Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Політична економія тести (МАУП)


Контрольна робота
K-20783

Є ВСІ ТЕСТИ. ВСЬОГО 177 відповідей
Уважно читайте і порівнюйте відповідь! Всього 177 відповідей.
Тест до теми 1
Question 1
Термін економіка означає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. господарство будь-якої країни
b. наука про національне господарство
c. відносини, що виникають між людьми в процесі обміну
d. мистецтво ведення домашнього господарства
Question 2
Політична економія виконує такі функції:
Виберіть одну правильну відповідь
a. пізнавальну
b. виховну
c. методологічну
d. практичну
e. прогностичну
f. всі відповіді вірні
Question 3
Економічні закони характеризуються такими особливостями:
Виберіть одну правильну відповідь
a. стійкі
b. причинно-наслідкові зв'язки
c. постійно діючі
d. всі відповіді вірні
Question 4
Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони:
Виберіть одну правильну відповідь
a. об’єктивні
b. діють тільки в людському суспільстві
c. суб’єктивні
d. мають історичний характер
Question 5
Балів: 1
Ян називається напрямок політекономії, який оснований на аналізі фактів, і відповідає на питання “Яка вона є?”
Виберіть одну правильну відповідь
a. позитивний напрямок
b. нормативний
c. статичний
d. об’єктивний
Question 6
Балів: 1
Що вивчає макроекономіка ?
Виберіть одну правильну відповідь
a. економіку країни в цілому
b. поведінку домогосподарства
c. дохід фірми
d. пропозицію праці
Question 7
Балів: 1
До сучасних економічних теорій відноситься теорія:
Виберіть одну правильну відповідь
a. класична політекономія
b. кейнсіанство
c. неокласичний синтез
d. меркантилізм

Question 8
Балів: 1
Предметом дослідження інституціоналізму є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. сфера виробництва
b. економічні та позаекономічні явища
c. сфера обігу
d. суспільні інститути
Question 9
Балів: 1
На думку фізіократів, праця є продуктивною:
Виберіть одну правильну відповідь
a. у промисловості
b. сільському господарстві
c. у зовнішній торгівлі
d. всі відповіді правильні
Question 10
Балів: 1
Теорія марксизму грунтувалася на використанні:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ідеалізму
b. метафізики
c. історичного методу
d. діалектичного та історичного матеріалізму
Question 11
Балів: 1
Маржиналізм використовує такі величини:
Виберіть одну правильну відповідь
a. середні
b. граничні
c. сумарні
d. абсолютні і відносні.
Question 12
Балів: 1
Абсолютним втіленням багатства для меркантилістів є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. натуральний продукт
b. капітал
c. рента
d. гроші (золото, срібло)
Question 13
Балів: 1
“Грошове правило” монетаризму означає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. поступове скорочення кількості грошей в обігу
b. різке збільшення грошової маси в обігу
c. поступове збільшення грошової маси на 3–5 % щорічно
Question 14
Балів: 1
Економіка виникла набагато раніше ніж наука про неї?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Так
b. Ні
Question 15
Балів: 1
В економічній науці процес диференціації знань розпочався в ІІІ ст.. до н.е.
Виберіть одну правильну відповідь
a. Так
b. Ні
Тест до теми 2
Question 1
Балів: 1
Економічні потреби - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. задоволення від споживання товарів і послу
b. блага, що необхідня для життя людини
c. товари і послуги, що придбані в магазині на зарплату
d. засоби задоволення людських потреб
Question 2
Балів: 1
Що вивчає економічна теорія ?
Виберіть одну правильну відповідь
a. ефективність використання економічних ресурсів
b. пропорціональний розвиток потреб і ресурсів
c. зменшення виробничих ресурсів
d. звуження потреб
Question 3
Балів: 1
Економічні блага – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. товари і послуги у сфері нематеріального виробництва
b. засоби задоволення економічних потреб
c. природні ресурси
d. товари і послуги сфери матеріально виробництва
Question 4
Балів: 1
Обмеженість ресурсів означає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. дефіцит товарів і послуг в країні
b. наявність малих природних запасів енергоресурсів
c. ресурсів не вистачає для задоволення безмежних потреб
d. обмеженість запасів золота
Question 5
Балів: 1
Що є рушійними силами економічного розвитку?
Виберіть одну правильну відповідь
a. взаємодія потреб та інтересів
b. прагнення задоволення потреб
c. науково-технічний прогрес
d. високий рівень інноваційної продукції
Question 6
Балів: 1
Що повинно робити суспільство в умовах обмежених потреб?
Виберіть одну правильну відповідь
a. обмежувати використання ресурсів
b. збільшувати заощадження
c. максимально ефективно використовувати наявні ресурси
d. менше споживати
Question 7
Балів: 1
Що таке корисність благ ?
Виберіть одну правильну відповідь
a. здатність задовольняти потреби людей
b. корисність кожної додаткової одиниці блага
c. падіння корисності після задоволення потреби
d. задоволення групи студентів від споживання цукерок

Question 8
Балів: 1
Загальна корисність – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. сума граничних корисностей
b. корисність двох останніх одиниць спожитого блага
c. задоволення від смачного обіду
d. користь, яку отримує людина від споживання вітамінної продукції
Question 9
Балів: 1
Які особливості ієрархії потреб А.Маслоу?
Виберіть одну правильну відповідь
a. потреба в самореалізації задовольняється останньою
b. потреба в самореалізації може не задовольнитися
c. виникнення нової потреби залежить від задоволення попередньої
d. все,що сказано в a, d, c
Question 10
Балів: 1
Чим відрізняється ієрархія потреб Ф.Герцберга від А.Маслоу?
Виберіть одну правильну відповідь
a. людина може задовольнити декілька потреб
b. людина може задовольнити спочатку одну потребу, а потім іншу
c. визначено як впливає задоволення потреб на емоції
d. задоволення фізіологічних потреб-найважливіше для життя т до теми 2
Тест до теми 3
Question 1
Балів: 1
Виробництво – це процес:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Об'єднання природних і трудових ресурсів
b. Впливу людини на природу для створення благ
c. Діяльність людей з перетворення сил і речовин природи
Question 2
Балів: 1
Спеціалізація суспільного розвитку привела до :
Виберіть одну правильну відповідь
a. Підвищення рівня продуктивності праці
b. Зростання кількість продукції
c. Зростання трудомісткості виробництва
Question 3
Балів: 1
Ефективність виробництва визначається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Кількістю економічних благ вироблених суспільством за рік
b. Співвідношенням інвестиційних товарів до споживчих
c. Співвідношенням результатів і витрат виробництва
Question 4
Балів: 1
Зростання продуктивності праці означає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Підвищення трудомісткості продукції
b. Збільшення річного випуску продукції
c. Збільшення випуску продукції на одного працюючого
Question 5
Балів: 1
Альтернативні витрати –це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Кількість товарів і послуг від яких слід відмовитись на користь виробництва іншої продукції
b. Співвідношення інвестиційних товарів до споживчих
c. Кошти, які треба вкласти у виробництво нової продукції
Question 6
Балів: 1
Економічне зростанням визначається :
Виберіть одну правильну відповідь
a. Обсягами реального ВВП
b. Інвестиціями у розбудову економіки
c. Впровадженням інноваційної моделі розвитку
Question 7
Балів: 1
Ефективність виробництва визначається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Кількістю економічних благ вироблених суспільством за рік
b. Співвідношенням інвестиційних товарів до споживчих
c. Співвідношенням результатів і витрат виробництва
Question 8
Балів: 1
Що означає виробничий потенціал суспільства?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Сукупність виробничих ресурсів і факторів виробництва
b. Повне використання робочої сили
c. Використання землі та капіталу
Question 9
Балів: 1
Межа виробничих можливостей це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Використання всіх наявних ресурсів в країні
b. Часткове використання всіх ресурсів
c. Використання вітчизняних та імпортних ресурсів в рівних частинах
Question 10
Балів: 1
Закон зростання альтернативних витрат це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Альтернативні витрати зростають із збільшенням обсягу виробництва засобів виробництва
b. Альтернативні витрати зменшуються із зростанням обсягів виробництва певної продукції
c. Альтернативні витрати не змінюються із зміною обсягів виробництва споживчих благ та інвестиційних товарів
Тест до теми 4
Question 1
Балів: 1
Цивілізація характеризується:
Виберіть одну правильну відповідь
a. продуктивними силами, формою виробництва, духовною культурою
b. релігійними, ментальними культурними цінностями
c. ідеологічною і політичною надбудовою
Question 2
Балів: 1
Економічна система це :
Виберіть одну правильну відповідь
a. сукупність взаємопов’язаних елементів цілісної структури суспільства
b. поєднання ринків один з одним
c. система , що поєднує виробників і споживачів
Question 3
Балів: 1
Основними перевагами ринкової економіки є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ефективний розподіл ресурсів та економічна свобода
b. рівномірний розподіл доходів і повня зайнятість
c. стабільність цін і справедливий розподіл
Question 4
Балів: 1
За яким критерієм визначається тип економічної системи?
Виберіть одну правильну відповідь
a. рівень добробуту членів суспільства
b. форма власності на ресурси та координація поведінки суб’єктів економіки
c. обсяг випуску промислової продукції на одного працюючого
Question 5
Балів: 1
Яка економічна система в Україні:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ринкова економіка
b. перехідна економіка
c. змішана економіка
Question 6
Балів: 1
Основні проблеми економіки: Що? Як? Для кого виробляти? :
Виберіть одну правильну відповідь
a. не існують в країнах з ринковою економікою
b. вирішуються в країнах з адміністративно-командною економікою
c. існують у всіх країнах через обмеженість ресурсів
Question 7
Балів: 1
Командна економіка ґрунтується на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. конкуренції та вільному ціноутворенні
b. свободі вибору підприємницької діяльності
c. директивному плануванні
Question 8
Балів: 1
Як у змішаній економіці держава вирішує: Для кого виробляти??
Виберіть одну правильну відповідь
a. підтримує рівність у суспільстві
b. стимулює зростання народжуваності
c. стимулює підвищення ефективності економіки
Question 9
Балів: 1
Проблема : Що виробляти?:
Виберіть одну правильну відповідь
a. постає перед приватними підприємцями
b. виникає в умовах гострого дефіциту
c. показує, що існує альтернативність вибору ресурсів
Question 10
Балів: 1
Роль держави в ринковій економіці:
Виберіть одну правильну відповідь
a. сприяє рівності в суспільстві
b. сприяє збільшенню ВВП
c. стимулює підвищення ефективності економіки

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
Балів: 1
Власність – це :
Виберіть одну правильну відповідь
a. Відносини між людьми з приводу привласнення
b. Наявність речі у людини
c. Купівля речі в магазині
Question 2
Балів: 1
Субєктами власності є :
Виберіть одну правильну відповідь
a. Фізична особа
b. Юридична особа
c. Держава
d. Все назване вище
Question 3
Балів: 1
Власність виражає такі майнову відносини:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Відносини привласнення благ
b. Відносини відчуження благ
c. Все назване вище
Question 4
Балів: 1
Відносини власності виникають за схемою:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Суб’єкт власності – суб’єкт власності
b. Суб’єкт – об’єкт - суб'єкт
c. Об’єкт – суб’єкт - суб'єкт
Question 5
Балів: 1
Право власності це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Право контролювати використання об'єкта
b. Право мати річ у себе
c. Право розподіляти отриманий прибуток
d. Все назване вище
Question 6
Балів: 1
Володіння -це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Фізичне володіння майном
b. Законне володіння майном на основі правових актів
c. Використання позиченої речі
d. Все назване вище
Question 7
Балів: 1
Користування - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Одержання доходу від споживання блага
b. Особисте споживання для задоволення потреб
c. Використання іншими особами
d. Все назване вище
Question 8
Балів: 1
Які форми власності є в Україні :
Виберіть одну правильну відповідь
a. Приватна
b. Суспільна
c. Державна
d. Все назване вище
Question 9
Балів: 1
Приватизація - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Викуп державної власності колективами
b. Продаж об’єктів на аукціоні
c. Безкоштовна передача малих підприємств
d. Все назване вище
Question 10
Балів: 1
Роздержавлення –це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Демонополізація державної власності
b. Реструктуризація підприємств державного сектору
c. Розподіл державної власності на рівні частини між регіонами
Тест до теми 6
Question 1
Балів: 1
Натуральне господарство характеризується тим, що воно:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ґрунтується на власній праці, відсутності обміну продукцією
b. Виробляє продукт для себе та невелику кількість для продажу
c. Виробляє продукт тільки для продажу
Question 2
Балів: 1
Товарне виробництво виникає за умов:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Суспільного характеру праці та суспільного поділу праці
b. Виробництва продукції для споживання в домашньому господарстві
c. Праці домогосподарки для своєї родини
Question 3
Балів: 1
Вартість - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Здатність обмінюватись на інші товари
b. Корисність речі
c. Здатність речі задовольняти людські потреби
Question 4
Балів: 1
Гранична корисність блага -це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. корисність кожної наступної одиниці
b. мінімальна корисність блага
c. Максимальна корисність блага
Question 5
Балів: 1
Альтернативні витрати –це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Кількість товарів і послуг від яких слід відмовитись на користь виробництва іншої продукції
b. Співвідношення інвестиційних товарів до споживчих
c. Кошти, які треба вкласти у виробництво нової продукції
Question 6
Балів: 1
Яке з наведених визначень товару є правильним :
Виберіть одну правильну відповідь
a. Річ, яка задовольняє потреби людей
b. Благо, що призначене для обміну
c. Продукти праці, призначені для обміну
Question 7
Балів: 1
Корисність блага - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Здатність задовольняти людські потреби
b. Ціна блага
c. Сукупність рідкісності і обмеженості
Question 8
Балів: 1
Альтернативна вартість вимірюється?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Кабінетом Міністрів
b. Індексом споживчих цін
c. Тим, чим можна пожертвувати заради придбання товару
Question 9
Балів: 1
Назвіть основні властивості товару:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Споживча вартість, вартість, мінова вартість
b. Споживча корисність, цінність, рідкісність
c. Всі названі вище
Question 10
Балів: 1
Чим характеризується рідкісність:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Обмеженістю ресурсів для задоволення потреб
b. Втіленням в товарі праці робітника
c. Альтернативними витратами

Тест до теми 7
Question 1
Балів: 1
Гроші - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. загальний еквівалент, яким вимірюється вартість товарів
b. золоті і срібні монети
c. платіжний засіб, визначений державою
d. товар, що обмінюється на інший товар
Question 2
Балів: 1
Як зміниться кількість паперових грошей, якщо зросте кількість їх обертів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. збільшиться
b. зменшиться
c. не зміниться
d. буде весь час коливатися
Question 3
Балів: 1
Якщо пропозиція грошей зросте на 5% за рівнянням І.Фішера:
Виберіть одну правильну відповідь
a. швидкість обігу грошей не зміниться
b. швидкість обігу грошей зменшиться
c. ціни зростуть
d. величина цін не зміниться
Question 4
Балів: 1
Які грошові агрегати визначені правильно:
Виберіть одну правильну відповідь
a. М1= М3-М2
b. М2=М1+М4
c. М2 менше М3
d. М3= М1+М2
Question 5
Балів: 1
Які елементи є складовими М1 ?
Виберіть одну або кілька відповідей
a. монети і паперові гроші
b. золоті зливки
c. ощадні внески
d. депозити до запитання
Question 6
Балів: 1
Які функції грошей за К. Марксом?
Виберіть одну або кілька відповідей
a. міра вартості
b. засіб платежу
c. засіб зберігання
d. засіб обігу
Question 7
Балів: 1
Які ви знаєте альтернативні теорії грошей?
Виберіть одну правильну відповідь
a. металева
b. срібна
c. золота
d. товарна
Question 8
Балів: 1
Для розрахунку кількості грошей за формулою за К.Маркса враховується?
Виберіть одну або кілька відповідей
a. сума цін товарів
b. товари, продані в кредит
c. сума товарів на складах
d. сума товарів в держрезерві
Question 9
Балів: 1
Які ви знаєте види грошей?
Виберіть одну або кілька відповідей
a. товарні
b. металеві
c. срібні і золоті
d. електронні
Question 10
Балів: 1
Типи грошових систем?
Виберіть одну або кілька відповідей
a. монометалізм
b. біметалізм
c. золотий та алмазний резерв
d. паперово-монетна

Тест до теми 8
Question 1
Балів: 1
Ринкова економіка – це :
Виберіть одну правильну відповідь
a. тип економічної системи
b. сфера обміну (купівлі-продажу)
c. утворення ринків в містах і селах
Question 2
Балів: 1
Умовами виникнення ринкового господарства є :
Виберіть одну правильну відповідь
a. суспільний поділ праці, спеціалізація
b. різні форми власності
c. свобода вибору економічної діяльності
d. все назване вище
Question 3
Балів: 1
Економічна свобода - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. вільний вибір партнерів
b. вільне ціноутворення
c. свобода вибору економічної діяльності
d. все назване вище
Question 4
Балів: 1
Ринок ресурсів - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ринок праці
b. ринок капіталу
c. ринок робочої сили, землі і капіталу
Question 5
Балів: 1
Фінансовий ринок - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ринок грошей, валюти і цінних паперів
b. ринок золота і платини
c. ринок кредитів
d. все назване вище
Question 6
Балів: 1
Субєктами ринкової економіки є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. домашні господарства і фірми
b. домашні господарства і держава
c. домогосподарства, держава, підприємства
Question 7
Балів: 1
Що є негативними екстерналіями ?
Виберіть одну правильну відповідь
a. викиди відходів у річку біля пляжу
b. очищення води від засмічення
c. перехід на 3-х змінну роботу
Question 8
Балів: 1
Що є позитивними екстерналіями ?
Виберіть одну правильну відповідь
a. підприємство посадило сад для мешканців міста
b. безплатні обіди для адміністрації підприємства
c. регулярна виплата зарплати
Question 9
Балів: 1
Які характеристики стосуються ринкової економіки ?:
Виберіть одну правильну відповідь
a. конкуренція
b. монополія державної власності
c. Централізоване планування
Question 10
Балів: 1
Роль держави і ринковій економіці:
Виберіть одну правильну відповідь
a. сприяє підвищенню ефективності в суспільстві
b. сприяє збільшенню реального ВВП
c. контролює інфляцію і безробіття
d. все назване вище
Question 11
Балів: 1
Яка економічна система в Україні?
Виберіть одну правильну відповідь
a. перехідна
b. ринкова
c. соціально орієнтована
d. регульована
Question 12
Балів: 1
Коли Україна отримала статус країни з ринковою економікою?
Виберіть одну правильну відповідь
a. серпень 2005р.
b. лютий 2006р.
c. грудень 2006р.
d. ще не отримала
Question 13
Балів: 1
Які риси властиві для ринкової економіки?
Виберіть одну правильну відповідь
a. виробництво продукції для задоволення власних потреб
b. що, як і для кого виробляти визначає Верховна Рада
c. свобода вибору сфери застосування свого капіталу і праці
Question 14
Балів: 1
Які причини зумовлюють втручання держави в ринкову економіку?
Виберіть одну правильну відповідь
a. подолання монополізму
b. економічна безпека країни
c. наявність природних монополій
d. все назване вище
Question 15
Балів: 1
В умовах ринкової економіки що , як і скільки виробляти вирішує :
Виберіть одну правильну відповідь a. президент
b. парламент
c. ринкова ціна
d. продавці
Тест до теми 9
Question 1
Балів: 1
Які елементи ринкової інфраструктури сприяють її організаційно-технічному забезпеченню:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ярмарки
b. ломбарди
c. аудиторські контори
d. центри зайнятості
Question 2
Балів: 1
Товарна біржа – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. оптовий товарний ринок
b. роздрібний товарний ринок
c. публічні торги за визначеними правилами
d. проведення тендерів для Держрезерву
Question 3
Балів: 1
Фондова біржа – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. первинний ринок акцій
b. вторинний ринок акцій
c. емісія акцій
d. обмін акцій на акції
Question 4
Балів: 1
Які операції виконує валютна біржа:
Виберіть одну правильну відповідь
a. купівля-продаж іноземної валюти
b. експортно-імпортні операції
c. емісія валюти в обіг
d. резервування золотих запасів
Question 5
Балів: 1
Від чого залежить курс акцій ?
Виберіть одну правильну відповідь
a. від прибутку акціонерного товариства
b. обсягу розрахункового рахунку АТ в банку
c. обсягу виробництва продукції
d. величини боргових зобов’язань
Question 6
Балів: 1
Які біржові угоди забезпечують поставки в майбутньому?
Виберіть одну правильну відповідь
a. ф’ючерсні
b. форвардні
c. онкольні
d. опціон
Question 7
Балів: 1
Яку функцію виконує біржа праці?
Виберіть одну правильну відповідь
a. сприяє пошуку роботи
b. виплачує пенсію
c. виплачує заробітну плату
d. видає грошові кредити
Question 8
Балів: 1
Чим відрізняється державний банк від комерційного?
Виберіть одну правильну відповідь
a. проводить грошову і кредитну емісію
b. самостійно залучає і використовує кошти
c. несе відповідальність за зобов’язаннями своїх клієнтів
d. здійснює комерційні операції за дорученням клієнтів
Question 9
Балів: 1
Які установи відносяться до небанківських кредитних установ?
Виберіть одну правильну відповідь
a. інноваційні компанії
b. акціонерні товариста
c. товариства з обмеженою відповідальністю
d. ріелтерські контори
Question 10
Балів: 1
За рахунок чого формується прибуток банку ?
Виберіть одну правильну відповідь
a. процентів за кредити
b. емісії грошей
c. вилучення непригодних грошей
d. зберігання золота і алмазів
Тест до теми 10
Question 1
Балів: 1
Ринок товарів і послуг перебуває в рівновазі, коли :
Виберіть одну правильну відповідь
a. попит дорівнює пропозиції
b. ринок технологій змінюється поступово
c. ціни на товари зростають одночасно
Question 2
Балів: 1
Якщо ринкова ціна вища за рівноважну :
Виберіть одну правильну відповідь
a. виникає надлишок товарів
b. виникає дефіцит товарів
c. зростає ціна ресурсів
Question 3
Балів: 1
Якщо пропозиція і попит на товар зростають:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ціни підвищаться
b. збільшиться кількість товару
c. ціни не зміняться
Question 4
Балів: 1
Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну:
Виберіть одну правильну відповідь
a. виникає надлишок
b. виникає дефіцит
c. зросте безробіття
Question 5
Балів: 1
Ціни в ринковій економіці:
Виберіть одну правильну відповідь
a. влаштовують продавців і не влаштовують покупців
b. змінюються внаслідок попиту і пропозиції
c. стабільні
Question 6
Балів: 1
Товарами-субститутами є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. чай і кава
b. булка і хліб
c. масло вершкове і маргарин
d. все назване вище
Question 7
Балів: 1
До товарів - комплементів відносяться:
Виберіть одну правильну відповідь
a. черевики і крем
b. брюки і ремінь
c. красовки і шнурки
d. все назване вище
Question 8
Балів: 1
Крива пропозиції показує залежність ?
Виберіть одну правильну відповідь
a. попиту від пропозиції
b. пропозиції від ціни
c. ціни від пропозиції
Question 9
Балів: 1
Удосконалення технологій зсуває ?:
Виберіть одну правильну відповідь
a. криву попиту праворуч
b. криву пропозиції ліворуч
c. криву пропозиції праворуч
Question 10
Балів: 1
Закон пропозиції показує, що при зростанні ціни:
Виберіть одну правильну відповідь
a. пропозиція зростає
b. пропозиція зменшується
c. пропозиція не змінюється
Question 11
Балів: 1
Скорочення пропозиції товару збільшує?
Виберіть одну правильну відповідь
a. попит на доповнюючи товари
b. попит на товари замінники
c. виручку продавця
Question 12
Балів: 1
Еластичність пропозиції залежить від?
Виберіть одну правильну відповідь
a. кількості товарів замінників
b. періоду, протягом якого виробники можуть пристосуватися до змін
c. того, чи цей товар є першої необхідності
Question 13
Балів: 1
Зростання цін на матеріали спричинить?
Виберіть одну правильну відповідь
a. зсув кривої попиту праворуч
b. зсув кривої пропозиції ліворуч
c. зсув кривої пропозиції праворуч
Question 14
Балів: 1
Якщо ціна зменшилася на 1%, а обсягу попиту скоротився на 3 % :
Виберіть одну правильну відповідь
a. попит еластичний
b. попит нееластичний
c. попит одинично-еластичний
d. абсолютно нееластичний

ТЕСТ ДО ТЕМИ 11
Question 1
Балів: 1
Яка модель ринкової структури поширюється на більшість товарів і послуг?
Виберіть одну правильну відповідь
a. досконала конкуренція
b. олігополія
c. монополія
d. монополістична конкуренція
Question 2
Балів: 1
Яка модель ринкової структури є прикладом ідеального ринку :
Виберіть одну правильну відповідь
a. досконала конкуренція
b. монополістична конкуренція
c. олігополія
d. монополія
Question 3
Балів: 1
Яки ринок на Вашу думку нагадує ринок олігополії:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ринок яблук
b. ринок одягу
c. ринок літаків
d. ринок хліба
Question 4
Балів: 1
Продаж товарів за штучно зниженими цінами називається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. монополією
b. ціновою дискримінацією
c. демпінгом
d. клірингом
Question 5
Балів: 1
На монопольному ринку:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ціна дорівнює граничному доходу
b. ціна більша за граничний доход
c. ціна менша за граничний доход
d. ціна завжди постійна
Question 6
Балів: 1
Найвищий рівень диференціації продукту притаманний ринку:
Виберіть одну правильну відповідь
a. досконалої конкуренції
b. монополістичної конкуренції
c. олігополії
d. монополії
Question 7
Балів: 1
Монополістична конкуренція має місце на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ринку досконалої конкуренції
b. монополістичному ринку
c. олігополістичному ринку
d. ринку недосконалої конкуренції
Question 8
Балів: 1
Застосування цінової дискримінації можливе в умовах:
Виберіть одну правильну відповідь
a. досконалої конкуренції
b. монополістичної конкуренції
c. олігополії
d. монополії
Question 9
Балів: 1
Монополістична конкуренція як модель ринку характеризується:
Виберіть одну правильну відповідь
a. великою кількістю конкуруючих фірм, що виробляють однорідну продукцію
b. великою кількістю конкуруючих фірм, що виробляють неоднорідну продукцію
c. невеликою кількістю фірм
d. наявністю однієї великої фірми і трьох невеликих фірм
Question 10
Балів: 1
Монопольна влада це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. здатність впливати на ринкову ціну
b. давати дозволи на ринкові місця
c. контролювати кількість фірм-продавців
d. все назване вище
Question 11
Балів: 1
Стратегія віолентів –це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. фірма-гігант, що домінує на ринку
b. вузькоспеціалізовані фірми
c. малі неспеціалізовані підприємства
d. фірми, що першими впроваджують інновації
Question 12
Балів: 1
Лібералізація економіки приводить до скорочення монополій
Виберіть одну правильну відповідь
a. Так
b. Ні
Question 13
Балів: 1
Монополія існує тоді, коли існує тільки один покупець певного товару
Виберіть одну правильну відповідь
a. Так
b. Ні
Question 14
Балів: 1
Нецінова конкуренція виникає на ринку досконалої конкуренції
Виберіть одну правильну відповідь
a. Так
b. Ні
Question 15
Балів: 1
Цінова дискримінація можлива на ринку досконалої конкуренції
Виберіть одну правильну відповідь
a. Так
b. Ні
ТЕСТ ДО ТЕМИ 12
Question 1
Балів: 1
Організаційні форми бізнесу:
Виберіть одну правильну відповідь
a. великі, середні і малі підприємства
b. одноосібне володіння, партнерство, корпорація
c. приватні і державні підприємства
d. правильна відповідь відсутня
Question 2
Балів: 1
Власники звичайних акцій отримують частину прибутку корпорацій у формі :
Виберіть одну правильну відповідь
a. відсотка
b. дивідендів
c. заробітної плати
d. збільшення вартості капіталу
Question 3
Балів: 1
Акціонерне товариство - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. об'єднання людей, які здійснюють спільну господарську діяльність
b. колектив співвласників, кожен з яких володіє акціями
c. колектив співвласників, частина яких володіє акціями
d. велике підприємство, засноване на спільній державній і приватній власності
Question 4
Балів: 1
Відповідальність усіх власників є необмеженою у:
Виберіть одну правильну відповідь
a. повному товаристві
b. змішаному товаристві
c. товаристві з обмеженою відповідальністю
d. акціонерному товаристві
Question 5
Балів: 1
Маркетинг включає напрями:
Виберіть одну правильну відповідь
a. дослідження і аналіз ринку
b. канали розповсюдження товару
c. продаж і реклама товару
d. все вищеназване
Question 6
Балів: 1
Підприємець прагне скоротити витрати виробництва, щоб:
Виберіть одну правильну відповідь
a. збільшити прибуток
b. не допустити конкурентів на свій ринок збуту
c. зменшити кількість робітників і розмір зарплати
d. все вищеназване
Question 7
Балів: 1
Вплив на акціонерне товариство мають:
Виберіть одну правильну відповідь
a. власники звичайних акцій
b. власники привілейованих акцій
c. члени наглядової ради
d. власник контрольного пакету акцій
Question 8
Балів: 1
Які з цих підприємств створені на приватній власності?
Виберіть одну правильну відповідь
a. завод ракетобудування
b. фермерське господарство
c. атомна електростанція
d. завод воєнної техніки
Question 9
Балів: 1
Господарство буде одноосібним, якщо ним:
Виберіть одну правильну відповідь
a. володіє держава
b. володіють члени сім'ї
c. володіють кілька осіб, які не перебувають в родинних стосунках
d. володіє одна особа
Question 10
Балів: 1
Монопольна влада це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. здатність впливати на ринкову ціну
b. давати дозволи на ринкові місця
c. контролювати кількість фірм-продавців
d. все назване вище
Question 11
Балів: 1
все назване вище
Чим викликане використання менеджменту?
Виберіть одну правильну відповідь
a. зростанням кількості приватних підприємств
b. появою такої спеціальності
c. даниною моді
d. переходом до ринкових відносин
ТЕСТ ДО ТЕМИ 13
Question 1
Балів: 1
Рівень безробіття визначається як відношення числа безробітних до:
Виберіть одну правильну відповідь
a. числа зайнятих
b. чисельності працездатного населення
c. чисельності економічно активного населення
d. загальної чисельності населення
Question 2
Балів: 1
Повна зайнятість існує за умов :
Виберіть одну правильну відповідь
a. державного регулювання ринку праці
b. відсутності циклічного безробіття
c. раціонального використання робочої сили
d. відсутності безробіття
Question 3
Балів: 1
Природний рівень безробіття відрізняється від фактичного на величину:
Виберіть одну правильну відповідь
a. циклічного безробіття
b. фрикційного безробіття
c. структурного безробіття
d. нічим не відрізняється
Question 4
Балів: 1
Робітники, які бажають працювати, але втратили надію і припинили пошук роботи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. належать до фрикційного безробіття
b. належать до непрацездатного населення
c. не враховуються у складі робочої сили
d. згідно із законодавством отримують допомогу по безробіттю
Question 5
Балів: 1
Робітник, який перебуває в неоплачуваній відпустці або працює неповний робочий день, за офіційною статистикою:
Виберіть одну правильну відповідь
a. належить до безробітних
b. належить до зайнятих
c. не враховується при визначенні безробіття
d. не враховується при визначенні кількості робочої сили
Question 6
Балів: 1
До економічно активного населення належать:
Виберіть одну правильну відповідь
a. непрацездатні
b. працездатні
c. зайняті та безробітні
d. зайняті
Question 7
Балів: 1
До соціальних наслідків безробіття слід віднести:
Виберіть одну правильну відповідь
a. зростання реального ВВП
b. зниження реального ВВП
c. збільшення служб зайнятості
d. активізація діяльності профспілок
Question 8
Балів: 1
Природна норма безробіття –це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. рівень безробіття за повної зайнятості
b. рівень безробіття 5-6 %
c. рівень безробіття 0%
d. рівень безробіття 10%
Question 9
Балів: 1
Діяльність служб зайнятості спрямована на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. створення робочих місць шляхом вкладання інвестицій
b. пошук кадрів за допомогою реклами
c. реєстрація безробітних, професійна перепідготовка, працевлаштування тих, хто шукає роботу
d. розробка законів щодо працевлаштування
Question 10
Балів: 1
Який вид безробіття виникає внаслідок постійного руху населення між регіонами і видами економічної діяльності?:
Виберіть одну правильну відповідь
a. структурне
b. фрикційне
c. циклічне
d. технологічне
Question 11
Балів: 1
У чому полягає негативний вплив безробіття на соціально-економічний стан у суспільстві?
Виберіть одну правильну відповідь
a. безробіття – це резерв робочої сили для розвитку виробництва
b. призводить до соціальної нестабільності в країні
c. наявність безробітних дисциплінує робітників, підвищує ефективність їхньої праці
d. впливає на розподіл матеріальних благ
ТЕСТ ДО ТЕМИ 14
Question 1
Балів: 1
Які зовнішні ознаки інфляції в економіці країни:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Зростання реальних доходів населення
b. Зростання цін тільки на споживчі товари
c. Зростання ціни робочої сили, скорочення пропозиції товарів
d. Зростання середнього рівня цін
Question 2
Балів: 1
Що з наведеного нижче не стосується інфляції витрат (інфляції
пропозиції):
Виберіть одну правильну відповідь
a. Зростання цін на енергоносії
b. Зростання заробітної платні
c. Зростання обсягів випуску продукції
d. Зростання собівартості продукції
Question 3
Балів: 1
Що з наведеного нижче не є ознаками дефляції:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. Зниження середнього рівня цін
b. Зростання купівельної спроможності грошової одиниці
c. Зростання середнього рівня цін
Question 4
Балів: 1
Інфляційний податок — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Різновид податку на додану вартість, його розмір затверджено
в податковому законодавстві
b. Податок, яким обкладаються тільки підакцизні товари
c. Частина доходів, що "згорає" у вогні інфляції
d. Кошти, які держава надає населенню, щоб компенсувати його
втрати від інфляції
Question 5
Балів: 1
Якщо номінальний дохід зріс на 8 %, а рівень цін — на 10 %, то
реальний доход:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Збільшився на 2 %
b. Збільшився на 18 %
c. Зменшився на 2 %
d. Залишився без змін
Question 6
Балів: 1
Непередбачувана інфляція, як правило, супроводжується:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. Відсутністю будь-яких економічних втрат
b. Зниженням ефективності економіки
c. Перерозподілом багатства і доходу
Question 7
Балів: 1
Від непередбачуваної інфляції менше за все постраждають:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ті, хто отримує фіксований номінальний дохід
b. Ті, в кого номінальний дохід зростає, але повільніше, ніж зрос¬тає рівень цін
c. Ті, хто має заощадження у грошовій формі
d. Ті, хто став боржником раніше, коли рівень цін був нижчий
Question 8
Балів: 1
Крива Філліпса відображає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Пряму залежність між рівнем інфляції та рівнем безробіття
b. Обернену залежність між рівнем інфляції та рівнем безробіття
c. Залежність між надходженням податків до держбюджету та ставкою оподаткування
d. Пряму залежність між інфляцією та рівнем життя
Question 9
Балів: 1
За темпами інфляцію поділяють на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Повзучу (помірну), галопуючу та гіперінфляцію
b. Очікувану і непередбачувану
c. Інфляцію витрат та інфляцію попиту
d. За темпами інфляцію взагалі не поділяють на види
Question 10
Балів: 1
Стагфляція — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Зростання середнього рівня цін з одночасним збільшенням обсягів національного виробництва.
b. Зниження середнього рівня цін з одночасним зменшенням обсягів національного виробництва
c. Зниження макроекономічних показників — середнього рівня цін, рівня безробіття, рівня національного виробництва
d. Поєднання зростання середнього рівня цін і зменшення обсягів національного виробництва
ТЕСТ ДО ТЕМИ 15
Question 1
Балів: 1
Глобалізація економіки пов’язана з:
Виберіть одну правильну відповідь
a. формуванням сукупності взаємопов’язаних і взаємозалежних економік
b. становленням цілісного всесвітнього господарського механізму
c. зменшення залежності країн та регіонів
d. формуванням міжнародної валютної системи
Question 2
Балів: 1
Глобалізація змінює зміст світових господарських зв'язків :
Виберіть одну правильну відповідь
a. темпи зростання міжнародної торгівлі випереджають темпи зростання виробництва
b. темпи зростання виробництва випереджають темпи зростання міжнародної торгівлі
c. зростає міжнародний обмін сировиною і напівфабрикатами
d. темпи торгівлі цінними паперами нижчі ніж темпи зростання міжнародної торгівлі товарами і послугами
Question 3
Балів: 1
Передумовою розв’язання глобальних проблем є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. стримування науково-технічного прогресу і зростаючої відкритості національних економік
b. об'єднання зусиль і ресурсів людства, перебудова системи міжнародних відносин на засадах загальнолюдських цінностей
c. підпорядкування інтересів країн, що розвиваються, потребам соціально-економічного прогресу високорозвинених країн
d. підпорядкування інтересів високорозвинених країн потребам соціально-економічного розвитку країн, що розвиваються
Question 4
Балів: 1
Принцип порівняльних переваг уперше сформулював:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Джон М. Кейнс
b. Адам Сміт
c. Томас Мальтус
d. Давид Рікардо
Question 5
Балів: 1
Глобальні проблеми слід вирішувати з урахуванням інтересів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. усіх народів
b. високорозвинених країн
c. країн, що розвиваються
d. регіональних об'єднань країн
Question 6
Балів: 1
Екологічний неоколоніалізм - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. політика держави, спрямована на заборону небезпечного виробництва
b. спроби розвинених країн розв’язати власні економічні проблеми за рахунок менш розвинених країн
c. глобальне порушення природної рівноваги і деградація природного середовища
d. періодичний контроль за забрудненням природного середовища
Question 7
Балів: 1
До економічних інструментів подолання екологічної кризи слід віднести:
Виберіть одну правильну відповідь
a. удосконалення діючого природоохоронного законодавства
b. розробку і впровадження ресурсозберігаючих технологій
c. впровадження екологічного податку з виробників, які мають небезпечні технології
d. еколого-правове виховання
Question 8
Балів: 1
Конверсія - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. зростання мілітаризації економіки
b. перерозподіл фінансових ресурсів на користь цивільних галузей
c. переведення військового виробництва на випуск мирної продукції
d. зменшення видатків бюджету на утримання військово-промислового комплексу
Question 9
Балів: 1
Що не відноситься до глобальних проблем :
Виберіть одну правильну відповідь
a. забезпечення людства сировиною, енергією, продовольством
b. прискорення економічного розвитку країни
c. мирне освоєння космосу
d. охорона прав людини
Question 10
Балів: 1
До негативних наслідків мілітаризації слід віднести?:
Виберіть одну правильну відповідь
a. підвищення рівня безробіття
b. втрату інтелектуального потенціалу
c. поглиблення диспропорцій в економіці
d. зменшення ВВП
Question 11
Балів: 1
Що протидіє розвитку міжнародної торгівлі?
Виберіть одну правильну відповідь
a. регіоналізація міжнародної торгівлі
b. розширення відкритості економік провідних країн світу
c. розширення світового фінансового ринку
d. розвиток багатонаціонального підприємництва
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question 1
Балів: 1
Предметом політичної економії є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. економічні відносини та зв’язки між людьми в процесі їхньої економічної діяльності з розвитку продуктивних сил
b. використання обмежених виробничих факторів
c. умови та форми виробництва та обміну продуктами праці
Question 2
Балів: 1
Робоча сила – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. економічне активне населення
b. здатність людини до праці, в процесі якої вона створює блага
c. загальна кількість осіб працездатного віку
Question 3
Балів: 1
Що з переліченого є нематеріальним благом?
Виберіть одну правильну відповідь
a. хліб
b. підручник
c. консультація лікаря
Question 4
Балів: 1
Виберіть правильний варіант відповіді: Що таке продуктивні сили?
Виберіть одну правильну відповідь
a. це сума всіх виробничих потужностей
b. загальний обсяг предметів і засобів праці в країні
c. сукупність засобів виробництва та зайнятих в ньому людей
Question 5
Балів: 1
Основою відносин власності є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. власність на землю
b. власність на засоби виробництва
c. власність на предмети праці
Question 6
Балів: 1
Що з наведеного найповніше відображає сутність грошей?
Виберіть одну правильну відповідь
a. благородні метали
b. знаки, що виражають ціну товару
c. загальний еквівалент обміну товарів
Question 7
Балів: 1
Підприємництво – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. діяльність власників засобів виробництва, спрямована на експлуатацію найманих працівників
b. ініціативна економічна діяльність, що здійснюється за рахунок власних або позичених коштів на свій страх і ризик та свою майнову відповідальність
c. професія, рід заняття підприємця
Question 8
Балів: 1
Фондова біржа – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. установа, що продає цінні папери
b. організований, регулярно функціонуючий ринок цінних паперів
c. установа, що використовує тимчасово вільні кошти підприємств для продажу цінних паперів
Question 9
Балів: 1
Якщо попит на товар зросте, а пропозиція залишиться незмінною, то ринкова ціна:
Виберіть одну правильну відповідь
a. зросте
b. зменшиться
c. не зміниться
Question 10
Балів: 1
Якщо існує багато конкурентів, збільшення попиту повинно призвести :
Виберіть одну правильну відповідь
a. до зниження рівня виробництва
b. до розорення неефективно працюючих виробників
c. до збільшення виробництва
Question 11
Балів: 1
Визначте, як називається конкуренція, за якої ціни формуються ринком як рівноважні залежно від попиту та пропозиції?
Виберіть одну правильну відповідь
a. досконала
b. олігополія
c. недосконала
Question 12
Балів: 1
Природна норма безробіття становить:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 2-3%
b. 5-6%
c. більше 12%
Question 13
Балів: 1
Світове господарство –це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. сукупність економік усіх країн світу
b. сукупність взаємодіючих господарств світу
c. сукупність міжнародних економічних відносин між державами світу
Question 14
Балів: 1
Яка економіка сприяє найбільш ефективному функціонуванню світового господарства?
Виберіть одну правильну відповідь
a. ринкова
b. адміністративно-командна
c. ринкова змішана
Question 15
Балів: 1
Глобальні проблеми проявляються у сфері:
Виберіть одну правильну відповідь
a. взаємодії природи і суспільства
b. взаємодії людини з рослинним світом
c. відносин між державами різних економічних систем
d. все вищезгадане
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.