Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або ї


Курсова
K-19868

ВАРІАНТ 32
Тема: Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України)
План
1. Поняття та ознаки незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
2. Об’єкт незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Предмет незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
3. Об’єктивна сторона незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
4. Суб’єкт незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
5. Суб’єктивна сторона незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
6. Відмежування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів від суміжних злочинів.
7. Проблеми кваліфікації незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Література
1. Бандурка С.А., Слинько С.В. Наркомания: уголовно-правовые средства борьбы: Учебное пособие. – Х.: РИФ «Арсис», ЛТД, 2001.
2. Баулин Ю.В., Орлов П.И. Уголовная ответственность за незаконное обращение с наркотическими средствами. – К., 1998.
3. Бєлоусов Ю.Л. Правова оцінка діянь, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2002. – Вип. 18. – С. 488-491.
4. Женунтій В., Дадерко Л. До питання повторності однорідних злочинів при незаконному наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Право України. – 1996. - № 12. – С. 76.
5. Икрамова М.Т. Уголовная борьба с наркоманией. – Ташкент, 1982.
6. Козаченко А.В. Еще раз о классификации наркотических и психотропных веществ // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1997. – Вип. 4. – С. 270-275.
7. Козаченко А.В. Определение совокупного размера наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1998. – Вип. 5. – С. 229-233.
8. Козаченко А.В., Мирошниченко Н.А. Предмет наркотизма. – Николаев, 1999.
9. Козаченко О.В. Кримінально-правові ознаки прекурсорів та одурманюючих речовин // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 2001. – Вип. 12. – С. 310-314.
10. Козаченко О.В. Вплив кількісних і якісних характеристик наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на кваліфікацію деяких злочинів, спрямованих проти народного здоров'я // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 2. – С. 113-116.
11. Козаченко А.В. Определение совокупного размера наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров // Актуальны проблеми держави та права: Зб. наук. праць. – О., 1997. – Вип. 5. – С. 229-233.
12. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навч. посібник – К., 2002.
13. Лановенко И.П., Светлов А.Я., Костенко А.Я. Наркотизм и преступность // НАН Украины, Институт государства и права им. В.М. Корецкого. – К.: Наукова думка, 1994.
14. Мельник П., Лановенко І. Кримінально-правова концепція відповідальності за незаконний наркообіг // Науковий вісник Академії держакної податкової служби України. – 2000. – Вип.. 1. – С. 147-153.
15. Мирошниченко Н.А. Преступления, связанные с наркотическими, психотропными веществами и прекурсорами: ответственность и квалификация. – О., 1997.
16. Мирошниченко Н.А. Кваліфікація злочинів, пов’язаних із споживанням наркотичних засобів і психотропних речовин // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О.: Юридична література – 2001. – Вип. 11. – С. 478-484.
17. Мирошниченко Н.А., Музика А.А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. – Киев-Одесса, 1988.
18. Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. – К.: Логос, 1998.
19. Музика А.А. Загальна характеристика об’єктивної сторони злочинів, пов’язаних з наркоманією // Право України. – 1997. - № 5. – С. 67.
20. Музика А.А. Об’єкт злочинів, пов’язаних з наркоманією // Право України. – 1997. - № 12. – С. 90.
21. Музика А.А. Особливості об’єктивної сторони злочинів, пов’язаних з наркоманією // Право України. – 1997. - № 9. – С. 50.
22. Музика А.А. Про предмет злочинів, пов’язаних з наркоманією // Право України. – 1997. - № 3. – С. 62.
23. Музика А.А. Кримінально-правові засоби боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин // Правова держава / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 1997. – Вип. 7. – С. 221-250.
24. Музика А.А. Суб’єкт незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Правова держава / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 1998. – Вип. 9. – С. 245-250.
25. Музика А.А. Удосконалення кримінального законодавства в галузі боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів // Правова держава / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2000. – Вип. 11. – С. 390-397.
26. Музика А.А. Шляхи вдосконалення законодавства у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – Дніпропетровськ. – 2000. – Вип. 1 (11). – С. 68-73.
27. Никифорчин И.А. О понятии наркотических средств // Проблемы соц. Законности / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Вип. 26. – 1992. – С. 88-91.
28. Павленко Р. Основні форми й види незаконного нарковиробництва // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 4. – С. 86-89.
29. Смитиенко В. Н. Уголовно-правовая охрана здоровья населения в СССР. - К., 1989.
30. Фесенко Є.В. Кримінально-правовий захист здоров'я населення: (Коментар законодавства та судової практики). – К.: Істина, 2001.
31. Фесенко Є.В. Злочин, передбачений ст. 307 КК України, з точки зору правової доктрини та судової практики // Адвокат. – 2003. - № 4. С. 11-14.
Нормативний матеріал
1. Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15.02.1999 р.
2. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 р.
3. Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Затв. постановою КМУ від 03.01.1996 р. № 6.
4. Порядок провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах: Затв. постановою КМУ від 07.02.2001 р. № 106.
5. Порядок знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних непридатними для подальшого використання або переробки, а також відходів, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини: Затв. постановою КМУ від 28.03.2001 р. № 13.
6. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Затв. постановою КМУ від 06.05.2000 р. № 770.
7. Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров'я України: Затв. наказом МОЗ України від 18.12.1997 р. № 356.
8. Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу (таблиця 1). Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу (таблиця 2). Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що перебувають у незаконному обігу (таблиця 3): Затв. наказом МОЗ України від 01.08.2000 р. № 188.
9. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 26.04.2002 р. «Про практику застосування судами України законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, виколення самогоноваріння».
10. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 р. «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.