Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Тема № 11. Конституційно-правовий статус Президента України


Курсова
K-22518

Тема № 11. Конституційно-правовий статус Президента УкраїниПланПрезидент України в системі вищих органів державної влади.
Порядок обрання та інавгурація Президента України.
Функції та повноваження Президента України. Акти Президента України.
Підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України.
Правовий статус Адміністрації Президента України.


Методичні рекомендації

Потрібно дати поняття глави держави, його місце в системі органів державної влади. Визначаючи конституційний статус Президента України, слід уважно проаналізувати чинну Конституцію України, а також відповідне чине законодавство та визначити місце Президента України в системі органів державної влади. Слід проаналізувати його статус у порівнянні з конституційним статусом президентів в інших країнах як з парламентською, так і президентською формою правління.

Розкрити порядок обрання Президента України, вказавши, яким вимогам повинен відповідати кандидат у президенти. Проаналізувати особливості інавгурації Президента України.

Розглядаючи третє питання, потрібно вказати ті функції і повноваження, які має Президент України у різних сферах суспільних відносин, від яких обставин залежить обсяг його повноважень. Необхідно вказати на акти, які приймає Президент України, зупинившись на їх юридичній силі і особливостях.

Окремо потрібно зупинитися на конституційних підставах дострокового припинення повноважень Президента України, особливо ретельно розкривши механізм імпічменту.

Аналізуючи останнє питання слід розглянути порядок формування, функції та повноваження Адміністрації Президента України.Література

Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12
Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1427-12
Про вибори Президента України : Закон України від 5 березня 1999 р. в ред. Закону від 18 березня 2004 р. № 1630-1V[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
Агафонов С. Правовий статус Президента України / С. Агафонов// Право України. - 2000. – № 9. – С. 24-26.
Барабаш Ю. Проблеми взаємодії Президента та Уряду в механізмі здійснення зовнішньої політики в Україні: конституційно-правовий аналіз / Ю. Барабаш // Вісник Академії правових наук. – 2007. - № 1. – С. 75-85.
Бойко О.В. Юридична природа інституту президентства // Підприємництво, господарство та право. – 2003. - № 1. – С. 69-72.
Годованець В. Ф. Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с.
Головатенко В. Окремі аспекти конституційно-правового статусу Президента України / В. Ф. Годованець // Право України. – 1999. – № 5. – С. 30-34.
Зозуля О. І. Секретаріат Президента України: нормативно-правові засади організації та діяльності : монографія / О. І. Зозуля. – Х. : Харків юридичний, 2008.
Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К. : Ін-т зак-ства Верховної Ради України, 1996. – 378 с.
Конституционное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов) / М. Н. Воронов, А. В. Зубенко, Т. Е. Кагановская и др. ; под ред. М. Н. Воронова – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. - 404 с.
Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.
Конституційне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка. – 2-е вид. – К. : Наукова думка, 2000. – 732 с.
Конституційне право України : підручник / за ред. Ю. М. Тодики,
В. С. Журавського. – К. : Ін Юре, 2003. – 544 с.
Конституційне право України. Академічний курс : підруч. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2008. – 800 с.
Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – X . : Право, 2008. – 416 с.
Конституційне право України : навч. посіб. / В. О. Серьогін. - Х. : [ХНУВС], 2010. – 368 с.
Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. – вид. 6-те, випр. та доповн. / В. В. Кравченко. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.
Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права : учебник / под ред. М. А. Баймуратова и А. В. Батанова. – X. : Одиссей, 2008. – 672 с.
Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник – К : Алерта, 2011. – 380 с.
Органи державної влади України : монограф. / за ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2002. – 592 с.
Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.
Серьогіна С. Г. Теоретично-правові та організаційні засади
функціонування інституту президентства в Україні : монографія / С. Г. Серьогіна. – X. : Ксилон, 2001. – 280 с.
Сухонос В. Класифікація інституту глави держави: критерії та види / В. Сухонос // Право України. – 2007. - № 11. – С. 17-20.
Сушинський О. І. Президент України: статус та організація діяльності : навч. посіб. / О. І. Сушинський. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2004. – 68 с.
Тодыка Ю. Н. Президент Украины : конституционно-правовой статус : монография / Тодыка Ю. Н., Яворский В. Д. – X. : Факт, 1999. – 256 с.
Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підруч. – 3- тє вид., доп. і перероб. / О. Ф. Фрицький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 510 с.
Фрицький Ю. Особливості статусу Президента України, його місце і роль в організації і функціонуванні державної влади в Україні / Ю. Фрицький // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2006. – № 3. – С. 3-11.
Чушенко В. І., Заяць І. В. Конституційне право України : підруч. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. – 488 с.
Шатіло В. Місце Президента України в системі органів державної влади / В. Шатило // Право України. – 2003. - № 5. – С. 24-26.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.