Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

КРАЙНЯ НЕОБХІДНІСТЬ


Курсова
K-21184

ВАРІАНТ 8
КРАЙНЯ НЕОБХІДНІСТЬ
1. Поняття та підстава крайньої необхідності.
2. Ознаки крайньої необхідності.
3. Перевищення меж крайньої необхідності.
4. Відмінність крайньої необхідності від необхідної обо¬рони.
Розглядаючи перше питання теми, передусім необхідно ознайомитися зі змістом ст. 39 КК України, в якій розкриваєть¬ся поняття крайньої необхідності. На основі цих положень мо¬жна зробити висновок, що стан крайньої необхідності виникає за наявності певної підстави, яка складається із двох елементів: 1) небезпеки, що безпосередньо загрожує охоронюваним зако¬ном інтересам особи, суспільства чи держави, та 2) неможливо¬сті усунення цієї небезпеки іншими засобами, крім вчинення дій, що заподіюють шкоду правоохоронюваним інтересам. Та¬ким чином, право особи на заподіяння шкоди у стані крайньої необхідності виникає виключно за сукупності цих двох чинни¬ків у їх нерозривній єдності.
При аналізі підстави крайньої необхідності слід доклад¬но розглянути кожен її елемент. Перший елемент характеризує небезпеку, яка безпосередньо загрожує інтересам даної особи чи інших громадян, суспільства або держави. Тому треба пока¬зати, що може виступати в якості джерела цієї небезпеки, роз-крити ознаки цієї небезпеки: її наявність та дійсність. Другий елемент - це неможливість усунути небезпеку, яка загрожує, іншими засобами, крім тих, що заподіюють шкоду. При цьому доцільно особливо підкреслити, що така неможливість визнача¬ється обстановкою, яка склалася. Тому важливо проаналізувати різні види такої обстановки, навести належні приклади.
При висвітленні другого питання спочатку потрібно на¬звати ознаки, притаманні стану крайньої необхідності, а потім послідовно розглянути кожну з них. Досліджуючи ознаки суб'єкта крайньої необхідності, спочатку слід розглянути різні наукові підходи щодо вирішення цього питання, а також окремі рішення в законодавчих актах інших країн, тільки після цього зробити висновок, хто ж є суб'єктом крайньої необхідності від¬повідно до ст. 39 КК України.
Далі доречно проаналізувати мету дій, що вчинюються у стані крайньої необхідності. При цьому можна виділити най¬ближчу, проміжну та кінцеву мету і обговорити питання про від¬повідальність особи за заподіяну шкоду, якщо мети крайньої необхідності не було досягнуто.
При розгляді третьої ознаки — спрямованість заподіяння шкоди - потрібно зазначити, що об' єктом шкоди можуть ви¬ступати охоронювані законом інтереси "третіх осіб", а іноді й саме джерело небезпеки.
Розкриваючи характер поведінки особи у стані крайньої необхідності, треба звернути увагу й на те, що це питання має неоднозначне наукове вирішення. Дискусію викликає можли¬вість заподіяння шкоди шляхом бездіяльності у такому стані.
При характеристиці часових меж існування стану край¬ньої необхідності належить вказати момент його виникнення та припинення, проаналізувати ситуації так званої "передчасної" та "запізнілої" крайньої необхідності.
Говорячи про правомірність заподіяної шкоди у стані крайньої необхідності, слід виходити з положень ст. 39 КК України: заподіяна шкода повинна бути менш значною, ніж від¬вернута шкода або рівнозначною. Варто пояснити, яка шкода є менш значною чи рівнозначною, який для цього використову¬ється критерій, як це питання вирішується в КК інших країн. Окремо потрібно зупинитися на питанні щодо можливості вря¬тування життя однієї людини за рахунок іншої.
При розгляді третього питання варто зазначити, в яких випадках має місце перевищення меж крайньої необхідності (ексцес). Для цього потрібно проаналізувати положення ч. 2 ст. 39 КК України щодо заподіяної шкоди та форми вини особи. Необхідно також розкрити правові наслідки та особливості ква¬ліфікації ексцесу крайньої необхідності.
Наприкінці роботи належить вказати, за якими ознаками крайня необхідність відрізняється від необхідної оборони.
С пис о к лі те р а тур и
Баулин, Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступ- ность деяния / Ю.В. Баулин. - Х.: Основа, 1991. - 360 с.
Діденко, В.П. Обставини, що виключають злочинність діяння / В.П. Діденко. - К.: Укр. акад. внутр. справ, 1993.
Домахин, С.А. Крайняя необходимость по советскому уголовному праву / С.А. Домахин. - М.: Госюриздат, 1955.
Лісова, Н. Деякі аспекти кримінальної відповідальності при перевищенні меж крайньої необхідності / Н. Лісова // Вісн. прокуратури. - 2006. - № 9. - С. 83-89.
Паше-Озерский, П.П. Необходимая оборона и крайняя необходимость по советскому уголовному праву / П.П. Паше- Озерский. - М.: Госюриздат, 1962.
Якімець, Т. Розвиток інституту крайньої необхідності в українському кримінальному праві / Т. Якімець // Право Украї¬ни. - 2007. - № 4. - С. 113-117.
Якімець, Т. Крайня необхідність за новим Криміналь¬ним кодексом України / Т. Якімець // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юрид. науки. - Вип. 41. - 2005. - С. 284-288.
Завдання
1. Під час зимової риболовлі від берегу відкололася крижина та почала швидко відносити у відкрите море групу ри¬балок. Для їх порятунку співробітник міліції Івченко без дозво¬лу власника скористався чужим катером та з його допомогою перевіз рибалок на берег. Утім під час рятувальної операції внаслідок зіткнення катера із крижиною була пошкоджена об¬шивка катера та пробито днище, чим власнику заподіяно значну матеріальну шкоду.
Дайте кримінально-правову оцінку поведінці Івченка.
2. Кирилов під час сильної грози, за відсутності свого сусіда Івакіна і не маючи на це дозволу, зайшов до його будин¬ку і, піднявшись на дах, поламав антену. Як потім пояснив Ки- рилов, ця антена є найвищою у селі, і блискавка могла б вдари¬ти в неї, від чого міг би зайнятися його власний будинок, оскі¬льки дахи його будинку та сусіда знаходяться у безпосередній близькості один від одного.
Оцініть правомірність поведінки Кирилова.
3. Під час гасіння пожежі на одному з підприємств бал¬ка, що впала, придавила руку пожежнику Силіну. Спроби швид¬ко визволити її виявилися марними. Оскільки стеля почала ін¬тенсивно руйнуватися, що створило небезпеку для життя усіх пожежників, які знаходилися у приміщенні, командир підрозді¬лу Шмаков прийняв рішення відрізати руку Силіну і тим самим визволити його з пастки. Внаслідок цих дій життя Силіна було врятовано, але він став інвалідом.
Чи повинен Шмаков бути притягнений до кримінальної відповідальності за заподіяння тілесних ушкоджень?
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.