Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

РЕКТОРСЬКІ ТЕСТИ” З КУРСУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО


Контрольна робота
K-21775

Тема № 1.

Адміністративне право включає в себе:
а) матеріальні та процесуальні норми;
б) лише матеріальні;
в) лише процесуальні;
г) адміністративні.
Адміністративний процес у широкому розумінні включає в себе:
а) діяльність усіх правоохоронних органів;
б) діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування;
в) юрисдикційні та процедурні провадження;
г) реалізацію повноважень центральних органів виконавчої влади.
Чи передбачена в адміністративному праві презумпція невинуватості?
а) так;
б) ні;
в) залежно від скоєного правопорушення;
г) залежно від суб’єкта правопорушення.
Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню:
а) з наступного дня;
б) з моменту її затвердження вищестоящим органом (посадовою особою);
в) з моменту її винесення;
г) після розгляду апеляції органом вищої інстанції.
Найбільш поширеним видом адміністративних стягнень є:
а) попередження;
б) звільнення з роботи;
в) адміністративний арешт;
г) штраф.

Визначте, які існують види постанов у справах про адміністративні правопорушення:
а) про адміністративне супроводження;
б) про призупинення справи;
в) про накладення адміністративного стягнення або закриття справи;
г) про застосування заходів адміністративного примусу.
3. Серед перелічених обставин вкажіть на ті, які виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення:
а) минуло більше як два місяці з моменту вчинення правопорушення;
б) постанову про накладення адміністративного стягнення не було звернено до виконання більше трьох місяців;
в) подання скарги щодо постанови потерпілим;
г) хвороба особи, щодо якої винесено постанову.

Адміністративний процес у широкому розумінні являє собою:

1. урегульований правом порядок розгляду індивідуальних адміністративних справ у сфері державного управління, а також порядок видання правових актів органами державної виконавчої влади, а в передбачених законодавством випадках і інших уповноважених на те органами;
2. регламентовану законом діяльність вирішенню спорів, що виникають між сторонами адміністративних правовідносин, а також по застосуванню примусових заходів;
3. урегульовану законом діяльність органів державного управління по виданню нормативно-правових актів, а також по прийняттю індивідуальних правових актів.

Які умови необхідні для виникнення адміністративно-процесуальних правовідносин?

1. Адміністративно-правова норма і юридичний факт;
2. Матеріальна адміністративно-правова норма, процесуальна адміністративно-правова норма, адміністративна правосуб'єктність учасників правовідносини і юридичний факт;
3. Адміністративно-правова норма, адміністративна правосуб'єктність учасників правовідносини.

Розподілите перераховані нижче провадження по 3 групам:
А. Процес адміністративного правотворення;
Б. правозастосовний процес;
В. Адміністративно - юрисдикційний процес;
провадження:

позивача від адміністративного позову або примиренням сторін;
3)настала смерть фізичної особи чи припинено юридичну особу, які звернулися із позовною заявою або до яких пред'явлено адміністративний позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва;
4)відносно заявника порушена кримінальна справа.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом:
1) 7 днів;
2) 10 днів;
3) 15 днів.

Касаційна скарга на судові рішення подається після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції протягом:
1) 1 місяця;
2) 1,5 місяця;
3) 2 місяців.

3) заборона виїзду чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі району (міста);
4) займатися певними видами підприємницької діяльності.

Тема № 12

Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено Кодексом адміністративного судочинства протягом:
1) 2,5 місяців
2) 3 місяців
3) 2 місяців.

Визначте не вірну відповідь.
Суд відкладає розгляд справи в разі:
1)неприбуття у судове засідання сторони (сторін) або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких немає відомостей, що їм вручені повістки;
2)неприбуття в судове засідання позивача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності;
3)неприбуття в судове засідання відповідача, який не є суб'єктом владних повноважень, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності;
4)якщо суд визнав обов'язковою особисту участь особи, яка бере участь у справі, у судовому розгляді, а вона не прибула;
5) неприбуття в судове засідання позивача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, якщо він знаходиться під адміністративним наглядом.

Визначте не правильну відповідь.
Суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі лише, якщо:
1)заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства;
2)у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав є такі, що набрали законної сили: постанова суду чи ухвала суду про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі, про закриття провадження в такій справі у зв'язку з відмовою провадження по справах про адміністративні правопорушення; установче провадження скаргах громадян; провадження по прийняттю індивідуального правового акта управління; дозвільне провадження; провадження по виданню нормативно-правового акта колегіальним органом державної виконавчої влади.

Структуру адміністративного процесу у широкому розумінні складають:

1) адміністративно-процедурні та адміністративно-юрисдикційні провадження;
2) адміністративно-юрисдикційні провадження;
3) провадження у справах про адміністративні проступки, які здійснюються у судовому порядку.

Принцип законності в адміністративному процесі знаходить свій прояв у тому, що:

1) громадяни повинні дотримуватись закону;
2) всі органи державної виконавчої влади, посадові особи повинні дотримуватись законів і Конституції України;
3) дотримання законів є обов’язковим для всіх органів державної влади, юридичних і фізичних осіб.

Адміністративно-процесуальне право це:
1)урегульований нормами права порядок….;
2)сукупність юридичних процесів…..;
3)система правових норм…...

Тема№2

„Норма” в перекладі з латинської означає:
а) стан рівноваги;
б) правило, точне розпорядження, зразок;
в) еталон;
г) гранична межа.
Правило поведінки, що міститься у правовій нормі, поширюється на:
а) законослухняних громадян;
б) правопорушників;
в) органи виконавчої влади;
г) учасників відносин, які регламентуються даною нормою.
Завершіть речення — “Структура правової норми — це її …”
а) внутрішня будова, яка складається з трьох елементів;
б) сукупність фактичних обставин;
в) фактичне правило поведінки;
г) вказівка до дії.
Який з термінів не є структурним елементом правової норми?
а) санкція;
б) гіпотеза;
в) диспозиція;
г) санація.
Яке з визначень норми права не є істинним?
а) норма права — це правило поведінки, що формулюється або санкціонується державою і має загальнообов’язковий характер;
б) норма права — це правило поведінки загального характеру;
в) норма права — це правило поведінки конкретної особи;
г) норма права — це правило поведінки, межі якого завжди точно визначені.

Однією з передумов виникнення, зміни чи припинення адміністративних правовідносин є:
а) норма права;
б) законодавчий акт;
в) управлінське рішення;
г) домовленість сторін.
Що є основою поділу адміністративних правовідносин на види?
а) управлінське рішення;
б) конституційні норми;
в) характерні ознаки;
г) сила закону.
Які елементи не утворюють юридичний зміст правовідносин?
а) об’єктивна сторона;
б) юридичні обов’язки;
в) суб’єктивна сторона;
г) суб’єктивні права.
Завершіть речення: “Фактичний зміст правовідносин показує 2)12 днів;
3)7 днів.

Тема№11

Хворі хронічним алкоголізмом, що відмовляються віл лікування або відновили пияцтво після лікування, систематично порушують громадський порядок або права Інших громадян підлягають направленню в лікарняно-трудові профілакторії строком:

1)від 6 до 12 місяців;
2) від 3 до 6 місяців;
3) від 3 до 12 місяців.

Матеріал про наплавлення на примусове лікування від наркоманії підлягає розгляду в суді з моменту надходження в строк не пізніше:
1) 20 днів;
2) 30 днів;
3) 10 днів.

Адміністративний нагляд за особами звільненими з місць позбавлення свободи, встановлюється терміном:
1) від 1 до 2 років;
2) від 1,5 до 2 років;
3) від 6 до 12 місяців.

Адміністративний нагляд не припиняється постановою судді за поданням начальника органу внутрішніх справ:
1) у разі погашення або зняття судимості з особи, яка перебуває під наглядом;
2) достроково, якщо піднаглядний перестав бути небезпечним для суспільства і позитивно характеризується за місцем роботи і проживання;
3) у разі переїзду особи до іншого місця проживання.

До осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, за постановою суду не можуть бути застосовані частково або у повному обсязі такі обмеження:
1) заборона виходу з будинку (квартири) у визначений час,
який не може перевищувати восьми годин на добу;
2) заборона перебування у визначених місцях району (міста);

Тема№10.

Місцем проживання фізичної особи є місце, де вона постійно або переважно проживає як власник житлового будинку (приміщення), за договором його наймання, піднаймання, оренди або на інших підставах, передбачених законодавством України, строком понад:
1) 3 місяця на рік;
2) 6 місяців на рік;
3) 9 місяців на рік.

Вкажіть не правильну відповідь.
Підставою для реєстрації місця проживання є заява особи. До заяви додається:
1)паспортний документ, або свідоцтво про народження (якщо дитина не досягла 16-річного віку), або свідоцтво про належність до громадянства України;
2)посвідка на постійне або тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства);
3)квитанція про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;
4)два примірники талона зняття з реєстрації;
5)дозвіл сусідів за місцем мешкання (протокол зібрання мешканців).

Місце перебування – це адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше:

1) 6 місяців на рік
2) 3 місяців на рік
3) 1 місяця на рік.

Реєстрація місця перебування здійснюється за заявою особи, яка зобов'язана подати її протягом:
1)10 днів;
2)12 днів;
3)7 днів.

Паспорт усиновленої іноземцями дитини – громадянина України для виїзду її на постійне місце проживання за кордон оформляється в строк до:
1)10 днів;
а) як вони відбулися у реальній дійсності;
б) як правовідносини повинні відбуватися;
в) який результат їх виникнення;
г) фактичний склад їх учасників.
Що є необхідною умовою виникнення, зміни або припинення правовідносин?
а) рішення органу державної влади;
б) юридичні факти та правосуб’єктність;
в) згода сторін;
г) прийняття закону.

Імперативний (владний) характер адміністративних правовідносин пояснюється:
а) надзвичайно великою кількістю законодавчих актів, які містять адміністративно-правові норми, що їх регулюють;
б) суворістю санкцій, що застосовуються до їх порушників;
в) особливим статусом їх суб’єкта — держави в особі уповноважених нею органів;
г) правовою основою їх виникнення, зміни та припинення.

Адміністративно-правовий статус суб’єкта включає:

1) адміністративну деліктоздатність;
2) адміністративну дієздатність;
3) сукупність прав та обов’язків, урегульованих адміністративним правом.

Характерними ознаками адміністративних правовідносин є:

1) державно-владний характер, наявність спеціального суб’єкту, виникнення їх всупереч бажанню іншої сторони;
2) рівність сторін, виникнення за ініціативою сторін;
3) диспозитивність.

Адміністративно-процесуальні правовідносини виникають:

1) за ініціативою обох сторін;
2) за ініціативою владної сторони, іноді всупереч бажанню іншої;
3) за згодою сторін;
4) за ініціативою любої із сторін.

За видами проваджень адміністративно-правові норми класифікуються на:

1) адміністративно-юрисдикційні та адміністративно-процедурні;
2) процесуальні та матеріальні;
3) судові та управлінські.

Вкажіть не правильну відповідь.
Адміністративно-процесуальна норма
1) носить вольовий характер;
2) виступає в якості моделі поведінки для учасників відповідних управлінських відносин;
3) санкціонує належну поведінку учасників відповідних управлінських відносин.

Вкажіть не правильну відповідь.
Суб’єкти адміністративного процесу в залежності від ролі яку відіграють класифікуються на:
1)Лідируючи суб'єкти
2)зацікавленні суб'єкти
3) суб'єкти що сприяють в здійсненні провадження
4) формально зацікавлені.

Тема№3
Акти державного управління завжди спрямовані на:
а) виникнення, зміну або припинення адміністративних правовідносин;
б) захист інтересів органів державної влади і управління;
в) попередження правопорушень;
г) здійснення завдань і функцій, поставлених перед державою.
3. Визначте, які акти видає Кабінет Міністрів України для здійснення своїх повноважень:
а) постанови і розпорядження;
б) рекомендації та рішення;

Тема №9

Вкажіть не правильну відповідь.
Адміністративно-правові норми реєстраційно-дозвільної (ліцензійної) системи, в широкому розумінні регулюють суспільні відносини, які виникають у сфері:
1) обігу спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, а також відкриття та функціонування окремих підприємств, майстерень і лабораторій, передбачених Положенням про дозвільну систему;
2)господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню згідно з вимогами Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
3) діяльність пов’язану з утворенням та функціонуванням об'єднань громадян.

Строк розгляду та прийняттю рішення щодо реєстрації адвокатського об'єднання:
1)10 діб;
2)25 діб;
3)30 діб.

Строк розгляду та прийняттю рішення щодо реєстрації об'єднання громадян:
1)10 діб;
2)60 діб;
3)30 діб.

Ні раніше якого строку після усунення причин та умов, що стали підставами для відмовлення в видачі ліцензії, заявник може повторно звернутися за ліцензією?
1)90 діб;
2)60 діб;
3)30 діб.

Вкажіть строк реєстрації вогнепальної зброї після її офіційного придбання:
1)10 діб;
2)25 діб;
3)30 діб.

Факультативною стадією дисциплінарного провадження є:

1)виконання рішення;
2)порушення дисциплінарного провадження;
3)перегляд рішення по скарзі.

Тема№8

Сторонами виконавчого провадження не є:
1)судовий пристав;
2) стягував;
3) державний виконавець.

Вкажіть не правильну відповідь.
Особи що не можуть бут представниками в виконавчому провадженні.
1)особи що не досягли 18-річного віку, крім випадків передбачених законом;
2)суді, слідчі, прокурори крім випадків коли вони є законними представниками відповідних органів;
3)особи які систематично скоюють адміністративні правопорушення.

Вкажіть строк в продовж якого державний виконавець після отримання виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження:
1)10 діб;
2)15 діб;
3)3 діб.

Вкажіть строк в продовж якого може бути оскаржена постанова про відкриття виконавчого провадження:
1)10 діб;
2)15 діб;
3)3 діб.

Строк добровільного виконання рішення по примусовому виселенню не повинен перебільшувати:
1)7 діб;
2)8 діб;
3)15 діб.

в) декрети і рішення;
г) накази й інструкції.

За юридичними властивостями правові акти державного управління поділяються на:
а) забороняючі та дозвільні;
б) імперативні та диспозитивні;
в) нормативні та ненормативні (індивідуальні);
г) уповноважуючі та зобов’язуючі.
4. З якого моменту набирають чинності неопубліковані акти Президента України?
а) з моменту підписання їх Гарантом Конституції;
б) з моменту реєстрації їх в журналі вихідної кореспонденції Секретаріату Президента України;
в) з моменту одержання їх державними органами або органами місцевого самоврядування, якщо органом, що їх видав, не встановлено інший термін набрання ними чинності;
г) з моменту оприлюднення їх через телебачення і радіо.
5. Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів здійснюється
а) після опублікування в журналах “Офіційний вісник України”, “Відомості Верховної Ради України” та газеті “Урядовий кур’єр”;
б) після підписання їх Президентом України;
в) через телебачення і радіо;
г) після включення їх до Єдиного державного реєстру нормативних актів із зазначенням присвоєного їм реєстраційного коду.

Визначте, які з перелічених нормативно-правових актів підлягають обов’язковій державній реєстрації?
а) видані Кабінетом Міністрів України;
б) які зачіпають права і свободи громадян або мають міжвідомчий характер;
в) що, є строковими;
г) що, є безстроковими.

Під формою державного управління (здійснення виконавчої влади) розуміють:

1. Сукупність способів і засобів впливу на суспільні відносини
в сфері державного управління
2. Зовнішнє організаційно-правове вираження конкретних однорідних дій органів виконавчої влади, що здійснюються з метою виконання поставлених перед ним завдань.
3. Внутрішньоорганізаційні відносини в органах виконавчої влади
4. Застосування заходів адміністративного примусу

Визначте, які з перелічених нормативно-правових актів підлягають обов'язковій державній реєстрації?

1. Які видані Кабінетом Міністрів України
2. Які зачіпають права і свободи громадян або мають міжвідомчий характер
3. Які мають тільки міжвідомчий характер
4. Які є безстроковими

Визначте, які з зазначених форм здійснення виконавчої влади належать до правових?
І. Видання актів управління і їх розсилка
2. Проведення прес-конференцій
3. Адміністративний договір
4. Матеріально-технічні операції

Визначте, які адміністративні акти управління видає Кабінет Міністрів України для здійснення своїх повноважень?

1. Постанови і розпорядження
2. Постанови і рішення
3. Декрети і рішення
4. Накази і інструкції

Визначте не вірну відповідь.
До адміністративних актів управління відносяться:
1)наказ начальника ОЮІ ХНУВС про проведення стажування курсантами інституту в поза навчальний час;
2)розклад занять на семестр;
3) розпорядження керівника громадського об'єднання з охорони громадського порядку та державного кордону.

справи
4. Про застосування адміністративного примусу.

Визначте, які з зазначених постанов в справах про адміністративні правопорушення не підлягають оскарженню?
І. Постанова суду
2. Постанова суду про накладення адміністративного стягнення
3. Постанова суду про закриття справи
4. Постанова адміністративної комісії.

Тема№7

Як співвідносяться між собою поняття «законність» і «дисципліна»?

1) це ідентичні поняття, що співпадають за сутністю та за обсягом;
2) поняття «законність» є ширшим за обсягом ніж поняття «дисципліна»;
3) співвідносяться як загальне з частковим, причому «дисципліна» включає в себе поняття «законність».

Вкажіть не правильну відповідь.
В залежності від об’єму процесуальної діяльності, кількості та змісту стадій дисциплінарне провадження класифікується на:
1) на загальне;
2)спрощене;
3)формальне.

Дисциплінарне провадження відноситься до:
1) адміністративних проваджень юрисдикційного характеру;
2) неюрисдикційного характеру;
3) зовнішньо організаційного характеру.

Підставою для порушення дисциплінарного провадження є:
1)наказ начальника ОЮІ ХНУВС;
2)наказ інспектора відділу по роботі з персоналом
3)рішення прийняте на засіданні кафедри відносно курсанта що порушує дисципліну під час занять.

Які дані вносяться до протоколу про адміністративне правопорушення?

1. Місце, дата і сутність зробленого правопорушення, стаття КУпАП, що передбачає відповідальність за дане правопорушення, зведення про правопорушника, дата і місце складання протоколу, прізвище і посада особи, що составили протокол і ін.;
2. Детальний опис зробленого правопорушення, прізвища й адреси потерпілих і понятих, пояснення правопорушника;
3. Стаття КУпАП, що передбачає відповідну адміністративну відповідальність, зведення про правопорушника, дата підписання протоколу.

Ооб’єктом адміністративного проступку є:

1) норми адміністративного законодавства;
2) громадяни, засоби виробництва, інші матеріальні цінності;
3) суспільні відносини, що охороняються нормами адміністративного права.

Суб’єктивна сторона адміністративного проступку характеризується такими ознаками:

1) вина, мотив, мета проступку;
2) мотив, дії правопорушника;
3) деліктоздатність, мета дії правопорушника.

Визначте, чи є вірним твердження про те, що до осіб віком від 16 до 18 років адміністративні стягнення застосовуються:

1. Адміністративними комісіями
2. Адміністративними комісіями і судами
3. Тільки судами
4. Органами внутрішніх справ.

Визначте, які існують види постанов в справах про адміністративні правопорушення:
1. Про накладення адміністративного стягнення
2. Про призупинення справи
3. Про накладення адміністративного стягнення або закриття

Визначте не вірну відповідь.
Дефектні акти управління поділяються на:
1)факультативні
2) спірні
3) нікчемні

Визначте не вірну відповідь
Експертиза адміністративних актів управління міністерством юстиції України проводиться з метою забезпечення:
1)режиму законності…;
2)виявлення негативних наслідків дії актів….;
3)забезпечення оперативного керування діяльністю ініціатора видання акту.

Тема№4

Визначте, який порядок оскарження регулює Закон України "Про звернення громадян"?

1. Позасудовий порядок оскарження
2. Тільки судовий порядок оскарження
3. Позасудовий і судовий порядок оскарження
4. Не регулює взагалі.

Строк розгляду справи про адміністративне правопорушення з моменту отримання уповноваженим органом всіх її матеріалів здійснюється за загальним правилом:

1. Протягом 10 діб;
2. Протягом 5 діб;
3. Протягом 15 діб;
4. Протягом 1 місяця.

Звернення громадян є ефективним заходом:
1)забезпечення дисципліни та законності в діяльності органів виконавчої влади; слугує важливішим джерелом інформації з питань державного будування;
2)демократизації суспільства та забезпечення режиму законності; потужним засобом охорони та відновлення прав та законних інтересів громадян.

Підставами для порушення адміністративного провадження по розгляду громадян є:
1) наказ керівництва органу внутрішніх справ;
2) заява громадянина;
3) рішення органу виконавчої влади.

Вкажіть не вірну відповідь.
До особливостей загальної адміністративної скарги відносяться:
1) по формі загальна скарга може бути індивідуальною або колективною;
2) коло суб’єктів оскарження не обмежено;
3) строки оскарження обмежені – 10 діб.

Звернення громадян до органів державної виконавчої влади поділяють на такі види:
1) позови, скарги;
2) скарги, заяви, позови;
3) пропозиції, заяви, скарги.

Тема№5
Визначте, які з перелічених заходів адміністративного примусу належать до заходів адміністративного попередження?
а) адміністративне затримання;
б) профілактична лекція;
в) введення карантину;
г) позбавлення спеціального права.
Визначте, які з перелічених заходів адміністративного примусу належать до заходів адміністративного припинення?
а) реквізиція;
б) адміністративний арешт;
в) укладення адміністративного договору;
г) застосування зброї і спеціальних засобів.
Серед заходів адміністративного примусу виділіть адміністративні стягнення:
а) адміністративне затримання;
б) відсторонення водіїв від управління транспортними засобами;
в) оплатне вилучення предмета;

військовослужбовців:
а) штраф і суворе попередження;
б) позбавлення спеціального права;
в) адміністративний арешт і виправні роботи;
г) відсторонення від займаної посади.
Термін розгляду справи про адміністративне правопорушення з моменту отримання уповноваженим органом всіх її матеріалів здійснюється за загальним правилом:
а) протягом 10 діб;
б) протягом 5 діб;
в) протягом 15 діб;
г) протягом 1 місяця.

Термін розгляду справи про адміністративне правопорушення
з моменту отримання уповноваженим органом всіх її матеріалів здійснюється за загальним правилом:
а) протягом 10 діб;
б) протягом 5 діб;
в) протягом 15 діб;
г) протягом 1 місяця.
Визначте, які із зазначених постанов у справах про адміністративні правопорушення не підлягають оскарженню:
а) постанова місцевої держадміністрації;
б) постанова суду про накладення адміністративного стягнення;
в) постанова суду про закриття справи;
г) постанова адміністративної комісії.
Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено протягом:
а) одного місяця;
б) десяти днів;
в) одного року;
г) одного тижня.
Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративних стягнень, якщо її не було звернено до виконання протягом:
а) одного року;
б) чотирьох місяців;
в) трьох місяців;
г) шести місяців.

б) втягнення неповнолітнього в правопорушення;
в) вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання;
г) вчинення особою двох і більше адміністративних правопорушень.
Проаналізуйте основні положення КУпАП і визначте, до яких категорій осіб не застосовується адміністративний арешт?
а) до неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, які мають дітей до дванадцяти років;
б) до осіб похилого віку;
в) до осіб, які мають державні заслуги;
г) до інвалідів третьої групи.
Визначте, чи є правильним твердження про те, що до осіб віком від 16 до 18 років адміністративні стягнення застосовуються:
а) адміністративними комісіями;
б) адміністративними комісіями за погодженням зі службами сім’ї та молоді при держадміністраціях;
в) тільки судами;
г) органами внутрішніх справ.
Визначте серед запропонованих строків строк адміністративного затримання:
а) до 5 годин;
б) залежно від небезпеки правопорушення;
в) до 3 годин;
г) не більше 72 год.
Визначте, за які протиправні діяння не може наступати адміністративна відповідальність:
а) вчинення дрібного хуліганства 13-річним підлітком;
б) злісна непокора законному розпорядженню працівника міліції;
в) зайняття державним службовцем підприємницькою діяльністю;
г) кишенькова крадіжка, вчинена 12-річним підлітком.
Визначте, які із зазначених адміністративних стягнень застосовуються виключно судами:
а) позбавлення спеціального звання;
б) попередження;
в) видворення за межі України;
г) виправні роботи і адміністративний арешт.
Визначте, які з перелічених стягнень не застосовуються до

г) вилучення речей і документів.

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати, як правило, не більш як:
а) 10 годин;
б) до п’яти годин;
в) до трьох годин;
г) 24 години.
Визначте, на яких стадіях провадження у справах про адміністративні правопорушення застосовуються заходи адміністративного попередження?
а) на стадії адміністративного розслідування;
б) на стадії виконання постанови;
в) на стадії перегляду (оскарження або опротестування) постанови;
г) на всіх стадіях не застосовуються.
Визначте, на яких стадіях провадження в справах про адміністративні правопорушення застосовуються заходи адміністративного припинення?
а) на стадії адміністративного розслідування;
б) на стадії перегляду справи;
в) на стадії адміністративного розслідування і стадії перегляду справи;
г) на всіх стадіях.

Визначте, які з перелічених заходів адміністративного примусу належать до заходів адміністративного попередження:

1. Адміністративне затримання.
2. Огляд майна і особистий огляд
3. Введення карантину
4. Позбавлення спеціального права

Визначте, які з перелічених заходів адміністративного примусу належать до заходів адміністративного припинення:

1. Реквізиція
2. Адміністративний арешт
3. Вилучення документів і конфіскація.
4. Застосування зброї і спеціальних засобів.

Визначте, на яких стадіях провадження в справах про адміністративні правопорушення застосовуються заходи адміністративного припинення?

1. На стадії адміністративного розслідування
2. На стадії перегляду справи
3. На стадії адміністративного розслідування і стадії перегляду справи
4. На всіх стадіях

Визначте, на яких стадіях провадження в справах про адміністративні правопорушення застосовуються заходи адміністративного попередження ?

І. На стадії адміністративного розслідування
2. На стадії виконання постанови
3. Па стадіях розслідування і винесення постанови не застосовуються
4. На всіх стадіях не застосовуються.

Проаналізуйте основні положення Кодексу "Про адміністративні правопорушення" і визначте, до яких категорій осіб не застосовується адміністративний арешт?
1. До неповнолітніх
2. До жінок
3. До осіб похилого піку
4. Застосовується до всіх категорій осіб.

Тема№6

Які з перелічених понять не є елементами складу правопорушення?
а) матеріальні цінності, на які вчинено посягання;
б) об’єкт правопорушення;
в) суб’єкт правопорушення;
г) об’єктивна та суб’єктивна сторони правопорушення;
Змістом ретроспективної юридичної відповідальності є:
а) сумлінне виконання суб’єктом усіх правових приписів;
б) відповідальність за раніше вчинені правопорушення;

в) закріплений в законі обов’язок правопорушника зазнати з боку держави певних негативних наслідків (санкції) за скоєне ним правопорушення;
г) відповідальність право- та дієздатної особи за правопорушення, вчинені неповнолітніми.
Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення віку:
а) 12 років;
б) 14 років;
в) 16 років;
г) 18 років.
Які із названих правопорушень не є адміністративними проступками?
а) порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці;
б) ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження;
в) запізнення на роботу;
г) жорстоке поводження з тваринами.
Адміністративна відповідальність застосовується органами державного управління до осіб:
а) нижчого ієрархічного рівня;
б) які не підпорядковані їм по службі, а також і в судовому порядку;
в) вищого ієрархічного рівня, за згодою суду;
г) які мають повну дієздатність.

Визначте склад правопорушень, для яких наявність спеціального суб’єкта є конструктивною ознакою:
а) дрібне хуліганство;
б) неправомірне використання державного майна;
в) порушення правил дорожнього руху;
г) безквитковий проїзд.
Визначте обставини, що виключають адміністративну відповідальність:
а) правовий режим надзвичайного стану;
б) виконання конституційних обов’язків;
в) виконання службових обов’язків;
г) крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність.
Визначте, які з обставин обтяжують відповідальність за адмі-ністративне правопорушення:
а) вчинення правопорушення групою осіб;
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.