Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Цивільне та сімейне право питання до заліку (ХЮА Мудрого)


Шпаргалка
K-19036

1. Поняття зобов'язального права, його сфера дії і місце в системі цивільного права.

2. Поняття зобов'язання. Суб'єкти, об'єкти і зміст зобов'язань.

3. Правова класифікація зобов'язань на види і критерії її здійснення.

4. Поняття і види підстав виникнення зобов'язань.

5. Заміна суб'єктів зобов'язання.

6. Поняття і види множинності осіб. Поняття і види зобов'язань з множинністю осіб.

7. Поняття та принципи виконання зобов'язань.

8. Принцип належного виконання зобов'язань і його значення у майновому обороті.

9. Місце, строк та спосіб виконання зобов'язання.

10. Солідарні, часткові, субсидіарні та регресні зобов'язання в цивільному праві, особливості їх виконання.

11. Поняття, підстави виникнення, особливості виконання грошових зобов'язань. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання.

12. Поняття та види цивільно-правових способів забезпечення виконання зобов'язань.

13. Поняття, предмет, підстави виникнення та види неустойки.

14. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов'язань.

15. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов'язань.

16. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов'язань.

17. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань. Види застави.

18. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов'язань. ^

19. Поняття і підстави припинення зобов'язань.

20. Припинення зобов'язань при наявності волевиявлення сторін.

21. Припинення зобов'язань за обставин, що не залежать від волі сторін.

22. Поняття та правові наслідки порушення зобов'язання.

23. Поняття і правові наслідки прострочення боржника і кредитора у зобов'язанні.

24. Поняття та види цивільно-правової відповідальності.

25. Форми цивільно-правової відповідальності. Поняття збитків.

26. Підстави і умови цивільно-правової відповідальності. Підстави звільнення боржника від цивільно-правової відповідальності.

27. Співвідношення актів цивільного законодавства і договору.

28. Поняття, загальна характеристика і види цивільно-правових договорів.

29. Свобода договору. Зміст і форма договору.

30. Види умов договору. Предмет та ціна в цивільно-правовому договорі.

31. Стадії і способи укладення цивільно-правових договорів.

32. Вимоги до пропозиції укласти договір та відповіді про прийняття пропозиції. Момент укладення договору.

33. Зміна, розірвання та одностороння відмова від цивільно-правових договорів.

34. Поняття та загальна характеристика публічних договорів та договорів приєднання.

35. Поняття, загальна характеристика і сфера застосування попереднього договору. Договір на користь третьої особи.

36. Правова характеристика договорів по передачі майна у власність.

37. Поняття, зміст, загальна характеристика і види договору купівлі-продажу.

38. Відповідальність продавця за недоліки проданого майна. Строки пред'явлення вимог та позовної давності у зв'язку з недоліками проданого майна.

39. Право покупця на обмін товару.

40. Загальна характеристика договору найму-продажу.

41. Продаж товарів в кредит.

42. Поняття, зміст і загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.

43. Договір купівлі-продажу об’єктів нерухомості при приватизації державного майна.

44. Поняття, зміст і загальна характеристика договору поставки.

45. Поняття, зміст і загальна характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції.

46. Поняття, зміст і загальна характеристика договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

47. Поняття, зміст і загальна характеристика договору міни (бартеру).

48. Поняття, зміст і загальна характеристика договору дарування. Пожертва.

49. Поняття, зміст і загальна характеристика договору ренти.

50. Поняття, зміст і загальна характеристика договору довічного утримання (догляду).

51. Загальна характеристика договорів по передачі майна або майнових прав у користування.

52. Поняття, зміст, загальна характеристика і види договору найму (оренди).

53. Поняття, зміст і загальна характеристика договору прокату.

54. Загальна характеристика та особливості договорів найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди транспортного засобу, земельної ділянки.

55. Загальна характеристика договору оренди державного та комунального майна.

56. Поняття, зміст і загальна характеристика договору лізингу.

57. Конституційне право громадян України на житло і способи його реалізації. Правове регулювання договору найму житла.

58. Поняття, зміст і загальна характеристика договору найму жилого приміщення за Житловим кодексом.

59. Умови та порядок надання житла в будинках державного та комунального житлового фонду.

60. Зберігання житла за тимчасово відсутніми громадянами. Порядок та підстави визначення громадян такими, що втратили право користування житлом.

61. Поняття, зміст і загальна характеристика договору найму (оренди) житла.

62. Сторони в договорі найму житла. Права і обов'язки наймача та членів сім'ї наймача. Правове положення тимчасових мешканців.

63. Ремонт та переобладнання житла, переданого у найм. Плата за користування житлом. Договір піднайму житла.

64. Підстави, порядок та правові наслідки припинення договору найму житла.

65. Виселення наймача та осіб, які проживають разом з ним з житла (підстави, порядок виселення).

66. Поняття, зміст і загальна характеристика договору оренди житла з викупом.

67. Поняття, зміст і загальна характеристика договору позички.

68. Загальна характеристика договорів щодо виконання робіт.,

69. Поняття, зміст, загальна характеристика і види договору підряду.

70. Поняття, зміст і загальна характеристика договору побутового підряду.

71. Поняття, зміст і загальна характеристика договору будівельного підряду.

72.Поняття, зміст і загальна характеристика договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

73. Загальна характеристика договорів з надання послуг.

74. Поняття, зміст і загальна характеристика договору про надання послуг.

75. Загальна характеристика транспортних договорів. Особливості цивільно-правового регулювання.

76. Поняття, зміст, загальна характеристика і види договору перевезення.

77. Поняття, зміст і загальна характеристика договору перевезення пасажира та багажу.

78. Поняття, зміст і загальна характеристика договору перевезення вантажу. Правове положення вантажоодержувача в договорі перевезення вантажу.

79. Поняття, зміст і загальна характеристика договору чартеру (фрахтування).

80. Поняття, зміст і загальна характеристика договору транспортного експедирування.

81. Поняття, зміст, загальна характеристика і види договору зберігання.

82. Зберігання на товарному складі.

83. Спеціальні види зберігання.

84. Поняття, зміст і загальна характеристика договору страхування.

85. Форми та види страхування.

86. Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

87. Поняття, зміст і загальна характеристика договору доручення.

88. Поняття, зміст і загальна характеристика договору комісії.

89. Поняття, зміст і загальна характеристика договору управління майном.

90. Поняття, зміст і загальна характеристика договору позики.

91. Поняття, зміст і загальна характеристика кредитного договору.

92. Поняття, зміст, загальна характеристика і види договору банківського вкладу.

93. Поняття, зміст і загальна характеристика договору банківського рахунку.

94. Поняття, зміст і загальна характеристика договору факторингу.

95.Загальна характеристика та форми розрахунків. Види безготівкових розрахунків.

97. Загальна характеристика та види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

98. Поняття та види ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

99. Поняття, зміст і загальна характеристика ліцензійного договору.

100. Поняття, зміст і загальна характеристика договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.

101. Поняття, зміст і загальна характеристика договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

102. Поняття, зміст і загальна характеристика договору комерційної концесії.

103. Поняття, зміст, загальна характеристика і види договору про спільну діяльність.

104. Поняття, зміст і загальна характеристика договору простого товариства.

105. Загальна характеристика та види недоговірних зобов'язань.

106. Загальна характеристика та види зобов'язань, що виникають внаслідок публічної обіцянки винагороди.

107. Загальна характеристика зобов'язань, що виникають внаслідок вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без ЇЇ доручення.

108. Загальна характеристика зобов'язань, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.

109. Загальна характеристика зобов'язань, що виникають внаслідок створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

109. Поняття, загальна характеристика та підстави виникнення зобов'язань із відшкодування шкоди.
110. Поняття та особливості відшкодування моральної шкоди.

111. Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, або внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки.

112. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.

113. Особливості відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою, недієздатною особою чи кількома із цих осіб.

114. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я або смертю.

115. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

116. Правова характеристика зобов'язань, що виникають внаслідок набуття або збереження майна без достатньої правової підстави.

117. Предмет та метод, принципи та джерела сімейного права. Місце сімейного права в системі права.

118. Поняття та види сімейних правовідносин, підстави їх виникнення.

119. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків. Захист сімейних прав та інтересів.

120. Поняття шлюбу, умови та порядок його укладення.

121. Поняття, підстави, види та наслідки недійсності шлюбу.

122. Загальна характеристика та види особистих немайнових прав та обов'язків подружжя.

123. Загальна характеристика правових режимів майна подружжя. Правовий режим майна жінки та чоловіка, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою.

124. Володіння, користування та розпорядження майном подружжя. Поділ спільного майна подружжя.

125. Права та обов'язки подружжя по утриманню.

126. Загальна характеристика майнових правовідносин подружжя. Договірні відносини подружжя. Види договорів подружжя.

127. Шлюбний договір.

128. Поняття, підстави, порядок та наслідки припинення шлюбу. Поновлення шлюбу. Режим окремого проживання подружжя.

129. Визначення походження дитини. Оспорювання батьківства та материнства.

130. Загальна характеристика особистих немайнових прав та обов'язків батьків та дітей, види спорів з цього приводу та порядок їх вирішення.

131. Позбавлення та поновлення батьківських прав (підстави, порядок розгляду, правові наслідки)."

132. Права батьків і дітей на майно.

133. Обов'язок батьків утримувати неповнолітніх та повнолітніх дітей, способи його виконання.

134. Обов'язок повнолітніх дітей утримувати своїх батьків та способи його виконання.

135. Усиновлення (поняття, порядок, правові наслідки, недійсність, скасування).

136. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства.

137. Загальні засади влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Патронат над дітьми. Прийомна сім'я. Дитячий будинок сімейного типу.

138. Особисті немайнові та майнові права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.