Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Кримінальне право - підсумковий контроль (МАУП)


Контрольна робота
K-27310

Question 1
Предметом КП є:
a. відносини, що виникають у зв’язку із вчиненням особою правопорушення і ув’язненням її на певний строк;
b. відносини, що виникають у зв’язку із вчиненням особою злочину і застосуванням до неї кримінального покарання або інших видів впливу кримінально-правового характеру.
c. відносини, що виникають у зв’язку із вчиненням суспільно шкідливого діяння і застосуванням до особи, що його вчинила, штрафу або іншого виду впливу державно-правового характеру;
Question 2
Особливо тяжкими є ті злочини, за які призначається покарання у виді:
a. позбавлення волі на строк не більше 2 років або інше, більш м’яке покарання;
b. позбавлення волі на строк не більш як 5 років
c. позбавлення волі на строк понад 10 років або довічного позбавлення волі;
d. позбавлення волі на строк не більш як 10 років;
Question 3
Склад злочину – це:
a. сукупність встановлених у кримінальному законодавстві об’єктивних і суб’єктивних правових ознак, які характеризують певне суспільно небезпечне діяння як злочин;
b. сукупність кримінально-правових ознак, які розкривають суть суспільно небезпечного діяння;
c. сукупність кримінально-правових ознак, які розкривають зміст конкретного злочину та встановлюють вид та міру покарання за нього.
Question 4
За конструкцією склади злочину поділяються на:
a. матеріальні, кваліфіковані;
b. формальні, привілейовані.
c. формальні, матеріальні, усічені;
Question 5
Об’єктом злочину є:
a. матеріальні цінності;
b. суспільні відносини.
c. потерпіла особа;
Question 6
Вкажіть види об’єктів злочину «по вертикалі»:
a. основний, родовий, додатковий;
b. загальний, родовий, безпосередній;
c. основний безпосередній, додатковий безпосередній.
Question 7
Предметом злочину є:
a. знаряддя та засоби вчинення злочину;
b. речі та інші предмети матеріального світу, з приводу яких або відносно яких здійснюється злочин.
c. потерпіла особа;
Question 8
Балів: 1
Потерпілою особою, згідно із законом, визнається та, якій злочином заподіяно:
a. моральну та фізичну шкоду;
b. моральну, фізичну або майнову шкоду.
c. моральну та матеріальну шкоду;
d. душевну, фізичну і майнову шкоду;
Question 9
Об’єктивна сторона складу злочину – це:
a. сукупність ознак, які характеризують внутрішній прояв злочину.
b. сукупність всіх необхідних ознак злочину;
c. сукупність ознак, які характеризують зовнішній прояв злочину;
Question 10
До ознак об’єктивної сторони складу злочину відносяться:
a. суспільно небезпечне діяння (дія, бездіяльність), наслідок, причинний зв’язок, місце, час, обстановка, спосіб, засоби та знаряддя вчинення злочину;
b. суспільно небезпечне діяння (дія, бездіяльність), вина, мотив, мета;
c. суспільно небезпечне діяння (дія, бездіяльність), наслідок, причинний зв'язок, вина, час, місце, спосіб вчинення злочину.
Question 11
Не вчинення дій особою, яка повинна була і їх могла вчинити, називається:
a. злочинною самовпевненістю;
b. злочинною бездіяльністю;
c. злочинною недбалістю.
Question 12
Кримінальне право поділяється на:
a. Загальну та Спеціальну частини;
b. Загальну, Особливу та Спеціальну частини.
c. Загальну та Особливу частини;
d. Особливу та Спеціальну частини;
Question 13
Знаряддям вчинення злочину є:
a. речі матеріального світу, за допомогою яких вчиняється злочин;
b. речі матеріального світу, які полегшують вчинення злочину, але безпосередньо не використовуються для вчинення злочину;
c. речі або майно, придбані завідомо незаконним шляхом.
d. сукупність методів і прийомів вчинення злочину;
Question 14
Нездатність особи під час вчинення злочину повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними, називається:
a. обмеженою осудністю.
b. осудністю;
c. неосудністю;
Question 15
Суб’єктом злочину не може бути:
a. особа, яка досягла пенсійного віку;
b. особа, яка не досягла повноліття;
c. біженець.
d. непрацездатна особа;
e. неосудна особа;
Question 16
Загальний вік, з якого настає кримінальна відповідальність:
a. 15 років;
b. 14 років;
c. 12 років;
d. 18 років;
e. 16 років;
Question 17
Особа, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, передбачене КК, у стані звичайного (фізіологічного) сп’яніння:
a. підлягає кримінальній відповідальності;
b. звільняється від кримінальної відповідальності;
c. звільняється від покарання.
d. направляється на примусове лікування;
e. не підлягає кримінальній відповідальності;
Question 18
Ознаками суб’єктивної сторони складу злочину є:
a. вина, діяння, емоційний стан;
b. вина, діяння, мотив, мета, емоційний стан.
c. вина, мотив, мета, емоційний стан;
Question 19
Вина буває у формі:
a. умислу, необережності.
b. прямого умислу, необережності;
c. умислу, злочинної самовпевненості, злочинної недбалості;
Question 20
Вина – це…
a. морально-психічне ставлення особи до вчиненого діяння і до наслідків.
b. психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої КК, та її наслідків;
Question 21
Назвіть види необережності, як форми вини:
a. службова недбалість
b. злочинна самовпевненість;
c. злочинний намір;
d. злочинна халатність.
e. злочинна недбалість;
Question 22
Стадіями умисного злочину є:
a. замах, добровільна відмова, дійове каяття;
b. готування, замах, виявлення наміру;
c. готування, замах, закінчений злочин.
Question 23
Часом вчинення злочину визнається час, коли:
a. особі було оголошено обвинувальний вирок;
b. особа вчинила передбачену законом про кримінальну відповідальність дію або бездіяльність;
c. коли настали передбачені кримінальним законом наслідки вчиненого діяння.
Question 24
Особа, яка добровільно відмовилась від вчинення злочину:
a. взагалі не підлягає кримінальній відповідальності;
b. підлягає кримінальній відповідальності за готування до цього злочину.
c. підлягає кримінальній відповідальності лише в тому випадку, якщо фактично скоєне нею діяння містить склад іншого злочину;
Question 25
Замах на злочин вчиняється шляхом:
a. дії або бездіяльності.
b. бездіяльності;
c. дії;
Question 26
Готування до якого злочину не тягне кримінальної відповідальності?
a. до необережного;
b. до злочину невеликої тяжкості;
c. до злочину невеликої та середньої тяжкості;
d. до злочину з матеріальним складом.
Question 27
Згідно з КК України не є співучасником злочину:
a. переховувач.
b. виконавець;
c. пособник;
d. підбурювач;
e. організатор;
f. замовник;
Question 28
Особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи здобути такі предмети, або іншим чином сприяти приховуванню злочину, називається:
a. організатором;
b. пособником.
c. виконавцем;
d. підбурювачем;
Question 29
Ексцес виконавця – це…
a. відмова особи вчиняти злочин у співучасті;
b. вчинення виконавцем діяння, яке не охоплюється умислом інших співучасників.
c. відмова від вчинення злочину;
Question 30
Чи підлягають кримінальній відповідальності члени сім’ї або близькі родичі особи, яка вчинила злочин, за заздалегідь не обіцяне переховування злочину?
a. так, як співучасники злочину;
b. так, підлягають, але даний факт має бути врахований, як пом’якшуюча обставина.
c. ні, не підлягають;
Question 31
Злочин, який складається з двох або більше тотожних діянь, об’єднаних єдиним злочинним наміром (тобто вчиняється певними «порціями») – це…
a. триваючий злочин;
b. повторний злочин;
c. рецидив злочину;
d. складений злочин.
e. продовжуваний злочин;
Question 32
Рецидив злочину – це…
a. вчинення нового злочину особою, яка має судимість;
b. вчинення двох або більше злочинів, за які особа була засуджена;
c. вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин.
Question 33
Перевищення меж крайньої необхідності може бути:
a. лише необережним;
b. умисним та необережним.
c. лише умисним;
Question 34
У яких випадках закон про кримінальну відповідальність має зворотну дію в часі:
a. коли він погіршує правове становище особи у порівнянні з тим, яке було до його вступу в силу;
b. коли нормативно-правовий акт не погіршує, але і не поліпшує правове положення особи у порівнянні з тим, що існувало до прийняття такого нормативно - правового акта.
c. коли він поліпшує становище особи у порівнянні з тим, що існувало до його прийняття;
Question 35
Уявна оборона – це…
a. фактична помилка особи, щодо наявності в діяннях потерпілого суспільної небезпеки;
b. дії, пов’язані із заподіянням шкоди за таких обставин, коли реального суспільно небезпечного посягання не було і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, помилково припускала наявність такого посягання.
c. заподіяння шкоди потерпілій особі, яка погрожувала зброєю;
Question 36
Ризик не визнається виправданим, якщо він завідомо створював загрозу:
a. для життя і здоров’я того, хто вчиняє діяння.
b. для життя інших людей;
c. для здоров’я інших людей;
Question 37
Звільнення особи від кримінальної відповідальності може бути здійснено:
a. судом;
b. слідчим.
c. прокурором;
Question 38
Покарання (за КК України) – це:
a. захід державного примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого;
b. застосування заходів державного примусу до особи, винної у вчиненні злочину;
c. засіб оцінки державою та суспільством скоєного злочинного діяння та особи злочинця.
Question 39
До якого виду покарань належить конфіскація майна?
a. до основного;
b. до змішаного.
c. до додаткового;
Question 40
До яких осіб не застосовується амністія?
a. до осіб, які вчинили три злочини середньої тяжкості;
b. до осіб, які засуджені до довічного позбавлення волі;
c. до осіб, які мають дві і більше судимості за необережні злочини.
d. до осіб, які мають дві і більше судимості за вчинення умисних тяжких і особливо тяжких злочинів;
Question 41
Позбавлення волі на певний строк для дорослих осіб встановлюється терміном:
a. від одного року до довічного позбавлення волі.
b. від двох до десяти років;
c. від одного до п’ятнадцяти років;
Question 42
Іванов домалював олівцем один нуль на банкноті 10 доларів США з метою придбати мобільний телефон. Кваліфікуйте дії Іванова.
a. в діях Іванова немає складу злочину.
b. замах на шахрайство (ч.3 ст. 15 і ч.1 ст. 190 КК);
c. виготовлення з метою збуту підроблених грошей (ч.1 ст. 199 КК);
Question 43
Крадіжка – це …
a. напад з метою заволодіння чужим майном;
b. вимога передачі чужого майна.
c. відкрите викрадення чужого майна;
d. таємне викрадення чужого майна;
Question 44
Предметом незаконного полювання (ст. 248 КК) не є:
a. свійські звірі та птахи;
b. дикі звірі та птахи у невільних умовах;
c. дикі звірі та птахи, які перебувають у вільних або напіввільних умовах;
d. дикі звірі та птахи у будь-яких умовах
Question 45
Диспозиція, яка не називає конкретних ознак злочину або називає лише частину з них, відсилає для встановлення їх змісту до норм інших галузей права, називається …
a. відносно-визначеною.
b. відсильною;
c. альтернативною;
d. змішаною;
e. бланкетною;
Question 46
Петров, перебуваючи в стані сильного душевного хвилювання, заподіяв смерть своїй дружині та її коханцю. Кваліфікуйте дії Петрова:
a. умисне вбивство двох осіб (п. 2 ч.2 ст. 115 КК);
b. умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК);
c. умисне вбивство (ч.1 ст. 115 КК);
d. умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК) і умисне вбивство (ч.1 ст. 115 КК).
Question 47
Санкція, яка вказує на один вид покарання і його межі, називається …
a. кумулятивною;
b. альтернативною;
c. відносно-визначеною;
d. простою.
Question 48
Назвіть види диспозицій, які передбачені чинним кримінальним законодавством.
a. проста, складна, описова, бланкетна;
b. проста, описова, відсильна, бланкетна.
c. проста, складна, змішана;
Question 49
Злочин – це:
a. суспільно небезпечне діяння, передбачене нормами кримінального закону, вчинене винною особою;
b. визначене законом України злочинне діяння, яке посягає на права і законні інтереси особи.
c. суспільно небезпечне, кримінально-протиправне, каране, винне діяння, вчинене суб’єктом злочину;
Question 50
За ступенем тяжкості злочини поділяються на:
a. малозначні, нетяжкі, середні, тяжкі, особливо тяжкі;
b. незначні, середні, небезпечні;
c. невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі, особливо тяжкі.
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.