Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Цивільне право - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-27308

ВСЕГО 95 ОТВЕТОВ

ТЕСТ ДО МОДУЛЯ 1
Question 1
Предметом вивчення цивільного права є:
a. особисті немайнові відносини
b. майнові відносини
c. відносини власності
d. трудові відносини
Question 2
Принципи цивільного права:
a. свобода договору
b. неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини
c. вільний найом робочої сили
d. вільній вибір партнерів
e. судовий захист цивільного права та інтересу
Question 3
Функції цивільного права:
a. впорядкування суспільних відносин
b. регулятивна
c. компенсаційна
d. охоронна
Question 4
Особливості методу цивільно-правового регулювання виявляються у:
a. юридичній рівності сторін
b. самостійності та незалежності сторін
c. диспозитивності
d. ініціативності сторін
Question 5
Основним актом цивільного законодавства України є:
a. Цивільно-правовий акт, що має силу закону
b. Цивільний кодекс України
c. Цивільний та Господарський кодекси України
d. Конституція України
Question 6
Цивільні правовідносини - це:
a. вони врегульовані нормами господарського права
b. предметом їх є майнові відносини
c. вони врегульовані нормами цивільного права
d. предметом їх є відносини власності
e. суспільні відносини
Question 7
Учасниками цивільних правовідносин є:
a. держава
b. громадські об'єднання
c. кооперативи
d. юридичні особи
e. фізичні особи
Question 8
Об'єктами цивільних правовідносин є:
a. послуги
b. інформація
c. речі
d. результати творчої діяльності
e. будинки
Question 9
Види цивільно-правових відносин за колом зобов'язаних осіб:
a. регулятивні
b. охоронні
c. відносні
d. абсолютні
Question 10
Види цивільно-правових відносин за характером поведінки зобов'язальної сторони:
a. абсолютні
b. активні
c. пасивні
d. загальнорегулятивні
Question 11
Правочин є:
a. неправомірною добросовісною дією
b. з ним пов'язані виникнення, зміна або припинення цивільних правовідносин
c. для його укладання необхідно волевиявлення сторін
d. юридичним фактом
Question 12
Форми вчинення правочину:
a. тільки письмова
b. усна
c. усна, письмова, нотаріально посвідчена
d. письмова, нотаріально посвідчена
e. письмова
Question 13
Підставами визнання правочинну недійсним є:
a. недотримання форми правочину
b. укладення правочину між фізичною і юридичною особою
c. укладення правочину недієздатною особою
d. дефекти волі
Question 14
Державній реєстрації підлягають такі правочини:
a. купівля-продаж будинку
b. договір дарування
c. купівля-продаж картин
d. договір довічного утримання
e. купівля-продаж земельної ділянки
Question 15
Форма правочину обирається:
a. за розсудом сторін
b. за розсудом сторін і коли закон зобов'язує укласти угоду у певній формі
c. коли закон зобов'язує укласти угоду у певний формі
ТЕСТ ДО МОДУЛЯ 2
Question 1
Ознаки права власності:
a. воно існує незалежно від відносин між особами
b. воно залежно від волі інших осіб
c. воно абсолютне
d. це право приватне
Question 2
Суб'єкти права власності:
a. територіальні громади
b. громадяни інших країн
c. громадяни України
d. юридичні особи
Question 3
Первісні способи набуття права власності:
a. знахідка
b. за договором купівлі-продажу
c. за договором дарування
d. переробка
e. виготовлення речі
Question 4
Похідні способи набуття права власності:
a. переробка
b. створення речі
c. знахідка
d. спадкування
e. приватизація державного майна
Question 5
Способи припинення права власності:
a. спадкування
b. знищення майна
c. реквізиція
Question 6
Речовими правами на чуже майно визнаються:
a. право розпорядження
b. право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
c. право забудови земельної ділянки
d. право володіння
Question 7
Емфітевзис це:
a. право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
b. право користування чужим майном
c. право користування чужою земельною ділянкою для забудови
Question 8
Суперфіцій - це:
a. право користування чужою земельною ділянкою для забудови
b. право користування чужим майном
c. право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
Question 9
Ознаки інших речових прав:
a. здійснюються вільно
b. здійснюються лише за волею власника
c. вони обтяжують право власності
d. здійснюються лише у певних межах
e. здійснюються незалежно від волі власника
Question 10
Право володіння чужим майном може належати:
a. одній особі
b. заставодержателю
c. одночасно двом або більше особам
d. одночасно двом особам
Question 11
Об'єктами авторського права є:
a. плани семінарських занять
b. музичні твори
c. бази даних
d. лекції викладача
Question 12
Суб'єктами авторського права є:
a. спадкоємці автора твору
b. кіностудія
c. кінотеатр
d. автор твору
Question 13
До особистих немайнових прав автора належать:
a. право на псевдонім
b. право на ім'я
c. право на видання твору
Question 14
До майнових прав автора відносяться:
a. право на використання твору
b. право на одержання винагороди
c. право на зазначення свого імені на творі
Question 15
Суб'єктами суміжних прав є:
a. кіностудія
b. виконавець твору
c. організації мовлення
d. кінотеатр
ТЕСТ ДО МОДУЛЯ 3
Question 1
Неустойка:
a. це визначена законом грошова сума
b. її повинен сплачувати кредитор
c. її повинен сплачувати боржник
d. це визначена договором грошова сума
e. вона сплачується у разі невиконання зобов'язання
Question 2
Види неустойок в залежності вид правових підстав:
a. судова
b. договірна
c. законна
Question 3
Іпотека - це:
a. застава нерухомого майна
b. застава автомашин
c. застава рухомого майна
d. застава землі
Question 4
Предметом неустойки можуть бути:
a. рухоме майно
b. майнові права
c. гроші
d. нерухоме майно
Question 5
Застава виникає:
a. на підставі адміністративного акта
b. на підставі закону
c. на підставі договору
d. на підставі рішення суду
Question 6
Тлумачення договору може бути здійснено:
a. відповідним органом, який має на це право
b. самими сторонами
c. за рішенням суду за вимогою однієї сторони
d. за рішенням суду в будь-якому випадку
Question 7
Оферта повинна містити:
a. підтверджувати намір оферента вважати себе зобов'язаним за договором
b. бути адресованою певним особам
c. істотні умови договору
d. звичайні умови договору
Question 8
Істотними умовами договору є:
a. умови, що вказані в законі
b. умови, що встановлені сторонами в договорі
c. час дії договору
d. умови про предмет договору
Question 9
Оферта - це:
a. вона повинна містити істотні умови договору
b. може бути адресована до однієї особи
c. повинна містити лише предмет договору
d. прийняття пропозиції укласти договір
e. пропозиція укласти договір
f. може бути адресована невизначеному колу осіб
Question 10
Акцепт - це:
a. відповідь повинна бути письмовою
b. прийняття пропозиції укласти договір
c. пропозиція укласти договір
d. форма відповіді залежить від форми пропозиції
e. відповідь повинна бути усною
Question
Договір міни:
a. односторонній
b. двосторонній
c. консенсуальний
d. реальний
Question 12
Правове регулювання договору міни здійснюється:
a. за правилами договору купівлі-продажу
b. за правилами договору дарування
c. за особливими правилами
Question 13
Бартерний договір - це різновид:
a. договору міни
b. договору дарування
c. договору купівлі-продажу
Question 14
Договір дарування:
a. двосторонній
b. односторонній
c. консенсуальний
d. сплатний
e. безоплатний
f. реальний
Question 15
Предметом договору дарування можуть бути:
a. нерухоме майно
b. картини
c. зброя
d. кошти
e. отруйні речовини
Question 16
Суб'єктами відповідальності за шкоду, заподія¬ну правоохоронними та судовими органами, є:
a. податкова міліція
b. прокуратура
c. митні органи
d. держава
Question 17
Ознаки деліктної відповідальності:
a. вона має позадоговірний характер
b. завдана шкода відшкодовується в повному обсязі
c. їх дія розповсюджується тільки на майнові відносини
Question 18
Законні представники малолітньої особи притя¬гуються до відповідальності:
a. якщо буде доказана їх вина
b. у будь-якому випадку
c. якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітньою особою
Question 19
Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з:
a. утриманням диких звірів
b. утриманням транспортних засобів
c. утриманням будь-яких собак
d. зберіганням хімічних речовин
Question 20
Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого:
a. відшкодування шкоди у натурі
b. відшкодування шкоди у грошах
c. відшкодування тільки моральної шкоди
ТЕСТ ДО МОДУЛЯ 4
Question 1
Заповідач має право скласти заповіт:
a. зробити заповідальний відказ
b. з умовою
c. зробити сервітут щодо земельної ділянки
Question 2
Право на обов'язкову частку мають:
a. неповнолітні діти спадкодавця
b. непрацездатна дружина спадкодавця
c. непрацездатні батьки
d. непрацездатна повнолітня сестра
Question 3
Спадкоємцями за законом можуть бути:
a. родичі
b. особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як 5 років до часу відкриття спадщини
c. будь-які фізичні особи
d. дід та баба
Question 4
За правом представлення спадкують:
a. племінники
b. прадід та прабаба
c. дід та баба
d. онуки та правнуки
e. рідні сестри та брати спадкодавця
f. дядько та тітка
Question 5
До першої черги спадкоємців відносяться:
a. рідні сестри та брати
b. батьки спадкодавця
c. тітка та дядько
d. діти
e. один з подружжя
f. дід та баба
Question 6
Ознаки способів забезпечення зобов'язань:
a. мають гарантійний характер
b. захищають інтереси боржника
c. спрямовані на належне виконання обов'язку
d. захищають інтереси кредитора
Question 7
Іпотека - це:
a. застава рухомого майна
b. застава автомашин
c. застава землі
d. застава нерухомого майна
Question 8
Сторонами договору купівлі-продажу є:
a. орендар майна
b. власник майна
c. покупець
d. продавець
Question 9
Істотними умовами договору є:
a. ціна
b. умови продажу
c. предмет договору
d. кількість одиниць предмета
Question 10
Правове регулювання договору міни здійснюється:
a. за особливими правилами
b. за правилами договору купівлі-продажу
c. за правилами договору дарування
Question 11
Договір дарування:
a. сплатний
b. реальний
c. безоплатний
d. консенсуальний
e. двосторонній
f. односторонній
Question 12
Постачальником в договорі поставки є:
a. держава
b. будь-яка фізична особа
c. підприємці
d. будь яка юридична особа
Question 13
Страхування може бути:
a. майновим
b. обов'язковим
c. добровільним
Question 14
Факт укладання договору страхування засвідчується:
a. квитанцією
b. сертифікатом
c. страховим свідоцтвом
d. страховим полісом
Question 15
Елементи спадкових правовідносин:
a. об'єкт
b. суб'єкт
c. права та обов'язки спадкоємців
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question 1
Предметом вивчення цивільного права є:
a. відносини власності
b. трудові відносини
c. майнові відносини
d. особисті немайнові відносини
Question 2
Особливості методу цивільно-правового регулювання виявляються у:
a. диспозитивності
b. самостійності та незалежності сторін
c. юридичній рівності сторін
d. ініціативності сторін
Question 3
Романо-германська система цивільного права утвердилася у:
a. Пакистані
b. Індії
c. Люксембурзі
d. Франції
e. Англії
Question 4
Цивільні правовідносини - це:
a. предметом їх є відносини власності
b. суспільні відносини
c. вони врегульовані нормами цивільного права
d. предметом їх є майнові відносини
e. вони врегульовані нормами господарського права
Question 5
Об'єктами цивільних правовідносин є:
a. будинки
b. речі
c. інформація
d. послуги
e. результати творчої діяльності
Question 6
Акти цивільного законодавства і договір:
a. сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами
b. сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства
c. сторони в договорі не мають права відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд
Question 7
Звичай:
a. не є джерелом цивільного права
b. він може мати характер конкретного правила
c. він не може бути зафіксований у відповідному документі
Question 8
Застосування аналогії закону можливе за таких умов:
a. відносини сторін знаходяться у сфері дії цивільного права
b. вказані цивільні правовідносини недостатньо врегульовані нормами цивільного права
c. відсутні норми, що регулюють подібні за змістом цивільні правовідносини
Question 9
Цивільно-правова відповідальність:
a. виражається у вигляді несприятливих наслідків майнового характеру у боржника
b. виражається у вигляді несприятливих наслідків немайнового характеру кредитора
c. забезпечується громадським осудом
d. забезпечується державним примусом
Question 10
Функції цивільно-правової відповідальності:
a. сигналізаційна
b. компенсаційна
c. регресна
d. охоронна
Question 11
Збитки - це:
a. втрата майна кредитором
b. речовий вираз майнової шкоди
c. неотримані доходи кредитора
d. грошовий вираз майнової шкоди
Question 12
Моральна шкода:
a. може виражатися у фізичному болю та стражданнях, які особа зазнала у зв'язку з каліцтвом
b. може виражатися у приниженні честі, гідності
c. має вартісній характер
d. не має економічного характеру
Question 13
Форма правочину обирається:
a. коли закон зобов'язує укласти угоду у певний формі
b. за розсудом сторін
c. за розсудом сторін і коли закон зобов'язує укласти угоду у певній формі
Question 14
До нікчемних правочинів належать:
a. правочини, укладені неповнолітніми віком від 14 до 18 років
b. правочини, укладені внаслідок помилки
c. правочини, укладені громадянами, визнаними недієздатними
d. правочини, укладені з порушенням обов'язкової нотаріальної або простої письмової форми
Question 15
Місцем знаходження юридичної особи може бути:
a. місце її державної реєстрації
b. місце проживання її засновника
c. місцезнаходження її керівного органу
Question 16
Піклування встановлюється:
a. над неповнолітніми у віці від 14 до 16 років
b. над громадянами, які визнані судом обмежено дієздатними
c. над неповнолітніми у віці від 14 до 18 років
d. над громадянами, які визнані судом недієздатними
Question 17
Опіка встановлюється:
a. над неповнолітніми у віці від 14 до 18 років
b. над неповнолітніми, які не досягли 14 років
c. над громадянами, які визнані судом недієздатними
d. над громадянами, які визнані судом обмежено дієздатними
Question 18
Неповна дієздатність у осіб у віці:
a. від 15 до 18 років
b. від 14 до 18 років
c. від 17 до 20 років
Question 19
Позовна давність - це:
a. строк, у межах якого можна звернутися до суду з вимогою про захист своїх прав та інтересів
b. строк, встановлений законом для захисту порушених інтересів
c. строк для захисту порушеного права
Question 20
Позовна давність тривалістю в 1 рік застосовується до вимог:
a. про стягнення неустойки
b. у зв'язку з недоліками проданого товару
c. про визнання договору недійсним
d. про стягнення збитків
e. у зв'язку з перевезенням пошти
Question 21
Загальний строк позовної давності встановлюється:
a. в 6 місяців
b. в 3 роки
c. в 1 рік
d. в 5 років
Question 22
Довіреності бувають:
a. спеціальні
b. разові
c. генеральні
d. постійні
Question 23
Чинність довіреності припиняється:
a. внаслідок смерті особи, якій видана довіреність
b. закінчення строку дії довіреності
c. внаслідок смерті особи, яка видала довіреність
d. в разі ліквідації юридичної особи, від імені якої вона надана
Question 24
Довіреність видається на строк:
a. вказаний у законі
b. тільки на 1 рік
c. вказаний у договорі
Question 25
Учасники товариства з обмеженою відповідальністю несуть відповідальність:
a. розміром частки паю в статутному фонді товариства
b. розміром частки паю у статутному фонді та додатково визначеним в статуті майном
c. усім належним їм на праві власності майном
Question 26
Командитне товариство діє на підставі:
a. статуту і установчого договору
b. статуту
c. установчого договору
Question 27
Акціонерне товариство:
a. акціонери товариства відповідають всім своїм майном
b. має статутний фонд
c. товариство випускає акції
d. відповідає за зобов'язаннями майном товариства
Question 28
Органи управління товариством:
a. загальні збори
b. правління
c. директор
d. ревізійна комісія
Question 29
Способи припинення права власності:
a. спадкування
b. реквізиція
c. дарування
d. знищення майна
e. знахідка
Question 30
Реквізиція - це:
a. примусове вилучення майна у громадянина з виплатою йому вартості майна
b. примусове вилучення державного майна власника у державних або громадських інтересах з виплатою йому вартості майна
c. примусове вилучення приватного майна у громадянина у державних інтересах
Ціна

45

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.