Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Який курс найскладніший?


Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Соціальна робота в громаді (НУ Шевченка)


Контрольна робота
K-27622

128 СТР+ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА 16 СЛАЙДОВ К СЕМИНАРУ 5.

КМР 1 И КМР 2 – БЕСПЛАТНО (ПРИ ОПТОВОЙ ПОКУПКЕ) ЛЮБОЙ СЕМИНАР МОЖНО КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО 50 ГРН.

СЕМИНАР 5 – 100 ГРН.

Семінар 1-2. ГЕНЕЗИС ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ГРОМАДІ

1. Історія професійної роботи в громаді.

2. Сутність та ключові фази соціальної роботи в громаді.

3. Класифікація методів соціальної роботи в громаді.

4. Моделі (стратегії) соціальної роботи в громаді за Дж. Ротманом.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

1. Відповідно до плану семінару складіть тезовий конспект.

2. Прочитайте інформаційні матеріали про Християнію, що містяться у Додатку А. Проаналізуйте описаний досвід, подумайте над питаннями до тексту. Напишіть есе щодо факторів та умов, які сприяли формуванню даного утворення та допомагають функціонувати нині.

3. Розробіть алгоритм роботи соціального працівника з громадою, котрий використовує моделі соціальної роботи в громаді (за кожною моделлю окремий план-алгоритм), у випадку коли необхідно допомогти громаді встановити дитячий майданчик.

Семінар 3. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ОСОБИСТОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА У ГРОМАДІ

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Ключові завдання та напрями діяльності соціального працівника в громаді.

2. Компетенції необхідні соціальним працівникам для роботи в громаді.

3. Ролі соціальних працівників в громаді.

4. Сучасні та перспективні професійно-особистісні характеристики соціальних працівників для роботи в громаді.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Зробіть підбір тестових методик, які, на Вашу думку, можуть діагностувати здатності / риси / характеристики соціальних працівників для роботи в громаді. Проведіть опитування своїх одногрупників за конкретними методиками та підрахуйте результати. Аналіз даних результатів зробіть у вигляді доповіді з презентацією.

2. Складіть схему компетенцій соціального працівника у роботі в громаді, котра міститиме перелік напрямів діяльності. Кожен напрям матиме свої завдання - відповідно компетенції - відповідно знання, вміння, компетенції.

Семінар 4. СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ГРОМАДІ

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Стратегії соціальної роботи в громаді.

2. Особливості застосування тактики співпраці на рівні громади.

3. Характерні риси та прийоми тактики кампаній у соціальній роботі в громаді.

4. Тактика протистояння у соціальній роботі в громаді: суть, основні методи та прийоми.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Розробити ситуативне завдання за кожною з тактик соціальної роботи в громаді, що має містити: короткий опис проблемної ситуації в громаді, формулювання завдання для виконання.

2. Скласти схему, в якій прописати тактики роботи в громаді, відповідні до кожної з них методи, а також відповідні компетенції для соціального працівника.

СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ (приклади):

1. В селі Верба Коропського р-ну Чернігівської області місцевими жителями ініційовано вирішення проблеми з сільським будинком культури (клубом). Громада звернулась до сільського голови з проханням посприяти капітальному ремонту означеної будівлі, оскільки неможливість експлуатації за призначенням зумовлює дезорганізацію вільного часу молоді та підлітків на селі. Ремонт та облаштування приміщення клубу стане вагомим чинником у формуванні підростаючих поколінь, їх змістовному дозвіллі. Місцева влада з розумінням поставилася до подібних ініціатив. Що варто зробити соціальному працівнику в даному випадку, використавши тактику співпраці? Який алгоритм дій соціального працівника?

2. В селі Верба Коропського р-ну Чернігівської області місцевими жителями ініційовано вирішення проблеми з сільським будинком культури (клубом). Громада звернулась до сільського голови з проханням посприяти капітальному ремонту означеної будівлі, оскільки неможливість експлуатації за призначенням зумовлює дезорганізацію вільного часу молоді та підлітків на селі. Ремонт та облаштування приміщення клубу стане вагомим чинником у формуванні підростаючих поколінь, їх змістовному дозвіллі. Місцева влада з розумінням поставилася до подібних ініціатив, але вказала на першочергову необхідність ремонту ФАПу. Що варто зробити соціальному працівнику в даному випадку, використавши тактику кампанії? Який алгоритм дій соціального працівника?

3. В селі Верба Коропського р-ну Чернігівської області місцевими жителями ініційовано вирішення проблеми з сільським будинком культури (клубом). Громада звернулась до сільського голови з проханням посприяти капітальному ремонту означеної будівлі, оскільки неможливість експлуатації за призначенням зумовлює дезорганізацію вільного часу молоді та підлітків на селі. Ремонт та облаштування приміщення клубу стане вагомим чинником у формуванні підростаючих поколінь, їх змістовному дозвіллі. Місцева влада однозначно не погодилась з подібними ініціативами, мотивуючи відсутністю коштів бюджету, пріоритетністю вирішення інших нагальних проблем. Що варто зробити соціальному працівнику в даному випадку, використавши тактику протистояння? Який алгоритм дій соціального працівника?

Семінар 5. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ В ГРОМАДІ

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Значення реалізації проектів соціальної дії в розвитку громади.

2. Характеристика ключових компонентів проектної заявки:

a. Актуалізація проблеми та цільова аудиторія;

b. Мета, завдання (цілі) та заходи проекту;

c. Локальні та глобальні результати проекту, ризики;

d. Бюджет проекту.

3. Особливості фандрайзингу соціальних проектів.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Об"єднайтеся у малі групи студентів (по 4-5 осіб), розробіть та підготуйте презентацію проекту соціальної дії в громаді. Зразок заявки проекту соціальної дії знаходиться у Додатку А, нижче.

Зразки проектів Ви можете знайти у додатку Б.

Умови виконання завдання. Кожна команда має розробити та презентувати свій соціальний проект. Соціальна тематика проекту також має обумовлюватись проблематикою конкретної громади. Студенти самостійно обирають об'єкт та цільову аудиторію для свого проекту.

Вимоги до підготовки проектів:

1. Соціальна тематика проекту.

2. Відповідність засадам концепції сталого розвитку суспільства.

3. Підготовка проекту має включати розробку:

3.1. Теоретичної частини (пункти a,b,c,d,e);

3.2. Визначення учасників проекту (команди, стейкхолдерів);

3.3. Визначення стратегії проекту (календарний план, бюджет, показники для моніторингу та оцінки).

Презентація проекту. Презентація проекту, для кращого розуміння суті проекту, повинна бути представлена у вигляді електронної презентації, яку необхідно виконати в програмах: Microsoft Office Power Point, Windows Movie Maker та інші.

Семінар 6. ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ У ГРОМАДІ

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Соціальна мобілізація в Україні: проблеми та перспективи.

2. Цикл процесу соціальної мобілізації.

3. Роль соціального працівника у соціальній мобілізації громади.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Написати есе на тему: «Практики застосування технології соціальної мобілізації в світі».

2. Питання для обговорення :

- Як мобілізувати громаду (жителів населеного пункту, мікрорайону)?

- Як мобілізувати заклади освіти (дошкільні, ЗОШ та внз)?

- Як мобілізувати бізнес (тих представників, котрі здійснюють свою підприємницьку діяльність на території конкретної громади)?

- Як мобілізувати місцеве самоврядування (місцеву владу)?

Семінар 7. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ У МІСЦЕВИХ ГРОМАДАХ

ПЛАН

1. Особливості соціальної роботи з дітьми в місцевих громадах.

2. Соціальна робота з дітьми в Україні як різновид соціально-педагогічної роботи.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Ознайомившись із текстом лекції № 7 складіть тезовий конспект та представте його у вигляді стуктурно-логічної схеми.

2. Основні поняття теми законспектуйте у тезаурус, який представте разом із конспектом на перевірку.

Семінар 8. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ СЕМІНАРА-ПРАКТИКУМА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ:

1. Працюючи над текстом лекції № 8, розділіть навчальний матеріал на логічні частини, озаглавте їх та складіть складний тезовий план конспект лекції, який представте на перевірку.

Семінар 9-10. Психологічний сенс громади в системі соціально-психологічних категорій

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Працюючи над текстом лекції, розділіть навчальний матеріал на логічні частини, озаглавте їх та складіть тезовий конспект у вигляді стуктурно-логічної схеми.

2. Основні поняття теми законспектуйте у тезаурус, який предствте в кінці конспекту лекції.

Семінар 11-12. Проблема територіальності та територіальної громади в психології

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ СЕМІНАРА-ПРАКТИКУМА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ:

1. Опрацюйте текст лекції № 11-12, розділіть навчальний матеріал на логічні частини, озаглавте їх та складіть складний тезовий план конспект.

2. Основні поняття теми законспектуйте у тезаурус, який предствте в кінці конспекту лекції.

Семінар 13. Концепція рефлексивного капіталу територіальних спільнот

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ СЕМІНАРА-ПРАКТИКУМА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ:

Опрацюйте текст лекції №13, розділіть навчальний матеріал на логічні частини, озаглавте їх та складіть складний тезовий план конспект або конспект у вигляді структурно-логічної схеми.

Семінар 14. Розвиток територіальних спільнот в інформаційну добу: активізація творчості віртуальних спільнот
НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ СЕМІНАРА-ПРАКТИКУМА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ:

1. Опрацюйте текст лекції №14, розділіть навчальний матеріал на логічні частини, озаглавте їх та складіть складний тезовий план конспект.

КМР 1 (ТЕСТ)

КМР 2

Варіант 1

1. Розкрийте соціально-психологічну сутність поняття креативного капіталу в розвиткові територіальних громад: теорії, зміст, структурні елементи.

2. Визначте особливості соціальної роботи з дітьми в місцевих громадах. Сем 7

3. Територія, територизм, територіальність, територіальна громада: встановіть логічне співвідношення даних термінів та розкрийте їх змістовну сутність.
Ціна

500

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.