. Для оцінки ефективності використання оборотних коштів служить система показників, пристосування яких до конкретного підприємства дає можливість визначити шляхи поліпшення використання цих коштів.
В роботі запропонований аналіз оборотних коштів підприємства України - ДП « Криворізького гірничо – збагачувального комбінату окислених руд ».
Метою курсової роботи є вивчення, дослідження та аналіз оборотних коштів на підприємстві.
Для досягнення мети, слід вирішити наступні питання: вивчити теоретичні основи організації оборотних коштів: їх сутність, склад, структуру , нормування та визначення потреби в них, а також проаналізувати стан оборотних коштів: розрахувати ефективність використання та загальної потреби підприємства. Після чого запропонувати резерви і шляхи поліпшення використання оборотних коштів. Підприємство у випадку ефективного керування своїми і чужими оборотними коштами може досягти раціонального економічного становища, збалансованого по ліквідності і при-бутковості.
В даній курсовій роботі було використано два відомих методи аналізу:
1. Метод прямого рахунка. Цей метод полягає в тому, що спочатку визначається розмір авансування оборотних коштів у кожний елемент, потім їхнім підсумовуванням визначається загальна сума нормативу.
2. Аналітичний метод. Він застосовується в тому випадку, коли в планованому періоді не передбачено істотних змін в умовах роботи підприємства в порівнянні з попереднім. У цьому випадку розрахунок нормативу оборотних коштів здійснюється укрупнено, з урахуванням співвідношення між темпами росту обсягу виробництва і розміру нормованих оборотних коштів у попередньому періоді.
Для написання роботи було використано багато наукових джерел, законів та документів підприємства. А саме: твердження таких авторів, як Бланк И.А., Поддєрьогін А.М., Ізмайлова К.В., Ситник Л.С. та інших.

ВИСНОВОК
В даній курсовій роботі була розглянута тема « Аналіз використання обігових коштів підприємства ». Дослідження проводилося по підприємству ДП « Криворізький гірничо – збагачувальний комбінат окислених руд ».
У першому розділі було розглянуто економічну характеристику і роль оборотних коштів у господарській діяльності підприємства, їх сутність, методи обчислення та показники аналізу стану оборотних коштів.
У другому розділі було проведено аналіз наявності, руху та використання оборотних коштів на ДП « КГЗКОР ». У цьому розділі також була надана характеристика діяльності підприємства.
У третьому розділі були висвітлені пропозиції, щодо поліпшення використання оборотних коштів.
Виходячи із вищевказаних даних, ми можемо дійти висновку, що ситуація із оборотними коштами на КГЗКОРі є більшою мірою стабільна. Але незважаючи на це на підприємстві мала тривалість обороту оборотних коштів, а також недостатня кількість чистих оборотних коштів та власних оборотних коштів, тому КГЗКОР має вжити необхідних заходів для покращення стану на підприємстві.
Структура оборотних фондів на підприємствах різних галузей має значні відмінності, зумовлені застосовуваними технологіями і формами організації виробництва, умовами забезпечення матеріальними ресурсами, цінами на них тощо. Зокрема, найбільшу частку в загальному обсязі оборотних фондів становлять: виробничі запаси — на електростанціях та підприємствах легкої промисловості (до 90%); незавершене виробництво — на підприємствах машинобудування (біля 40%, у зв'язку з великою тривалістю виробничого циклу); видатки майбутніх періодів — на підприємствах видобувної індустрії (40-50% і більше).
Таким чином, обігові кошти - це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обертання для забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації продукції.
Обігові кошти підприємства класифікуються за трьома ознаками:
1) в залежності від участі їх у кругообігу коштів;
2) по методах планування, принципам організації і регулювання обігових коштів;
3) по джерелам формування обігових коштів.
Тому, пошук шляхів покращення оборотних активів передбачає, перш за все, впровадження сучасних технологій та інших досягнень науково-технічного прогресу, що забезпечують економію ресурсів, здешевлення виробництва і зростання якості продукції. Важливу роль в цьому відіграє удосконалення відносин з іншими господарюючими суб'єктами, контрагентами даного підприємства. Мова йде про удосконалення умов матеріально-технічного обслуговування. Крім того, покращення свого становища на ринку передбачає стабільність у відносинах з покупцями, вибір форм розрахунків, що гарантують платежі і забезпечують прискорення завершення реалізації продукції і надходження коштів на рахунки підприємства. Це не тільки сприяє поліпшенню фінансового стану конкретного підприємства, а й забезпечує закріплення господарських зв'язків, покращення фінансової і платіжної дисципліни.
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.