Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН


Курсова
K-22663

(курсова відповідає всім вимогам оформлення, +наявні зноски літератури)
ЗМІСТ
ВСТУП.............................................................................................................................3.
1. Нормативне регулювання спадкових відносин.............................................5.
2. Види спадкування...........................................................................................10.
2.1 Спадкування за заповітом..................................................................10.
2.2 Спадкування за законом ...................................................................15.
3. Реалізація права на спадщину.......................................................................19.
ВИСНОВКИ..................................................................................................................25.
Список використаних джерел......................................................................................27.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Спадкування є досить важливим інститутом цивільного права і покликане забезпечити інтереси не тільки спадкодавця, його спадкоємців, а й певним чином захистити права третіх осіб, які перебували у правових відносинах із спадкодавцем до його смерті. Останнім часом відбулась переорієнтація суспільних відносин на охорону і захист прав громадян, побудову демократичної, правової держави, що зумовлює необхідність дослідження та аналізу сучасного стану забезпечення прав суб’єктів спадкових правовідносин.
Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю теоретичного обґрунтування законодавчих положень Цивільного кодексу України щодо змісту й обсягу спадкових прав кожного громадянина. Адже це зумовлено тим, що за останні декілька років відбулися істотні зміни спадкового законодавства, тому відсутність практики застосування норм, що регламентують порядок прийняття спадкоємцями спадщини, зумовлюють необхідність дослідження питань, пов'язаних із встановленням меж і гарантій здійснення спадкоємцями права на спадкування.
Об'єктом дослідження в роботі є спадкові правовідносини.
Предметом дослідження в роботі є правове регулювання спадкових правовідносин.
Метою роботи є дослідження чинної нормативно-правової бази, що регулює спадкові правовідносини.
Для досягнення мети поставлені наступні завдання:
1. Проаналізувати сутність спадкових правовідносин.
2. Дослідити законодавство, що регулює відносини в сфері спадкування.
3. Описати основні положення спадкового права.
4. Зробити відповідні висновки з опрацьованого матеріалу.
Для реалізації мети дослідження та поставлених завдань використовується комплекс сучасних загальнонаукових методів дослідження і підходів, а саме:
- теоретичного аналізу для вивчення вітчизняних літературних джерел, законодавчої та нормативної бази з питань регулювання спадкових правовідносин в Україні;
- логічного аналізу, що дав можливість вивчити генезис та тенденції розвитку спадкових правовідносин, що пов'язані з відкриттям та оформленням спадщини;
Інформаційною базою роботи є наукові публікації, монографічні видання, підручники вітчизняних і закордонних вчених, чинне законодавсво України.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р.: прийнята на п’ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р.: із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30;
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 40-44;
3. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 39;
4. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 23;
5. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 01.07.2010 // Відомості Верховної Ради України; № 2398-VI;
6. Інструкція «Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» №39 від 22 лютого 2012 р..; // Відомості Верховної Ради – від 22.02.2012 № 296/5;
7. Правила реєстрації актів громадського стану в Україні №2046-І від 18.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради – 1993- №7
8. Ветрова Н. Спадкування за заповітом»// Закон і бізнес – 2005.№ 13
9. Гелич А. «Про поняття склад спадщини за ЦК України»// Підприємство господарство і право; - 2010. №2
10. Дідух Г. «Загальні положення про спадкування»// Праця і зарплата; - 2010. №29.
11. Достдар Р. «Принципи спадкового права»// Підприємство господарства і права; - 2008.№112.
12. Євтушенко І. «Реалізація права на спадщину»// Юридичний журнал – 2008. - №9
13. Заїка Ю. «Здійснення права на спадкування»// Підприємство господарство і право - 2004 №8
14. Зубович І. «Особливість посвідчення спадкового договору»// Праця і зарплата – 2010 №35
15. Ільнецький Ю. «Спадкування за законом»//Урядовий кур’єр.- 2008 №.111
16. Кравець А. «Оформлення права на спадщину»// Урядовий кур’єр. – 2007.№170
17. Майданик Р. «Поняття і правова природа договору за цивільним законодавством»// Біл. Мінюста України – 2008 - №6
18. Нелін О. «Теоретичні основи спадкування»// Підприємство господарства і права України – 2008 № 5
19. Павлова Л. «Спадкування за новим Цивільним кодексом України»// Урядовий кур’єр – 2005№177
20. Панченко М.І. Спадкове право України/ - К.: Знання, 2010. – 76
21. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко., 2003.
22. Цивільне право України: Підруч. / Харитонов Є.О., Старцев О.В / Вид. 2 перероблене доп. – К.: Істина, 2007.
23. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – 2-ге вид., допов. і перероб. - К:Юрінком Інтер, 2004. Кн. 2.
24. Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях. за ред. Харитонова Є.О., Калітенко О.М., - Харків, - "Одісей” – 2002р.
25. Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є. О. Харитонова, О. М. Калітенко. – Одеса: Юридична література, 2004.
26. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої, К.: Правова єдність., 2007.
27. http: // zakon.rada.gov.ua/ Офіційний Веб портал Верховної Ради України
Ціна

40

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.