Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Договір підряду


Курсова
K-22669

(курсова відповідає всім вимогам оформлення, +наявні зноски, уся інформація не взята з неба, а ссилається на відповідні джерела)
ЗМІСТ

Вступ................................................................................................................................3.
Розділ 1. Поняття та основні елементи договору підряду..........................................6.
1.1. Поняття і зміст договору підряду..................................................................6.
1.2 Права та обов'язки сторін..............................................................................13.
Розділ 2. Спеціальні види договорів підряду.............................................................21.
2.1. Договір побутового підряду.........................................................................21.
2.2. Договір будівельного підряду......................................................................25.
2.3. Підряд на проектні та пошукові роботи......................................................30.
2.4. Підряд на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.................................................................................................33.
ВИСНОВКИ..................................................................................................................36.
Список використаних джерел......................................................................................38.
ВСТУП
Актуальність теми. Саме тепер, коли настав час бурного розвитку ринкових відносин, розширюється приватний сектор, постала необхідність чіткого законодавчого врегулювання договору підряду, адже більшість компаній виступають підрядчиками в тих чи інших відносинах.
Договір підряду, регламентований главою 61 ЦК України, є традиційним цивільно-правовим договором, регулювання якого за останній час не зазнало істотних змін.
Законодавство та підприємницька практика розрізняють декіль¬ка різновидів договору підряду. До них, зокрема, належить як влас¬не підряд, так і побутове замовлення, підряд на капітальне будівни¬цтво, підряд на виконання проектних та пошукових робіт, підряд на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт тощо. Доречно підкреслити, що договір на ви¬конання науково-дослідних чи дослідно-конструкторських та тех¬нологічних робіт має певні особливості, пов'язані з необхідністю обумовлення питань надання прав на використання результатів ро¬біт, авторськими правами виконавців, подальшим наданням ліцен¬зій, а також з можливою конфіденційністю результатів тощо.
Договір підряду, враховуючи його характерні ознаки (підрядник виконує обумовлену сторонами роботу для замовника), має певні схожі риси з іншими договорами, зокрема трудовим договором та договором купівлі-продажу.
Процес обміну матеріальними цінностями у цивільному обігу опосередковується з правової точки зору двома групами угод:
1) обмін речами незалежно від того, діяльністю кого вони створені, – такі угоди опосередковуються зобов'язаннями з сплатної реалізації майна (договори купівлі-продажу, міни, поставки тощо);
2) обмін результатів праці – такі відносини опосередковуються окремим видом зобов'язань – з проведення робіт, до яких і належить договір підряду.
За договором підряду підрядник зобов'язується виконати на свій ризик визначену роботу по завданню замовника з його чи своїх матеріалів, а замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконану роботу.
Особливості договору підряду полягають у тому що: предметом договору підряду є кінцевий результат, досягнення конкретного матеріального результату; роботу за договором підряду особа виконує на свій ризик з використанням власних матеріалів, або матеріалів замовника; сторонами договору підряду можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи.
Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.
Об'єктом дослідження курсової роботи є цивільне законодавство України.
Предмет дослідження – договір підряду.
Метою курсової роботи є дослідження основних положень і характеристика договору підряду.......(продовження)
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 26 червня 1996 р. за № 254К - 96 ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.
2. Господарський кодекс України. Від 16 січня 2003р. №436-IV. // Відомості Верховної Ради (ВВР).-2003.-№18, №19-20
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №№ 40-44.
4. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 p. Із змінами та доповненнями від від 10.10.2013 // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 36.
5. Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник,- К.: Атіка, 2005.
6. Заіка Ю.О.Українське цивільне право. Навч.посібник.-К.:Істина,2005.
7. Бірюков І.А. Цивільне право України. Загальна частина: Навч. посібник для вузів / В.А.Бірюкова, Ю.О. Заїка, В.М.Співак. – К.: Наукова думка, 2009. – 304 с.
8. Богданов Е.В. Договор в сфере предпринимательства. – Х.: Консум, 2005. – 112 с.
9. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2005. – С. 185 200.
10. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. – Кн. 1. Общие положения. – М.: Статут, 2003. – 848 с.
11. Гражданское право: Учебник / Отв. ред. Е. А. Суханов. – М.: БЕК, 2005. – Том II, полутом 1. – С. 611-622.
12. Зобов'язальне право: теорія і практика: Навч. посібник / О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць та ін.; За ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 912 с.
13. Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовой договор в сфере обслуживания. – М., 1991.
14. Кузнецова Н.С. Подрядные договора в инвестиционной деятельности в строительстве. – К., 2007. – С. 48-52.
15. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: Пер. с нем. – Т. 2. – М.: Международные отношения, 1998. – 512с.
16. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Т. 2. Особлива частина. – К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2005. – 408 с.
17. Цивільне право України. Загальна частина. / За ред. О.А.Підопригори, Д.В.Бобрової. – К.: Вентурі, 2010.
18. Цивільне право Україні: Навч. посіб. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луць та ін. – Ч. 2. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 792 с.
19. Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.М. Лапітенко. – Х.: Одіссей, 2007. – 856 с.
20. Бегова Т. «Види договорів підряду» №11 2005р. стр.95;
21. Ярошевська Т. «Права та обов’язки суб’єктів договірних відносин»//«Право України» №3 2006 р. стр.71;
22. Капіца Ю. «Законодавче регулювання договорів підряду» //«Право України» №3 2009р. стр.3;
Ціна

40

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.