Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Комп'ютерні системи 1СПідприємство - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-26568

ВСЕГО 174 ОТВЕТА

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1
Question 1
Конфігурація це:
a. галузева настройка програми
b. первинний документ
c. вмонтований в програму План рахунків
Question 2
Вкажіть режим запуску програми:
a. рахунок обліку
b. Журнал
c. конфігуратор
Question 3
Режим – програми «1С:Предприятие» призначений для:
a. проведення адміністрування
b. відслідковування змін в програмі
c. ведення обліку
Question 4
Робочий каталог конфігурації після встановлення (інсталяції) є:
a. 1SBUKR
b. 1Cv77
c. Провідник
Question 5
Для самостійного вивчення (освоєння) програми призначений:
a. План рахунків
b. Журналы
c. Путеводитель по конфигурации
Question 6
Константи програми призначені для:
a. настроювання програми
b. настроювання ведення обліку
c. настроювання комп’ютера
Question 7
Регламентовані звіти включають:
a. Баланс
b. оборотно-сальдова відомість
c. Аналіз субконто
Question 8
Сформовані звіти в програмі можна зберегти в форматі:
a. Excel
b. Access
c. WORD
Question 9
У Плані рахунків, що вбудований у програму реквізит «К» дає можливість:
a. валютного обліку
b. зведеного обліку
c. ведення кількісного обліку по рахунку
Question 10
Субконто – це:
a. елемент аналітичного обліку
b. елемент Журналу програми
c. елемент Документа програми
Question 11
Кожний вид субконто пов'язаний із:
a. елементом звіту
b. елементом довідника
c. елементом програми
Question 12
Перед початком роботи з робочою базою програми рекомендується:
a. підключитися до Інтернет
b. заповнити Баланс
c. заповнити довідники та константи
Question 13
Довідники це - :
Виберіть одну правильну відповідь a. елементи звітності
b. збірка нормативних документів
c. елементи субконто
Question 14
Функція рахунка у Плані рахунків «В» означає можливість:
a. ведення за балансового обліку
b. ведення констант
c. ведення валютного обліку
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2
Question 1
Вкажіть випадки введення залишків по рахунках в програму:
a. не вводять
b. при переході із паперової форми обліку на автоматизовану
c. при потребі
Question 2
Введення залишків в програму здійснюють використовуючи рахунок:
a. 70 - доходи
b. 00 – допоміжний рахунок
c. 90 - собівартість
Question 3
Вкажіть правильне сформоване проведення при внесені залишків:
a. Дт 00 Кт 70
b. Дт 30 Кт 00
c. Дт 00 Кт 31
Question 4
Ручне проведення формується через:
a. Константи
b. Довідники
c. Журнал операцій
Question 5
Для перевірки введення залишків в програму необхідно:
a. сформувати оборотно-сальдову відомість
b. змінити дату підведення підсумків
c. провести перерахунок валюти
Question 6
Який із довідників призначений для ведення аналітичного обліку по касових операціях:
a. Счета нашей фирмы
b. Сотрудники
c. Фирмы
Question 7
Для ведення курсів валют необхідно використовувати елемент програми:
a. Кратность у вікні довідника списку валют
b. Список періодичних даних
c. История у вікні довідника списку валют
Question 8
Значення Кратность 100 означає:
a. Курс долара до гривні становить 5, 05
b. Курс долара до гривні становить 505, 00
c. Курс долара до гривні становить 0,505
Question 9
Для реєстрації касових операцій необхідно сформувати:
a. Видатковий касовий ордер
b. Звіт касира
c. Касову книгу
Question 10
Поле «Вид операции» визначає:
a. аналітичний рахунок по операції
b. реквізити постачальника
c. суму операції
Question 11
Для формування Касової книги необхідно скористатися:
a. Журналом каса
b. меню файл
c. Журналом зарплата
Question 12
Аналіз касових операцій здійснюється шляхом формування:
a. Журнал-ордер по субконто
b. балансу
c. Касової книги
Question 13
Лист Касової книги в програмі є:
a. Касовою книгою підприємства
b. Звітом касира
c. документом щодо відображення руху коштів
ТЕСТ ДО ТЕМИ 3
Question 1
Для правильного відображення валютних операцій необхідно заповнити:
a. довідник Валюти, курси валют
b. журнал Банк
c. документ Прибутковий касовий ордер
Question 2
Для перерахування коштів призначених для купівлі валюти необхідно сформувати:
a. Заяву на акредитив
b. Видатковий касовий ордер
c. Банківську виписку
Question 3
Для оформлення купівлі валюти необхідно оформити документ:
a. Продаж валют
b. Курс валют
c. Купівля валюти
Question 4
Перерахування валюти контрагенту оформляється документом:
a. Банківською випискою
b. Продаж валют
c. Продаж валют
Question 5
При оформлені операції купівлі валюти документ купівля валюти формує проведення:
a. ні
b. частково
c. так
Question 6
Операція щодо купівлі валюти оподатковується ПДВ:
a. Так за ставкою 0 %
b. Так за ставкою 20 %
c. Ні
Question 7
Операцій з купівлі валюти оформляються документом:
a. Банковская выписка
b. Платёжное поручение
c. Покупка валюты
Question 8
Перерахування коштів для купівлі валюти оформляється за допомогою рахунка:
a. 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»
b. 341 «Валютні кошти»
c. 321 «Казначейські рахунки»
Question 9
Витрати по курсовій різниці відображаються в залежності від:
a. значення констант
b. значення довідників
c. банківської установи
Question 10
Оплата митних послуг відображається за допомогою рахунка:
a. 3771 «Розрахунки з іншими дебіторами»
b. 321 «Казначейські рахунки»
c. 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»
Question 11
Поле Д/Р із значенням 0 означає:
a. операція не враховує Валові витрати
b. операція не враховує Валові доходи
c. операція не враховує Валові доходи, Валові витрати
Question 12
Суми митних платежів до валових витрат будуть віднесені документом:
a. Платёжное поручение
b. "Приходная накладная"
c. Банковская выписка
Question 13
Відємна курсова різниця відображається на рахунку:
a. 321 «Казначейські рахунки»
b. 945 «Втрати від операційної курсової різниці»
c. 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»
Question 14
Позитивна курсова різниця відображається на рахунку:
a. 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»
b. 744 «Доходи від курсової різниці»
c. 945 «Втрати від операційної курсової різниці»
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4
Question 1
Методичні принципи ведення обліку основних засобів регламентується П(С)БО:
a. 3
b. 7
c. 21
Question 2
Правила ведення податкового обліку основних фондів регламентується:
a. П(С)БО 7
b. Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств"
c. Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність вУкраїні"
Question 3
Документу паперової форми 03-1 "Акт приймання передачі основних засобів" відповідає електронна форма:
a. “Модернізація необоротних активів”
b. “Ліквідація необоротних активів”
c. “Введення експлуатацію”
Question 4
Документу паперової форми 03-6 “Інвентарна картка обліку основних засобів" відповідає електронна форма:
a. “Модернізація необоротних активів”
b. Електронний документ "Основні засоби" довідника “Необоротні активи”
c. “Ліквідація необоротних активів”
Question 5
Первинна вартість основних засобів формується на рахунку:
a. 10 «Основні засоби»
b. 15 «Капітальні інвестиції»
c. 13 «Знос необоротних активів»
Question 6
Рахунку 15 «Капітальні інвестиції» в програмі відповідає довідник:
a. Капітальні інвестиції
b. основні засоби
c. Номенклуатура
Question 7
Для організації обліку використовується субконто виду:
a. Номенклатура
b. "Необоротні активи"
c. Капітальні інвестиції
Question 8
Додаткові витрати на придбання основних засобів оформляється документом:
a. Ликвидация оборотних активов
b. "Расходы на приобретение"
c. Ввод в эксплуатацию
Question 9
При прибуткуванні необоротних активів у полі Количество може стояти значення тільки:
a. проставляється автоматично
b. 1
c. нічого не ставиться
Question 10
Вибір рахунка для віднесення витрат по амортизації в програмі здійснюється за допомогою:
a. Довідника необоротні активи
b. Довідника вид затрат
c. Довідника амортизація
Question 11
У довіднику необоротні активи в полі термін експлуатації одиниця виміру:
a. місяця
b. квартали
c. роки
Question 12
Операції вибуття необоротних активів в програмі оформляється документом
a. "Модернизация необоротных активов"
b. "Ликвидация необоротных активов"
c. "Акт списання основних засобів"
Question 13
Операції надходження необоротних активів як внесок до статутного капіталу в програмі оформляється документом
a. «Ликвидация необоротных активов»
b. «Модернизация необоротных активов»
c. «Приходная накладная»
Question 14
Облік вибуття необоротних активів оформляється
a. «Ликвидация необоротных активов»
b. «Модернизация необоротных активов»
c. «Приходная накладная»
ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
Для накопичення інформації про рух запасів призначено клас рахунків:
a. 2
b. 4
c. 3
Question 2
Аналітичний облік запасів ведеться в розрізі:
a. за балансових рахунків
b. місць зберігання, партій
c. синтетичних рахунків
Question 3
Прибуткова накладна при оприбуткуванні запасів від постачальника формується на підставі:
a. Счета входящего
b. Податкових накладних
c. Банківської виписки
Question 4
Довідник номенклатура призначений для:
a. накопичення інформації про постачальників
b. накопичення інформації про одиницю запасів
c. нарахування амортизації
Question 5
Транспортні витрати пов’язані з доставкою товарів в конфігурації оформляються документом:
a. Прибуткова накладна
b. додаткові витрати на придбання ТМЦ
c. Видаткова накладна
Question 6
Елемент «дерево» відображає:
a. незалежність документів в програмі
b. аналіз витрат виробництва
c. підпорядкованість документів введених на підставі
Question 7
Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів в програмі відображається документом:
a. Введення в експлуатацію
b. Списання на виробництво
c. Калькуляція
Question 8
Повернення запасів постачальнику відображається документом "Возврат поставщику" на підставі:
a. прибуткової накладної
b. договору
c. видаткового касового ордера
Question 9
Документ Переміщення в конфігурації призначено для:
a. як суму незавершеного виробництва
b. нарахування торгової націнки
c. списання запасів у виробництво
Question 10
При роздрібній торгівлі місцем перміщення має бути:
a. матеріально-відпоідальна особа
b. магазин роздрібний
c. оптовий склад
Question 11
Для відображення вхідного ПДВ в програмі передбачено документ:
a. Запис в книгу придбання
b. Переміщення
c. Прибуткова накладна
Question 12
Переоцінка ТМЦ в програмі передбачена формуванням документа:
a. Переоцінка ТМЦ
b. Розподіл ТМЦ
c. Списання ТМЦ
Question 13
Відвантаження запасів покупцям оформляється документом:
a. Договор
b. Расходная накладная
c. Бартер
Question 14
Накопичення інформації про податкові накладні відображається в:
a. Журналі
b. Реєстрі
c. Книзі податкових накладних
ТЕСТИ ДО ТЕМИ 6
Question 1
Облік витрат регламентується П(С)БО:
a. 18
b. 16
c. 21
Question 2
При обліку витрат використовуються рахунки класу:
a. 7
b. 3
c. 8 і 9
Question 3
Рахунок 91 «Загально виробничі витрати» закривається на рахунки:
a. 28 і 23
b. 73 і 23
c. 90 і 23
Question 4
Способи обліку витрат встановлюються елементами програми:
a. звітністю
b. константами
c. довідниками
Question 5
Накопичені витрати на рахунках класу 8 закриваються документом:
a. Калькуляція
b. Фінансові результати
c. Оборотно-сальдова відомість
Question 6
Документ фінансові результати має один із таких режимів:
a. Окончательная калькуляция
b. Закрытие общепроизводственных затрат (счет 91)
c. Предварительная калькуляция
Question 7
Виробнича собівартість визначається в документі:
a. Приходная накладная
b. Калькуляция
c. Финансовые результаты
Question 8
Документ Калькуляция має один із таких режимів:
a. Предварительная
b. Закрытие общепроизводственных затрат (счет 91)
c. определение финансового результата
Question 9
Дані про надані послуги формуються у довіднику:
a. Номенклатура
b. Необоротні активи
c. Контрагенти
Question 10
Базою розподілу загальновиробничих витрат є:
a. відпрацьовано людино-годин основними працівниками
b. собівартість одиниці продукції
c. первісна вартість основних засобів
Question 11
Облік витрат на оренду в конфігурації відображається документом:
a. Акт приймання основних засобів
b. Акт списання необоротних активів
c. Акт виконаних робіт
Question 12
Для обліку витрат за елементами застосовують субконто:
a. «ТМЦ»
b. «Места хранения»
c. «Види витрат»
Question 13
Загально виробничі витрати поділяються на:
a. операційні та не операційні
b. соціальні та економічні
c. постійні і перемінні
ТЕСТ ДО ТЕМИ 7
Question 1
Який із варіантів відповідей відповідає формі оплати праці:
a. акордно-преміальна
b. погодинна
c. преміальна
Question 2
Для нарахування зарплати використовують довідники:
a. Контрагенти
b. Співробітники
c. Рахунки нашої фірми
Question 3
Поле «Счет затрат» не заповнюється у випадку:
a. коли значення константи використовувати для обліку витрат рахунки класу 9
b. коли значення константи використовувати для обліку витрат рахунки класу 8 і 9
c. коли значення константи використовувати для обліку витрат рахунки класу 8
Question 4
При заповнені довідника Співробітника на закладці Дані про з/п виставлене значення пенсіонер означає, що:
a. з даного співробітника не утримуються збір до Пенсійного фонду
b. з даного співробітника не утримуються збір до фонду безробіття
c. з даного співробітника не утримуються збір до фонду соціального захисту
Question 5
Довідник співробітники є:
a. трьохрівневим
b. однорівневим
c. двох рівнем
Question 6
Нарахування заробітної плати проводиться за допомогою документа:
a. Видаткового касового ордера
b. Видача зарплати
c. Нарахування зарплати
Question 7
Функціональне призначення кнопки «провести»:
a. заповнення табличної частини
b. генерація проводок без закриття документа
c. розрахунок індексації заробітної плати
Question 8
Функціональне призначення кнопки «печать»:
a. розрахунок індексації заробітної плати
b. генерація проводок без закриття документа
c. друкування платіжної відомості
Question 9
Для формування проведень по інших утриманнях із заробітної плати необхідно сформувати:
a. документ нарахування зарплати
b. шаблон типового проведення
c. документ виплата зарплати
Question 10
Виплата заробітної плати оформляється документом:
a. виплата зарплати
b. нарахування зарплати
c. нарахування утримань
Question 11
Для формування проведень документом виплата зарплати необхідно встановити :
a. видалити константу Проводки по кассе только кассовыми ордерами
b. константу Проводки по кассе только кассовыми ордерами значення ДА
c. константу Проводки по кассе только кассовыми ордерами значення Нет
Question 12
При виплаті зарплати за період частинами необхідно:
a. формувати кілька документів виплата зарплати
b. сформувати документ касовий ордер
c. формувати кілька довідників співробітників
Question 13
Кредитовий оборот по рахунку 661 показує суму:
a. виплаченої зарплати
b. нарахованої зарплати
c. утримань із зарплати
Question 14
Аналітичний розріз інформації по рахунку 661 можна отримати, сформувавши:
a. Оборотно-сальдову відомість
b. Баланс
c. Звіт Аналіз рахунка по субконто
ТЕСТ ДО ТЕМИ 8
Question 1
Рекомендується автоматизоване робоче місце з обліку випуску і реалізації готової продукції організовувати:
a. за однорівневим принципом
b. за трьохрівнем принципом
c. за дворівневим принципом
Question 2
Виробнича собівартість продукції формується на рахунку:
a. 26
b. 23
c. 361
Question 3
Формування виробничої собівартості готової продукції в конфігурації відображається документом:
a. Послуга
b. Калькуляція
c. Незавершене виробництво
Question 4
Режим Предварительная в документі калькуляція призначений для формування:
a. незавершеного виробництва
b. фактичної собівартості
c. нормативної собівартості
Question 5
Для формування інформації про готову продукцію призначений довідник:
a. необоротні активи
b. витрати підприємства
c. номенклатура
Question 6
В якому прикладі правильно вказано рівень рентабельності 20 % готової продукції в долях одиницях:
a. 20
b. 0,2
c. 0,002
Question 7
В табличній частині документа Калькуляція відображаються:
a. витрати на виробництво і витрати матеріалів
b. витрати на виробництво і рівень рентабельності продукції
c. витрати на виробництво і податки
Question 8
Кнопка Установить ціну в документі Калькуляція призначена для:
a. розрахунку продажної вартості виробу
b. розрахунку витрат на виробництво виробу
c. розрахунку податків
Question 9
Після формування попередньої калькуляції необхідно сформувати документ:
a. Фінансові результати в режимі визначення фінансових результатів
b. Фінансові результати в режимі закриті 8 класу рахунків
c. Фінансові результати в режимі закриття 9 класу рахунків
Question 10
Закрита калькуляція має на меті визначення:
a. фактичної собівартості
b. планової собівартості
c. незавершеного виробництва
Question 11
Собівартість реалізованої готової продукції обліковується на рахунку:
a. 701
b. 901
c. 791
Question 12
Для аналізу інформації про рух готової продукції використовується стандартний звіт:
a. "Оборотно-сальдова відомість по рахунку 23"
b. "Оборотно-сальдова відомість по рахунку 26"
c. "Оборотно-сальдова відомість по рахунку 901"
Question 13
При тривалому технологічному циклі виробництва документ Калькуляція формується в режимі:
a. звітна
b. тільки списати
c. попередня
Question 14
Документ калькуляція в режимі тільки списати формує друковану форму у вигляді:
a. калькуляційної картки
b. аналізу незавершеного виробництва
c. накладної на передачу матеріалів у виробництво
ТЕСТ ДО ТЕМИ 9
Question 1
Автоматизоване робоче місце бухгалтера І зведеного обліку створюється для:
a. управлінського персоналу
b. зовнішнім користувачам
c. користувачів бухгалтерії
Question 2
Фінансові результати формуються відповідно до:
a. П(С)БО 3
b. П(С)БО 25
c. П(С)БО 30
Question 3
Облік фінансових результатів обліковується на рахунку:
a. 791
b. 801
c. 901
Question 4
Облік прибутків ведеться на рахунку:
a. 40
b. 28
c. 44
Question 5
Для визначення фінансових результатів у конфігурації передбачено документ:
a. калькуляція
b. Фінансові результати
c. виробництво
Question 6
Облік витрат на рахунках класу 8 ведеться за:
a. видами
b. статтями
c. найменуванням
Question 7
Загальновиробничі витрати в кінці звітного періода закриваються на рахунки:
a. 801 і 25
b. 791 і 30
c. 23 і 901
Question 8
Реалізація (відвантаження) товарів оформляється документом:
a. Фінансові результати
b. Расходна накладна
c. Собівартість продукції
Question 9
Документ визначення торгової націнки формується:
a. щомісяця
b. щоквартально
c. щодня
Question 10
Облік податку на прибуток ведеться на рахунку:
a. 90
b. 85
c. 98
Question 11
Перед списанням собівартості реалізованої продукції необхідно:
a. визначити виробничу собівартість
b. закрити рахунки класу 8
c. закрити рахунки класу 7
Question 12
Аналіз правильності формування фінансових результатів можна провірити сформувавши:
a. графік
b. оборотно-сальдову відомість
c. баланс
Question 13
Перевірити правильність ведення обліку за звітний період можна сформувавши:
a. Журнал проведень
b. Технологічний аналіз бухгалтерського обліку
c. Журнал операцій
Question 14
Формування фінансової звітності проводиться через компонент:
a. регламентованої звітності
b. оборотно-сальдової звітності
c. шахівки
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question 1
До якого виду інформаційних систем відноситься програма “1С: Підприємство”:
a. напівавтоматизовані
b. автоматизовані
c. напівмеханічні
d. автоматичні
e. механізовані
Question 2
До якого виду інформаційних систем відноситься програма “1С: Підприємство”:
a. комплексного управління
b. організаційного управління
c. оперативного управління
d. управління технологічними процесами
e. автоматизованого проектування
Question 3
До якого виду інформаційних систем відноситься програма “1С: Підприємство”:
a. документально - фактографічні
b. фактографічні
c. документальні
d. фокторингові
e. бездокументальні
Question 4
В чому полягає універсальність системи “1С:Підприємство”
a. у її використанні на підприємствах незалежно від обсягів діяльності та чисельності працівників
b. в усіх перелічених ознаках
c. в поєднані всіх функцій обліку
d. у її використанні на підприємствах незалежно від форм власності, організаційно правової форми
e. у її використанні на підприємствах незалежно від виду діяльності
Question 5
В чому полягає інтегрованість системи “1С:Підприємство” це
a. система яка працює на платформі різних операційних систем та систем управління базами даних
b. засіб повної автоматизації обліку, від введення первинного документа до формування звітності
c. засіб автоматизації матриць
d. засіб автоматизації управлінських процесів
e. система, яка легко інтегрується з іншими фінансово-економічними системами
Question 6
Типова конфігурація системи “1С:Підприємство” це
a. Конфігурація яка задовольняє більшість користувачів і відповідно, для них, не вимагає перенастроювання
b. Конфігурація яка базою для документування
c. Конфігурація яка обов’язково підлягає адаптації до умов конкретного підприємства
d. Конфігурація яка замовляється конкретним підприємством у розробника системи
e. Конфігурація яка є складовою інформаційної системи
Question 7
Вид субконто це:
a. Сукупність бухгалтерських проводок господарської операції
b. Сукупність однотипних об’єктів аналітичного обліку
c. Рахунок другого рівня
d. Окремий рахунок
e. Найменування підрядника чи субпідрядника
Question 8
Особливістю документів в системі “1С:Підприємство” є
a. Наявність екранної і друкованої форм
b. Можливість миттєвого отримання копії любого документа
c. Формування регістрів
d. Можливість формувати бухгалтерську операцію
e. Формування журналу обліку
Question 9
Ведення аналітичного обліку в системі “1С:Підприємство” по конкретному рахунку визначається:
a. Прив’язкою виду субконто до рахунку у Плані рахунків
b. На вимогу керівника підприємства
c. Планом аудиту
d. Планом програми автоматизації
e. Планом рахунків бухгалтерського обліку затвердженого Міністерством фінансів України
Question 10
Програма "1С:Бухгалтерія" призначена для:
a. ведення оперативного обліку
b. все перераховане
c. складання первинних документів
d. складання звітності
e. ведення фінансового обліку
Question 11
Технологічна платформа програми "1С:Бухгалтерія" складається із:
a. все вище перераховане
b. бухгалтерський облік, оперативний облік і розрахунок
c. оперативний облік, розрахунок, прикладні рішення
d. бухгалтерський облік, податковий облік
e. фінансової звітності
Question 12
Конфігурація це -
a. режим настроювання програми
b. програма для програмування
c. режим відстеження змін внесених в програму
d. ні одна із вказаних відповідей неправильна
e. програма, що враховує особливості обліку на підприємстві
Question 13
Встановлення програми проводиться за такими етапами
a. встановлюється тільки конфігурація
b. Встановлюється система "1С:Підприємство", встановлюється конфігурація
c. Встановлюється конфігурація, встановлюється система "1С:Підприємство"
d. Встановлюється конфігуратор, встановлюється робоча база
e. встановлюється тільки програма
Question 14
Програма "1С:Підприємство" може працювати в таких режимах:
a. тільки 1С:Предприятие
b. 1С:Предприятие, Конфигуратор, Отладчик, Монитор
c. тільки Конфигуратор
d. тільки Отладчик
e. тільки Монитор
Question 15
Для констант задаються параметри:
a. значення
b. код, найменування і значення
c. код, значення
d. найменування, значення
e. код
Question 16
Звіти в програмі поділяються на:
a. Стандартні, спеціалізовані, регламентовані
b. Загальні, комплексні
c. Функціональні, галузеві
d. Бухгалтерські, податкові, аналітичні
e. Уніфіковані, однотипні
Question 17
Робоча база даних призначена для:
a. архівації даних
b. одночасного ведення обліку на кількох підприємствах
c. передавання інформації в іншу базу
d. анулювання даних
e. комплектації програми
Question 18
Контрагенти це -
a. особи з якими підприємство здійснює господарські взаємозв’язки
b. архіватор
c. компонент програми
d. дебітори
e. кредитори
Question 19
Введення залишків по рахунках в програму вводиться за допомогою рахунка:
a. 10 "Основні засоби"
b. 66 "Розрахунки по оплаті праці"
c. 00 "допоміжний рахунок"
d. 40 "Статутний капітал"
e. 30 "Каса"
Question 20
Відображення бухгалтерських операцій по формуванню статутного капіталу проводиться за допомогою:
a. Видаткового касового ордера
b. Ручного ведення операцій
c. Прибуткового касового ордера
d. Банківської виписки
e. Прибуткової накладної
Question 21
У каталозі 1SBUKR знаходиться:
a. початкова база даних
b. робоча база даних
c. заархівована база даних
d. скопійована база
e. демонстраційна база даних
Question 22
Для ведення аналітичного обліку в програмі призначено довідник
a. Фирмы
b. Журнали
c. Документи
d. Счета нашей фирмы
e. Номенклуатура
Question 23
Від чого залежить введення аналітики в програмі для рахунка каса
a. від кількості облікованих ордерів
b. від кількості коштів на рахунку
c. від кількості облікуємих валют на підприємстві
d. від галузевої належності програми
e. від необхідності програмного забезпечення
Question 24
Для оформлення видачі готівки з каси в програмі передбачено документ
a. Видатковий касовий ордер
b. переміщення
c. внутрішня накладна
d. Прибутковий касовий ордер
e. Видаткова накладна
Question 25
Курси валют в програмі фіксуються в довіднику
a. Необоротні активи
b. Счета нашей фирмы
c. Каси
d. Номенклуатура
e. Валюти
Question 26
Кнопка Печать в електронній формі касових ордерів призначено для
a. перегляду суми
b. перегляду журналу каса
c. коректування бухгалтерських проведень
d. перегляду реквізитів фірми
e. перегляду друкованої форми документа
Question 27
Касова книга в програмі формується через
a. Повний журнал
b. Журнал Каса
c. Журнал Счета входящие
d. Журнал операцій
e. Журнал Банк
Question 28
Аналіз сальдо і оборотів по рахунку Каса можна
a. при завершені роботи з програмою
b. переглянувши зведені проведення
c. сформувавши Оборотно-сальдову відомість по рахунку
d. при завершені формування документа
e. роздрукувавши книгу відомостей
Question 29
Чи можна сформовану друковану форму стандартного звіту зберегти у вигляді файлу на диску?
a. Не можна за жодних обставин
b. Можна тільки в тому випадку, якщо показники звіту були відредаговані
c. Можна тільки в тому випадку, якщо показники звіту не були відредаговані
d. При необхідності завжди
e. Можна в будь-якому випадку
Question 30
Чи може бути змінений час раніше введеної операції?
a. Може, якщо під час введення операції час було встановлено автоматично
b. Не може за жодних обставин
c. Може, якщо новий час не змінить колишнього порядку проходження операцій
d. Тільки після позначання на видалення документа
e. Може без явних обмежень
Question 31
Для побудови журналу-ордера №1 і відповідної відомості використовується
a. стандартний звіт "Журнал-ордер по субконто"
b. діаграма
c. оборотно-сальдова відомість порахунку
d. регламентований звіт "Баланс"
e. Оборотно-сальдова відомість
Question 32
Первинному документу 03-1 "Акт приймання передачі основних засобів" в програмі відповідає документ:
a. “Введення експлуатацію"
b. “Ліквідація необоротних активів”
c. "Нарахування зносу"
d. Нарахування амортизації
e. “Модернізація необоротних активів”
Question 33
Документ "Ввод в эксплуатацию" можна ввести через меню
a. Документы/Необоротные активы и МБП
b. Журналь –Банк
c. Журнал операцій
d. Журнали/Каса
e. Журнали- Рахунки
Question 34
Оприбуткування запасів в програмі оформлюють за допомогою:
a. Податкової накладної
b. документа "Приходая накладная"
c. Журналу операцій
d. не відображається
e. довідника Номенклатор
Question 35
Облік МШП проводиться на підставі довідників
a. тільки "ТМЦ"
b. "ТМЦ" і "Партий"
c. "Мест хранения", "ТМЦ"
d. "Мест хранения", "ТМЦ" і "Партий"
e. "Мест хранения"
Question 36
Документ "Перемещение" призначено для нарахування:
a. додаткового капіталу
b. надбавки
c. націнки
d. Уцінки
e. дорахування
Question 37
Програма дозволяє використовувати метод списання запасів:
a. за середньозваженою собівартістю
b. за методом ФІФО
c. за всіма перерахованими
d. за ідентифікованою собівартістю
e. за ціною реалізації
Question 38
У завдання автоматизації обліку витрат на виробництво входить
a. обмін інформацією з обліку доходу
b. автоматизація доходів
c. представлення єдиної бази витрат
d. формування додаткової інформації
e. формування управлінських рішень
Question 39
Структура АРМБ по обліку витрат представляє собою сукупність АРМ:
a. І категорії призначено для формування і підготовки первинної інформації, II категорії контролюється інформація, III категорії призначено для аналізу роботи
b. І категорії призначено для формування і підготовки первинної інформації, II категорії призначено для аналізу роботи
c. призначених для аналізу роботи
d. І категорії контролю інформації, III категорії призначено для аналізу роботи
e. І категорії призначено для формування і підготовки первинної інформації, II категорії контролюється інформація
Question 40
На АРМБ по обліку витрат на виробництво II категорії виконуються наступні роботи:
a. розподіл витрат по об'єктах обліку в цілому по підприємству
b. Введення та контроль первинних даних
c. формування нормативної інформації
d. формування довідкової інформації
e. Формування нормативно-довідкової інформації
Question 41
На АРМБ по обліку витрат на виробництво III категорії зважуються наступні задачі:
a. складання звітності на рівні підприємства
b. формування нормативної інформації
c. формування довідкової інформації
d. Введення та контроль первинних даних
e. Формування нормативно-довідкової інформації
Question 42
Списання прямих витрат на виробництво (матеріалів, комплектуючих тощо):
a. не відображається в системі
b. здійснюється списанням прямим методом
c. відображається умовні витрати
d. здійснюється за списанням за нормами та списання без норм
e. відображаються умовно-постійні витрати
Question 43
Списання витрат на виробництво в програмі "1С:Бухгалтерія" можна здійснювати за допомогою рахунків:
a. не проводиться
b. 8 і 9 класів
c. тільки 8 класу
d. тільки 9
Question 44
Накопичення інформації про витрати проводиться на рахунку:
a. 90 "Собівартість продукції"
b. 36 "Розрахунки з покупцями"
c. всі перераховані рахунки
d. 23 "Виробництво"
e. 63 "Розрахунки з постачальниками"
Question 45
Облік готової продукції в програмі проводиться на рахунку:
a. 40 "Статутний капітал"
b. 30 "Каса"
c. 26 "Готова продукція"
d. 23 "Виробництво"
e. 90 "Собівартість продукції"
Question 46
До прямих виробничих витрат відноситься:
a. Амортизація виробничих основних засобів
b. Витрати на збут
c. Витрати від курсових різниць
d. Загальновиробничі витрати
e. Витрати на оплату адміністрації
Question 47
Для калькулювання продукція в програмі призначено документи:
a. Нарахування амортизації
b. Незавершене виробництво
c. Попередня калькуляція і Кінцева калькуляція
d. Калькуляція
e. Акт приймання продукції
Question 48
Субконто для нарахування заробітної плати використовується в такому розрізі:
a. Види витрат
b. "Працівники" і "Місяць нарахування"
c. "Місяць нарахування"
d. Місця зберігання
e. "Працівники"
Question 49
Етапи визначення фінансових результатів включають:
a. списання незавершеного виробництва, закриття рахунків класу 8, розподілення загальновиробничих витрат, визначення фінансових результатів
b. закриття калькуляції, закриття рахунків класу 8, розподілення загальновиробничих витрат, визначення фінансових результатів
c. Закриття рахунків класу 8, розподілення загальновиробничих витрат
d. розподілення загальновиробничих витрат, визначення фінансових результатів
e. закриття рахунків класу 8, розподілення загальновиробничих витрат, визначення фінансових результатів
Question 50
Нарахування податку на прибуток в програмі відображаються проведенням:
a. в оборотно-сальдовій відомості
b. за допомогою документів
c. в ручному режимі
d. в журналі
e. у звіті
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.