Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Оцініть цей сайт


Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Бичкова С.С., Бірюков І. А., Бобрик В. І. та ін. Цивільне процесуальне право України: Підручник / За ред. Бичкової. - К.: Атіка,2009 - 760с


Книга
K-18312

ЗМІСТ
Список основних скорочень.....12
Передмова.....13
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА.....15
§ 1. Поняття, предмет і метод цивільного процесуального права.....15
§ 2. Система цивільного процесуального права.....18
§ 3. Цивільне процесуальне законодавство, межі його дії. Аналогії.....19
§ 4. Наука цивільного процесуального права.....23
Глава 2. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА.....27
§ 1. Поняття, значення і ознаки принципів цивільного процесуального права.....27
§ 2. Класифікація принципів цивільного процесуального права.....30
§ 3. Характеристика окремих принципів цивільного процесуального права.....33
3.1. Загальні принципи цивільного процесуального права.....33
3.2. Спеціальні принципи цивільного процесуального права.....37
Глава 3. ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО.....54
§ 1. Поняття і види цивільного судочинства.....54
§ 2. Стадії цивільного судочинства.....57
Глава 4. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ.....60
§ 1. Поняття та ознаки цивільних процесуальних правовідносин.....60
§ 2. Передумови і підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин.....61
§ 3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин.....64
Глава 5. СУД ЯК ОБОВ'ЯЗКОВИЙ СУБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.....68
§ 1. Склад суду.....68
§ 2. Правовий статус суддів у цивільному процесі.....72
§ 3. Процесуальний статус народних засідателів.....74
Глава 6. СТОРОНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.....77
§ 1. Поняття й ознаки сторін.....77
§ 2. Процесуальні права та обов'язки сторін.....79
§ 3. Процесуальна співучасть.....85
§ 4. Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів.....88
Глава 7. ТРЕТІ ОСОБИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.....91
§ 1. Поняття, ознаки і види третіх осіб у цивільному процесі.....91
§ 2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.....92
§ 3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.....94
3.1. Поняття, ознаки, права та обов'язки третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, підстави і мета їх участі у цивільному процесі.....94
3.2. Порядок залучення до участі у цивільній справі або вступу в цивільну справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.....97
Глава 8. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО.....101
Глава 9. ПРЕДСТАВНИЦТВО У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.....105
§ 1. Сутність процесуального представництва.....105
§ 2. Види представництва у цивільному процесі.....108
§ 3. Особи, які можуть і які не можуть бути представниками у суді 115
§ 4. Повноваження представника в суді, документи, що їх посвідчують.....117
Глава 10. УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ АБО ДЕРЖАВНІ ЧИ СУСПІЛЬНІ ІНТЕРЕСИ.....123
§ 1. Загальні положення про участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні чи суспільні інтереси.....123
§ 2. Характеристика окремих форм участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні чи суспільні інтереси.....125
2.1. Звернення до суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб або державних чи суспільних інтересів і участь у цивільних справах.....125
2.2. Представництво інтересів громадянина або держави на будь-якій стадії цивільного процесу.....132
2.3. Участь у справі для подання висновків на виконання своїх повноважень.....134
Глава 11. ІНШІ УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.....136
§ 1. Загальна характеристика інших учасників цивільного процесу.....136
§ 2. Особи, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу.....137
2.1. Секретар судового засідання.....137
2.2. Судовий розпорядник.....140
§ 3. Особи, які сприяють розгляду і вирішенню цивільної справи по суті.....144
3.1. Свідок.....144
3.2. Експерт.....148
3.3. Перекладач.....157
3.4. Спеціаліст.....160
3.5. Особа, яка надає правову допомогу.....164
Глава 12. ВІДВОДИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.....168
§ 1. Підстави для відводу (самовідводу) судді та його наслідки.....168
§ 2. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача.....173
§ 3. Подання заяви про відвід (самовідвід), порядок її вирішення.....175
Глава 13. ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ І ПІДВІДОМЧІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ.....179
§ 1. Поняття та види цивільної юрисдикції і підвідомчості цивільних справ.....179
§ 2. Цивільна юрисдикція суду. Наслідки порушення правил підвідомчості цивільних справ суду.....182
§ 3. Підвідомчість окремих категорій цивільних справ суду.....184
3.1. Підвідомчість справ, що виникають з цивільних правовідносин.....184
3.2. Підвідомчість справ, що виникають з житлових правовідносин.....185
3.3. Підвідомчість справ, що виникають із земельних правовідносин.....186
3.4. Підвідомчість справ, що виникають із сімейних правовідносин.....187
3.5. Підвідомчість справ, що виникають із трудових правовідносин.....188
3.6. Підвідомчість справ, що виникають з інших правовідносин 190
Глава 14. ПІДСУДНІСТЬ.....192
§ 1. Поняття і види підсудності цивільних справ.....192
§ 2. Характеристика окремих видів підсудності цивільних справ.....194
2.1. Функціональна підсудність.....194
2.2. Територіальна підсудність.....195
2.3. Родова підсудність.....210
§ 3. Наслідки порушення правил підсудності. Передача справи з одного суду до іншого.....211
Глава 15. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ.....215
§ 1. Поняття та види доказів у цивільному процесі.....215
§ 2. Поняття та етапи доказування у цивільному процесі.....218
§ 3. Предмет доказування. Підстави звільнення від доказування.....223
§ 4. Характеристика окремих засобів доказування.....225
4.1. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників.....225
4.2. Показання свідків.....229
4.3. Письмові докази.....231
4.4. Речові докази.....234
4.5. Висновок експерта.....240
§ 5. Забезпечення доказів.....258
Глава 16. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ.....262
§ 1. Поняття і види процесуальних строків.....262
§ 2. Обчислення, початок перебігу та закінчення процесуальних строків, наслідки їх пропущення.....265
§ 3. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.....271
Глава 17. СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ. РОЗШУК ВІДПОВІДАЧА.....275
§ 1. Значення та засоби здійснення судових викликів і повідомлень, їх зміст.....275
§ 2. Порядок здійснення судових викликів і повідомлень.....278
§ 3. Розшук відповідача.....285
Глава 18. СУДОВІ ВИТРАТИ.....287
§ 1. Сутність судових витрат.....287
§ 2. Судовий збір.....290
2.1. Поняття, об'єкти, розміри і види судового збору.....290
2.2. Ціна позову.....293
2.3. Порядок сплати судового збору.....294
§ 3. Витрати, пов'язані з розглядом справи.....296
3.1. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.....296
3.2. Витрати на правову допомогу.....299
3.3. Витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду.....300
3.4. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз.....302
3.5. Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.....304
§ 4. Пільги з оплати судових витрат.....304
4.1. Відстрочення і розстрочення сплати судових витрат.....304
4.2. Зменшення розміру судових витрат.....305
4.3. Звільнення від сплати судових витрат.....306
§ 5. Процесуальні наслідки невиконання обов'язку з оплати судових витрат.....310
§ 6. Повернення судових витрат.....311
6.1. Повернення судового збору.....312
6.2. Повернення коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.....312
§ 7. Розподіл судових витрат.....313
Глава 19. ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ.....318
§ 1. Поняття і види заходів процесуального примусу.....318
§ 2. Порядок застосування заходів процесуального примусу.....321
Розділ II. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 20. ПОЗОВ.....328
§ 1. Поняття позову.....328
§ 2. Елементи позову.....331
§ 3. Види позовів.....335
§ 4. Право на позов та право на пред'явлення позову.....339
§ 5. Об'єднання і роз'єднання позовів.....340
§ 6. Зміни у позові.....344
§ 7. Відмова від позову і визнання позову. Мирова угода сторін.....348
§ 8. Забезпечення позову.....352
8.1. Поняття і підстави забезпечення позову.....352
8.2. Заява про забезпечення позову.....354
8.3. Види забезпечення позову.....355
8.4. Розгляд і вирішення заяви про забезпечення позову.....362
8.5. Виконання та оскарження ухвали суду про забезпечення позову. Відповідальність за порушення заходів забезпечення позову.....366
8.6. Заміна виду забезпечення позову та скасування заходів забезпечення позову. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову.....368
8.7. Особливості забезпечення позову до подання позовної заяви.....372
Глива 21. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ.....376
§ 1. Порядок пред'явлення позову.....376
§ 2. Позовна заява.....378
§ 3. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви.....384
§ 4. Відкриття провадження у справі: передумови, порядок і правові наслідки. Відмова у відкритті провадження у справі.....389
Глава 22. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ.....394
§ 1. Поняття, мета та завдання провадження у справі до судового
розгляду.....394
§ 2. Порядок провадження у справі до судового розгляду. Попереднє судове засідання.....397
§ 3. Процесуальні засоби захисту інтересів відповідача.....408
Глава 23. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ.....415
§ 1. Поняття та сутність судового розгляду.....415
§ 2. Порядок судового розгляду.....417
§ 3. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді.....430
§ 4. Зупинення провадження у справі, його відновлення.....432
§ 5. Закриття провадження у справі.....439
§ 6. Залишення заяви без розгляду.....444
§ 7. Фіксування цивільного процесу.....449
7.1. Загальні положення фіксування цивільного процесу.....449
7.2. Характеристика окремих форм фіксування цивільного процесу.....450
§ 8. Заочний розгляд справи.....455
8.1. Поняття і мета заочного розгляду справи.....455
8.2. Умови заочного розгляду справи та особливості порядку його проведення. Заочне рішення.....456
8.3. Перегляд заочного рішення.....462
8.4. Оскарження та скасування заочного рішення. Повторне заочне рішення.....465
Глава 24. СУДОВІ РІШЕННЯ.....468
§ 1. Поняття та види судових рішень.....468
8 2. Рішення суду: види, вимоги до нього і зміст.....469
§ 3. Порядок ухвалення рішення суду, визначення порядку і строку його виконання, а також забезпечення виконання рішення суду.....475
§ 4. Проголошення рішення суду, видача або направлення його копій особам, які брали участь у справі.....477
§ 5. Набрання рішенням суду законної сили.....479
§ 6. Виправлення недоліків рішення судом, який його ухвалив.....481
§ 7. Ухвали суду.....486
Розділ III. НЕПОЗОВНІ ВИДИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
Глава 25. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ.....490
§ 1. Поняття та особливості наказного провадження.....490
§ 2. Умови реалізації права на звернення до суду із заявою про видачу судового наказу.....494
§ 3. Вимоги до заяви про видачу судового наказу та порядок її подання.....505
§ 4. Вирішення питання щодо прийняття заяви про видачу судового
наказу. Повернення цієї заяви і відмова у її прийнятті.....508
§ 5. Порядок видачі судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили.....511
§ 6. Скасування судового наказу у порядку наказного провадження.....514
Глава 26. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ.....518
§ 1. Поняття і сутність окремого провадження.....518
§ 2. Особливості розгляду справ окремого провадження.....523
2.1. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.....523
2.2. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.....530
2.3. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлого.....533
2.4. Розгляд судом справ про усиновлення.....538
2.5. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.....546
2.6. Розгляд судом справ про відновлення права на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.....560
2.7. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.....564
2.8. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.....569
2.9. Розгляд справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.....575
2.10. Розгляд судом справ про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.....578
2.11. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.....581
2.12. Розгляд судом інших справ у порядку окремого провадження.....583
Розділ IV. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ
Глава 27. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ.....598
§ 1. Сутність та значення апеляційного провадження.....598
§ 2. Право апеляційного оскарження і процесуальний порядок його реалізації.....600
§ 3. Прийняття апеляційної скарги до розгляду і підготовка розгляду справи апеляційним судом.....605
§ 4. Розгляд справи судом апеляційної інстанції.....610
§ 5. Повноваження суду апеляційної інстанції.....614
§ 6. Ухвали та рішення апеляційного суду.....621
Глава 28. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ.....626
§ 1. Сутність та значення касаційного провадження.....626
§ 2. Право касаційного оскарження і процесуальний порядок його реалізації.....631
§ 3. Прийняття касаційної скарги до розгляду і підготовка розгляду справи судом касаційної інстанції.....635
§ 4. Попередній розгляд справи судом касаційної інстанції і судовий розгляд справи у касаційному порядку.....640
§ 5. Повноваження суду касаційної інстанції.....644
§ 6. Ухвали та рішення суду касаційної інстанції.....650
Глава 29. ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ.....655
§ 1. Сутність та значення провадження у зв'язку з винятковими обставинами.....655
§ 2. Право оскарження у зв'язку з винятковими обставинами та процесуальний порядок його реалізації.....656
§ 3. Допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами.....660
§ 4. Судовий розгляд справи у зв'язку з винятковими обставинами.....662
§ 5. Повноваження Верховного Суду України за результатами розгляду справи у зв'язку з винятковими обставинами.....663
Глава 30. ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ.....666
§ 1. Загальні засади провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами.....566
§ 2. Умови і підстави перегляду судових рішень у зв'язку з ново-виявленими обставинами.....669
§ 3. Подання заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з ново-виявленими обставинами.....673
§ 4. Розгляд заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з ново-виявленими обставинами.....677
Розділ V. ІНШІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА Глава 31. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ.....681
§ 1. Сутність виконавчого провадження. Завдання суду на стадії виконавчого провадження.....681
§ 2. Порядок звернення судових рішень до виконання.....684
§ 3. Відкриття виконавчого провадження.....686
§ 4. Окремі аспекти здійснення виконавчого провадження.....688
§ 5. Вирішення судом питань, пов'язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб).....691
§ 6. Завершення виконавчого провадження, його відновлення.....696
§ 7. Судовий контроль за виконанням судових рішень.....699
§ 8. Поворот виконання.....708
§ 9. Звернення із клопотанням про визнання і виконання рішення суду України за кордоном.....710
Глава 32. ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ.....715
§ 1. Загальні положення визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.....715
§ 2. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання або визнання рішення іноземного суду.....721
§ 3. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання або визнання рішення іноземного суду.....725
Глава 33. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ.....733
§ 1. Поняття втраченого судового провадження.....733
§ 2. Порядок відкриття провадження про відновлення втраченого судового провадження.....734
§ 3. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження. Ухвалення судового рішення.....739
Глава 34. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ.....743
§ 1. Правове становище іноземних осіб у цивільному процесі України.....743
§ 2. Особливості пред'явлення позовів до іноземних держав та міжнародних організацій. Дипломатичний імунітет.....745
§ 3. Підсудність цивільних справ у спорах, в яких беруть участь іноземці, а також у спорах, в яких хоча б одна із сторін проживає за кордоном.....749
§ 4. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів.....752
Ціна

10

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.