Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Дефектологія – підсумковий тест (МАУП)


Контрольна робота
K-23155

Дефектологія – підсумковий тест (МАУП)
Question 2
Ідеаторний рівень нервово-психічного реагування у дітей починається:
a. Від 11 років
b. Від 5 до 11 років
c. До 3 -х років
d. З 7-ми років
e. Від 4 до 7 переважно
Question 2
Чи бувають маячення у хворих на епілепсію?
a. Бувають лише маячення величі
b. У хворих з епілептичними психозами бувають маячення
c. Маячення у хворих на епілепсію спостерігаються тільки в стані афекту
d. Маячення спостерігаються у всіх хворих на епілепсію
e. Маячення не спостерігаються
Question 3
Які Ви знаєте методи дослідження уваги?
a. Таблиці Равена
b. Піктограми
c. Класифікація, утворення анало
d. Пошук чисел за таблицями Шульте, коректурна проба
e. Асоціативний експеримент
Question 4
Найбільш характерна причина реактивного бродяжництва у дітей:
a. Порушення потягів
b. Бажання пізнати оточення
c. Особистісні реакції протесту
d. Прояви аутизму
e. Прагнення до самостійності
Question 5
Методи дослідження пам’яті:
a. Таблиці Равена
b. Асоціативний експеримент
c. Утворення аналогій
d. Проби на зорову та слухову пам'ять
e. Піктограми
Question 6
Олігофренія поділяється на:
a. Дебільність і імбецильність
b. Ідіотію і дебільність
c. Ідіотію, імбецильність, дебільність
d. Імбецильність і дебільність
Question 7
Характерною ознакою мутизму при реакціях протесту у дітей є:
a. Мутизм не проходить після психотерапії
b. Виникає у хворих з розумовою відсталістю
c. Виникає при затьмареній свідомості
d. Виникнення після образи, яка сприймається як надцінна ідея
e. При цьому мають місце "голоси", які забороняють говорити
Question 8
Які методи використовуються для виявлення розладів мислення ?
a. Утворення аналогій, виключення, таблиці Равена
b. Коректурна проба, тест Розенцвейга
c. Тест Еткінда, асоціативний експеримент
d. Методика Дембо-Рубінштейна
e. Таблиці Шульте, метод Роршаха
Question 9
Які найчастіше зустрічаються дефекти мовлення у дітей?
a. Труднощі у вимові голосних звуків
b. Забування намірів
c. Прискорення темпу мови
d. Уповільнення темпу вимови
e. Заїкання, невимова деяких приголосних
Question 10
До ознак депресивної рухової загальмованості відноситься все, крім:
a. Бідність міміки
b. Манірність
c. Загальмованість рухів
d. Явища депресивного ступору
e. Відчуття слабості у м'язах
Question 11
Вперте намагання дітей кусати нігті, ссати палець, виривати волосся відноситься найчастіше до:
a. Імпульсивних дій
b. Гіперкінезів
c. Патологічний нав'язливих дій
d. Тіків
e. Ритуалів
Question 12
Рухова розгальмованість, непосидючість, загальна збудливість, нестійкість уваги у дітей характерні для:
a. Тіків
b. Гіперкінезів
c. Імпульсивних дій
d. Ритуалів
e. Патологічних звичних дій
Question 13
Дослідження самооцінки можна провести за допомогою:
a. Методики Дембо-Рубінштейна
b. Тесту Равена
c. Тесту Роршаха
d. Тесту Векслера
e. Тесту Шульте
Question 14
Паралогічне мислення характеризується:
a. Зупинкою думок
b. Частим поєднанням з гіпермнезіями
c. Скаргами на втрату здатності швидко переключатися з однієї теми бесіди на іншу
d. Втратою логічного зв'язку, підміною одних понять іншими
Question 15
Рухова розгальмованість, непосидючість, загальна збудливість, нестійкість уваги у дітей характерні для:
a. Психопатоподібного синдрому
b. Неврозоподібного синдрому
c. Гіперкінетичного синдрому
d. Гебефренічного синдрому
e. Кататонічного синдрому
Question 16
Метод дослідження емоційно-мотиваційної сфери?
a. Тест Равена
b. Тест Бентона
c. Тест Люшера
d. Тест Шульте
e. Тест Векслера
Question 17
Психомоторний рівень нервово-психічного реагування властивий дітям у віці:
a. Від 7 до 12 років
b. До 3 -х років
c. Від 5 до 11 років
d. Від 4 до 7 переважно
Question 18
Імпульсивні дії проявляються наступним:
a. Дії під контролем свідомості
b. Відчуття "зробленості "
c. Поступовий початок
d. Немотивована дія при глибокому порушенні психічної діяльності
Question 19
В основі "шкільної фобії" лежить найчастіше
a. Порушення темпу мислення
b. Церебрастенічні явища
c. Переживання своєї навчальної та соціальної неспроможності
d. Ідеї відношення
e. Страх закритих приміщень
Question 20
Якими тестами можна перевірити особливості інтелекту?
a. Тест Люшера
b. Тест Дембо-Рубінштейна
c. Тест Шульте
d. Тест Векслера
e. Тест Роршаха
Question 21
Соматовегетативний рівень нервово-психічного реагування властивий дітям:
a. Від 5 до 11 років
b. До 3 -х років
c. Від 4 до 7 переважно
d. Від 7 до 12 років
Question 22
Найбільш частими масками маніакальних станів у підлітків є:
a. Поліпшення успіхів у навчанні
b. Поведінкові (психопатоподібні) порушення
c. Схуднення
d. Збільшення маси тіла
e. Збільшення витривалості до фізичних навантажень
Question 23
Який метод виявляє особистісні порушення?
a. Тест Шульте
b. Тест Розенцівейга
c. Тест Люшера
d. Тест ММРІ
e. Тест Равена
Question 24
Наркоманійна залежність призводить до
a. Емоційної індиферентності
b. Маячень переслідування
c. Змін ієрархії мотивів особистості
d. Підвищення працездатності
e. Порушень мислення
Question 25
Афективний рівень нервово-психічного реагування властивий дітям:
a. Від 4 до 7 переважно
b. Від 3 до 11 років
c. До 3 -х років
d. Від 7 до 10 років
Question 26
Найбільш частими масками депресивних станів у підлітків є:
a. Порушення навчання, поведінки і суїцидальні прояви
b. Збільшення витривалості до фізичних навантажень
c. Більше часу проводить на вулиці
d. Охоче займається точними науками
e. Поліпшення пам'яті на сумні події
Question 27
Затримка психічного розвитку – це
a. Найглибший ступінь психічного недорозвитку (IQ=0-5)-характеризується практично повною відсутністю мислення. У цих хворих здебільшого цілком відсутні навички охайності, вони не здатні до елементарного самообслуговування
b. Порушення розуміння мови в результаті ураження скроневої частки домінантної півкулі
c. Уповільнення темпів розвитку, яке виражається в недостатності загального запасу знань, незрілості мислення, переважанні ігрових інтересів, швидкій пересичуваності в інтелектуальній діяльності
Question 28
Олігофренія – це
a. Легка розумова відсталість, яка характеризується конкретністю мислення, нездатністю до творчої поведінки, примітивністю інтересів та почуттів. Поняття числа не сформоване, немає уяви про збереження кількості предметів при їх переміщенні (феномен Піаже)
b. Часткове специфічне порушення засвоєння процесу читання, яке зумовлене несформованістю або порушенням вищих психічних функцій і виявляється у повторюванні стійких помилок на письмі
c. Стан загального недорозвитку психіки в результаті спадкової зумовленості або внутріутробного ураження головного мозку. Залежно від ступеня порушення вирізняють дебільність, імбецильність та ідіотію
Question 29
Ушкоджений психічний розвиток – це
a. Розвиток дитини з органічним ураженням центральної нервової системи. До ушкодженого психічного розвитку можна віднести такі стани, як мінімальна мозкова дисфункція, порушення міжпівкульової взаємодії, локальні ураження головного мозку, епілепсія, прогресуючі органічні ураження ЦНС
b. Часткове специфічне порушення процесу писання. Причинами дисграфії можуть бути недорозвиненість мови, порушення її граматичного ладу, недорозвиток зорового гнозису, порушення звукового аналізу та синтезу
c. Крайні варіанти норми, за яких окремі риси характеру надмірно посилені. У підлітків наявна підвищена чутливість до певних психотравмуючих дій при достатній стійкості до інших
Question 30
Мінімальна мозкова дисфункція це –
a. Незначне порушення функцій головного мозку та біологічно зумовлена недостатність функцій нервової системи, що призводить до легких розладів поведінки і зниження здатності до навчання
b. Безтурботний настрій, при якому переважають благодушність, пасивне переживання цілковитого благополуччя, вдоволення, поверхневе ставлення до серйозних явищ
c. Розлад мови, при якому порушується її плавність, виникають мимовільні затримки вимовляння окремих звуків, повторення звуків та складів
Question 31
Міжпівкульова дисфункція це –
a. Розлади належать до викривленого розвитку психіки. При викривленому розвитку спостерігається поєднання загального недорозвитку, затримки, ушкодження з прискоренням розвитку окремих функцій
b. Порушенння розвитку одної з півкуль головного мозку або недостатність взаємодії між ними
c. Порушення процесу пізнавання предметів і явищ при збереженості свідомості і функції органів відчуття
Question 32
Алалія це –
a. Специфічний емоційний стан, що виникає в тих випадках, коли на шляху до досягнення мети виникає перешкода й опір, що чи реально нездоланні, чи сприймаються як такі
b. Стан характеризується наполегливим, упертим прагненням схуднути, впевненістю в надлишковій масі тіла
c. Відсутність або недорозвиненість мовлення внаслідок органічного ураження мовних зон кори головного мозку у внутріутробному або ранньому періоді розвитку дитини. Діагностика алалії має провадитись у віці 3-х років
Question 33
Епілепсія це –
a. патологічні стани, які характеризуються загальним недорозвиненням психіки при переважному недорозвиненні інтелектуальних здібностей, а також психопатії - сукупність стійких природжених особливостей складу особистості, в основі яких лежить дисгармонія, неврівноваженість або нестійкість психічних процесів
b. Хворобливий розлад психіки, який проявляється в цілком або переважно неадекватному відображенні реального світу з порушеннями поведінки, зміною різних сторін психічної діяльності
c. хронічне, тяжіюче до поступового погіршання стану нервово-психічне захворювання, що характеризується судомними розладами та специфічними психічними відхиленнями
Ціна

20

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.