Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

При розслідуванні кримінальної справи встановлено, що Царенко разом із Скуратовим установив вдома поліграфічне устатку-вання, на якому вигот


Контрольна робота
K-23432

104. При розслідуванні кримінальної справи встановлено, що Царенко разом із Скуратовим установив вдома поліграфічне устатку-вання, на якому виготовив: 100 місячних документів для проїзду у міському транспорті, 200 купюр номіналом 50 гривень і 500 контр-ольних марок для маркування упаковок аудіовізуальних творів та комп’ютерних програм. На виготовлені Царенком гривні Скуратов купив на ринку товари, а решту предметів продав різним особам. Куплені товари та виручені кошти Царенко та Скуратов поділили між собою порівну.
Вирішіть питання про відповідальність Царенко і Скуратова.
105. Волков купив у магазині комп’ютер з обладнанням до нього і для перевірки його роботи запросив свого знайомого Шишкіна. В присутності останнього Волков став виготовляти копії купюр но-міналом 100 гривень, покращуючи їх схожість із дійсними. Коли якість задовольнила Волкова, він сховав підроблені гроші з метою показати їх своїм товаришам на підтвердження можливостей техніки. Шишкін таємно взяв декілька виготовлених купюр і наступного дня одну купюру передав в оплату боргу, на другу купив товар на ринку, а на третю купюру, якість якої була значно гірша, намагався купити товар увечері, розраховуючи, що продавець не зможе її розгледіти, однак останній виявив підробку і затримав Шишкіна.
Вирішіть питання про відповідальність Волкова і Шишкіна.
106. Купрін дізнався від Сторожова, який тимчасово перебував у Росії, що у того є можливість купувати за низькими цінами цигарки відомих виробників, і запропонував йому за грошову винагороду по-ставляти такі цигарки в Україну, де Купрін буде продавати їх на рин-ку. Після того, як Сторожов погодився, Купрін домовився із Зеленко- вою, яка працювала провідницею, що вона за винагороду буде брати цигарки у Сторожова і ввозити їх в Україну, приховавши їх у своєму вагоні. Таким способом Зеленкова протягом двох місяців перемісти¬ла цигарок загальною кількістю 5 тис. пачок. Купрін купив у свого знайомого Мурашкіна виготовлені ним вдома акцизні марки, наклеїв на пачки із цигарками і почав їх реалізовувати на ринку, однак після збуту декількох пачок був затриманий працівниками міліції.
Вирішіть питання про відповідальність Купріна, Сторожова, Зеленкової та Мурашкіна.
107. При огляді автомобіля Костюченка працівники ДАІ знайшли пістолет Макарова, а також 100 тис. доларів США готівкою. Як з’ясувалося, Костюченко тільки що своєю автомашиною ввіз ці пред-мети на територію України із Росії, попередньо домовившись із пра-цівником митниці Сірим про те, що той звільнить його від митного контролю. Пістолет був раніше викрадений, половину грошей Кос - тюченко заробив на території Росії, а решта грошей були підроблені невідомою особою. Костюченко та Сірий планували спільно збувати ці підроблені гроші на території України, а пістолет Макарова про-дати.
Вирішіть питання про відповідальність Костюченка та Сірого.
108. Директор підприємства «Квант» Журавкін займався вироб-ництвом медичного рентгенівського діагностичного устаткування, не маючи дозволу на здійснення такої діяльності. Протягом 2011 року підприємством було виготовлено та реалізовано три рентгенівських діагностичних апарати, внаслідок чого був отриманий доход в сумі 950 тис. гривень. Ці кошти Журавкін використав для здійснення гос-подарської діяльності підприємства: на закупівлю матеріалів, випла¬ту зарплати та сплату податків. В лютому 2012 року проти Журавкіна була порушена кримінальна справа, і він був засуджений за ч .1 ст. 202 та ч.1 ст. 209 КК України.
Визначте, чи правильно кваліфіковані дії Журавкіна.
109. Таранчук, який раніше був засуджений за ухилення від спла-ти податків, маючи не погашену судимість за цей злочин, обіймав посаду директора сільськогосподарського ТОВ «Колонтаївське». Про-тягом 2011 року Таранчук разом із головним бухгалтером цього під-приємства Гриненком умисно ухилилися від сплати до бюджету по-датків на загальну суму 980 857 грн. У грудні цього ж року за цим фактом була порушена кримінальна справа. Після того, як вона була направлена до суду, Таранчук та Гриненко погасили податкову за-боргованість повністю.
Чи можна звільнити Таранчука та Гриненка від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК? Чи є таке звільнення обов ’язковим?
110. Під час розслідування справи, порушеної за фактом смерті Потапової, було встановлено, що її смерть настала внаслідок вживан-ня нею недоброякісної горілки, купленої у продавця магазину Арту-рова. Останній показав, що отримав її від Шурова та Бариченка, які привезли йому 20 пляшок самостійно виготовленої горілки, попере-дили його про це і домовилися з ним про реалізацію горілки через магазин на умовах рівного розподілу виручки. В результаті проведе-ного обшуку в домоволодінні Бариченка було виявлено 200 пляшок горілки, експертний аналіз вмісту яких показав, що горілка була ви-готовлена шляхом розбавлення недоброякісного спирту водою. Цю самостійно виготовлену продукцію Шуров і Бариченко планували реалізувати у різних торгових пунктах. На всій виготовленій продук-ції та тій, що вже реалізована ними, були етикетки торгових марок виробників алкогольної продукції та акцизні марки, виготовлені їх знайомим Соскіним.
Вирішіть питання про відповідальність Артурова, Шурова, Ба- риченка та Соскіна.
111. Шаповалов за згодою Синькіна взяв у нього паспорт і зареє-стрував на його ім’я ТОВ «Фаворит», пообіцявши кожного місяця виплачувати обумовлену суму грошей, отриманих від господарської діяльності. Однак насправді Шаповалов став надавати іншим суб’єктам господарювання «послуги» з конвертування безготівкових грошей у готівкові. Безготівкові кошти перераховувались на банківський раху¬нок ТОВ «Фаворит» за нібито придбані товари чи отримані послуги, після чого Шаповалов знімав їх готівкою, собі залишав 5 %, а решту передавав підприємствам-замовникам. Аби все виглядало належним чином, ці дії Шаповалов супроводжував оформленням фіктивних до¬кументів. Всього ним було проконвертовано 900 тис. гривень.
Вирішіть питання про відповідальність Шаповалова і Синькіна. Чи змінилося б вирішення питання про відповідальність Синькіна, якби він знав про справжні наміри Шаповалова?
112. Здійснюючи перевірку фірми «Зоря», яка нещодавно офіцій-но задекларувала власну стійку фінансову неспроможність, співро-бітники правоохоронних органів встановили, що її керівник Білокуров є фактичним власником декількох підприємств, зареєстрованих ним на підставних осіб. Маючи в особистому користуванні установчі до¬кументи та печатки цих псевдопідприємницьких утворень, Білокуров укладав з ними завідомо нездійсненні угоди з великими штрафними санкціями, внаслідок чого утворилася велика кредиторська заборго¬ваність реально діючого підприємства «Зоря». Цими діями Білокуров заподіяв матеріальну шкоду дійсним кредиторам підприємства «Зоря» в сумі 500 тис. грн.
Вирішіть питання про відповідальність Білокурова.
113. Уночі Шкуренко облив бензином кіоск підприємця Сергієн- ка і підпалив його, внаслідок чого останньому були завдані збитки в сумі 19 тис. грн. Ранком наступного дня Шкуренко зателефонував Сергієнку і вимагав від нього припинення підприємницької діяльнос-ті в цьому місці, погрожуючи повторенням підпалів.
Вирішіть питання про відповідальність Шкуренка.
114. Директор ринку Суркін, діючи в інтересах свого знайомого Михасика, вимагав від підприємця Потапова звільнити орендоване ним приміщення і припинити свою підприємницьку діяльність на цьому ринку, посилаючись на допущені Потаповим порушення, які начебто мали місце. У разі невиконання вимоги Суркін погрожував оформити ці «правопорушення» документально, внаслідок чого По-тапов сплатить великий штраф. Після того як Потапов відмовився виконати вимогу, Суркін умовив свого знайомого Рудого за грошову винагороду залякати Потапова і примусити виконати вимогу. Вико-нуючи це замовлення, Рудий увечері зустрів Потапова і спочатку пошкодив його автомобіль, а потім заподіяв йому тілесні ушкоджен-ня, що спричинили розлад здоров’я потерпілого протягом 15 днів. При цьому Рудий пообіцяв позбавити Потапова життя, якщо той про-довжить підприємницьку діяльність на цьому ринку. Потапов не злякався, свою підприємницьку діяльність не припинив, однак повідо¬мив у міліцію про дії Суркіна і Рудого.
Вирішіть питання про відповідальність Суркіна та Рудого.
115. Головний бухгалтер підприємства Бігунець неодноразово вносив до зовнішньоекономічних контрактів завідомо неправдиві відомості про те, що вогнегасники, які згідно з цими контрактами постачалися на підприємство із Росії, є такими, що були у вжитку. Внаслідок цих дій Харківський державний центр стандартизації, метрології і сертифікації видав висновок про те, що ці вогнегасники не підлягають сертифікації, оскільки є продукцією, яка була у вжитку, що дозволило оформити цей товар на митниці без проведення обов’язкової сертифікації. Отримані від реалізації вогнегасників ко - шти Бігунець витрачав на закупівлю продукції, оформлення вантажів, сплату податків та інших обов’язкових платежів. Вироком суду Бігу¬нець був засуджений за ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 201 і ч. 1 ст. 209 КК.
Визначте, чи правильно кваліфіковані дії Бігунця? Вирішіть пи-тання про його відповідальність.
116. За вироком суду Журбу визнано винним у тому, що він як директор приватного підприємства, використовуючи своє службове становище, із корисливих спонукань, знаючи, що підприємство не має найманих працівників і протягом кількох місяців не отримує при¬бутку та не виплачує заробітну плату, підробив документи - довідки про заробітну плату на ім’я Косова, Конкіна, Любченко, Жирко та на своє, на підставі яких отримав у кредитній спілці без наміру при¬власнити кредити на загальну суму 80 тис. гривень, які використав для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства. Такі дії Журби суд кваліфікував за ч. 2 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 КК.
Визначте, чи правильно кваліфіковані дії Журби? Вирішіть пи-тання про його відповідальність.
117. Директор приватного підприємства «Омега» Осика одержав у банку кредит під заставу майна підприємства і згодом використав отримані кошти не за цільовим призначенням. Коли настав час поверта¬ти отриманий кредит, Осика звернувся до іншого банку з пропозицією надання кредиту, додавши при цьому підроблену офіційну довідку про те, що майно підприємства у заставі не перебуває. Отриманий у такій спосіб кошти він використав на повернення першого кредиту, а другий кредит вирішив не повертати і з цією метою приховав основні активи підприємства та подав офіційну заяву до суду про неспроможність під¬приємства «Омега» виконати зобов’язання перед кредиторами.
Вирішіть питання про відповідальність Осики. Як впливає на кваліфікацію дій Осики момент виникнення умислу на неповернення кредиту?
118. Керівник підприємства Молотов надав податковій інспекції за¬відомо неправдиві відомості про чисельність працюючих на підприємстві інвалідів. Це дозволило підприємству безпідставно отримати пільги
з податку на прибуток і не доплатити в бюджет суму, що в 1 200 разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Вирішіть питання про відповідальність Молотова.
119. Під час проведення ділових зустрічей з керівництвом АТ «Бонус» з метою укладання контракту підприємець Шаров ознайо-мився з деякими відомостями щодо нової технології виробництва продукції і використав їх на власному виробництві без згоди уповно¬важеного органу АТ «Бонус". Надалі Голова правління АТ «Бонус» видав наказ про віднесення відомостей про технологічний процес і управління фінансами до комерційної таємниці підприємства та обмежив доступ працівників до документації, яка містила вказану інформацію. Прагнучи отримати повні дані про вдосконалення про¬цесу виробництва, підприємець Шаров запропонував головному ін¬женеру АТ «Бонус» Соколенку винагороду за креслення нових при¬ладів, на що останній погодився та зробив з них копії. Під час пере¬давання цих копій Шаров та Соколенко були затримані.
Вирішіть питання про відповідальність Шарова та Соколенка. Дайте відповідь на запитання: за яких умов інформація набуває статусу комерційної таємниці?
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.