Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Цивільне та сімейне право України: Підруч. / За ред. Харитонова Є. О., Голубєвої Н. Ю. - К.: Правова єдність, 2009. - 968 с.


Книга
K-18313

ЗМІСТ
Передмова.....3
Розділ І. Загальні положення цивільного права.....5
Глава 1. ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ.....5
1. Співвідношення понять «приватне право» і «цивільне право».....5
2. Цивілістика.....6
3. Римське приватне право як підґрунтя сучасної цивілістики.....9
4. Цивільне право України і системи приватного права Європи.....12
5. Джерела приватного права.....15
Глава 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА.....21
1. Поняття цивільного права.....21
2. Предмет цивільно-правового регулювання.....21
3. Метод цивільно-правового регулювання.....22
4. Принципи цивільно-правового регулювання.....23
5. Функції цивільного права.....27
6. Система цивільного права як галузі.....29
Глава 3. ФОРМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.....30
1. Поняття цивільного законодавства України.....30
2. Форми цивільного законодавства України.....31
3. Акти цивільного законодавства України.....32
4. Цивільний кодекс та інші акти цивільного законодавства України.....33
5. Дія актів цивільного законодавства.....34
6. Договір як форма цивільного законодавства.....36
7. Звичаї.....38
8. Міжнародні договори.....39
9. Аналогія.....41
10. Значення судової практики.....41
Розділ II. Цивільні правовідносини.....43
Глава 4. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ВИДИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.....43
1. Поняття цивільних правовідносин.....43
2. Загальна характеристика суб'єктів і об'єктів цивільних правовідносин.....44
3. Зміст цивільних правовідносин.....47
4. Види цивільних правовідносин.....50
Глава 5. ФІЗИЧНА ОСОБА.....51
1. Загальні положення про фізичну особу.....51
2. Правосуб'єктність фізичних осіб як передумова визнання учасником цивільних відносин.....52
2.1. Поняття правоздатності.....52
2.2. Поняття і елементи дієздатності фізичної особи.....54
3. Акти цивільного стану.....55
4. Особливості цивільно-правового статусу фізичної особи-підприємця.....59
5. Зміст (обсяг) правоздатності фізичної особи.....62
6. Диференціація дієздатності.....64
7. Обмеження дієздатності фізичної особи і визнання її недієздатною.....66
8. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою.....68
9. Опіка і піклування.....71
Глава 6. ЮРИДИЧНА ОСОБА.....75
1. Юридична особа як суб'єкт цивільних правовідносин.....75
2. Поняття та ознаки юридичних осіб.....82
2.1. Види юридичних осіб.....85
2.2. Створення юридичної особи.....94
2.3. Установчі документи юридичної особи.....100
2.4. Реорганізація та припинення юридичних осіб.....104
Глава 7. СОЦІАЛЬНО-ПУБЛІЧНІ УТВОРЕННЯ.....110
1. Історична необхідність цивільної правосуб'єктності держави.....ПО
2. Загальна характеристика держави та її формувань як суб'єктів цивільного права.....112
3. Держава як суб'єкт права власності.....115
4. Цивільна правосуб'єктність держави в зобов'язальних відносинах.....117
5. Участь держави в зобов'язальних відносинах зовнішнього обороту.....120
6. Відповідальність держави за зобов'язаннями.....121
Глава 8. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ (ПРАВОВІДНОСИН).....122
1. Поняття та класифікація об'єктів цивільних прав.....122
2. Речі як об'єкти цивільних прав. Речі приватного права. Види речей приватного права.....124
3. Цінні папери як об'єкти цивільних прав.....129
4. Дії та результат дій як об'єкти цивільних прав.....132
5. Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об'єкти цивільних прав.....133
6. Інформація як об'єкт цивільних прав.....134
7. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав.....137
8. Інші об'єкти цивільних прав.....138
Глава 9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА.....139
1. Історія розвитку особистих немайнових прав.....139
2. Поняття особистих немайнових відносин та особистих немайнових прав фізичної особи. їхні ознаки.....142
3. Особисті немайнові права як предмет цивільного права.....146
4. Класифікація особистих немайнових прав у цивільному праві.....148
5. Зміст особистого немайнового права.....151
6. Здійснення особистих немайнових прав.....152
7. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав.....153
8. Обмеження особистих немайнових прав.....155
Глава 10. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ.....156
1. Право на життя.....156
1.1. Право на фізичне існування, право на захист життя та здоров'я та право на фізичну смерть.....158
1.2. Право на медичні, наукові та інші досліди.....160
1.3. Право на стерилізацію.....162
1.4. Право на штучне переривання вагітності.....163
1.5. Право на проведення щодо жінки та чоловіка лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій.....164
1.6. Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю.....165
2. Право на здоров'я.....166
2.1. Право на охорону здоров'я.....167
2.2. Право на медичну допомогу.....167
2.3. Право на таємницю про стан здоров'я.....168
2.4. Право на інформацію про стан здоров'я.....169
2.5. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я.....170
3. Право на свободу та особисту недоторканність.....171
4. Право на донорство.....172
5. Право на сім'ю, опіку, піклування.....174
6. Право на безпечне для життя та здоров'я довкілля.....175
Глава 11. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ.....178
1. Право на ім'я, право на зміну та використання імені.....178
2. Право на честь, гідність та недоторканність, ділову репутацію.....181
3. Повага до людини, яка померла.....183
4. Право на індивідуальність.....184
5. Право на особисте життя, його таємницю та право на таємницю кореспонденції.....185
6. Право на інформацію.....187
7. Право на особисті папери, розпорядження ними та ознайомлення з ними, які передані до фонду бібліотек або архівів.....188
8. Право на зображення.....189
9. Право на свободу творчості та право на вибір роду занять.....190
10. Право на місце проживання та право на свободу пересування.....192
11. Право на недоторканність житла.....194
12. Право на свободу об'єднання та право на мирні зібрання.....195
Розділ III. Виникнення та реалізація цивільних правовідносин.....197
Глава 12. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ ЯК ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.....197
1. Поняття юридичного факту. Юридичний склад.....197
2. Класифікація юридичних фактів.....199
3. Класифікація юридичних фактів.....204
3.1. Створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності.....204
3.2. Завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі.....206
3.3. Інші юридичні факти як підстави виникнення цивільних прав та обов'язків.....209
Глава 13. ПРАВОЧИН ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.....217
1. Загальна характеристика правочину.....217
1.1. Поняття правочину.....217
1.2. Види правочинів.....222
1.3. Форми правочинів.....224
1.4. Тлумачення змісту правочину.....228
1.5. Відмова від правочину.....229
2. Недійсність правочинів.....230
2.1. Недійсність правочинів та поняття недійсних правочинів.....230
2.2. Характеристика підстав недійсності правочинів.....234
2.3. Окремі види недійсних правочинів.....236
2.3.1. Правочини з дефектами суб'єктного складу.....236
2.3.2. Правочини з дефектами волі.....238
2.3.3. Правочини з дефектами форми.....241
2.3.4. Правочини з дефектами змісту та порядку укладення правочину.....242
2.4. Правові наслідки недійсності правочину.....243
Глава 14. РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.....245
1. Поняття цивільного права, цивільного інтересу та цивільного обов'язку.....245
2. Здійснення цивільних прав.....249
3. Межі здійснення цивільних прав.....251
4. Особливості здійснення особистих немайнових прав.....253
5. Виконання цивільних обов'язків.....255
Глава 15. ПРЕДСТАВНИЦТВО ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.....256
1. Формування концепції представництва.....256
2. Поняття представництва.....261
3. Підстави виникнення представництва та його види.....265
4. Зміст правовідносин представництва.....269
5. Представництво і повноваження.....273
6. Передоручення.....275
7. Представництво за довіреністю.....279
8. Представництво з перевищенням повноважень.....281
9. Інші форми встановлення й реалізації цивільних прав і обов'язків через інших осіб.....282
10. Розмежування інституту представництва в цивільному праві та цивільному процесі.....285
Розділ 16. Засоби захисту цивільних правовідносин.....289
Глава 16. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ.....289
1. Загальні положення про захист цивільних правовідносин.....289
2. Захист особистих немайнових прав.....292
2.1. Захист особистого немайнового права.....292
2.2. Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права.....293
2.3. Поновлення порушеного особистого немайнового права.....294
2.4. Поняття та порядок спростування недостовірної інформації.....295
2.5. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права.....298
2.6. Поняття компенсації моральної шкоди, визначення її розміру.....299
3. Захист цивільних прав та інтересів судом.....300
4. Захист цивільних прав та інтересів у адміністративному порядку.....306
5. Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом.....308
6. Самозахист цивільних прав та інтересів.....309
7. Строки і терміни реалізації та захисту цивільних прав.....313
8. Строки захисту цивільних прав. Позовна давність.....316
Глава 17. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.....321
1. Проблема визначення поняття цивільно-правової відповідальності.....321
2. Поняття цивільно-правової відповідальності.....323
3. Функції цивільно-правової відповідальності.....324
4. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності.....326
5. Види цивільно-правової відповідальності.....329
6. Форми цивільно-правової відповідальності за невиконання зобов'язань.....332
7. Підстави для звільнення від відповідальності.....333
Розділ V. Право власності та інші речові права.....335
Глава 18. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЧОВІ ПРАВА.....335
1. Поняття та види речових прав.....335
2. Речові права і право інтелектуальної власності.....342
3. Особливості речово-правового захисту.....344
Глава 19. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ.....345
1. Поняття права власності.....345
2. Зміст права власності.....348
3. Здійснення права власності.....350
3.1. Класифікації права власності.....351
Глава 20. НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ.....353
1. Загальні положення про набуття права власності.....353
2. Первісні (первинні) способи набуття права власності.....355
3. Вторинні (похідні) способи набуття права власності.....359
4. Припинення права власності.....360
Глава 21. ВИДИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА СУБ'ЄКТОМ.....365
1. Право публічної власності.....365
1.1. Право власності Українського народу.....365
1.2. Право державної власності.....366
1.3. Право комунальної власності.....370
1.4. Право власності Автономної Республіки Крим.....372
2. Право приватної власності.....373
Глава 22. ВИДИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЧИСЛА ВЛАСНИКІВ (індивідуальна і спільна власність).....374
1. Поняття і види права спільної власності.....374
2. Право спільної часткової власності.....375
3. Право спільної сумісної власності.....378
Глава 23. ВИДИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ПРАВОВОГО РЕЖИМУ.....379
1. Особливості права власності на землю (земельну ділянку).....379
2. Право власності на житло.....383
3. Право довірчої власності.....385
Глава 24. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ.....389
1. Характеристика правових засобів захисту права власності.....389
2. Захист права власності при позбавленні власника володіння (віндикаційний позов).....390
3. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння.....393
4. Визнання права власності.....394
5. Відшкодування шкоди, завданої правам власника.....394
Глава 25. РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО.....395
1. Розвиток прав на чужі речі в законодавстві України.....395
2. Право володіння чужим майном.....398
3. Сервітути.....401
4. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).....404
5. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).....407
6. Інші права на чужі речі.....410
Розділ VI. Право інтелектуальної власності.....415
Глава 26. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....415
Глава 27. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА.....427
1. Правова природа авторського права.....427
2. Об'єкти авторського права.....431
3. Суб'єкти авторського права.....433
4. Зміст особистих немайнових та майнових прав авторів.....435
5. Суміжні права.....441
Глава 28. ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (патентне право).....444
1. Поняття і об'єкти права промислової власності (патентного права).....444
2. Суб'єкти права промислової власності (патентного права).....447
3. Оформлення прав промислової власності (патентних прав).....451
4. Права інтелектуальної власності на винахід, промисловий зразок, корисну модель.....453
5. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.....456
6. Припинення правової охорони об'єктів права промислової власності (патентного права).....458
Глава 29. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ.....460
1. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.....460
1.1. Поняття та умови надання правової охорони комерційним найменуванням.....460
1.2. Зміст прав на комерційне найменування.....461
2. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.....463
2.1. Поняття та функції торговельних марок.....463
2.2. Види торговельних марок.....466
2.3. Суб'єкти прав на торговельні марки.....468
2.4. Умови та порядок надання правової охорони торговельним маркам.....469
2.5. Зміст прав на торговельну марку.....472
2.6. Припинення дії свідоцтва та визнання його недійсним.....474
3. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.....475
3.1. Поняття географічного зазначення та його ознаки.....475
3.2. Види географічних зазначень.....478
3.3. Суб'єкти та об'єкти права на географічне зазначення.....479
Глава 30. НЕТРАДИЦІЙНІ ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....481
1. Наукове відкриття.....481
2. Компонування інтегральної мікросхеми.....484
3. Раціоналізаторська пропозиція.....488
3.1. Поняття та об'єкти раціоналізаторської пропозиції.....488
3.2. Суб'єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.....490
3.3. Права суб'єкта інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.....491
4. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин.....492
4.1. Правова охорона сортів рослин.....492
4.2. Правова охорона породи тварин (селекційних досягнень у галузі тваринництва).....495
5. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.....496
5.1. Поняття комерційної таємниці.....496
5.2. Суб'єкти права на комерційну таємницю.....498
5.3. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.....500
5.4. Охорона комерційної таємниці органами державної влади.....501
Розділ VII. Загальні положення зобов'язання права.....504
Глава 31. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.....504
1. Зобов'язальне право, поняття зобов'язання.....504
2. Елементи зобов'язання.....505
3. Класифікація зобов'язань.....512
Глава 32. ВИКОНАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.....515
1. Виконання зобов'язання.....515
2. Припинення зобов'язання.....523
Глава 33. ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.....526
1. Загальні положення про порушення зобов'язання.....526
2. Окремі наслідки порушення зобов'язання.....527
Глава 34. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ДОГОВОРУ.....536
1. Поняття та види договору.....536
2. Свобода договору.....539
3. Зміст договору.....540
4. Порядок укладення договору.....541
5. Особливості укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах.....545
6. Підстави для зміни або розірвання договору.....551
Глава 35. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.....552
1. Загальна характеристика засобів забезпечення зобов'язань.....552
2. Застава.....554
3. Іпотека.....566
4. Завдаток.....571
5. Притримання.....574
6. Неустойка.....577
7. Порука.....580
8. Гарантія.....582
9. Нетрадиційні види засобів забезпечення виконання зобов'язань.....585
Розділ VIII. Окремі види договірних зобов'язань.....589
Підрозділ І. Договори про передачу майна у власність.....589
Глава 36. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ.....589
1. Загальні положення про купівлю-продаж.....589
2. Договір купівлі-продажу в кредит.....594
3. Договір купівлі-продажу на ринках.....596
4. Договір поставки.....597
5. Істотні умови та зміст договору позички.....598
6. Поставка товарів для державних потреб.....601
7. Договір постачання електроенергії через приєднану мережу.....604
Глава 37. ДОГОВІР ДАРУВАННЯ.....606
Глава 38. ДОГОВІР РЕНТИ ТА ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯД).....610
1. Договір ренти.....610
2. Договір довічного утримання (догляду).....613
Підрозділ II. Договори про надання майна в тимчасове користування.....618
Глава 39. ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ).....618
1. Загальні положення про найм (оренду).....618
2. Договір прокату.....624
3. Найм (оренда) земельної ділянки.....625
4. Найм будівлі або іншої капітальної споруди.....626
Глава 40. ДОГОВІР ЛІЗИНГУ.....627
1. Історія лізинку.....627
2. Поняття та види договору лізингу.....628
3. Умови та зміст договору лізингу.....631
Глава 41. НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА.....636
Глава 42. ДОГОВІР ПОЗИЧКИ.....640
1. Поняття та ознаки договору позички.....640
Підрозділ III. Договори про виконання робіт.....648
Глава 43. ДОГОВІР ПІДРЯДУ.....648
1. Загальні положення про договір підряду.....648
2. Договір побутового підряду.....656
3. Будівельний підряд.....660
4. Підряд на проектні та пошукові роботи.....668
Глава 44. ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ.....673
1. Поняття та умови договору.....673
2. Права та обов'язки сторін договору.....676
Підрозділ IV. Договори про надання послуг.....677
Глава 45. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ.....677
1. Поняття та ознаки договору про надання послуг.....677
2. Умови договору про надання послуг.....679
Глава 46. ТРАНСПОРТНІ ДОГОВОРИ.....681
1. Система та види договорів перевезення.....681
2. Договір перевезення пасажира та багажу.....686
3. Договір перевезення вантажу.....689
4. Довгостроковий договір. Договір про надання транспортних засобів і пред'явлення вантажу до перевезення.....693
5. Перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні.....695
Глава 47. ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ.....697
1. Загальна характеристика договору транспортного експедирування.....697
2. Сторони договору транспортного експедирування.....699
3. Порядок укладення договору транспортного експедирування.....702
4. Виконання та припинення договору транспортного експедирування.....704
5. Відповідальність за договором транспортного експедирування.....707
Глава 48. ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ.....709
1. Загальні положення договору зберігання.....709
2. Види договору зберігання.....712
Глава 49. ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ.....714
1. Поняття та істотні умови договору страхування.....714
2. Сторони в договорі страхування, права та обов'язки сторін.....717
3. Види договору страхування.....721
Глава 50. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ.....723
1. Поняття договору доручення.....723
2. Суб'єктний склад договору доручення. Права та обов'язки сторін за договором доручення.....726
3. Умови договору доручення.....729
4. Виконання та припинення договору доручення.....731
Глава 51. ДОГОВІР КОМІСІЇ.....733
1. Поняття та предмет договору комісії.....733
2. Права та обов'язки сторін договору доручення.....736
3. Припинення договору комісії.....740
4. Види договору комісії.....742
Глава 52. ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ.....743
1. Загальна характеристика договору управління майном.....743
2. Елементи договору управління майном.....744
3. Зміст договору управління майном.....747
4. Відповідальність за договором управління майном.....749
5. Припинення договору управління майном.....750
Глава 53. ДОГОВІР ПОЗИКИ.....751
1. Поняття та сторони договору позики.....751
2. Зміст договору позики.....754
Глава 54. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКА. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ.....755
1. Загальні положення договору банківського рахунка.....755
2. Операції за рахунком.....756
3. Розірвання договору банківського рахунка.....758
4. Договір банківського вкладу.....759
Глава 55. РОЗРАХУНКИ В ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ.....761
1. Форми розрахунків.....761
2. Види безготівкових розрахунків.....761
3. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.....762
4. Поняття та види акредитива.....764
5. Розрахунки за інкасовими дорученнями.....768
6. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.....769
Глава 56. ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ.....772
1. Поняття та основні характеристики договору факторингу.....772
2. Сторони договору факторингу.....773
3. Права та обов'язки фактора.....774
4. Відповідальність сторін за договором факторингу.....775
Підрозділ V. Зобов'язання з використання об'єктів інтелектуальної власності.....776 Глава 57. КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ (ФРАНЧАЙЗИНГ).....776
1. Значення франчайзингових відносин.....776
2. Види франчайзингу.....782
3. Договір комерційної концесії.....784
4. Перспективи правового регулювання франчайзингу в Україні.....788
Глава 58. РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....789
1. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.....789
2. Ліцензійний договір.....793
3. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.....796
4. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.....797
Підрозділ VI. Договори, спрямовані на цілі, єдині для всіх учасників.....799
Глава 59. ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ.....799
1. Загальні положення договору про спільну діяльність.....799
2. Договір простого товариства.....800
Розділ IX. Недоговірні зобов'язання.....804
Глава 60. ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ.....804
1. Поняття про публічну обіцянку винагороди.....804
2. Вимоги до публічної обіцянки винагороди.....808
3. Виконання та припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу.....809
Глава 61. ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА НАГОРОДИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ (ПУБЛІЧНИЙ КОНКУРС).....813
1. Ознаки, види та умови конкурсів.....813
2. Зміна умов конкурсу та відмова від проведення конкурсу.....816
3. Виконання та припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди за результатами конкурсу.....818
Глава 62. ВЧИНЕННЯ ДІЙ У МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ її ДОРУЧЕННЯ.....823
1. Поняття та умови зобов'язання, що виникають у зв'язку вчинення дій у майнових інтересах і тої особи без доручення.....823
2. Зміст зобов'язань, що виникають у зв'язку із вчиненням дій в інтересах іншої особи без доручення.....824
Глава 63. РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, МАЙНА ФІЗИЧНОЇ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.....825
1. Поняття зобов'язань, що виникають у зв'язку з рятуванням здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.....825
2. Умови виникнення зобов'язань.....826
Глава 64. СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО МАЙНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.....828
1. Поняття зобов'язань, що виникають у зв'язку з створенням загрози.....828
2. Зміст зобов'язань.....830
Глава 65. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ.....831
1. Поняття та система зобов'язань відшкодування шкоди.....831
2. Загальні умови відшкодування завданої шкоди.....835
3. Підстави звільнення від обов'язку відшкодування шкоди.....839
4. Загальні засади відповідальності за завдання моральної шкоди.....840
5. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою.....841
6. Відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності.....842
7. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно.....843
8. Загальні засади відповідальності держави у деліктних зобов'язаннях.....843
9. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою та неповнолітньою особою, недієздатною фізичною особою, особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними та особою, цивільна дієздатність якої обмежена.....848
10. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищенної небезпеки.....851
11. Відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами. Право зворотної вимоги до винної особи.....852
12. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого. Урахування
вини потерпілого і матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди.....854
13. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я.....855
14. Визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи.....857
15. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я малолітньої або неповнолітньої особи.....858
16. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого.....859
17. Порядок відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого.....861
Глава 66. НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ.....862
1. Поняття кондикційних зобов'язань.....862
2. Зміст кондикційнхи зобов'язань.....863
Розділ X. Спадкове право.....865
Глава 67. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ.....865
1. Основні категорії спадкування.....865
2. Поняття про спадкування і про право на спадкування.....866
3. Види спадкування.....868
4. Об'єкти спадкування.....869
5. Відкриття спадщини.....870
6. Особливі випадки спадкування.....871
Глава 68. СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ.....874
1. Поняття про заповіт та його елементи.....874
2. Зміст заповіту.....877
3. Форма заповіту.....880
4. Недійсність заповіту.....884
5. Виконання заповіту.....884
Глава 69. СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ.....887
1. Загальні положення спадкування за законом.....887
2. Черги спадкування за законом.....888
3. Спадкування за правом представлення.....890
4. Особливості спадкування усиновленими та усиновлювачами.....891
5. Розмір частки спадкоємців за законом.....892
Глава 70. ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ НА СПАДКУВАННЯ.....892
1. Прийняття спадщини.....892
2. Відмова від прийняття спадщини.....894
3. Спадкова трансмісія.....896
4. Відумерлість спадщини.....896
5. Поділ і перерозподіл спадщини.....897
6. Відповідальність за боргами спадкодавця.....899
7. Охорона спадкового майна та управління ним.....900
8. Оформлення права на спадщину.....901
Глава 71. СПАДКОВИЙ ДОГОВІР.....903
1. Поняття та ознаки спадкового договору.....903
2. Сторони спадкового договору.....903
3. Зміст спадкового договору.....904
4. Зміна і припинення спадкового договору.....906
Розділ XI. Сімейне право.....908
Глава 72. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА. ШЛЮБ.....908
1. Предмет, метод та принципи сімейного права.....908
2. Поняття та види сімейних правовідносин.....910
3. Шлюб.....911
4. Особисті немайнові відносини подружжя.....914
5. Особисті майнові відносини подружжя.....915
6. Припинення шлюбу.....918
Глава 73. СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ.....919
1. Походження дитини як підстава виникнення батьківських прав.....919
2. Немайнові права та обов'язки батьків і дітей.....922
3. Підстави та правові наслідки позбавлення батьківських прав.....923
4. Майнові відносини батьків та дітей.....924
Глава 74. ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ.....929
1. Усиновлення як підстава виникнення сімейних правовідносин.....929
2. Опіка та піклування.....932
3. Патронат над дітьми.....935
4. Прийомна сім'я.....936
5. Дитячий будинок сімейного типу.....937
Список рекомендованої літератури.....939
Ціна

10

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.