Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ТЕМА 11. ВИПРАВДАНИЙ РИЗИК (ДІЯННЯ, ПОВ’ЯЗАНЕ З РИЗИКОМ)


Курсова
K-21659

ТЕМА 11. ВИПРАВДАНИЙ РИЗИК
(ДІЯННЯ, ПОВ’ЯЗАНЕ З РИЗИКОМ)

План
1. Поняття та значення виправданого ризику.
2. Підстава виправданого ризику.
3. Ознаки виправданого ризику.
4. Межі заподіяння шкоди при вчиненні діяння, пов’язаного з ризиком.

Методичні рекомендації:
Викладення теми слід починати із законодавчого визначення виправданого ризику (ч. 1 ст. 42 КК). Потім розкрити соціальне, кримінально-правове, профілактичне та виховне значення норми про виправданий ризик у кримінальному праві України. Важливо показати, що дії громадян, які пов’язані із спричиненням шкоди при вчиненні діяння, пов’язаного з ризиком, визнаються суспільно корисними та правомірними і не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. Слід приділити увагу історичним передумовам закріплення норми про виправданий ризик у кримінальному законодавстві України.
Розглядаючи друге питання теми, слід виходити з того, що існує єдина, але складна підстава діяння, пов’язаного з ризиком. Підставою для вчинення ризикованого діяння є його виправданість, яке складається з трьох елементів: 1) наявність об’єктивної ситуації, що свідчить про необхідне досягнення суспільно корисної мети; 2) неможливість досягнення цієї мети не ризиковим діянням; 3) прийняття особою запобіжних заходів для запобігання шкоди правоохоронюваним інтересам. Лише у своїй єдності вказаніел ементи виправдовують вчинене особою діяння, пов’язаного з ризиком. Необхідно послідовно розкрити зміст цих складових частин. Особливу увагу слід зосередити на природі права на виправданий ризик, при цьому слід пам’ятати, що цим правом суб’єкт може скористатися лише в обстановці, при якій досягнення значної суспільно корисної мети без ризикованого діяння є неможливим.
Аналізуючи об’єктивну ситуацію, що викликає необхідність досягнення значної суспільно корисної мети, в якій вчиняється діяння, пов’язане з ризиком, треба розкрити ознаки такої ситувації. Важливо показати в якиїх сферах суспільного життя може виникнути ця ситуація. Наприклад, лікарський ризик, військовий ризик, дослідницький ризик. Потрібно дати оцінку висловленої у літературі думки про неможливість виправданого ризику у певних ситуаціях, наприклад, у спорті.
Розглядаючи другу складову частину підстави виправданого ризику, яка полягає у неможливості для даної особи в обстановці, що склалася, досягати певної мети неризиковим діянням, потрібно розкрити сутність зазначеної “неможливості”. В ході аналізу слід врахувати позиції різних криміналістів з цього питання.
Третій елемент підстави – це прийняття особою необхідних запобіжних заходів, що давали їй достатні підстави обгрунтовано розраховувати на запобігання шкоди правоохоронюваним інтересам. Слід розкрити суб’єктивний та об’єктивний характер достатності заходів, які приймаються особою.
При викладення третього питання теми спочатку треба назвати та перелічити ознаки виправданого ризику. Ці ознаки визначають: 1) його мету; 2)об’єкт заподіяння шкоди; 3)характер діяння та 4) його своєчасність.
Розглядаючи мету діяння, пов’язаного з ризиком, слід звернути увагу, що вона чітко визначена законодавцем. КК України визначає виправданим вчинення ризикованої дії (бездіяльності) тільки для досягнення значної суспільно корисної мети (ч. 1 ст 42 КК). За допомогою тлумачних словників та, враховуючи сфери в яких може вчинятися діяння, пов’язане з ризиком, необхідно розкрити поняття спрямованості діяння для «досягнення значної суспільно корисної мети». Слід окремо розглянути спірне питання про ризик особи заради досягнення особистої вигоди, а також проаналізувати другу ознака – тобто об’єкт, якому особа, котра вчиняє діяння, пов’язане з ризиком, має право завдавати шкоду.
Важливим є аналіз третьої ознаки – характеру діяння. Необхідно розкрити властиву виправданому ризику «подвійність» діяння. Зокрема, показати як після постановки значної суспільно корисної мети і прийняття особою рішення скоїти ризикований вчинок відбувається реалізація самого діяння. Звернути увагу на заходи, достатні для відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам, які вживає суб’єкт виправданого ризику.
При розгляді своєчасності діяння, пов’язаного з ризиком, потрібно розкрити важливість такої характеристики як час, та звернути увагу на те, що виправданий ризик можливий у певний час, а саме протягом періоду виникнення та існування підстави ризикованого діяння.
Відповідаючи на четверте питання, слід зазначити, що в КК межі заподіяння шкоди прямо не визначені на відміну від інших законодавчо закріплених обставин, які виключають злочинність діяння (необхідна оборона, крайня необхідність, затримання злочинця та ін.). Тому питання меж заподіяння шкоди при вчиненні діяння, пов’язаного з ризиком, є дискусійним в кримінально – правовій літературі. Одні вчені вказують, що будь - яка шкода, котра заподіяна при виправданому ризику, повинна визнаватися правомірною. Інші, аналізуючи норму про діяння, пов’язане з ризиком, вказують на необхідність його відповідності підставі і поставленій особою значній суспільно корисній меті. Тому необхідно навести основні аргументи прихильників тієї чи іншої позиції та визначити своє ставлення до даної проблеми.
Наприкінці роботи слід звернути увагу на положення, які сформульовані в ч. 3 ст. 42 КК, тобто ризик не визнається виправданим, якщо він завідомо створював загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій. Для аналізу зазначеної норми слід звернутися до положень Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища» від 07.02.2002 р., «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 08.06.2000 р., «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 13.07.2000 р.

Основний та додатковий списки літератури:

Анчукова М.В. Виправданий ризик як обставина, що виключає злочинність діяння: Монографія. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2006.-168 с.
Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.- Харьков: Основа, 1991. – 359 с.
Гринберг М.С. Проблема производственного риска в уголовном праве.-М.: Госюриздат, 1963.-132 с.
Орешкина Т. Обоснованный риск в системе обстоятельств, исключающих преступность деяния // Уголовное право.-1999.- № 1-2.-С.17-24
Самороков В.И. Риск в уголовном праве // Государство и право.-1995. № 5.- с.103-112
Тимербулатов А. Риск: уголовно – правовые аспекты // Государство и право.- 1995. - № 3. – с. 112-116.
Х Х Х
Гав’яз О. Господарський ризик як обставина, що виключає кримінальну відповідальність //Радяньке право.-1988.-№ 2.-С. 30 – 31.
Келина С. Профессиональный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния // Сов. юстиция.-1988. № 22.-С. 14-15.
Мазин П., Битеев В., Пономарёв Г. Обоснованный риск: проблемы толкования и практического применения// Уголовное право.-2002. - № 1.- с. 26-29
Селезнёв М. Крайняя необходимость и оправданный риск//Законность.-1992.-№ 11.-с. 14-16
Шурдумов А. Обоснованный риск//Уголовное право.-2002.- № 3.- с. 60-62
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.