Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Інформатика, основи інформатики та обчислюваної техніки – тести (МАУП)


Контрольна робота
K-25868

ВАЖНО!! Всего 609 ответов СОДЕРЖАНИЕ НЕ ПОМЕЩАЕТСЯ В ТЕКСТОВОЕ ПОЛЕ, ДАЖЕ С БОЛЬШИМИ РАЗРЫВАМИ.
ВСЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ http://na-5-5.ru/іnformatika-testi-maup.html (СКОПИРУЙТЕ АДРЕС В СТРОКУ БРАУЗЕРА)

Тест до модуля 1

Question 1

Як давно з'явився термін "інформатика"?

a. На початку ХХ сторіччя

b. В 60-х роках ХХ сторіччя

c. В ХІХ сторіччі

d. В 90-х роках ХХ сторіччя

Question 2

Скільки інформаційних революцій спостерігалось на протязі існування людства?

a. Одна

b. Чотири

c. Дві

d. П'ять

e. Три

Question 3

Як відомо, перша інформаційна революція пов'язана з винаходом письменності. Коли це відбувалось?

a. В ХХ сторіччі

b. Біля трьох тисяч років до нашої ери

c. В період з 1100 по 1125 рік

d. Приблизно сто тисяч років до нашої ери

Question 4

Кожна інформаційна революція, яку пережило людство, пов'язана з якоюсь подією. З якою подією пов'язана друга?

a. З виникненням письменності

b. З появою телеграфу, телефону, радіо

c. З винаходом книгодруку

Question 5

З якою подією пов'язана остання (четверта) інформаційна революція?

a. З винаходом мікропроцесорної технології і появою персонального комп'ютера

b. З виникненням електроенергії

c. З появою нейронних систем

d. З винаходом книгодруку

Question 6

Які галузі поєднує в собі інформатика в широкому розумінні цього терміну?

a. Техніку

b. Виробництво

c. Науку

Question 7

Як відомо, інформатика може розглядатися як галузь народного господарства. Які складові частини цієї галузі людської діяльності?

a. Оцінка економічної ефективності функціонування фірми

b. Виробництво технічних засобів

c. Розробка технології переробки інформації

d. Виробництво програмних продуктів

Question 8

Що характеризує поняття "економічна інформація"?

a. виробничі відносини у суспільстві

b. рівень заробітної плати оператора ПК

c. чисельність населення країни

d. рівень освіти громадян окремих країн

Question 9

Як в інформатиці називається найменша одиниця вимірювання даних?

a. біт

b. байт

c. число

d. binary digit

Question 10

Серед перелічених нижче знайдіть показники, які характеризують якість інформації:

a. актуальність

b. репрезентативність

c. доступність

d. вартість

e. своєчасність

f. передбаченість

Question 11

Скільки існує методів класифікації економічних об'єктів?

a. Два - ієрархічна та фасетна системи

b. Чотири системи - вартісна, ієрархічна, фасетна та дескрипторна

c. Три системи класифікації - ієрархічна, фасетна та дескрипторна

d. Тільки один - по вартості

Question 12

Що таке "тезаурус"?

a. це словник термінів та понять

b. це одиниця вимірювання інформації

c. це прикладна програма з інформатики

Question 13

По яким головним ознакам можна класифікувати інформацію, яка циркулює на підприємстві?

a. По місцю виникнення

b. По стабільності

c. По вартості

d. По стадіям обробки

e. По кількості користувачів

Question 14

Існують дві принципово різні системи кодування економічної інформації - класифікаційна та реєстраційна. До якої з них відноситься порядкова система кодування?

a. До классифікаційної

b. До реєстраційної

c. До обох

d. Такої системи не існує

Question 15

Що таке система обчислення?

a. Це спосіб назв і зображень чисел за допомогою символів, які мають певні кількісні значення

b. Це певний алгоритм, виконання якого дозволить отримати результат обчислення

c. Це правила обробки чисел за допомогою персонального комп'ютера

Question 16

В якому діапазоні лежать значення цифр у восьмирічній системі обчислень?

a. Такої системи не існує

b. Від 1 до 8

c. Тільки 1 і 8

d. Від 0 до 7

Question 17

В якому діапазоні лежать значення цифр у двійковій системі обчислень?

a. Від 0 до 9

b. Тільки 1 і 2

c. Такої системи обчислень не існує

d. Тільки 0 та 1

Question 18

Чому дорівнює один байт?

a. 8 біт

b. Одному символу (цифрі, літері, знаку граматики)

c. 1024 біт

Question 19

Чому дорівнює 1 кілобайт?

a. 1048576 біт

b. Правильної відповіді серед перелічених немає

c. 8192 біт

d. 1024 байтам

Question 20

Скільки значень кодів закріплено в таблиці кодування ASCII?

a. 256

b. 1024

c. 128

Question 21

Для кодування якої інформації застосовується растровий метод?

a. Для кодування графічного чорно-білого зображення

b. Для кодування графічного кольорового зображення

c. Для кодування звукової інформації

d. Для кодування чисельної інформації

e. Для кодування текстової інформації

Question 22

Для кодування якої інформації застосовується метод декомпозиції?

a. Для кодування графічного чорно-білого зображення

b. Для кодування текстової інформації

c. Для кодування чисельної інформації

d. Для кодування звукової інформації

e. Для кодування графічного кольорового зображення

Question 23

Чи може бути розташований в одному каталогу 2 файли з однаковою назвою?

a. Ні

b. Так

Question 24

Яку максимальну довжину може мати файл?

a. Вона не обмежена взагалі

b. 1 гігабайт

c. Вона обмежена тільки обсягом місця на диску, де він буде зберігатись

d. 1024 байти

Question 25

Яку кількість символів може мати назва файлу в операційній системі MS DOS?

a. Від 1 до 8

b. 3

c. 8

d. 5

e. Від 0 до 8

Question 26

Чи може назва файлу починатись з цифри?

a. Так

b. Ні

Question 27

До якого результату призведе виконання команди СOPY CON EXAM.TXT

*********** разрыв содержания (не помещается)
Question 95

Для того, щоб дослідити властивості об'єкту , слід:

a. скористатися кнопкою Свойства на панелі інструментів у його вікні

b. скористатися контекстним меню, пункт Свойства

c. правильної відповіді немає

Question 96

Чи є можливість змінювати розмір вікна за допомогою курсора миші

a. Так

b. Ні

Question 97

На панелі задач розташовані:

a. панель активних задач

b. правильної відповіді немає

c. панель швидкого запуску

d. рядок стану

e. кнопка головного меню ОС WINDOWS

f. панель інструментів

Question 98

Комбінація клавіш Аlt+F4 призначена для:

a. відкриття контекстного меню об'єкту

b. закриття активного вікна та виходу з об'єкту

c. відкриття головного меню ОС WINDOWS

d. правильної відповіді немає

Question 99

При виділенні всіх об'єктів у правій панелі програми Провідник:

a. з контекстного меню об'єкту вибрати пункт "Выделить все"

b. використовують клавіши "Ctrl+A"

c. подають команду "Выделить все" з підменю Правка

Question 100

При виділенні послідовного списку об'єктів у правій панелі програми Провідник:

a. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Alt"

b. відмічають перший об'єкт групи, а потім утримуючі клавішу "Shift " - останній об'єкт групи

c. правильної відповіді немає

Question 101

При виділенні довільного списку об'єктів у правій панелі програми Провідник:

a. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Ctrl "

b. відмічають перший об'єкт групи, а потім утримуючі клавішу "Shift " - останній об'єкт групи

c. правильної відповіді немає

d. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Alt"

Question 102

У діалоговому вікні можуть бути присутні:

a. рядок головного меню

b. кнопка Применить

c. кнопка Отмена

d. корінці вкладок

e. панелі інструментів

f. кнопка ОК

Question 103

Чи є доступною Корзина у програмі Провідник без виходу на Робочий стіл

a. ні

b. так

Question 104

Головне меню операційної системи Windows-9* (кнопка Пуск) призначене для:

a. створення папок та ярликів на Робочому столі

b. запуску програм і управління роботою комп'ютера

Question 105

Пункт Программы у головному меню операційної системи Windows

призначений для:

a. відображення вмісту буферу обміну

b. запуску програм, що є в його підменю

c. копіювання та форматування дисків

d. правильної відповіді немає

e. отримання уявлення про наявні на комп'ютері програми

Question 106

За допомогою пункту Панель управления можна:

a. налагоджувати клавіатуру, мишу, інші пристрої

b. запускати будь-яку програму, яка є в даному комп'ютері

c. установлювати властивості екрану тощо

d. змінювати системну дату та час

e. працювати з текстовими документами

f. здійснювати архівування файлів

Question 107

Файли та папки можна відшукувати за такими ознаками:

a. час останнього відкриття

b. ім'я та місцерозташування

c. правильної відповіді немає

d. дата створення або зміни

e. розмір

f. прізвище власника

Question 108

Добавлення об'єктів до Головного меню відбувається за допомогою:

a. довідкової системи ОС WINDOWS

b. контекстного меню Панелі задач

c. контекстного меню будь-якого об'єкту на Робочому столі

d. контекстного меню Робочого столу

e. правильної відповіді немає

Question 109

Чи можна встановити засобами ОС WINDOWS-98 на комп'ютері індивідуальні

конфігурації для кожного користувача

a. так

b. ні

Question 110

До допоміжних програм ОС WINDOWS відносяться:

a. Калькулятор

b. MS Word

c. Блокнот

d. Paint

e. Adobe Photoshop

f. MS Access

g. WordPad

Question 111

За своїм призначенням програма Проводник є:

a. правильної відповіді немає

b. засобом для створення електронних прензентацій

c. диспетчером файлів

d. процесором електронних таблиць

Question 112

Дерево об'єктів у програмі Проводник призначене для:

a. здійснення дій з об'єктами за допомогою їх візуального відображення

b. створення друкованих документів

c. навігації по файловій структурі та доступу до об'єктів

d. створення документів MS Office

e. наочного відображення файлової структури на дисках

Question 113

Для виконання дій з об'єктами в програмі Проводник можна скористатися:

a. контекстним меню

b. кнопкою Пуск на панелі задач

c. головним меню у вікні програми

d. панеллю інструментів у вікні програми

Question 114

Для того, щоб розкрити папку, слід:

a. маю власний варіант відповіді

b. клацнути правою клавішею миші на її піктограмі

c. двічі клацнути лівою клавішею миші на її піктограмі

d. клацнути правою клавішею миші на її піктограмі та вибрати пункт Открыть

Question 115

Для переміщення об'єктів засобами Проводника можна скористатися:

a. кнопкою Пуск на панелі задач

b. головним меню у вікні програми

c. прийомом "Ручне буксування"

d. контекстним меню

e. прийомом "Ручне буксування" при натисненій клавіші Ctrl

f. панеллю інструментів у вікні програми

Question 116

Для копіювання об'єктів засобами програми Провідник слід скористатися

a. текстовим процесором MS Word

b. головним меню у вікні програми

c. будь-якою програмою з пакету MS Office

d. прийомом "Ручне буксування"

e. прийомом "Ручне буксування" при натисненій клавіші Ctrl

f. панеллю інструментів у вікні програми

Question 117

Ярлик можна створювати:

a. у будь-якому файлі

b. в будь-якій папці

c. на Робочому столі

Question 118

Вміст контекстного меню об'єкта

a. настроюється користувачем самостійно

b. правильної відповіді немає

c. є фіксованим для усіх об'єктів

d. формується у залежності від того, який об'єкт відмічений курсором

Question 119

В будь-якій папці можна створити:

a. ярлики

b. вкладені папки

c. файли за допомогою інших програм, які є в комп'ютері

d. будь-які документи MS Office

Question 120

Перемкнути алфавіт на клавіатурі можна:

a. натисканням лівою клавішею миші на індикаторі на панелі задач

b. натисканням комбінації клавіш Shift+Alt зліва

c. тільки засобами конкретної програми, з якою працює користувач

d. цього взагалі робити не можна

e. натисканням комбінації клавіш Shift+Ctrl

Question 121

Перейменувати папку або файл можна:

a. з контекстного меню

b. тільки за допомогою програми, якою цей об'єкт створений

c. з головного меню вікна

Question 122

Встановити панель інструментів у вікні можна:

a. ніяк не можна

b. маю власний варіант відповіді

c. послідовністю команд головного меню вікна Вид\Панели инструментов

d. з контекстного меню головного меню вікна

e. з контекстного меню робочої області

Question 123

В правій панелі робочої області в програмі Проводник міститься:

a. тільки відомості про дату та час створення об'єкту, вибраного в лівій панелі

b. прізвище власника вибраного файлу або папки

c. вміст папки, вибраної в лівій панелі

d. маю власний варіант відповіді

e. нічого не міститься взагалі

Question 124

Як створити ярлик для папки на Робочому столі?

a. іншим способом

b. маю власний варіант відповіді

c. вибрати об'єкт у вікні та скористатися контекстним меню (Отправить\Рабочий стол)

d. таким самим способом, як ярлик для файлу документу або програми

Question 125

Яка різниця між об'єктом та його ярликом?

a. ніякої

b. ярлик є посиланням на об'єкт, яке зберігає повний шлях до нього

c. тільки наявність стрілочки у лівому нижньому куті на піктограмі

Question 126

Для того, щоб дослідити властивості об'єкту , слід:

a. скористуватися контекстним меню, пункт Свойства

b. правильної відповіді немає

c. скористуватися кнопкою Свойства на панелі інструментів

Question 127

Чи є можливість змінювати розмір вікна за допомогою курсора миші

a. Так

b. Ні

Question 128

На панелі задач розташовані:

a. лінійки прокрутки

b. панель швидкого запуску

c. правильної відповіді немає

d. панель інструментів

e. панель активних задач

f. кнопка головного меню ОС WINDOWS

Question 129

Комбінація клавіш Аlt+F4 призначена для:

a. відкриття контекстного меню об'єкту

b. закриття активного вікна та виходу з об'єкту

c. відкриття головного меню ОС WINDOWS

d. правильної відповіді немає

Question 130

При виділенні всіх об'єктів у правій панелі програми Проводник:

a. використовують клавіши "Ctrl+A"

b. маю власний варіант відповіді

c. подають команду Выделить все з підменю Правка

Question 131

При виділенні послідовного списку об'єктів у правій панелі програми Проводник:

a. правильної відповіді немає

b. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Alt"

c. відмічають перший об'єкт групи, а потім утримуючі клавішу "Shift " - останній об'єкт групи

d. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Ctrl "

Question 132

При виділенні довільного списку об'єктів у правій панелі програми Проводник:

a. відмічають перший об'єкт групи, а потім утримуючі клавішу "Shift " - останній об'єкт групи

b. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Ctrl "

c. правильної відповіді немає

d. послідовно відмічають потрібні об'єкти при натиснутій клавіші "Alt"

Question 133

У вікні об'єкту можуть бути присутні (відмітьте хибне):

a. кнопка Применить

b. рядок заголовку

c. вертикальна та горизонтальна смуги прокрутки

d. робоче поле

e. адресний рядок

f. панелі інструментів

g. прапорці

h. кнопка Отмена

i. кнопки управління розміром вікна

j. рядок головного меню

k. повзунки

l. кнопка ОК

m. рядок статусу

Question 134

Чи є доступною Корзина у програмі Проводник без виходу на Робочий стіл

a. так

b. ні

Question 135

До утіліт ОС WINDOWS відносяться:

a. Корзина

b. Калькулятор

c. програма Дефрагментация диска

d. програма Проверка диска

e. Назначенные задания

f. MS Word

Question 136

Для того, щоб добавити чи видалити одну із складових частин Windows, потрібно:

a. з Панели управления вибрати піктограму Установка и удаление программ

b. засобами ОС WINDOWS знайти потрібні файли та знищити їх

Question 137

Програма Блокнот дозволяє:

a. створювати текстові документи без форматування у файлах з розширенням .txt b. створювати текстові документи з форматуванням

c. такої програми не існує

Question 138

Програма WordPad дозволяє:

a. створювати текстові документи без форматування у файлах з розширенням .txt

b. створювати текстові документи з форматуванням

c. такої програми не існує

Question 139

Програма Paint призначена для:

a. правильної відповіді немає

b. створення реляційних баз даних

c. створення будь-яких документів MS Office

d. створення текстових документів

e. створення повнокольорових ілюстрацій і растрової графіки

Question 140

Програма Калькулятор - це:

a. програма для перегляду графічних зображень

b. програма для роботи з електронними таблицями

c. стандартна програма для проведення обчислень з багатьма функціями

Question 141

Програма Телефон призначена для:

a. немає такої програми

b. збереження і автоматичного набору телефонних номерів при наявності модему та підключеного до нього телефону

c. зберігання звуків до документів користувача

d. відтворення музичних компакт-дисків

Question 142

Утіліта Проверка диска (ScanDisk) зійснює:

a. виявлення помилки FAT

b. пошук неприпустимих імен файлів

c. зміну фізичного розташування файлів на диску так, щоб

кластери кожного з них розміщувалися послідовно

d. знищення непотрібних файлів, в тому числі з Корзини

e. пошук дефектних секторів

f. сканування поверхні диску для виявлення дефектних секторів

Question 143

Утіліта Дефрагментация диска дозволяє зійснювати:

a. сканування поверхні диску для виявлення дефектних секторів

b. пошук дефектних секторів

c. зміну фізичного розташування файлів на диску так, щоб

кластери кожного з них розміщувалися послідовно

d. такої програми не існує

e. виявлення помилок FAT

f. пошук неприпустимих імен файлів

g. знищення непотрібних файлів, в тому числі з Корзини

Question 144

Утіліта Назначенные задания (Task Sheduler) дає змогу:

a. налагоджувати клавіатуру, мишу, інші пристрої

b. виявляти помилки FAT

c. встановити параметри автоматичного завантаження програм у час,

зручний для користувача

d. сканувати поверхню диску для виявлення дефектних секторів

Question 145

Яке ім'я пускового файлу програми Total Commander?

a. ANSI

b. TOTALCMD.EXE

c. TOTAL COMMANDER

Question 146

Укажіть правильні відповіді способів завантаження програми Total Commander.

a. знаходячись у командному рядку ОС Windows (режимі емуляції DOS), в рядку запрошення системи наберіть [шлях] та ім'я пускового файлу програми i натисніть ENTER. Як правило, за замовчанням ім'я файлу TOTALCMD.EXE

b. використовуючи ярлик програми на робочому столі

c. знаходячись в операційній системі WINDOWS, виконайте послідовність ПУСК► ВЫПОЛНИТЬ, після появи діалогового вікна ЗАПУСК ПРОГРАММЫ у вікні ОТКРЫТЬ вкажіть [шлях] TOTALCMD.EXE та натисніть клавішу ENTER або кнопку OK

d. знаходячись в операційній системі WINDOWS, виконайте послідовність ПУСК► ПРОГРАММЫ► TOTAL COMMANDER, а далі подати команду в залежності від необхідної версії: для 16-бітної - Total Commander, для 32-х бітної - Total Commander32

Question 147

Панель, на якій знаходиться курсор-рамка, називається ?

a. відомою

b. активною або поточною

c. знайомою

d. неактивною

Question 148

Поміняти місцями панелі в Total Commander, можна використавши співвідношення клавіш:

a. Alt-Fl

b. Ctrl-U

c. Ctrl-F

Question 149

На активній панелі в Total Commander встановити режим перегляду КРАТКИЙ, можна використавши співвідношення клавіш:

a. Ctrl-F

b. Ctrl-U

c. Alt-Fl

Question 150

Де виводиться розмір диска, кількість вільного місця на ньому в Total Commander?

a. в рядку підказки

b. рядку дисків

c. у верхньому інформаційному рядку

Question 151

За допомогою якої функціональної клавіші можна отримати допомогу в Total Commander?

a. F2

b. F4

c. F3

d. F1

e. F5

Question 152

Для вибору групи файлів за маскою (груповим іменем) треба натиснути клавішу:

a. сірий [+]

b. сірий [-]

Question 153

В масці можна використовувати символи

a. "&"

b. "?"

c. "!"

d. "*"

Question 154

Вкажіть правильні приклади масок:

a. *.txt

b. config.sys

c. ??А??

d. W*.*

Question 155

При натиснутій якої клавіші можна відібрати групу елементів не підряд, а вибірково за допомогою маніпулятора типу «миш»:

a. Ctrl

b. Shift

Question 156

При натиснутій якої клавіші можна відібрати групу елементів підряд, за допомогою маніпулятора типу «миш»:

a. Ctrl

b. Shift

Question 157

В якому рядку відображається повна інформація про виділений файл або групу файлів:

a. меню

b. статусу

c. заголовку

Question 158

Яка інформація відображається в збірній інформаційній панелі?

a. ємність поточного диска в байтах (...Bytes on drive)

b. кількість файлів у каталозі на другій панелі і їх загальний розмір у байтах

c. мітка поточного диска

d. кількість вільного місця на поточному диску (...Bytes free on drive)

Question 159

За допомогою якої функціональної клавіші можна переглянути файли в Total Commander?

a. F5

b. F3

c. F4

d. F1

e. F2

Question 160

За допомогою якої функціональної клавіші можна редагувати файли в Total Commander?

a. F4

b. F1

c. F2

d. F3

e. F5

Question 161

За допомогою якої функціональної клавіші можна копіювати файли в Total Commander?

a. F5

b. F3

c. F1

d. F4

e. F2

Question 162

За допомогою якої функціональної клавіші можна переміщувати та перейменовувати файли в Total Commander?

a. F2

b. F6

c. F4

d. F3

e. F5

Question 163

Гаряча клавіша команди Создать каталог:

a. F9

b. F5

c. F7

d. F8

e. F2

Question 164

Гаряча клавіша команди Удалить:

a. F4

b. F8

c. F2

d. F10

e. F9

Question 165

Які Ви знаєте атрибути файлів?

a. прихований

b. архівний

c. системний

d. для читання

e. поточний

f. активний

Question 166

Відмідьте основні плагини:

a. пагіни файлової системи

b. ахіваторні плагіни

c. іформаційні плагіни

d. додаткові мови

e. пагіни внутрішньої програми перегляду

Question 167

Яка команда дозволяє в активній панелі встановити фільтрацію файлів за груповими іменами або шаблоном?

a. Властивості

b. Фільтр

c. Програми

Question 168

Яка команда дозволяє порівнювати два каталоги разом з усіма підкаталогами і копіювати більш нові файли в інший каталог (або будь-який каталог, відмінний від вихідного)?

a. Запустить сеанс MS DOS

b. Синхронизировать каталоги

c. Копировать выбранные файлы в буфер

Question 169

Гарячі клавіші команди Копировать выбранные файлы в буфер:

a. СTR+Х

b. CTR+V

c. CTR+C

Question 170

Гарячі клавіші команди Вырезать выбранные файлы в буфер:

a. СTR+Х

b. CTR+C

c. CTR+V

Question 171

Гарячі клавіші команди Вставить из буфера в текущий каталог?

a. CTR+C

b. CTR+V

c. СTR+Х

Question 172

В який об'єкт попадають видалені каталоги та файли?

a. мої документи

b. мережеве оточення

c. корзину

Question 173

Для кожної вкладки в Total Commander зберігаються такі установки, як:

a. коротке/докладне представлення

b. порядок сортування

c. поточна позиція курсору

Question 174

Налагодження параметрів програми Total Commander проводиться з підменю:

a. файл

b. вкладки

c. конфігурація

Question 175

Мітка диска може містити до:

a. 11 символів

b. 30 символів

c. 6 символів

Question 176

Які символи неприпустимі в мітці диска?

a. ? / | ¦ . , ; : + = < > [ ] ( ) & ^ * " \

b. 123dhktue

Question 177

Команди сортування файлів в панелі подаються з підменю:

a. файл

b. вид

c. конфігурація

d. вкладки

Тест до модуля 2Question 1

В засобах автоматичної перевірки правопису можна вибрати мову, на якій:

a. одноразово буде перевірятися абзац

b. за замовчуванням перевірятимуться усі документи

c. правильної відповіді немає

Question 2

Чи можна в MS WORD встановити режим автоматичного перенесення слів?

a. ні

b. так

Question 3

Створити новий документ можна:

a. за допомогою кнопки СОЗДАТЬ на панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ

b. командою меню ФАЙЛ - СОЗДАТЬ

c. з будь якого вікна, скориставшись контекстним меню

d. правильної відповіді немає

Question 4

Нові документи можна створювати:

a. правильної відповіді немає

b. на основі існуючих документів

c. на основі існуючих шаблонів

Question 5

Відкрити існуючий документ можна:

a. командою меню ФАЙЛ-ОТКРЫТЬ

b. з будь-якого вікна за допомогою миші або клавіатури

c. правильної відповіді немає

d. за допомогою кнопки ОТКРЫТЬ на панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ

Question 6

У вікні MS WORD знаходяться:

a. корінці вкладок

b. смуги прокрутки

c. лінійка

d. рядок заголовка

e. прапорці

f. лічильники

g. рядок меню

h. панелі інструментів

Question 7

Документ на екрані має вигляд як надрукований, якщо включений режим:

a. ОБЫЧНЫЙ

b. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ

c. РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ

d. У будь-якому режимі

e. ГЛАВНИЙ ДОКУМЕНТ

f. СТРУКТУРА

Question 8

Буфер обміну - це:

a. файл певного вигляду, який створюється водночас з відкриттям нового документу

та призначений для зберігання інформації про нього

b. файл певного вигляду, який створюється водночас з відкриттям нового документу

та призначений для зберігання перекладу на іноземній мові

c. файл певного вигляду, який створюється водночас з відкриттям нового документу

та призначений для зберігання його копії протягом усієї роботи з ним

d. частина оперативної пам`яті для тимчасового зберігання фрагментів документу

будь-якого вмісту та подальшого їх застосування

Question 9

Клавіша Caps Lock при наборі тексту призначена для:

a. постійного використання літер верхнього регістру

b. однократного використання літер верхнього регістру

c. переходу на нову сторінку

d. закінчення абзацу

Question 10

Клавіша Shift при наборі тексту призначена для:

a. переходу на нову сторінку

b. однократного використання літер верхнього регістру

c. закінчення абзацу

d. постійного використання літер верхнього регістру

Question 11

Клавіша Enter при наборі тексту призначена для:

a. постійного використання літер верхнього регістру

b. закінчення абзацу

c. переходу на нову сторінку

d. однократного використання літер верхнього регістру

Question 12

Комбінація клавіш Ctrl+Enter використовується для:

a. така комбінація у WORD не застосовується

b. закінчення абзацу

c. створення нової сторінки

d. переходу на новий рядок без утворення абзацу

Question 13

Комбінація клавіш Shift+Enter використовується для:

a. переходу на новий рядок без створення абзацу

b. така комбінація у WORD не застосовується

c. утворення нової сторінки

d. закінчення абзацу

Question 14

Комбінація клавіш Ctrl+C використовується для:

a. вставки об`єкту з буферу обміну

b. вирізання об`єкту у буфер обміну

c. копіювання об`єкту у буфер обміну

Question 15

Комбінація клавіш Ctrl+V використовується для:

a. копіювання об`єкту у буфер обміну

b. вставки об`єкту з буферу обміну

c. вирізання об`єкту у буфер обміну

Question 16

Комбінація клавіш Ctrl+X використовується для:

a. копіювання об`єкту у буфер обміну

b. вирізання об`єкту у буфер обміну

c. вставки об`єкту з буферу обміну

Question 17

При першому збереженні у файлі нового документу команди СОХРАНИТЬ та СОХРАНИТЬ КАК

a. відрізняються

b. не відрізняються

c. таких команд не існує

Question 18

При повторному збереженні документу у файлі команди СОХРАНИТЬ та СОХРАНИТЬ КАК

a. таких команд не існує

b. відрізняються

c. не відрізняються

Question 19

Чи можна закрити вікно документу, не закриваючи MS WORD

a. так

b. ні

Question 20

Завантаження програми MS WORD може відбуватися:

a. з головного меню операційної системи WINDOWS

b. за допомогою ярлика програми на Робочому столі (якщо він є)

c. одним натиском правої кнопки миші по назві файла

Question 21

Файл, який створюється процесором MS WORD, має розширення:

a. .mdb

b. .cwi

c. .xls

d. .txt

e. .lec

f. .dot

g. .doc

Question 22

Рядок стану визначає:

a. кількість сторінок документа

b. кількість знакомісць в рядку від початку до курсору

c. номер розділу документу

d. номер сторінки документа

e. номер рядка поточного місця курсору

f. відстань в міліметрах до поточного місця курсору від лівого краю аркуша

g. відстань в сантиметрах до поточного місця курсору від нижнього краю аркуша

h. номер стовпця знаходження курсору

Question 23

За допомогою інструмента ЛИНЕЙКА задають:

a. розміри абзацного відступу

b. розміри правого поля

c. розміри лівого поля

d. міжрядковий інтервал

Question 24

Як вмикати засоби автоматичної перевірки правопису:

a. з меню СЕРВИС вибирають ЯЗЫК, ВЫБРАТЬ ЯЗЫК, далі вибір у вікні потрібної мови

b. з меню ВСТАВКА вибирають ЯЗЫК, ВЫБРАТЬ ЯЗЫК, далі вибір у вікні потрібної мови

c. з меню ПРАВКА вибирають ЯЗЫК, РАССТАНОВКА ПЕРЕНОСОВ

Question 25

Вихід із середовища MS WORD здійснюється так:

a. натиснути комбінацію клавіш Ctrl+F4

b. вибрати команду ФАЙЛ, ВЫХОД

c. натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Alt+Delete

d. натиснути комбінацію клавіш Alt+F4

e. за допомогою системного меню в рядку заголовку MS WORD вибрати команду ЗАКРЫТЬ

f. вибрати команду ПРАВКА, ЗАКРЫТЬ

g. натиснути позначку системного меню в лівому куті рядка заголовку MS WORD

h. натиснути кнопку в правому верхньому куті вікна програми

Question 26

Як зберегти документ на локальному жорсткому диску або в мережі?

a. командою меню ФАЙЛ - СОХРАНИТЬ для документу, який тільки створюється

b. натисканням кнопки СОХРАНИТЬ на панелі інструментів ФОРМАТИРОВАНИЕ

c. натисканням кнопки СОХРАНИТЬ на панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ для існуючого на цьому диску файлі або в мережі

d. командою меню ФАЙЛ - СОХРАНИТЬ КАК, далі у вікні СОХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТА надати файлу назву, задати місце його збереження і формат

Question 27

Визначте дію клавіші Backspace:

a. перехід у кінець файлу

b. відмова від виконання будь-якої дії

c. перехід у вікні від одного поля до іншого

d. вилучення символу ліворуч від курсору

e. фіксація введення великих літер

Question 28

Визначте дію клавіші Esc:

a. перехід у кінець файлу

b. вилучення символу ліворуч від курсору

c. перехід у вікні від одного поля до іншого

d. відмова від виконання будь-якої дії

e. фіксація введення великих літер

Question 29

Визначте дію клавіші Shift:

a. фіксація введення великих літер

b. одноразове використання верхнього регістра

c. вилучення символу ліворуч від курсору

d. перехід у кінець файлу

e. перехід у вікні від одного поля до іншого

Question 30

Визначте дію клавіші PgUp:

a. переміщення курсору на одне вікно вгору

b. вилучення символу ліворуч від курсору

c. перехід у вікні від одного поля до іншого

d. фіксація введення великих літер

e. одноразове використання верхнього регістра

f. перехід у кінець файлу

g. переміщення курсору на одне вікно вниз

Question 31

Визначте дію клавіші PgDn:

a. фіксація введення великих літер

b. перехід у вікні від одного поля до іншого

c. переміщення курсору на одне вікно вгору

d. одноразове використання верхнього регістра

e. перехід у кінець файлу

f. вилучення символу ліворуч від курсору

g. переміщення курсору на одне вікно вниз

Question 32

Визначте дію комбінації клавіш Ctrl+End:

a. перехід у вікні від одного поля до іншого

b. відмова від виконання будь-якої дії

c. вилучення символу ліворуч від курсору

d. перехід у кінець файлу

e. фіксація введення великих літер

Question 33

Визначте дію комбінації клавіш Ctrl+Home:

a. перехід у вікні від одного поля до іншого

b. фіксація введення великих літер

c. перехід на початок файлу

d. вилучення символу ліворуч від курсору

e. відмова від виконання будь-якої дії

Question 34

Визначте дію наступної комбінації клавіш – Ctrl+Ins:

a. копіювання виділеного фрагменту в буфер обміну

b. переміщення курсору на один абзац вниз

c. переміщення курсору на одне слово праворуч

d. переміщення курсору на одне слово ліворуч

e. перехід по тексту від одного поля до іншого

f. переміщення курсору на один абзац вгору

g. перехід у кінець файлу

h. зміщення курсору на рядок вгору

*********** разрыв содержания (не помещается)

Question 54

Чи можна використовувати буфер обміну для перенесення та копіювання тексту між файлами, з якими працюють програми MS Word, MS Excel, MS Access?

a. так

b. ні

Question 55

Скільки окремих фрагментів тексту можна розмістити в буфер обміну, з яким працюють програми пакету MS Office 2003?

a. 24

b. 1

c. 12

Question 56

Якщо в буфері обміну розміщена максимально можлива кількість об'єктів, то розміщення ще одного призведе до:

a. той об'єкт, який був поміщений останнім, буде заміщено даним

b. очистки буфера

c. буде виведено повідомлення про помилку

d. той об'єкт, який був поміщений першим, буде знищено, а на його місце в буфері поміщено даний фрагмент

Question 57

Яким чином можна визначити, які фрагменти на даний момент знаходяться в буфері обміну?

a. виконати команду ПРАВКА – БУФЕР ОБМЕНА Office

b. виконати операцію вставки відповідну кількість разів

c. ніяким

Question 58

Якщо в буфері обміну знаходиться певний об'єкт (фрагмент тексту), то в результаті виконання команди Ctrl+V він буде розміщений:

a. на початку документа

b. на початку рядка, в якому знаходиться в даний момент курсор

c. починаючи з положення курсору

Question 59

Для вилучення фрагменту тексту його можна вирізати з використанням відповідної команди Ctrl+Х, або, наприклад, використати клавішу Delete. Чи є між даними методами принципові відмінності?

a. ні, адже результатом їх виконання є одна і та ж дія - знищення фрагменту тексту

b. так, якщо його вирізати, то він буде тимчасово збережений в буфері обміну та його можна буде знову використати, а при використанні клавіші Delete фрагмент тексту до буфера не потрапить

Question 60

За допомогою яких елементів виконується форматування тексту?

a. за допомогою команд головного меню ФОРМАТ

b. за допомогою кнопок панелі інструментів ФОРМАТИРОВАНИЕ

c. за допомогою команд головного меню СЕРВИС

Question 61

Яке призначення має кнопка панелі інструментів з літерою "К"?

a. підкреслює текст

b. виділяє текст курсивом

c. виділяє текст напівжирним шрифтом

Question 62

Яке призначення має кнопка панелі інструментів з літерою "Ж"?

a. виділяє текст курсивом

b. підкреслює текст

c. виділяє текст напівжирним шрифтом

Question 63

Яке призначення має кнопка з літерою "Ч" на панелі інструментів?

a. виділяє текст курсивом

b. виділяє текст напівжирним шрифтом

c. підкреслює текст

Question 64

Як можна збільшити або зменшити інтервал між символами тексту?

a. за допомогою команди меню ФОРМАТ - ШРИФТ і вкладки ШРИФТ

b. за допомогою команди меню ФОРМАТ - ШРИФТ і вкладки АНІМАЦІЯ

c. за допомогою команди меню ФОРМАТ - ШРИФТ і вкладки ІНТЕРВАЛ

Question 65

Як можна змінити накреслення тексту?

a. за допомогою команди меню Формат - Шрифт і вкладки ІНТЕРВАЛ

b. за допомогою команди меню Формат - Шрифт і вкладки АНІМАЦІЯ

c. за допомогою команди меню Формат - Шрифт і вкладки ШРИФТ

Question 66

Як можна оточити фрагмент тексту пунктирною рамкою, що рухається або виділити його блимаючими символами?

a. за допомогою команди меню ФОРМАТ - ШРИФТ і вкладки ІНТЕРВАЛ

b. за допомогою команди меню ФОРМАТ - ШРИФТ і вкладки АНІМАЦІЯ

c. за допомогою команди меню ФОРМАТ - ШРИФТ і вкладки ШРИФТ

Question 67

Що таке абзац тексту?

a. частина документу, за яким слідує маркер абзацу ¶, який відноситься до недрукуємих символів

b. кілька рядків

c. одне речення

Question 68

Для чого використовується верхній повзунок на горизонтальній лінійці?

a. встановлення відступів ліворуч

b. встановлення відступів згори

c. встановлення абзацного відступу

Question 69

Як можна встановити відступи та інтервали між рядками?

a. за допомогою команди меню ФОРМАТ-АБЗАЦ і вкладки ОТСТУПЫ И ИНТЕРВАЛЫ

b. за допомогою команди меню ФОРМАТ-АБЗАЦ і вкладки ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ

c. за допомогою команди меню СЕРВИС-ПАРАМЕТРЫ і вкладки ПРАВОПИСАНИЕ Question 70

Question 70

Як можна виконати форматування сторінки?

a. за допомогою команди меню СЕРВИС-ПАРАМЕТРЫ-ВИД

b. за допомогою команди меню ФАЙЛ-ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ

c. за допомогою команди меню ФОРМАТ-СПИСОК

Question 71

При форматуванні абзаців при необхідності застосовується опція "ЗАПРЕТ ВИСЯЧИХ СТРОК". Що означає такий термін?

a. такого терміну не існує

b. це рядок, який виступає по ширині від іншого тексту

c. заборона друку першого рядка абзацу, який розташований окремо внизу сторінки, а наступний текст абзацу перенесений на наступну сторінку

d. заборона друку останнього рядка абзацу, який розташований окремо вгорі наступної сторінки

Question 72

Що означає термін "НЕ РАЗРЫВАТЬ АБЗАЦ"?

a. абзац повинен повністю бути розташованим на одній сторінці

b. в такому абзаці заборонені перенесення слів

c. такий абзац повинен починатися в тому рядку, де закінчився попередній

d. такого терміну не існує

Question 73

Що означає термін "НЕ ОТРЫВАТЬ ОТ СЛЕДУЮЩЕГО" по відношенню до абзацу?

a. два послідовних абзаци повинні обов'язково бути розташованими на одній сторінці

b. наступний абзац повинен починатися в тому ж рядку, де закінчився попередній

c. такого терміну не існує

Question 74

Що означає термін "С НОВОЙ СТРАНИЦЫ" по відношенню до абзацу?

a. цей абзац повинен обов'язково починатись з нової сторінки

b. цей абзац повинен по можливості починатись з нової сторінки

c. такого терміну не існує

Question 75

Що означає термін "В НОВЫЙ ДОКУМЕНТ" по відношенню до абзацу?

a. такого терміну не існує

b. що абзац крім поточного документу слід скопіювати і в новий документ

c. що абзац повинен бути перенесений в новий документ

Question 76

Якими символами позначаються елементи маркірованого списку?

a. цифрами та літерами

b. цифрами

c. спеціальними символами типу “прапорець”, прямокутниками, крапками, тощо

Question 77

Якими символами позначаються елементи нумерованого списку?

a. спеціальними символами типу “прапорець”, прямокутниками, крапками, тощо

b. літерами

c. цифрами

*********** разрыв содержания (не помещается)
Question 133

Які елементи в таблиці можна змінювати?

a. стовпчики

b. комірки

c. рядки

Question 134

Куди за замовчуванням добавляються елементи всередині таблиці?

a. нові рядки добавляються під виділеними

b. нові рядки добавляються над виділеними

c. стовпчики - лыворуч від виділених

d. стовпчики – праворуч від виділених

Question 135

Що означає термін ABOVE?

a. ліворуч

b. над

c. під

d. праворуч

*********** разрыв содержания (не помещается)

Question 295

Що означає термін ABOVE?

a. під

b. над

c. ліворуч

d. праворуч

Question 296

Що означає термін BELOW?

a. ліворуч

b. під

c. над

d. праворуч
Ціна

200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.