Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оперуповноважені Павленко, Тимченко і Макаров за збут наркотичних засобів затримали Попова М., Попова В. і Романчука та запропонували їм за


Контрольна робота
K-23431

87. Оперуповноважені Павленко, Тимченко і Макаров за збут наркотичних засобів затримали Попова М., Попова В. і Романчука та запропонували їм за непритягнення до кримінальної відповідальнос-ті надати певну матеріальну винагороду, на що останні погодились. Перший розрахувався з ними автомобілем ВАЗ-21063. Романчук теж віддав їм свій автомобіль ВАЗ-21021. Попов В. сплатив їм гроші у сумі 1520 грн., а через день - ще 300 доларів США. Після отримання ма¬теріальної винагороди від зазначених осіб, Павленко відмовив у при¬тягненні цих осіб до кримінальної відповідальності, а вилучені в них наркотичні засоби знищив. Крім того, Тимченко і Макаров вилучили із матеріалів перевірки пояснення Попова М., Попова В. і Романчука, а замість них склали від їх імені пояснення, які не відповідали дій¬сності.
Вирішіть питання про відповідальність Павленко, Тимченко, Макарова а також Попова М., Попова. В., і Романчука. Дайте від-повіді на запитання: коли одержання хабара вважається закінченим злочином; що є предметом службового підроблення?
88. Працівники міліції Степаненко та Іванов зупинили для пере-вірки документів іноземних громадян - Мамедова і Азатханова. У пас¬порті Мамедова була прострочена реєстрація іноземного громадяни¬на на території України, а паспорт Азатханова був належним чином оформлений. Степаненко та Іванов затримали Мамедова і Азатхано- ва, доставили їх до опорного пункту міліції, де без будь-яких пояснень наділи наручники і почали вимагати від них 500 дол. США, погрожу¬ючи при цьому депортацією з країни та притягненням до криміналь¬ної відповідальності за порушення паспортного режиму. Отримавши відмову, Степаненко та Іванов нанесли Мамедову та Азатханову побої, забрали у них наявні гроші та мобільні телефони, після чого відпус¬тили.
Вирішіть питання про відповідальність Степаненко та Іванова.
89. Федоров, працюючи слідчим МВ УМВС, прийняв до свого провадження кримінальну справу по звинуваченню Донченко у вчи-ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України. Під час допиту, діючи з метою одержання від Донченко незаконної винагороди, Фе¬доров заявив йому, що вбачає в його діях ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 КК і без оформлення відповідних докумен¬тів помістив його в камеру для затриманих. Після цього Федоров викликав співмешканку Донченка Бажину і запропонував їй дати йому 1000 доларів США за звільнення Донченко з-під варти і перекваліфі¬кацію його дій на ч. 1 ст. 122 КК. Бажина погодилася і дала Федорову гроші, за що він звільнив Донченко з-під варти та кваліфікував його діяння за ч. 1 ст. 122 КК.
Вирішіть питання про відповідальність Федорова і Бажиної. Чи змінилась б кваліфікація дій зазначених осіб, якщо б за тих же об-ставин у діях Донченко взагалі були відсутні ознаки будь-якого скла¬ду злочину?
90. Дяченко, працюючи лісником державного лісогосподарського підприємства, неналежним чином виконував свої обов’язки з охоро-ни лісу від незаконної порубки, внаслідок чого в закріпленому за ним обході невстановлені особи самовільно зрубали дерева, чим державі завдано збитків на суму 82 тис. 495 грн.
Визначте, чи містять дії Дяченко склад службового злочину. Як належить кваліфікувати дії, вчинені Дяченком?
В а р і а н т: Відповідно до посадової інструкції лісника, Дяченку було надане право складати документи, які мають правовий харак-тер (протоколи про адміністративні правопорушення у сфері лісо-користування), тобто приймати рішення, обов ’язкові до виконання фізичними чи юридичними особами, незалежно від їх підлеглості або відомчої належності.
91. Біленський, будучи директором ВАТ АТП, вимагав від орен-дарів виробничих майданчиків - підприємців К., Н., М. виплати осо-бисто йому додаткової орендної плати понад суму встановлену до-говором, а при укладенні та підписанні нового договору, обговорював суму, яка підлягає сплаті йому за надання саме цим особам переваж¬ного права на укладання зазначеного договору. Вироком суду Білен- ський засуджений за ч. 1 ст. 365 КК.
У касаційному поданні заступник прокурора порушив питання про скасування вироку та направлення справи на новий судовий роз-гляд, оскільки суд, на його думку, неправильно кваліфікував дії Бі- ленського за ч. 1 ст. 365 КК.
Як слід кваліфікувати діїБіленського? Проведіть розмежування злочинів, передбачених статтями 364 і 365 та 364-1 і 365-1 КК.
92. Під час проведення оперуповноваженим Бабенком перевірки діяльності начальника пасажирського потягу Коваленко, були вияв-лені істотні порушення чинного законодавства. Діючи з метою ви-криття Коваленко як хабародавця, Бабенко запропонував їй для ви-рішення «питання» і звільнення від відповідальності передати йому 500 доларів США, на що Коваленко погодилася. Коли Коваленко на-магалась передати Бабенко вказану суму, він прийняти її відмовився і запросив понятих для складання протоколу, щодо передання йому хабара у вигляді грошей.
Вирішіть питання про відповідальність Бабенко та Коваленко. Чи зміниться кваліфікація вчиненого, якщо Коваленко сама запропо-нувала Бабенко хабар, на що останній погодився, діючи з метою викриття Коваленко як хабародавця?
93. Зощенко, працюючи начальником виробничої дільниці, умис-но завищував обсяги робіт, що виконувалися його знайомим Борис- кіним, внаслідок чого Борискіну було незаконно нараховані і випла-чені 21 тис. грн. Частину цих грошей Борискін в якості винагороди передав Зощенко.
Вирішіть питання про відповідальність Зощенко і Борискіна.
94. Директор магазину Романенко звільнила з роботи вантажни-ка Коновалова за власним бажанням та провела з ним розрахунок. Однак після звільнення Коновалова, на протязі декількох місяців, Романенко відмічала його в табелях як працюючого. Отримані в якос-ті зарплати Коновалова гроші (12 тис. грн.) Романенко видавала ро-бітникам магазину, що виконували роботи з вантаження та виванта-ження товарів унаслідок браку вантажників.
Вирішіть питання про відповідальність Романенко.
95. Начальник кредитного відділу банку Горпинский сприяв при-ватним особам в отриманні кредитів без забезпечення їх відповідною заставою. Для надання таким операціям зовнішньо законного вигля-ду, докладав фіктивних документів щодо предмету забезпечення кредиту. Від надання підприємцю Кузьменко кредиту у розмірі 250 тис. грн. під фальсифіковане іпотечне зобов’язання Горпинський отримав його частину у розмірі 70 тис. грн. Намагаючись приховати наслідки свої діяльності, під час проведення центральним управлін-ням банку чергової перевірки, надавав членам комісії коштовні по-дарунки, безкоштовні путівки на бази відпочинку.
Вирішіть питання про відповідальність Горпинського та Кузь-менко.
96. Ревізією виробничо-комерційної фірми у завідуючої відділом Шакирової було виявлено нестачу грошей на суму 317 847 грн., яка утворилася у зв’язку з несумлінним ставленням Шакирової до ви-конання своїх обов’язків. У зв’язку з цим було порушено криміналь-ну справу. Шакирова звернулася за консультацією до адвоката Кри- гіна, який запропонував їй для припинення кримінальної справи пе-редати хабар слідчому по цій справі Стасову у сумі 6000 доларів США. Шакирова погодилася і дала Кригіну зазначену суму, полови-ну якої (3000 доларів США) останній передав слідчому Стасову, а решту привласнив. Приймаючи від Кригіна хабар, Стасов не знав, що частина грошей була привласнена Кригіним.
Вирішіть питання про відповідальність Шакирової, Кригіна та Стасова.
Як вирішувалося б питання про відповідальність зазначених осіб, якби Шакирова за своєю ініціативою без пропозиції з боку Кригіна запропонувала останньому передати гроші слідчому? Чи змінилася б кваліфікація дій винних, якби гроші, які були одержані від Шакиро-вої, за попередньою змовою були поділені між Кригіним та Стасо- вим? Як кваліфікувалися б дії винних, якби слідчий Стасов, не маючи попередньої змови з Кигіним, відмовився прийняти хабар?
97. Логвіненко, працюючи лікарем-епідеміологом санепідемстан-ції і будучи посадовою особою, діяльність якої пов’язана з контролем за виконанням протиепідемічних правил на підприємствах міста, звернувся до завідуючого медсанчастиною нафтопереробного заводу Захарова з проханням незаконно оформити листок непрацездатності для свого знайомого Мащенко. Завідуючий медсанчастиною заводу Захаров незаконно видав листок непрацездатності Мащенко, який у цей час працював у складі бригаді на сільгосппідприємстві. На про-хання Логвіненко, заступник головного лікаря міської поліклініки Цаплієнко, скориставшись правами члена ЛКК, продовжив дію лист-ка непрацездатності до десяти днів. За таке сприяння Мащенко через Логвіненко передав вказаним особам гроші у сумі 2000 грн. і спирт¬ні напої.
Вирішіть питання про відповідальність Логвіненко, Захарова, Мащенко, Цаплієнко.
98. Завідуючий дільничною лікарнею Лисенко систематично не-законно видавав окремим особам за винагороду листки непрацездат-ності, а також вимагав у хворих гроші за влаштування в окремих палатах, обладнаних сучасною лікарською технікою. Загалом Лисен¬ко таким чином отримав від громадян 19600 грн. Місцевим судом його було засуджено за ч.2 ст. 368 КК України.
Адвокат в апеляційній скарзі просив суд провадження по справі припинити з тієї підстави, що дії Лисенка були пов’ язані з виконанням ним своїх професійних, а не службових обов’язків.
Чи обґрунтовані доводи адвоката. Чи можна визнати Лисенка суб ’єктом злочину, передбаченого Розділом XVII Особливої частини КК і як слід кваліфікувати ним вчинене?
99. Завідуючий учбовою частиною політехнічного інституту Любченко, вирішив за гроші надати «допомогу» декільком особам у вступі до інституту їх дітей. Один з батьків - Зінченко, зібрав від чотирьох зацікавлених батьків по 20 тис. грн., додав свою долю та надав Любченко 100 тис. грн., назвавши йому п’ять абітурієнтів.
Вирішіть питання про відповідальність зазначених осіб. За яких умов, одержання хабара буде визнаватись повторним?
В а р і а н т: Любченко отримав від декількох осіб - родичів абі-турієнта, різні коштовні подарунки за сприяння у поступленні його до інституту.
100. Завідуюча крамницею Калюжна виявила нестачу продоволь-чих товарів і, підозрюючи у викраданні робітників крамниці, вчини-ла, незважаючи на категоричні заперечення, огляд їх особистих речей. Зниклі товари були виявлені у продавця Бондаренко, яку Калюжна образила і вдарила по обличчю.
Вирішіть питання про відповідальність Калюжної.
101. Степаненко, працюючи начальником фінансового відділу автомобільного заводу, зобов’язаний був забезпечити збереження грошових коштів, що знаходяться у веденні підпорядкованої йому центральної каси автозаводу. Однак Степаненко цілодобову охорону каси постами воєнізованої охорони не забезпечив, не вжив заходів до обладнання каси належними запірними пристроями, справними сей¬фами, іншими технічними засобами охорони. Цим вирішив скорис¬татися Ганенко, який працюючи командиром відділення відомчої воєнізованої охорони автомобільного заводу, під виглядом перевірки постів охорони і сигналізації виключив останню, проник у приміщен¬ня каси і вилучив 120 тис. грн.
Вирішіть питання про відповідальність Степаненко і Ганенко.
102. Приватний підприємець Кузьменко з метою отримання кре-диту у банку вирішив фальсифікувати предмет іпотечного зобов’язання. Для цього він звернувся до оцінювача Смульського, який використо¬вуючи свої повноваження, підготував документи, зміст яких не від¬повідав дійсності (зафіксованого в акті оцінки об’єкта нерухомості насправді не існувало). Використавши підроблені документи, Кузь¬менко отримав кредит у сумі 500 тис. грн., який привласнив. За спри¬яння у підготовці документів Кузьменко сплатив Смульському вина¬городу у розмірі 100 тис. грн.
Вирішіть питання про відповідальність Кузьменко і Смульського.
103. Голова міської ради Шаповалов, використовуючи свої владні повноваження, незаконно отримав і оформив на підставних осіб де-кілька земельних ділянок на березі моря. Крім того, він придбав і оформив на свою дружину виробниче підприємство, від реалізації продукції якого систематично отримував прибуток.
Вирішіть питання про відповідальність Шаповалова.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.