Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Цивільне право України: В 2-х томах. Т. 2. Підручник / За ред. Є.О. Харитонова; Н.Ю. Голубєвої. - X.: Одіссей, 2008. - 872 с.


Книга
K-18316

ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....5
Підрозділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.....5
Глава 1. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.....5
1. Зобов'язальне право та поняття зобов'язання.....6
2. Основні елементи зобов'язання.....8
3. Класифікація зобов'язань.....17
4. Виконання зобов'язання.....22
5. Припинення цивільно-правового зобов'язання.....35
6. Правові наслідки порушення зобов'язання.....38
Глава 2. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.....53
1. Загальна характеристика засобів забезпечення зобов'язань.....54
2. Цивільно-правова відповідальність як засіб забезпечення виконання зобов'язань.....57
3. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань.....66
4. Іпотека.....83
5. Завдаток.....92
6. Притримання.....94
7. Неустойка.....100
8. Порука.....103
9. Гарантія.....106
10. Інші (нетрадиційні) види засобів забезпечення виконання зобов'язань.....112
Підрозділ II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР.....132
Глава 3. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ВИДИ.....132
1. Поняття і свобода договору.....132
2. Види договорів.....137
3. Зміст договору та його тлумачення.....145
Глава 4. ДИНАМІКА ДОГОВІРНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.....150
1. Укладення та форма договору.....150
2. Особливості укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах.....157
3. Договір і правові акти органів державної влади. Вирішення пь^ддоговірних спорів.....166
4. Зміна і розірвання договору.....169
РОЗДІЛИ. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.....174
Підрозділ І. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ.....174
Глава 5. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ.....174
1. Загальні положення про купівлю-продаж.....175
2. Роздрібна купівля-продаж.....202
3. Поставка.....215
4. Контрактація сільськогосподарської продукції.....223
5. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.....226
6. Міна.....234
Глава 6. ДОГОВІР ДАРУВАННЯ.....240
Глава 7. ДОГОВІР РЕНТИ.....250
Глава 8. ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯД).....254
Підрозділ II. ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ МАЙНА В ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ.....256
Глава 9. ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ).....256
Глава 10. ДОГОВІР ПРОКАТУ.....275
Глава 11. НАЙМ (ОРЕНДА) ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ.....282
1. Поняття та предмет договору найму (оренди) транспортного засобу.....282
2. Особливості договору найму (оренди) транспортного засобу.....284
3. Відповідальність за порушення умов договору та пошкодження транспортного засобу.....286
Глава 12. ДОГОВІР ЛІЗИНГУ.....286
1. Розвиток законодавства України про лізинг.....287
2. Поняття, види та форми лізингу.....288
Глава 13. НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА.....298
Глава 14. ДОГОВІР ПОЗИЧКИ.....306
Підрозділ III. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ.....317
Глава 15. ДОГОВІР ПІДРЯДУ.....317
1. Загальні положення про підряд.....317
2. Правова характеристика договору підряду.....320
3. Побутовий підряд.....324
4. Будівельний підряд.....327
5. Підряд на проектні та пошукові роботи.....331
Глава 16. ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ.....334
Підрозділ IV. ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ.....340
Глава 17. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ.....340
Глава 18. ТРАНСПОРТНІ ДОГОВОРИ.....345
1. Система та види договорів перевезення.....345
2. Учасники договірних правовідносин, пов'язаних із перевезеннями вантажу, пасажирів і багажу.....349
3. Договір перевезення пасажира та багажу.....355
4. Договір перевезення вантажу.....361
5. Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу.....367
6. Довгостроковий договір. Договір про надання транспортних засобів і пред'явлення вантажу до перевезення.....373
7. Перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні.....376
8. Договір буксирування.....379
Глава 19. ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ.....385
Глава 20. ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ.....389
1. Загальні положення про зберігання.....389
2. Окремі види зберігання.....392
Глава 21. ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ.....401
1. Історія розвитку договору страхування.....402
2. Поняття про функції страхування.....407
3. Принципи страхування.....410
4. Класифікація страхових правовідносин.....412
5. Суб'єкти страхових правовідносин.....424
6. Поняття договору страхування та загальна характеристика.....430
7. Зміст договору страхування.....432
8. Виконання та припинення договору страхування.....438
Глава 22. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ.....443
Глава 23. ДОГОВІР КОМІСІЇ.....448
Глава 24. ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ.....464
1. Загальнотеоретична характеристика договору управління майном.....464
2. Правова природа договору управління майном.....466
3. Зміст і виконання договору управління майном.....468
4. Відповідальність управителя.....478
5. Припинення договору управління майном.....481
Глава 25. ДОГОВІР ПОЗИКИ.....482
Глава 26. ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ.....489
1. Поняття договорів про надання банківських послуг та їх класифікація.....489
2. Кредитний договір.....497
3. Договір банківського вкладу.....504
4. Договір банківського рахунка.....512
4.1. Підстави списання коштів з рахунка.....518
4.2. Умови дотримання банківської таємниці.....522
5. Договір факторингу.....526
Глава 27. РОЗРАХУНКИ В ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ.....531
1. Поняття розрахунків.....532
2. Правовий режим розрахунків.....537
3. Розрахунки з застосуванням платіжних доручень.....539
4. Розрахунки за акредитивом.....547
5. Розрахункові правочини за інкасовими дорученнями.....556
6. Розрахунки з застосуванням чеків.....560
Глава 28. ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ.....565
1. Поняття, значення комерційної концесії і сфера застосування.....565
2. Зміст договору комерційної концесії.....572
3. Виконання і припинення договору комерційної концесії.....577
Підрозділ V. ДОГОВОРИ, СПРЯМОВАНІ НА ЦІЛІ, ЄДИНІ ДЛЯ ВСІХ УЧАСНИКІВ (ЗАГАЛЬНОЦІЛЬОВІ ДОГОВОРИ).....580
Глава 29. ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ.....580
Глава ЗО. ДОГОВІР ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА.....582
Підрозділ VI. НЕТИПОВІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ.....589
Глава 31. РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....589
Глава 32. ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ.....599
1. Загальні положення про медичні послуги.....600
2. Договір про надання медичних послуг. Права і обов'язки сторін.....602
3. Відповідальність за шкоду, заподіяну при наданні медичних послуг.....613
Глава 33. ДОГОВОРИ АЗАРТНОЇ ГРИ.....617
1. Поняття, юридична природа, класифікація договорів азартної гри.....618
2. Договір азартної гри.....620
3. Договір парі.....625
4. Договір лотереї.....630
5. Договір розіграшу.....631
Глава 34. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ У СФЕРІ ІНВЕСТУВАННЯ.....632
1. Поняття та юридична природа інвестиційних договорів.....633
2. Класифікація інвестиційних договорів.....635
3. Зміст інвестиційних договорів.....637
Глава 35. ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР.....639
Глава 36. СПАДКОВИЙ ДОГОВІР.....641
1. Поняття та ознаки спадкового договору.....642
2. Сторони спадкового договору.....643
3. Зміст спадкового договору.....644
4. Зміна і припинення спадкового договору.....647
РОЗДІЛ III. ОКРЕМІ ВИДИ НЕДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.....650
Підрозділ І. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ПРАВОМІРНИХ ДІЙ.....650
Глава 37. ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ.....650
1. Формування засад інституту публічної обіцянки винагороди.....651
2. Поняття публічної обіцянки винагороди.....654
3. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.....657
3. 1. Вимоги до публічної обіцянки винагороди.....657
3.2. Виконання та припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу.....659
4. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу.....664
4.1. Ознаки, види та умови конкурсів.....664
4.2. Зміна умов конкурсу та відмова від проведення конкурсу.....669
4.3. Виконання зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди за результатами конкурсу.....671
4.4. Припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди за результатами конкурсу.....673
Глава 38. ВЧИНЕННЯ ДІЙ У МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ її ДОРУЧЕННЯ.....679
Глава 39. РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, МАЙНА ФІЗИЧНОЇ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.....683
Підрозділ II. ЗОБОВЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ НЕПРАВОМІРНИХ ДІЙ.....687
Глава 40. СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО МАЙНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.....687
Глава 41. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ.....692
1. Поняття та система зобов'язань відшкодування шкоди.....692
2. Відшкодування моральної шкоди.....694
3. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою.....696
4. Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами.....698
5. Відшкодування шкоди, завданої правоохоронними та судовими органами.....701
6. Відшкодування шкоди, завданої малолітніми, неповнолітніми, недієздатними та обмежено дієздатними особами.....704
7. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.....711
8. Особливості відшкодування ядерної шкоди.....716
9. Відповідальність за шкоду, завдану каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я.....719
10. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).....734
Глава 42. НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ.....737
РОЗДІЛ IV. СПАДКОВЕ ПРАВО.....742
Глава 43. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ.....742
1. Основні категорії спадкування.....743
2. Поняття спадкування і права на спадкування.....744
3. Види спадкування.....747
4. Об'єкти спадкування.....749
5. Відкриття спадщини.....750
6. Особливі випадки спадкування.....752
Глава 44. СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ.....757
1. Поняття та елементи заповіту.....758
2. Зміст заповіту.....762
3. Форма заповіту.....767
4. Недійсність заповіту.....771
5. Виконання заповіту.....772
Глава 45. СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ.....776
1. Загальні положення спадкування за законом.....777
2. Черги спадкування за законом.....778
3. Спадкування за правом представлення.....781
4. Особливості спадкування усиновленими та усиновлювачами.....783
5. Розмір частки спадкоємців за законом.....784
Глава 46. ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ НА
СПАДКУВАННЯ.....784
1. Прийняття спадщини.....785
2. Відмова від прийняття спадщини.....788
3. Спадкова трансмісія.....790
4. Відумерлість спадщини.....791
5. Поділ і перерозподіл спадщини.....792
6. Відповідальність за боргами спадкодавця.....795
7. Охорона спадкового майна та управління ним.....796
8. Оформлення права на спадщину.....798
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ.....801
ПИТАННЯ ДЛЯ БЛЩ-КОНТРОЛЮ.....817
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ.....821
АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК.....846
Ціна

10

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.