Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ДОБРОВІЛЬНА ВІДМОВА ПРИ НЕЗАКІНЧЕНОМУ ЗЛОЧИНІ


Курсова
K-21153

ВАРІАНТ 5
ДОБРОВІЛЬНА ВІДМОВА ПРИ НЕЗАКІНЧЕНОМУ ЗЛОЧИНІ
1. Поняття добровільної відмови при незакінченому злочині.
2. Ознаки добровільної відмови.
3. Межі добровільної відмови.
4. Особливості добровільної відмови співучасників.
Передусім потрібно звернути увагу на те, що питання про добровільну відмову може ставитися тільки при незакінче¬ному злочині.
При висвітленні першого питання теми слід врахувати, що КК України містить у ч. 1. ст. 17 визначення поняття "доб¬ровільна відмова". Необхідно зауважити й те, що ця дефініція вперше з'явилася у вітчизняному законодавстві саме в згадано¬му кодексі. До недавнього часу відсутність законодавчої регла¬ментації поняття "добровільна відмова" породжувала велику рі¬зноманітність таких визначень у науковій літературі, деякі зберегли свою актуальність і нині. З метою з'ясування сутності цього поняття доцільно вивчити і проаналізувати такі дефініції.
Відповідаючи на друге питання, бажано вирішити проб-лему встановлення ознак добровільної відмови та дати їм ви-значення. Необхідно пам'ятати, що змісту цих ознак законодав¬ство не розкриває, це зроблено в науковій літературі. Отже, варто наголосити, що існують різні точки зору.
При характеристиці добровільності потрібно вказати, яке значення має в даному випадку вплив зовнішніх чинників на особу, що вчиняє суспільно небезпечне діяння. Доречно та¬кож пояснити, чому мотив не має значення для визнання відмо¬ви добровільною. З ознакою добровільності тісно пов' язана друга особливість - усвідомлення можливості доведення зло¬чину до кінця. Потрібно передусім з' ясувати значення усвідом¬лення для встановлення добровільності відмови. Розкриваючи зміст третьої ознаки добровільної відмови - остаточності при¬пинення злочину, слід з' ясувати, який вона має характер - об'єктивний чи суб'єктивний. Окремого висвітлення потребує питання доцільності виділення та встановлення змісту окремих об'єктивних ознак добровільної відмови. Далі варто розглянути випадки відмови від повторення посягання при невдалій спробі вчинення злочину.
Розкриваючи третє питання, слід зосередитися на стаді¬ях вчинення злочину і встановленні нижньої та верхньої меж добровільної відмови. При цьому на особливу увагу заслуговує визначення верхньої межі. Варто окремо з' ясувати питання про можливість добровільної відмови на стадії закінченого замаху.
Висвітлення останнього питання потребує врахування змісту ст. 31 КК України. Детальний аналіз дасть змогу встано¬вити підстави та умови добровільної відмови для кожного окремого виду співучасника. Крім цього, необхідно виокремити особливості добровільної відмови в різних формах співучасті.
С пис о к лі те р а тур и
Гродецький, Ю.В. Добровільність як ознака добровіль¬ної відмови / Ю.В. Гродецький // Вчені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В.І. Вернадського. Серія: Юрид. науки. - 2010. - Т. 23 (62). - № 2. - С. 202-208.
Гродецький, Ю.В. Об'єктивні ознаки добровільної від¬мови при незакінченому злочині / Ю.В. Гродецький // Пробл. законності. - Х.: Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава
Мудрого", 2011. - Вип. 114. - С. 143-154.
Гродецький, Ю.В. Остаточність добровільної відмови / Ю.В. Гродецький // Вісн. прокуратури. - 2010. - № 9 (111). - С. 65-70.
Гродецький, Ю.В. Усвідомлення можливості доведення злочину до кінця / Ю.В. Гродецький // Там же. - 2010. - № 12 (114). - С. 74-81.
Клименко, С.В. Добровільна відмова співвиконавця від вчинення злочину / С.В. Клименко // Бюл. М-ва юстиції Украї¬ни. - 2004. - № 10 (36). - С. 115-120.
Клименко, С.В. Інститут добровільної відмови від ско¬єння злочину в законодавстві про кримінальну відповідальність деяких зарубіжних країн / С.В. Клименко // Юрид. радник. - 2007. - № 3 (17). - С. 87-91.
Клименко, С.В. Кримінально-правові наслідки доброві-льної відмови від вчинення злочину / С.В. Клименко // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України. - 2004. - № 6. - С. 296-303.
Орловський, Р.С. Особливості добровільної відмови при пособництві / Р.С. Орловський // Пробл. законності. - 1999. - С. 189-193.
Панько, К.А. Добровольньїй отказ от преступления по советскому уголовному праву / К.А. Панько. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1975.
Тихий, В.П. Добровільна відмова від злочину (коментар статті 17 Кримінального кодексу України) / В.П. Тихий. - Вісн. Конституц. Суду України. - 2004. - № 5. - С. 117-120.
Завдання
1. Круглов прийшов додому до своєї дружини, яка через сімейну сварку проживала окремо від нього. Там він наніс їй ножове поранення в обличчя. Дружина почала тікати, однак він наздогнав її, звалив на підлогу і запитав: "Будеш зі мною жити чи вб'ю?". Коли дружина запитала: "А з ким залишаться наші діти?", Круглов припинив свої дії, викрикнув: "Що я наробив!" і вибіг з кімнати.
Круглова було засуджено за замах на вбивство. Адвокат Круглова заперечував проти цього та наполягав, що в діянні йо¬го підзахисного є добровільна відмова від убивства.
Чи вірне рішення прийняв суд? Якщо в діянні Круглова є добровільна відмова, то чи можна його притягнути в цьому разі до відповідальності за ножове поранення обличчя?
2. Дубов із метою вбивства вдарив сокирою по голові Іванову, яка спала у своїй кімнаті. На крик потерпілої прибігли сусіди і відібрали у Дубова сокиру, перешкодивши йому довести злочинний намір до кінця. Злякавшись вчиненого, Дубов сам ви-кликав швидку допомогу, щоб врятувати життя потерпілій. За-вдяки своєчасній медичній допомозі Іванова залишилася живою.
Визначте відповідальність Дубова. Чи змінилося б рі-шення, якщо Дубов після нанесення першого удару Івановій по голові за власною волею відмовився б від нанесення наступних ударів? Встановіть різницю між добровільною відмовою та дійовим каяттям. Чи має значення для добровільної відмови, за чиєї ініціативи особа відмовляється від доведення злочину до кінця?
3. Єнукідзе, що їхав у вантажівці, побачив на дорозі Сє- рову, яка намагалася зупинити проїжджаючі автомобілі. Єнукі- дзе загальмував, на прохання Сєрової підвезти її до міста пого¬дився та посадив її у кабіну. У дорозі Єнукідзе запропонував Сєровій вступити з ним у статевий зв'язок. Одержавши відмо¬ву, Єнукідзе почав погрожувати вбивством, ображав потерпілу. Вона прохала Єнукідзе відпустити її. При цьому заявила, що її чоловік записав номер вантажівки, якою керував Єнукідзе, а тому, коли з нею щось трапиться, Єнукідзе понесе відповідаль¬ність.
Злякавшись можливої відповідальності, Єнукідзе виса¬див Сєрову з вантажівки, а сам поїхав далі.
Визначте відповідальність Єнукідзе.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.