Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ВИДИ СПІВУЧАСНИКІВ ЗЛОЧИНУ


Курсова
K-21155

ВАРІАНТ 7
ВИДИ СПІВУЧАСНИКІВ ЗЛОЧИНУ
1. Виконавець (співвиконавець).
2. Організатор.
3. Підбурювач.
4. Пособник.
5. Відмежування співучасників злочину.
У першу чергу потрібно звернути увагу на те, що у ст. 27 КК України передбачено чотири види співучасників зло¬чину: виконавець, організатор, підбурювач та пособник.
При висвітленні першого питання теми слід зазначити, що ч. 2 ст. 27 КК України передбачено два різновиди діяльності виконавця: а) безпосереднє вчинення злочину, тобто виконання повністю або частково дії (бездіяльності), що належить до ознак об'єктивної сторони складу злочину; б) вчинення злочину шля¬хом використання інших осіб, які не підлягають кримінальній від-повідальності. Необхідно детально розглянути ознаки кожного з видів діяння виконавця, з' ясувати його кваліфікацію.
Відповідаючи на друге питання, потрібно встановити й проаналізувати об'єктивні та суб'єктивні ознаки діяння органі-затора, назвати його види. Пам'ятайте, що змісту видів діяльно¬сті організатора у КК України не розкрито. Види діяльності до-сліджуються в науковій літературі, а також отримали судове тлумачення в постанові Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочи¬ни, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями" № 13 від 23.12.2005 р. Наприкінці слід з'ясувати питання кваліфікації ді¬яння організатора.
При характеристиці об'єктивних та суб'єктивних ознак діяння підбурювача потрібно встановити, що необхідно розумі¬ти під "схилянням до злочину", звернути увагу на те, що підбу-рювання характеризується лише активною формою поведінки. Далі варто вирішити, до вчинення якого саме діяння підбурю¬вач може схиляти іншого співучасника. Окремого висвітлення потребує питання про способи підбурювання до злочину та до¬цільність їх закріплення у КК України. Не менш важливо з' ясувати кваліфікацію діяння підбурювача.
Досліджуючи роль і значення пособника, слід ретельно вивчити об'єктивні і суб'єктивні ознаки його дій, зупинитися на видах пособницької діяльності (фізичне та інтелектуальне по- собництво), з'ясувати питання кваліфікації діяння пособника.
Під час розгляду останнього пункту плану на підставі кримінального закону та наукової літератури треба встановити та розкрити критерії, за якими проводиться відмежування спів-учасників злочину. Особливу увагу доцільно приділити відме-жуванню посереднього (опосередкованого) виконавця і підбу-рювача; організатора і підбурювача, інтелектуального пособни- ка та підбурювача. Свої висновки бажано проілюструвати відпо-відними прикладами.
С п и с о к л і т е р ат у р и
Бурчак, Ф.Г. Соучастие: социальньїе, криминологические и правовьіе проблемьі / Ф.Г. Бурчак. - К.: Вища шк., 1986. - 208 с.
Бурчак, Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголов- ному праву / Ф.Г. Бурчак. - К.: Наук. думка, 1969. - 216 с.
Гришаев, П.И. Соучастие по советскому уголовному пра¬ву / П.И. Гришаев, Г.А. Кригер. - М.: Госюриздат, 1959. - 256 с.
Гуторова, Н.А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Украиньї: учеб. пособ. / Н.А. Гуторова. - Х.: Рубикон П, 1997. - 102 с.
Кваша, О.О. Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження: моногр. / О.О. Кваша. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2003. - 216 с.
Козлов, А.П. Соучастие: традиции и реальность / А.П. Козлов. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 362 с.
Мельник, М. Види співучасників за новим Криміналь¬ним кодексом України / М. Мельник // Право України. - 2002 - № 11. - С. 69-74.
Орловський, Р.С. До питання вдосконалення законодав-чого визначення пособника / Р.С. Орловський // Пробл. закон¬ності. - Вип. 39 - Х.: Нац. юрид. акад. України, 1999. - С. 134¬138.
Тельнов, П.Ф. Ответственность за соучастие в преступ- лении / П.Ф. Тельнов. - М.: Юрид. лит., 1974. - 208 с.
Ус, О.В. Відмежування підбурювання до злочину від ді-яльності інших співучасників / О.В. Ус // Пробл. законності. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. - Вип. 94. - С. 182-189.
Ус, О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину: моногр. / О.В. Ус. - Х.: Вид. ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. - 264 с.
Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями: постано¬ва Пленуму Верховного Суду України № 13 від 23.12.2005 р. № 13 // Вісн. Верхов. Суду України. - 2006. - № 1. - С. 2-6.
Завдання
1. Ванін, звільнившись із колонії, де відбував покарання за злісне хуліганство, вирішив помститися Михайленку, який виступав у суді свідком і дав докладні свідчення про злочин, вчинений Ваніним. З цією метою він підмовив 13-річного Мак-сима Колесова вистрелити з рушниці в Михайленка, коли той буде повертатися додому. За це Ванін пообіцяв подарувати хлопцеві рушницю. Дочекавшись увечері Михайленка, Максим вистрелив у нього, спричинивши останньому тяжкі тілесні ушкодження.
Чи мають місце в цьому випадку ознаки співучасті?
Як належить вирішити питання про відповідальність Ваніна та Максима Колесова?
2. Солодова задумала позбутися свого коханця, у зв'язку з чим попросила Луцького знайти особу, яка за винагороду змо¬гла б учинити вбивство. Луцький умовив Швеця вчинити цей злочин і познайомив його з Солодовою. Жінка передала Швецю завдаток за майбутнє вбивство, розповіла про розпорядок дня її коханця, визначила, в який час, в якому місці краще вчинити цей злочин, дала його фотокартку і забезпечила іншою необхід¬ною інформацією. Вона ж познайомила Швеця з Максаком, який на її прохання передав останньому рушницю для вчинення вбивства. Через три дні Швець пострілом з рушниці вбив кохан¬ця Солодової.
Як слід кваліфікувати дії Солодової, Луцького, Швеця і Максака?
3. Під час спільного вживання спиртних напоїв Кіян роз-повів Саєнку та Науменку, що він був у гостях у Пилипенка і бачив там багато цінних речей.
Через два дні Саєнко та Науменко, зустрівшись знову, згадали про цю розмову і вирішили заволодіти цінностями Пи- липенка. Озброївшись ножами, вони прийшли на квартиру по-терпілого і почали вимагати у нього цінності. При цьому Саєн- ко приставив до шиї Пилипенка ніж, а Науменко, тримаючи ніж у руках і погрожуючи дружині потерпілого розправою, не давав змоги їй вийти з квартири і покликати на допомогу. Злякавшись за власне життя та життя чоловіка, дружина Пилипенка віддала злочинцям цінності.
Суд визнав Кіяна, Саєнка і Науменка співучасниками розбою: Кіяна - підбурювачем, Саєнка - виконавцем, Науменка - пособником вчиненого злочину.
Чи правильно суд вирішив питання про відповідальність цих осіб? Ознайомившись із змістом ст. 187 КК України, дай¬те відповідь, яка форма співучасті та які види співучасників мають місце у цьому злочині?
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.