Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Контрольна робота з дисципліни "Економічний аналіз" (Варіант 9)


Контрольна робота
K-23622

ЗАВДАННЯ 1

Проаналізувати динаміку випуску товарної продукції за п’ять років. Визначити абсолютні і відносні прирости та темпи зростання (базисні та ланцюгові). Які були середні темпи зростання обсягу продукції на підприємстві, що аналізується? Наскільки вони відрізняються від темпів розвитку галузі?
На підставі розрахунків побудуйте власну таблицю даних і зробіть аналітичний висновок.
Таблиця 1
тис. грн
Варіант Рік
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
(звітний)
В галузі (для всіх варіантів) 40 000 40 800 44 000 46 600 50 400
9 2000 2020 2180 2360 2680
Примітка. Виробнича потужність підприємства 4000 тис. грн (для всіх варіантів). Вплив інфляції в наведених даних вже враховано.
ЗАВДАННЯ 2

Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, оновлення асортименту та зробити відповідні аналітичні висновки.
Таблиця 1
(тис. грн.)
Варіант В И Д П Р О Д У К Ц І Ї
А Б В Г Д інша разом
9 404 1836 506 840 290 ? 5400

Для всіх варіантів
Планові
показники 400 1800 500 850 300 1150 5000
Минулий
рік - 1600 480 900 400 1300 4780
ЗАВДАННЯ 3

Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності на підставі таких даних :
Таблиця 1
тис.. грн

Варіант 1 декада 2 декада 3 декада
за планом фактично за планом фактично за планом фактично
9 300 200 350 250 350 400
ЗАВДАННЯ 4

Визначте, чи виконано підприємством план за сортністю продукції за звітний період.
Таблиця 1
( одиниць)
Варіант Перший сорт Другий сорт Третій сорт
за планом фактично за планом фактично за планом фактично
9 500 480 100 400 500
Примітка. Ціна продукції першого сорту 20 грн, другого сорту – 18 грн, третього сорту – 16 грн .
ЗАВДАННЯ 5

Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану.
Таблиця 1
ВАРІ-
АНТ
МАТЕРІАЛ

ЗА ПЛАНОМ ФАКТИЧНО
норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн
А 1 2 3 4 5
9 А 120 960 125 925
Б 80 240 70 280
ЗАВДАННЯ 6

Підрахуйте резерви збільшення валового прибутку на підставі таких даних:
Таблиця 1
( тис. грн.)
Варіант Резерви зростання обсягу реалізації Резерви зниження собівартості продукції Інші збитки Сума уцінки реалізованої продукції Дебіторська заборгова-ність, не сплачена в строк Рентабель-ність продукції,%
А 1 2 3 4 5 6
9 384 10 10 370 460 28
ЗАВДАННЯ 7

Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними даними? Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис. грн
Таблиця 1

Варіант Обсяг реалізації товарної продукції,
тис. грн Кількість реалізованої продукції, т Собівартість 1 т реалізованої продукції,
грн У т.ч. змін-на частина
собівартості 1 т продук-ції,грн
Загальна сума постійних витрат під-приємства,
тис. грн Фактичний валовий прибуток (збиток), тис. грн
А 1 2 3 4 5 6
TR Q ATC AVC FC Pr
9 880 40 25 18 ? ?
ЗАВДАННЯ 8

Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства.
Таблиця 1
Варіант Загальна сума постійних витрат підприєм-ства,
тис. грн Ціна
виробу, грн Собівартості одиниці продук-ції,грн
Змінна частина
собівартості одиниці продук-ції,грн
Точка беззбитко-вості роботи підприєм-ства, одиниць Кількість виробленої продукції,
тис. одиниць
А 1 2 3 4 5 6
FC P ATС = TC/Q AVC Qкрит. = FC/(P-AVC) Q = FC/(ATC-AVC)
9 630 47 57 38
ЗАВДАННЯ 9

Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації ( на підприємстві один вид продукції).
Таблиця 1

Варіант Реалізовано продукції, т Собівартість 1 т продукції, грн Ціна 1 т, грн
за планом фактично за планом фактично за планом фактично
9 930 680 340 320 580 630
ЗАВДАННЯ 10

За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку ?
Таблиця 1

Варіант


Реалізовано продукції Собівартість
1 т реалізо-
ваної про-дукції,грн Валовий прибуток
підприєм-ства, тис.грн Інші прибутки та збитки Чистий прибуток
сума,
тис. грн тонн
А 1 2 3 4 5 6
9 3149 8150 390 -470

План
(для всіх варіантів) 4000 8000 400 -500 300
ЗАВДАННЯ 11

За наведеними даними дайте оцінку виконання плану за прибутком. Які фактори вплинули на прибуток і чи є резерви його зростання?
Таблиця 1
(тис.грн )
Варіант Обсяг реалізації продукції Валовий прибуток Чистий прибуток
за планом фактично за планом фактично за планом фактично
9 6600 6798 680 748 108 110
ЗАВДАННЯ 12

Розрахуйте оборотність оборотних активів. Чи має місце вивільнення оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборотності?
Таблиця 1
Варіант Фактичний обсяг реаліза-
ції (без ПДВ) у звітному році,тис.грн Собівартість реалізованої продукції,тис грн Середньо-річні зали-шкиоборот-них активів у звітному році,тис. грн Тривалість одного обороту оборотних активів, дні Відносне вивельнен-ня або за-
лучення коштів,
тис. грн
у минулому році
9 9120 4560 1520 115
ЗАВДАННЯ 13

За наведеними даними в табл..13 і 14 завершити складання бухгалтерського балансу. Провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити для цього:
• порівняльний аналітичний баланс;
• групування активів підприємства за ступенем їх ліквідності;
• коефіцієнти ліквідності
• інші фінансові коефіцієнти.
Таблиця 1
(тис.грн )
Варіант Статті бухгалтерського балансу станом на початок року
100 210 230 500 530 540
9 30124 14600 624 5010 8500 28039

Таблиця 14
(тис. грн )
Варіант Статті бухгалтерського балансу станом на кінець року
100 210 230 500 530 540
9 37926 14200 1527 9041 15248 19528
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.