Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Історія соціальної роботи - тести (ЛНУ Шевченка)


Контрольна робота
K-27343

1. Архаїчний період в історії соціальної роботи тривав:
А) від найдавніших часів до утворення перших класових держав,
Б) від утворення перших класових держав до початку середньовіччя,
В) від початку середньовіччя до епохи Відродження,
Г) від епохи Відродження до зародження капіталістичних відносин.

2. Механізм взаємодопомоги, який передбачає взаємний обмін дарами, послугами, допомогу у побутовій та господарській сфері називається:
А) ресоціалізація,
Б) реципрокація,
В) реабілітація,
Г) редистрибуція.

3. В епоху первісного ладу церемонія посвяти підлітків у повноправні члени колективу називалася:
А) агон,
Б) змагання,
В) толіон,
Г) ініціація.

4. Кому з давньогрецьких мислителів належить гасло «Пізнай себе»?
А) Сократ,
Б) Демокріт,
В) Платон,
Г) Арістотель.

5. Як називалися школи в державах Межиріччя ІІІ тис. до н.е.?
А) храм мудрості,
Б) будинок терпіння,
В) бібліотека знань,
Г) будинок глиняних табличок.

6. Що означає грецьке поняття „калокагатія”?
А) небажання вчитися,
Б) внутрішня і зовнішня досконалість,
В) канонічна краса,
Г) інтелектуальне виховання.

7. В якому віці спартанських хлопців збирали у своєрідні воєнізовані інтернатиказарменого типу (агели)?
А) 5 років,
Б) 7 років,
В) 14 років,
Г) 18 років.

8. На якому з напрямків виховання спеціалізувалася мусична школа в Стародавній Греції?
А) інтелектуальне виховання,
Б) фізичне виховання,
В) трудова виховання,
Г) військово-патріотична підготовка.

9. Хто з давньоримських мислителів є автором трактату «Про виховання оратора»?
А) Плутарх,
Б) Квінтіліан,
В) Тацит,
Г) Августин.

10. Яким був основний мотив, що спонукав ранніх християн займалися благодійницькими справами?
А) любов до ближнього,
Б) реалізація принципу соціальної рівності,
В) марнославство,
Г) бажання подолати соціальну несправедливість.

11. Яка мета рицарської системи виховання в середньовічній Європі?
А) вивчали «сім вільних мистецтв»,
Б) засвоїти основні релігійні принципи,
В) підготувати до практичної діяльності,
Г) засвоїти «основи любові, війни та релігії».

12. В якій країні педагог-гуманіст Вітторіно да Фельтре відкрив школу, яка ввійшла в історію як «Будинок (школа) радості»?
А) Іспанія,
Б) Італія,
В) Франція,
Г) Англія.

13. Хто є автором роману «Гаргантюа i Пантагрюель», який є гострою сатирою на весь спосіб середньовічного життя?
А) Гуаріно Гуаріні,
Б) Еразм Роттердамський,
В) Мiшель Монтень,
Г) Франсуа Рабле.

14. Метою єзуїтської системи виховання є:
А) боротьба з католицькою церквою,
Б) виховання проповідників протестантизму,
В) підготовка активних прихильників католицької церкви,
Г) виховання філантропів.

15. Назвіть автора твору «Утопія» (1516 р.)
А) Томас Мор,
Б) Томазо Кампанелла,
В) Ян Амос Коменський,
Г) Джон Беллерс.

16. У якому віці, на думку Я.А. Коменського, дитина повинна навчатися в латинській школі або гімназії?
А) 0 – 6 років,
Б) 6 – 12 років,
В) 12 – 18 років,
Г) 18 – 24 роки.

17. Який з напрямків виховання є головним, на думку Я.А. Коменського, в материнській школі?
А) фізичне виховання,
Б) естетичне виховання,
В) трудове виховання,
Г) релігійне виховання.

18. У яких випадках Я.А. Коменський допускає використання фізичних покарань дітей?
А) за богохульство, за все, що спрямоване проти Бога,
Б) за вперту неслухняність і свідому непокору вчителеві,
В) за чванство, недоброзичливість, відмову допомогти товаришеві у навчанні,
Г) у всіх, перерахованих вище, випадках.

19. На які дві категорії почали поділяти жебраків в Європі у XVI ст..?
А) бідняки і злидарі,
Б) жебраки і хворі,
В) старі і сироти,
Г) дійсно потребуючі і здорові працездатні жебраки.

20. На кого едикти імператора Священної Римської імперії Карла (1530, 1531 рр.) покладали обов’язок здійснювати контроль за розповсюдженням жебрацтва?
А) католицьку церкву,
Б) місцеві муніципалітети,
В) імператора,
Г) власників мануфактур.

21. Кому едикт імператора Священної Римської імперії Карла (1531 р.) дозволяв просити милостиню у публічних місцях?
А) дітям-сиротам,
Б) людям похилого віку,
В) прокаженим і ув’язненим,
Г) вдовам.

22. Яку кару для міщан, що подають милостиню у публічних місцях, передбачав закон, прийнятий французьким парламентом у 1535 році?
А) ніякої кари, подавати милостиню не заборонялося,
Б) штраф,
В) публічне пороття,
Г) вигнання з міста.

23. Які заходи, щодо дітей бідняків передбачав едикт (1535 р.) англійського короля Генріха VIII?
А) дітей повинні були направляти для навчання ремеслам,
Б) дітей повинні були забирати у сиротинці,
В) дітей потрібно було відправляти на навчання до монастирських шкіл,
Г) висилати з країни.

24. У 1563 році в Англії був виданий «Статут ремісників», який встановлював вікові межі обов’язкові для працевлаштування бідняків. Назвіть ці вікові межі.
А) 18 – 55 років,
Б) 20 – 60 років,
В) 20 – 62 роки,
Г) 15 – 55 років.

25. Назвіть головний метод боротьби з жебрацтвом у Англії ІІ пол.. XVI ст.?
А) створення робітничих будинків,
Б) виселення жебраків за межі країни,
В) публічне пороття та відправлення на каторгу,
Г) виплата пенсій потребуючим.

26. У Росії XVI ст. сформувався особливий церковно-державний тип соціальної опіки. Які функції в цій системі покладалися на церкву?
А) контроль за системою соціальної допомоги,
Б) фінансування соціальної допомоги,
В) організація опіки потребуючих,
Г) прийняття законів, що стосуються опіки нужденних.

27. Які установи в Росії ІІ пол.. XVIІ ст. стають провідною формою допомоги і захисту, а також контролю за церковним життям?
А) прикази,
Б) Священний Синод,
В) благодійні громадські організації,
Г) земства.

28. Яке покарання для здорових професійних жебраків передбачав наказ 1691 року, виданий у Росії під час спільного правління Івана V і Петра І?
А) биття батогом і висилання в далекі сибірські міста,
Б) штраф,
В) виправні роботи у гамівних та прядильних будинках,
Г) відлучення від церкви.

29. Твір Дж. Локка «Думки про виховання» присвячений опису системи виховання:
А) релігійного фанатика,
Б) дітей селян,
В) джентльмена,
Г) підприємця.

30. В якому віці Ж.-Ж. Руссо радить починати навчання дітей:
А) 6 років,
Б) 8 років,
В) 10 років,
Г) 12 років.

31. Хто з європейських просвітителів автор твору «Еміль, або про виховання»?
А) Дж. Локк,
Б) Ж.-Ж. Руссо,
В) К. Гельвецій,
Г) Д. Дідро.

32. Який з принципів виховання Й. Песталоцці вважав основним?
А) принцип природовідповідності,
Б) принцип культуровідповідності,
В) принцип народності,
Г) принцип гуманізму.

33. Кого з німецьких педагогів називають «вчителем німецьких учителів»?
А) Й. Песталоцці,
Б) Й. Гербарта,
В) А. Дістервега,
Г) Ф. Фребеля.

34. Хто з педагогів придумав назвати дошкільний виховний заклад дитячим садом?
А) Й. Песталоцці,
Б) Й. Гербарт,
В) А. Дістервег,
Г) Ф. Фребель.

35. У якому році було видано твір Пауля Наторпа «Соціальна педагогіка»?
А) 1861,
Б) 1899,
В) 1903,
Г) 1914.

36. Назвіть засновника вальдорфської педагогіки.
А) Г. Кершенштейнер,
Б) Дж. Дьюї,
В) М. Монтессорі.
Г) Р. Штейнер.
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.