Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Державна служба - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-26009

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1

Question 1

Право на державну службу мають громадяни України, які:

a. отримали відповідну освіту і професійну підготовку

b. за віком не молодше 18 років

c. перемогли у конкурсі або пройшли іншу процедуру, передбачену Кабінетом Міністрів України

Question 2

Кого з перерахованих нижче працівників можна віднести до державних службовців:

a. службовця виконавчої служби

b. директора школи

c. інспектора відділу внутрішніх справ

d. соціолога підприємства

e. майстра-сантехніка

Question 3

Відповідно до Закону України “Про державну службу” державна служба – це:

a. професійна діяльність осіб, які обіймають посади в державних органах та їх апараті

b. діяльність в структурі державних організацій

c. професійна розумова діяльність в органах державної влади, на державних підприємствах і в державних установах

Question 4

Які з перерахованих нижче посад не належать до посад державної служби?

a. посади спеціалістів (не військовослужбовців) військкоматів

b. посади народних депутатів, Голови та членів Конституційного Суду України, Голови та арбітрів вищого арбітражного Суду України

c. посади працівників апарату Кабінету Міністрів Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій

Question 5

Дія Закону України “Про державну службу” не поширюється на:

a. працівників апарату судів

b. державних службовців, що працюють в апараті дипломатичної служби

c. членів Кабінету Міністрів України

d. службовців, що працюють в апараті місцевих державних адміністрацій

ТЕСТ ДО ТЕМИ 2

Question 1

Відповідно до Закону України “Про державну службу” посадовими особами є:

a. державні службовці, які мають у своєму підпорядкуванні інших працівників

b. державні службовці, які є представниками влади

c. керівники та заступники керівників державних органів та їх апаратів, інші державні службовці, на яких покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій

d. державні службовці, які обіймають посаду

e. державні службовці, які мають право здійснювати деякі владні повноваження та видавати нормативні акти

Question 2

Визначте, які з перерахованих характеристик державного службовця охоплюються поняттям “посада”?

a. державний радник юстиції

b. полковник міліції

c. доктор юридичних наук

d. професор з менеджменту

e. юрисконсульт фірми

Question 3

Кого з перерахованих нижче працівників можна віднести до державних службовців?

a. головного диспетчера підприємства

b. оператора ЕОМ

c. економіста по збуту продукції

d. завідуючий канцелярією місцевої державної адміністрації

e. листоношу

Question 4

На кого з вказаних осіб не поширюється правовий статус державного службовця ?

a. на військовослужбовців

b. на міністрів

c. на працівників прокуратури

d. на керівників центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом

Question 5

Що визначають обов'язки державних службовців?

a. основні напрямки діяльності державного службовця

b. межі (обсяг) здійснення функцій, способи і правові методи забезпечення їх виконання

c. основні напрямки діяльності державного службовця, способи і правові методи їх виконання

ТЕСТ ДО ТЕМИ 3

Question 1

Принципи державної служби формуються на основі:

a. прийнятої моделі державної служби

b. основних положень правової системи держави

c. суб'єктивного розуміння законодавця

d. прийнятої моделі державної служби та основних положень правової системи держави

Question 2

Чи можуть державні службовці брати участь у політичній чи іншій громадській діяльності ?

a. можуть лише поза межами їх службових обов'язків і в поза-робочий час

b. не можуть, тому що вони не можуть бути членами політичних партій

c. можуть, поза-робочий час

d. можуть, поза межами їх службових обов'язків

Question 3

У разі сумніву щодо відповідності чинному законодавству одержаного доручення державний службовець зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це:

a. вищій посадовій особі, ніж та, що дала доручення

b. прокурору

c. органам внутрішніх справ

d. посадовій особі, яка дала це доручення

Question 4

Рішення про відсторонення від виконання повноважень за посадою приймається у разі:

a. перевищення повноважень

b. порушення присяги

c. прийняття рішення яке заподіяло значної шкоди установі чи громадянам

d. невиконання службових обов’язків

e. невиконання обов’язку декларування доходів

Question 5

Правове регулювання державної служби включає декілька блоків в системі державно-службових відносин:

a. регулювання механізму проходження державної служби та формування системи державної служби

b. формування системи державної служби, створення статусу державного службовця та гарантій його реалізації, а також механізму проходження державної служби

c. принципи державної служби, механізм проходження державної служби та відповідальність державних службовців

d. формування системи державної служби та гарантій здійснення статусу державного службовця

ТЕСТ ДО ТЕМИ 4

Question 1

Державну політику у сфері державної служби визначають:

a. Головне управління державної служби

b. Верховна Рада України

c. Кабінет Міністрів України

d. Координаційна рада з питань державної служби

Question 2

Кадрова робота це дії, процеси та операції, які в сукупності забезпечують здійснення:

a. цілей та завдань державних органів та їх апарату

b. цілей, завдань та принципів державної служби

c. цілей, завдань і принципів кадрової політики

Question 3

Результати планування роботи з кадрами залежать від наступних зовнішніх чинників:

a. аналіз змісту праці; аналіз відносної цінності праці; вікової структури персоналу

b. програмних цілей державного органу; бюджету органу; ситуації на ринку праці по по-літичного середовища

c. класифікації посад; продуктивності праці та оплати праці

Question 4

Головдержслужба України є центральним органом виконавчої влади:

a. підконтрольний і підзвітний Президентові України відповідно до статусу визначеного його указом

b. правовий статус якого визначається спеціальним законом

c. статус якого визначається постановою Кабінету Міністрів України

Question 5

Визначення фактичного стану справ щодо виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань боротьби з корупцією та запобігання її проявам в органах державної влади та місцевого самоврядування здійснюється Головдержслужбою відповідно до:

a. положення, затвердженого самою Головдержслужбою

b. закону «Про боротьбу з корупцією»

c. положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5

Question 1

Державний службовець не має права на:

a. членство в профспілкових організаціях

b. бронювання міст у готелях і на всі види транспорту під час відрядження

c. участь у політичних партіях

d. участь у страйках

Question 2

Державний службовець не має права:

a. займатися викладацькою діяльністю у комерційних навчальних закладах

b. займатися підприємницькою діяльністю

c. приймати презенти від фізичних осіб з нагоди професійного свята

d. бути редактором періодичних видань

e. виконувати науково-дослідну роботу

Question 3

Державний службовець може бути позбавлений рангу за рішенням:

a. за вироком суду

b. керівника органу, в якому він працює

c. Головним управлінням державної служби

d. Кабінетом Міністрів України

Question 4

До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

a. затримка до 1 року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду

b. попередження про неповну службову відповідність

c. позбавлення рангу державного службовця

Question 5

Рішення про проведення службового розслідування відносно державного службовця приймається:

a. головним управлінням державної служби

b. керівником державного органу, в якому працює державний службовець, або керівником органу, що призначив його на посаду

c. правоохоронними органами

ТЕСТ ДО ТЕМИ 6

Question 1

Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби, передбачають:

a. заборону брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу

b. заборону членства в політичних партіях та рухах

c. заборону самостійно або через представника входити до складу керівних органів підприємства, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність

Question 2

Під проходженням державної служби розуміють:

a. просування державних службовців за посадами

b. просування державних службовців за категоріями посад та рангами

c. прийняття на державну службу, просування державних службовців; стимулювання їх праці, вирішення інших питань, пов’язаних із службою

Question 3

З якого моменту при вступі на державну службу виникають службові відносини?

a. з моменту подання заяви на участь у конкурсі для вступу на державну службу

b. з моменту прийняття присяги

c. з моменту видання наказу про зарахування на посаду державного службовця

Question 4

Основним службовим правом державних службовців є:

a. всі без виключення права і свободи людини і громадянина, які гарантуються Конституцією України

b. право на правовий і соціальний захист

c. право на ознайомлення із всіма документами органу, в якому він працює

d. право на страйк

e. право на пенсію

Question 5

Рішення про припинення державної служби може бути оскаржене:

a. до керівника центрального органу виконавчої влади

b. до Президента України

c. до Головного управління державної служби

d. до суду

e. до військового суду

ТЕСТ ДО ТЕМИ 7

Question 1

Командирування – це направлення державного службовця на іншу посаду державної служби, у тому ж або в іншому державному органі, в тій же або в іншій місцевості:

a. ініціатором якого є відповідний державний орган та на не визначений термін

b. ініціатором якого є державний службовець та на невизначений термін

c. на термін який визначено законодавством

d. на термін обумовлений контрактом

Question 2

Якщо державний службовець перейшов на посаду нижчої категорії:

a. йому присвоюється нижчий ранг у межах відповідної категорії посад

b. проводиться його позачергова атестація

c. за ним зберігається присвоєний ранг

Question 3

Істотна зміна умов державної служби передбачає:

a. зміну назви державного органу

b. зміну структури, системи та організації державної служби

c. зміну назви посади державної служби

d. заборону займатися підприємницькою діяльністю та працювати за сумісництвом

Question 4

Поняттям «службова необхідність» охоплюються:

a. невідкладна службова діяльність відповідно до складеного заздалегідь перспективного плану

b. різноманітні випадки, пов'язані з необхідністю здійснення не передбаченої заздалегідь та невідкладної службової діяльності

c. види певної службової діяльності, відкласти які не можливо

Question 5

Порядок і умови прикомандирування державних службовців, а також особливості проходження ними державної служби передбачено:

a. законом України «Про державну службу»

b. Постановою КМУ «Про порядок проходження служби прикомандированими до державних органів

c. у законодавстві не визначені

d. визначені нормативно-правовими актами Головдержавслужби

ТЕСТ ДО ТЕМИ 8

Question 1

Терміни і графік проведення атестації доводяться до відома державних службовців, які атестуються не пізніше, ніж:

a. за місяць до проведення атестації

b. за 3 тижні до проведення атестації

c. за тиждень до проведення атестації

Question 2

На кожну керівну посаду державної служби формується кадровий резерв у кількості осіб не менше:

a. 2-х працівників

b. 5 працівників

c. 3-х працівників

Question 3

Керівник може прийняти рішення про звільнення з посади службовця (за результатами висновку атестаційної комісії) у термін не більший, ніж:

a. місяць з дня атестації

b. 2 місяці з дня атестації

c. тиждень з дня атестації

d. 10 днів з дня атестації

Question 4

Стажування в державних органах мають право проходити:

a. особи, які вперше претендують на посади державної служби та службовці які бажають їх зайняти

b. тільки особи, які вперше претендують на посади державної служби

c. особи, які досягли пенсійного віку, але ще перебувають на державній службі

d. державні службовці, які бажають обійняти більш високу посаду, та особи, які вперше претендують на посади державної служби

Question 5

Ранги державних службовців присвоюються особам, які приймаються на посади з випробуванням:

a. після проходження державним службовцем випробування

b. при прийнятті на державну службу

c. після прийняття Присяги державного службовця

ТЕСТ ДО ТЕМИ 9

Question 1

Положення про систему підготовки, перепідго¬товки та підвищення кваліфікації державних службовців було затверджено:

a. Указом Президента у 1995 р.

b. Верховною Радою України разом з прийняттям 3акону України «Про державну службу» у 1993 р.

c. Кабінетом Міністрів у 1997 р.

Question 2

Перепідготовка державних службовців – це:

a. навчання з метою оновлення та розвитку умінь і знань, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності на державній службі

b. здобуття освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю в межах, як правило, відповідної галузі знань

c. здобуття освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра за спеціальностями, спрямованими для професійної діяльності на державній службі, а також навчання в аспірантурі, докторантурі в навчальних закладах або наукових установах за спеціальностями, спрямованими для професійної діяльності на державній службі

Question 3

Загальною складовою професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців є:

a. удосконалення та оновлення знань і умінь з правових, економічних, політологічних, управлінських, соціально-гуманітарних та інших питань професійної діяльності державних службовців на посадах, що віднесені до відповідної категорії

b. здобуття додаткових знань і умінь відповідно до вимог професійно-кваліфікаційних характеристик державних службовців певних категорій посад

c. здобуття додаткових знань, умінь з новітніх досягнень у певній галузі чи сфері діяльності державних службовців

Question 4

Принципами організації підготовки керівних кадрів для державної служби є наступні:

a. якість і концентрація; підготовленість програм, викла¬дачів; належне методичне й технічне оснащення навчального процесу; розвиток і гнучкість у навчанні; підготовка не тільки для нинішніх, а й для майбутніх потреб державної служби; рівноважливість різних форм навчання

b. домінування багатофункціональності над моноспеціалізацією в навчанні; професіоналізм і науковість, навчання на практичній та теоретичній базі; належне методичне й технічне оснащення навчального процесу

c. міждисциплінарність; професіоналізм; науковість; якість; гнучкість та різноманітність

Question 5

Задоволенню потреб у навчанні державних службовців і на цій основі – підвищенню його ефективності буде сприяти:

a. підвищення якості підготовки державних службовців та розширення підготовки спеціалістів для роботи в умовах становлення ринкової економіки

b. проведення реформування системи державної служби, підвищення її статусу та престижу в державі

c. розширення мережі навчальних закладів і підвищення якості навчального процесу

d. підвищення науково-методичного рівня навчання в навчальних закладах більшість із яких поки що розміщені в непристосованих приміщеннях

ТЕСТ ДО ТЕМИ 10

Question 1

Закрита система державної служби характеризується:

a. значно спрощеним порядком вступу на державну службу, застосуванням гнучкої практики найму на службу шляхом складання специфічних іспитів, що підтверджують кваліфікацію, можливістю участі у політичній діяльності та належати до політичних партій і висловлювати свої політичні погляди

b. відсутністю елітних спеціалізованих навчальних закладів по підготовці керівного складу державних службовців, існуванням можливості вільного вступу до них, мобільнішою державною службою яка дає можливість зайняти посаду на відповідному рівні службової ієрархії в залежності від кваліфікації кандидата

c. обмеженим доступом до державної служби, низькою мобільністю службовців у межах міжвідомчих переміщень та підтриманням конкуренції кандидатів на держслужбу шляхом суворих вступних іспитів або високих оцінок за загальноосвітнім тестуванням при вступі до відповідних навчальних закладів

Question 2

Для відкритої системи державної служби характерні такі риси:

a. надання повноважень, необхідних для виконання управлінських функцій, упевненість у державних службовцях, застосування методик оцінки показників діяльності державних службовців; наявність гарантій у довічному проходженні державної служби, так званої «службової» кар'єри

b. існування системи кар'єрної державної служби, впровадження вступу на державну службу як на всю свою професійну кар'єру, під час якої вони поступово просуваються по службі, довічне при¬значення чиновників, та укладення трудової угоди з службовцями та працівниками, котра може бути розірвана, працівники за контрактом наймаються відповідно до освітнього рівня і професійних навичок на конкретні посади, а також на виконання певних завдань

c. надання повноважень, необхідних для виконання управлінських функцій, упевненість у державних службовцях, застосування методик оцінки показників діяльності державних службовців; система заслуг як критерій для підвищення по службі; можливість звільнення за недосягнення відповідних показників діяльності

Question 3

Служба в органах місцевого самоврядування це:

a. професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади наданих законом

b. постійна діяльність громадян України, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади

c. професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади закріплених в статуті

Question 4

Основними принципами служби в органах місцевого самоврядування є:

a. служіння народу України, утвердження верховенства права, демократизму і законності та гуманізму і соціальної справедливості

b. служіння територіальній громаді, поєднання місцевих і державних інтересів та захист інтересів відповідної територіальної громади

c. служіння українському народу та державі Україна, професіоналізм, компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі та підконтрольність, підзвітність, персональна відповідальність за по¬рушення дисципліни і неналежне виконання службових обов'язків

d. служіння народу України, гласність, пріоритет прав та свобод людини і громадянина та рівні можливості доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням їх ділових якостей та професійної підготовки

e. дотримання національних інтересів та дотримання прав місцевого самоврядування, правова і соціальна захищеність посадових осіб місцевого самоврядування, фінансове та матеріально-технічне забезпечення служби за рахунок коштів місцевого бюджету та самостійність кадрової політики в територіальній громаді

Question 5

Відповідно до обмежень, пов'язаних з вступом на службу в органи місцевого самоврядування, не можуть бути прийняті на службу особи які:

a. визнані судом недієздатними, мають судимість та будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами, а також ті хто позбавлений права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого терміну

b. визнані судом недієздатними, мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена у встановленому законом порядку та будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками

c. відповідно до закону позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого терміну, у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, що є близькими родичами чи свояками, або визнані судом недієздатними
Ціна

25

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.